Struktura organizacyjna

Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych »

dr hab. Grażyna Schulze-Głazik, prof. ASP – Kierownik Katedry

Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych »

prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska – Kierownik Katedry

Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby »

dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – Kierownik  Katedry

Katedra Technologii i Technik Dzieł Sztuki »

prof. dr hab. Zofia Kaszowska – Kierownik Katedry

Katedra Sztuk Pięknych »

prof. dr hab. Łukasz Konieczko – Kierownik Katedry

Pracownia Konserwacji Sztuki Współczesnej »

dr Kinga Olesiejuk – Kierownik Pracowni

Zakład Historii Sztuki i Teorii Konserwacji »

dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP – Kierownik Zakładu

Zakład Chemii i Fizyki Konserwatorskiej »

dr Małgorzata Walczak – Kierownik Zakładu