Nadanie stopnia doktora 2011 r.

2011

Agnieszka Kosakowska
Temat: „Projektowanie konserwatorskie w kontekście programu kształcenia. Założenia metodologiczne projektowania wizualnego”.
Promotor: dr hab. Mieczysław Stec, prof. ASP
Data otwarcia: 22.06.2009 r.
Data zamknięcia i nadania tytułu doktora: 19.10.2011 r.

Aleksandra Hola
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Temat: „Analiza przekształceń ideowych i estetycznych oraz przeszłych zabiegów konserwatorskich przy poszczególnych malowidłach ze zbioru dzieł sztuki malarskiej, jako istotne źródło wiedzy o całym zespole na przykładzie prac badawczych i konserwatorskich kolekcji księdza Michała Lewka ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach”.
Promotor: prof. Grażyna Korpal
Data otwarcia: 22.06.2009 r.
Data zamknięcia i nadania tytułu doktora: 6.07.2011 r.