Konsultacje

Konsultacje dla Kandydatek i Kandydatów na studia są prowadzone w systemie zdalnym i stacjonarnym. W zależności od wybranej specjalności i rodzaju konsultacji Kandydatka/Kandydat przesyła cyfrowe reprodukcje prac na adres mailowy lub przynosi prace w podanym terminie:

Prowadząca lub prowadzący konsultacje w trybie zdalnym będą udzielać porad telefonicznie w godzinach od 10.00 do 13.00, łącząc się telefonicznie z Kandydatką/Kandydatem, dyżurować będą według poniższego harmonogramu. Prosimy, by do wiadomości z załączonymi reprodukcjami prac Kandydatka/Kandydat dołączali numer telefonu kontaktowego oraz w dniu konsultacji we wskazanych godzinach mieli dostęp do sprzętu umożliwiającego wyświetlenie przesłanych prac.

W przypadku konsultacji stacjonarnych konsultacje odbywają się w budynku WKiRDS przy ul. Lea 29, II piętro, sala 203 w godzinach od 10.00 do 13.00.

Więcej informacji, a także klauzula informacyjna dot. RODO znajdują się na stronie: https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/konsultacje-dla-kandydatow.

Terminy konsultacji

01.03.2024 – dr Konrad Kozieł (stacjonarnie)

08.03.2024 – mgr Barbara Iwańska (stacjonarnie)

15.03.2024 – dr Szymon Wojtanowski (stacjonarnie)

22.03.2024 – mgr Barbara Iwańska (zdalnie, telefonicznie)

05.04.2024 – dr Konrad Kozieł (stacjonarnie)

12.04.2024 – mgr Barbara Iwańska (stacjonarnie)

19.04.2024 − dr Szymon Wojtanowski (zdalnie, telefonicznie)

26.04.2024 – mgr Barbara Iwańska (zdalnie, telefonicznie)

10.05.2024 – dr Szymon Wojtanowski (stacjonarnie)

17.05.2024 – dr Konrad Kozieł (stacjonarnie)

24.05.2024 – dr Szymon Wojtanowski (zdalnie, telefonicznie)

17.05.2024 – dr Konrad Kozieł (stacjonarnie)

24.05.2024 – dr Szymon Wojtanowski (zdalnie, telefonicznie)

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt konserwacja@asp.krakow.pl lub 12 662 99 01, kom. 789 066 956 w godzinach pracy Dziekanatu (od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-14.00).