Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Oprócz indywidualnych pozycji, Wydział prowadzi również dwie serie wydawnicze: Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Prace Magisterskie.

Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
Prace Magisterskie
Pozostałe publikacje