Informacje o Galerii 4 Ściany

Galeria „Cztery ściany” powstała na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w 2007 roku.

Inicjatorami powołania do życia galerii, która służyłaby studentom i pedagogom naszego wydziału ale równocześnie stałaby się galerią sztuki w pełnym tego słowa znaczenia byli: Dziekan wydziału prof. Grażyna Korpal oraz Prodziekan prof. ASP Łukasz Konieczko, który aktualnie pełni obowiązki opiekuna artystycznego galerii.

Promocja i prezentacja sztuki dawnej i aktualnej, możliwość bezpośredniego kontaktu z oryginalnymi dziełami sztuki, możliwość zaprezentowania dokonań twórczych pedagogów naszej uczelni jak i zaproszonych gości oraz prezentacja interesujących wydarzeń artystycznych to część programu, który w znaczący sposób pomoże w artystycznej edukacji naszych studentów, przyczyniając się zarazem do wzbogacenia artystycznej oferty naszego miasta. W Galerii znajdą również miejsce interesujące prezentacje z dziedzin, które wiążą się z szerokim zagadnieniem konserwacji i restauracji dzieł sztuki, oraz wystawy dokumentujące prace naukowe naszych pedagogów (przewody doktorskie i habilitacyjne).

Mamy również nadzieję nawiązać współpracę z innymi środowiskami artystycznymi w kraju i za granicą. Wspólne projekty to doskonała forma dialogu, który z pewnością przyczyni się do integracji środowisk artystycznych i zaowocuje nowymi, interesującymi wydarzeniami, które pomogą popularyzować dokonania naszych środowisk.