Katedra Sztuk Pięknych

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Łukasz Konieczko   
konieczko@asp.krakow.pl

W swojej obecnej strukturze Katedra Sztuk Pięknych funkcjonuje od 1975 roku (dawniej Katedra Kształcenia Ogólnoplastycznego), w jej skład wchodzą trzy Pracownie: Malarstwa, Rysunku Wieczornego i Rzeźby. Na program i dorobek Katedry istotny wpływ mieli wieloletni pedagodzy: prof. Stanisław Wiśniewski prowadzący Pracownię Malarstwa w latach 1976– 2011 oraz prof. Allan Rzepka kierujący Pracownią Rysunku Wieczornego w latach 1977– 2015.

W trakcie pięcioletniej edukacji w Katedrze (9 semestrów), studenci mogą wszechstronnie rozwijać swoje uzdolnienia plastyczne, estetyczny smak oraz wiedzę o zasadach kompozycji i metodach pracy, uczą się interpretować obserwowaną naturę (akt, portret, pejzaż, martwa natura), poznają zasady dramaturgii formalnej oraz specyfikę poszczególnych dyscyplin artystycznych.

Ważną rolę odgrywa również działalność dodatkowa. Katedra inicjuje i organizuje przy wsparciu Uczelni i partnerów zewnętrznych: plenery, warsztaty i wystawy, jest współorganizatorem konkursów plastycznych dla studentów Wydziału, opiekuje się również wydziałową Galerią „4 ŚCIANY” działającą od 2007 roku.

Byli pracownicy Katedry poza wyżej wymienionymi: doc. Eugeniu Waniek – pierwszy kierownik Katedry i Pracowni Rysunku, ad. K. Grzybowska, Mściwój Olewicz – Pracownia Malarstwa, doc. Tadeusz Ostaszewski oraz ad. Jan Siek – Pracownia Rzeźby.