Program studiów

Wykaz obowiązujących zaliczeń i egzaminów dla studentów WKiRDS ASP w Krakowie w roku akademickim 2017/2018