Stopnie naukowe i tytuł naukowy

Przewody Doktorskie »

  • Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na WKiRDS

Postępowania Habilitacyjne »

  • Procedura postępowania habilitacyjnego na WKiRDS

Postępowania o Nadanie Tytułu Profesora »

  • Procedura w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na WKiRDS