Zakład Chemii i Fizyki Konserwatorskiej

Kierownik Zakładu
dr Małgorzata Walczak   
mwalczak@asp.krakow.pl

mgr inż. Anna Mikołajska – asystent amikolajska@asp.krakow.pl
dr Maria Goryl – adiunkt   mgoryl@asp.krakow.pl
dr Łucja Rodzik-Czałka – asystent   lrodzik-czalka@asp.krakow.pl
mgr Anna Jasińska – asystent   ajasinska@asp.krakow.pl
dr Michał Płotek – adiunkt   mplotek@asp.krakow.pl
dr inż. Barbara Leszczyńska – laborant   bleszczynska@asp.krakow.pl
Paweł Gąsior – fotograf   pgasior@asp.krakow.pl

Wykłady z chemii w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zapoczątkował prof. Tadeusz Estreicher w 1919 roku, niemniej dopiero w 1952 roku do programu nauczania konserwacji dzieł sztuki włączono zajęcia z chemii, które wprowadziła mgr Maria Wejman. Następnie w roku 1961 przejął je mgr inż. Roman Biliński oraz doc. dr Maciej Leszko wspólnie z dr. Bogusławem Śliwą (odbywały się na Wydziale Chemii UJ). Od roku 1973 do 2013 wykłady i ćwiczenia laboratoryjne na Wydziale prowadził dr Paweł Karaszkiewicz – kierownik Zakładu, wspólnie z mgr Barbarą Nowosielską-Mitką (do 1978 roku), a od 1978 roku z dr Marią Rogóż. W latach 2013-2019 dr Maria Rogóż pełniła funkcję kierownika Zakładu. Od 2013 do 2018 roku asystentem w Zakładzie był dr Jacek Bagniuk, po którym w roku 2018 zajęcia przejęła dr Łucja Rodzik-Czałka.
Od 1960 roku do programu nauczania dołączono wykłady z fizyki odbywające się w Instytucie Fizyki UJ prowadzone przez doc. dr Danutę Kunisz, a następnie przejęte przez dr Marię Ligęzę (do 2001 roku) i dr. Jana Rutkowskiego (do 2006). Okresowo, w latach 2001-2010 zajęcia z fizyki prowadzili: dr hab. Marek Stankiewicz, dr Franciszek Krok, dr Jakub Prauzner – Bechcicki i dr Agnieszka Czerska.

Prace badawcze i dydaktyczne prowadzone w Zakładzie Chemii dotyczą: materiałoznawstwa datującego dzieło sztuki poprzez analizę pigmentów (mikroskopowa analiza chemiczna , analiza stratygraficzna, mikroskopia fluorescencyjna), identyfikację spoiw malarskich za pomocą spektrometrii fourierowskiej w podczerwieni i chromatografii cienkowarstwowej oraz analizę jakościową i ilościową zapraw, tynków i zasoleń. Wykonuje się także pomiary klimatyczne (sondy pomiarowe) oraz badania metodologiczno-technologiczne własności materiałów konserwatorskich.

Zakład Fizyki oprócz działalności dydaktycznej prowadzi specjalistyczne badania technologiczne obiektów dzieł sztuki za pomocą nowoczesnych metod fizykochemicznych, jak: mikroskop elektronowy ze spektrometrem EDS, spektrometria fluorescencji rentgenowskiej (przenośny XRF, makro skaner XRF), rentgenografia, fotografia luminescencji wzbudzanej UV, reflektografia IR.

Zakłady, biorą udział w licznych projektach, dotyczących badań najważniejszych obiektów zabytkowych w Polsce oraz współpracują z wieloma instytucjami naukowymi i muzealnymi w kraju i zagranicą.

Zgodnie z Art 32c ust 2, znowelizowanego Prawa Atomowego (Dz.U. 2019 poz. 1792) informuje się, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wykonywana przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w 2020 r., nie miała wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.

DSC_7674