Program studiów

Wykaz obowiązujących zaliczeń i egzaminów dla studentów WKiRDS ASP w Krakowie w roku akademickim 2023/2024

Plan studiów WKiRDS w roku akad. 2022/2023

Przedmioty do zrealizowania podczas studiów – nabór 2022/2023