Informacje dla Dyplomantów

Uwaga Dyplomanci w Roku Akademickim  2016/2017

Pierwszy termin składania prac magisterskich w dziekanacie:

15 maja 2017 r.

Egzamin magisterski:

26 maja 2017 r. godz. 9:00, ul. Lea 27-29
27 maja 2017 r. godz. 9:00, ul. Lea 27-29

Termin (drugi) składania prac magisterskich w dziekanacie:

18 września 2017 r.

Termin egzaminu magisterskiego (poprawkowego):

6 października 2017 r. godz. 9:00, ul. Lea 27-29
7 października 2017 r. godz. 9:00, ul. Lea 27-29

Przy składaniu pracy magisterskiej proszę złożyć:

  •  indeks z kartą egzaminacyjną z uzupełnionymi wpisami i zaliczeniami, punktacją ECTS
  • 1 pracę magisterską w wersji papierowej
  •  2 x płyta CD (praca magisterskaw formie elektronicznej)
  •  zgoda na poddanie pisemnej części pracy dyplomowej procedurze antyplagiatu (Oświadczenie)
  •  pierwszą stronę raportu szczegółowego z systemu antyplagiatowego podpisaną przez opiekuna pracy dyplomowej
  •  5 aktualnych fotografii do dyplomu o wymiarach 3,5 na 5,00 cm (dyplom polski – 4 szt. dyplom angielski – 1 szt.). Na pisemny wniosek absolwenta wydawany jest odpis dyplomu w j. angielskim.

Kartę egzaminacyjną i kartę obiegową należy odebrać w dziekanacie.