Struktura organizacyjna

Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych »

prof. Edward Kosakowski – Kierownik Katedry

Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych »

prof. Grażyna Korpal – Kierownik Katedry

Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby »

dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP – p.o. Kierownika  Katedry

Katedra Technologii i Technik Dzieł Sztuki »

dr hab. Witold Kasprzyk – Kierownik Katedry

Katedra Sztuk Pięknych »

prof. dr hab. Łukasz Konieczko – Kierownik Katedry

Zakład Chemii i Fizyki Konserwatorskiej »

dr Maria Rogóż, st. wykładowca – Kierownik Zakładu

Zakład Historii Sztuki i Teorii Konserwacji »

dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP – Kierownik Zakładu