Wystawa końcoworoczna 2020

strona w budowie, przepraszamy za utrudnienia

Pierwszy raz w historii Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz historii naszej Akademii zapraszamy do obejrzenia wystawy końcoworocznej wyłącznie w przestrzeni wirtualnej. Ze względu na obecną, trudną sytuację, nie ma możliwości zaprezentowania dokonań naszych studentów w budynkach i pracowniach Akademii Sztuk Pięknych. Wszystko ma swoje dobre i złe strony. Nie zobaczymy się osobiście, prac nie można „dotknąć”, ani poczuć klimatu pracowni artystów i konserwatorów. Można jednak w mgnieniu oka i z każdego miejsca na świecie zajrzeć do naszej wirtualnej galerii, gdzie umieściliśmy wybrane fotografie prezentujące nie tylko efekty prac studentów, ale także kadry z zajęć oraz kilka krótkich filmów.

Pandemia koronawirusa i związane z nią czasowe ograniczenie funkcjonowania Akademii zaskoczyła wszystkich. Sytuacja była szczególnie trudna dla Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, gdzie wiele zajęć musi być realizowanych na miejscu, w pracowniach. Z jednej strony konieczny jest dostęp do narzędzi i aparatury badawczej, takiej jak mikroskop elektronowy czy makro skaner fluorescencji rentgenowskiej. Z drugiej – pracujemy przy wspaniałych dziełach – gotyckich obrazach tablicowych, kruchych obiektach na papierze, monumentalnych rzeźbach kamiennych. Ich bezpieczeństwo wymaga kontrolowanych warunków pracowni. Niektóre ćwiczenia, np. odbywające się w obiektach zabytkowych przy konserwacji malowideł ściennych, wiążą się oczywiście z obecnością w przestrzeni publicznej.

Nie tylko jednostki prowadzące praktyczne zajęcia z zakresu konserwacji musiały zmierzyć się z niespodziewaną i nową rzeczywistością. Za przykład może posłużyć tu Pracownia Technologii i Technik Malarskich Organicznych, której studenci na III i IV roku wykonują kopie historycznych dzieł, zgłębiając tajniki warsztatowe i artystyczne dawnych mistrzów. Zazwyczaj zajęcia odbywają się w przestrzeniach muzealnych, korzystając z uprzejmości Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu czy Muzeum Collegium Maius, dzięki czemu kopiści mają szanse dostrzec warstwowe niuanse laserunków, różnice faktury powierzchni, delikatne przejścia barwne – wszystkie detale ginące na fotografii. Tymczasem niespełna miesiąc po rozpoczęciu drugiego semestru zamknięta została nie tylko Akademia, ale też wszystkie muzea i galerie.

PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH

Kierowniczka Pracowni
dr hab. Grażyna Schulze-Głazik, prof ASP
dr Anna Forczek-Sajdak
mgr Regina Główczak
mgr Karolina Molga


Film przedstawia ćwiczenia z odsłaniania malowidła spod późniejszych nawarstwień i uzupełniania ubytków zaprawy, prowadzone na II roku (semestr letni 2020)

PRACOWNIA PRZENOSZENIA I ROZWARSTWIANIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH

Kierowniczka Pracowni
dr Dorota Białek-Kostecka
dr Marcin Błaszczyk
mgr Oskar Hanusek
mgr Karolina Molga


Film przedstawia ćwiczenia z podstaw przenoszenia malowideł ściennych metodami strappo i stacco, prowadzone na IV roku (semestr zimowy 2019/2020)

PRACOWNIA DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ MALARSTWA I RZEŹBY

Kierownik Pracowni
dr Paweł Boliński
dr Irma Pawelska

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSERWATORSKIEGO

Kierowniczka Pracowni
dr Anna Forczek-Sajdak
mgr Karolina Molga


Film zrealizowany przez Mateusza Tomyślaka, studenta V roku WKiRDS.

PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI MALOWIDEŁ NA PŁÓTNIE

Kierowniczka Pracowni
dr hab. Anna Sękowska
prof. Jadwiga Wyszyńska
dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP
dr hab. Małgorzata Nowalińska

PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI MALOWIDEŁ NA DREWNIE

Kierownik Pracowni
dr hab. Jarosław Adamowicz
dr Aleksandra Hola
mgr Grzegorz Kostecki
mgr Filip Pelon

PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI MALOWIDEŁ NA PODŁOŻU PAPIEROWYM

Kierowniczka Pracowni
dr Regina Kozik
dr Agnieszka Marecka

PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI RZEŹBY DREWNIANEJ, POLICHROMOWANEJ

Kierownik Pracowni
dr Janusz Sarkowicz
mgr Barbara Budziaszek
mgr Marta Kalata-Pawłowska
mgr Wawrzyniec Woźniak

PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI RZEŹBY KAMIENNEJ, STIUKU I CERAMIKI

p.o. Kierownika Pracowni
dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP
mgr Marek Wawrzkiewicz
dr Mariusz Wrona
mgr Joanna Głaz

PRACOWNIA TECHNOLOGII I TECHNIK MALARSKICH MINERALNYCH

Kierowniczka Pracowni
dr hab. Zofia Kaszowska, prof. ASP
dr Katarzyna Stępień
dr Karina Niedzielska
mgr Katarzyna Różańska

PRACOWNIA TECHNOLOGII I TECHNIK MALARSKICH ORGANICZNYCH

Kierowniczka Pracowni
dr hab. Zofia Kaszowska, prof. ASP
dr Katarzyna Stępień
mgr Andrzej Raczkowski
mgr Tanita Ciesielska
mgr Katarzyna Różańska

PRACOWNIA TECHNOLOGII I TECHNIK RZEŹBIARSKICH

Kierownik Pracowni
dr Roman Jacek Kieferling
mgr Maciej Malczewski
dr Edyta Bernady

PRACOWNIA KONSERWACJI ARCHIWALNYCH MATERIAŁÓW FOTOGRAFICZNYCH

Kierowniczka Pracowni
dr hab. Zofia Kaszowska, prof. ASP
dr Karina Niedzielska
mgr Tanita Ciesielska
wykłady gościnne: dr hab. Piotr Nowak (Politechnika Wrocławska)

PRACOWNIA WITRAŻU I SZKŁA

Kierowniczka Pracowni
dr hab. Zofia Kaszowska, prof. ASP
dr Edyta Bernady

PRACOWNIA MALARSTWA

Kierownik Pracowni
prof. dr hab. Łukasz Konieczko
dr Szymon Wojtanowski

PRACOWNIA RYSUNKU WIECZORNEGO

Kierownik Pracowni
dr hab. Rafał Pytel
mgr Olga Pawłowska

PRACOWNIA RZEŹBY

Kierownik Pracowni
prof. dr hab. Mieszko Tylka
dr Konrad Kozieł

ZAJĘCIA TERENOWE Z PRZEDMIOTU KONSERWACJA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH

Koordynacja
dr Anna Forczek-Sajdak, mgr Karolina Molga


Film przedstawia próby zdejmowania ze ściany fragmentów XX-wiecznej mozaiki, prowadzone podczas zajęć terenowych z przedmiotu konserwacja malowideł ściennych w kościele pw. św. św. Jerzego i Wojciecha w Kłodzku (czerwiec 2019)

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA NAUKOWEGO WKiRDS

Zarząd Koła Naukowego, kadencja 2019-2020
Przewodnicząca: Justyna Machnik
Wiceprzewodnicząca: Joanna Nikiel
Sekretarz: Maria Zając
Skarbniczka: Aleksandra Leboda
Członkini: Weronika Gwadera
Graficzka: Oliwia Małuch

IV MIĘDZYNARODOWA STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA KONSERWATORSKA

Komitet Organizacyjny Konferencji
Przewodnicząca Komitetu Studentów: Katarzyna Feć-Sfora
Wiceprzewodnicząca Komitetu Studentów: Paulina Węgrzyn
Członkini Komitetu Studentów: Maria Zając
Przewodnicząca Komitetu Doktorantów: Paulina Krupa
Graficzki: Wiktoria Lasek, Oliwia Małuch

Na konferencji wystąpiły studentki, doktorantki i absolwentki Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie:

  • Justyna Kędziora, Multi-step cleaning approach and technical study of a 17th c. Dutch genre painting by Nicolaes Maes
  • Monika Topolska, Conservation of the prison cell no.3 of the former Gestapo station in Zakopane
  • Katarzyna Feć-Sfora, The outcomes of physical and chemical experiments conducted on Roman Tarkowski’s sculptures in terms of their impact on conservation work
  • Paulina Krupa, Stone and plaster works of 19th century art on the example of the sculptural workshop of the Stehlik family – techniques, technology and conservation issues with particular attention to the altars
  • Sonia Milewska, Restoration or reactivation? About restauration of Senster – the iconic work of media art
  • Katarzyna Kudyba, Uta Hanusek, Rescuing the Beautiful Dog: Contemporary mural painting detachment and transfer to a new support. The case study of Marcin Maciejowski’s murals from cult music club in Kraków
  • Ewa Szarłata, Peel-off methods in cleaning of wall paintings

Poniżej zamieszczamy fotorelację z konferencji oraz wydarzeń towarzyszących: zwiedzania pracowni konserwatorskich WKiRDS, oprowadzań po Krakowie z historykiem sztuki oraz konserwatorami dzieł sztuki, a także wykładu i zwiedzania ołtarza Wita Stwosza.

WYSTAWA PRAC STUDENCKICH Z ARCHIWUM KATEDRY TECHNOLOGII I TECHNIK DZIEŁ SZTUKI

Zamek Pieskowa Skała – Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu