Pracownia Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych

Kierownik Pracowni
dr Dorota Białek-Kostecka    dbialek-kostecka@asp.krakow.pl

dr Marcin Błaszczyk – adiunkt   mblaszczyk@asp.krakow.pl
mgr Oskar Hanusek – asystent  ohanusek@asp.krakow.pl
mgr Karolina Molga – asystent   kmolga@asp.krakow.pl

Pracownia powstała w 1979 roku, w oparciu o bogate doświadczenia zdobyte w latach 50 i 60 ubiegłego wieku związane z akcjami ratunkowymi podejmowanymi przez prof. Józefa E. Dutkiewicza głównie na terenie Dolnego Śląska. Organizatorem Pracowni i jej wieloletnim (1978–2000) kierownikiem była prof. Maria Ostaszewska, a następnie  prof. dr hab. Edward Kosakowski.

W procesie dydaktycznym studenci poznają zasady przenoszenia malowideł i w praktyce opanowują zabieg włącznie z jego najtrudniejszą odmianą – rozdzielaniem wielowarstwowych układów. Zarówno proces specjalistycznego kształcenia jak i działalność naukowo-badawcza bazują na malowidłach zabytkowych przyczyniając się do ratowania cennych dzieł sztuki. W efekcie tej działalności powstał unikatowy zbiór zdjętych malowideł ściennych pochodzących z różnych epok – od romanizmu do czasów współczesnych. Obecnie zabieg przenoszenia stosowany jest nie tylko do malowideł zabytkowych ale również do dzieł sztuki współczesnej, co powoduje, że konserwator staje się czasami również bezpośrednim uczestnikiem procesu kreacji.