Pracownia Rzeźby

Kierownik Pracowni
prof. dr hab. Mieszko Tylka   mtylka@asp.krakow.pl

dr Konrad Kozieł – adiunkt  kkoziel@asp.krakow.pl

Zajęcia prowadzone są dla studentów od I do V roku – trwają przez 9 semestrów, wymiarze 4 godziny w tygodniu. Program nauczania polega na praktycznym zdobywaniu przez studentów umiejętności oraz wiedzy w oparciu o klasyczny, akademicki model nauczania. W programie dydaktycznym główną rolę odgrywa studium z natury. Dąży się do uzyskania przez studentów umiejętności budowania formy rzeźbiarskiej na podstawie obserwacji i interpretacji natury (ćwiczenia: studium głowy, popiersia i aktu; rzeźba pełna, półpełna oraz płaskorzeźba). Studenci nabywają umiejętności opracowania rzeźby w glinie i utrwalenia jej w technice odlewu gipsowego (obowiązkowo) lub w terakocie (nadobowiązkowo). W praktyce zapoznają się również z zagadnieniami metafory formalnej, ekspresji, kanonu, konwencji, formy monumentalnej i kameralnej, rzeźby figuralnej i bezprzedmiotowej, inspiracji, trawestacji, wariacji (ćwiczenia: kompozycje w glinie lub z wykorzystaniem innych technik i materiałów). Proponowany program studiów zmierza do uzyskania przez studenta umiejętności samodzielnego myślenia twórczego i wyczucia dobrego smaku.

1 2 (2)