Zakład Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Dzieł Sztuki

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Zofia Kaszowska  zkaszowska@asp.krakow.pl

mgr Kamila Zielińska – asystent kzielinska@asp.krakow.pl

W Zakładzie prowadzone są zajęcia z przedmiotów: Historia technik dzieł sztuki, Materiałoznawstwo, Identyfikacja podobrazi. Historia technik dzieł sztuki obejmuje wykłady i seminaria o technikach i technologiach malarstwa, rzeźby oraz rzemiosła artystycznego w ujęciu historycznym, od starożytności do współczesności. Wiedza ta przygotowuje studentów do lepszego zrozumienia konserwowanego obiektu, niekiedy pomaga w datowaniu i określeniu autorstwa. Materiałoznawstwo realizowane jest poprzez wykłady o materiałach stosowanych jako podobrazia, spoiwa, pigmenty, werniksy, środki biobójcze i rozpuszczalniki. Uzyskana wiedza pomaga w rozpoznaniu obiektu zabytkowego i w wyborze materiałów do zabiegów konserwatorskich. Identyfikacja podobrazi – wykłady i ćwiczenia, zapoznające z mikroskopową budową drewna i naturalnych włókien oraz metodami ich identyfikacji. Dzięki uzyskanej wiedzy studenci potrafią określić rodzaju drewna i naturalnego włókna z małych próbek. Zajęcia z wymienionych przedmiotów są przeznaczone dla studentów I i II roku obu specjalności. Ponadto w Zakładzie prowadzone są konsultacje dla dyplomantów.