9 lutego 2018

Obrony prac magisterskich

Termin składania prac magisterskich w dziekanacie: do 14 maja 2018 r. Termin egzaminu magisterskiego: 25 i 26 maja 2018 r. Dyplomant zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie kompletu dokumentów: Praca pisemna (wydruk) oraz zdjęcia, jeśli stanowią uzupełnienie pracy pisemnej. Praca pisemna w wersji elektronicznej na płycie CD... Więcej
22 stycznia 2018

Ankiety oceny nauczyciela akademickiego

Drodzy Studenci, zapraszamy do udziału w semestralnej ocenie nauczycieli akademickich Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W dniach od 22 stycznia do 9 lutego 2018 roku po zalogowaniu na swoje indywidualne konto w systemie Akademus, będziecie mogli wyrazić swoje zdanie wypełniając anonimowe ankiety oceny nauczyciela akademickiego. Każdą... Więcej
5 grudnia 2017

Seminaria dyplomowe 2017/2018

Wtorek, godz. 17.00 5.12.2017 Tanita Ciesielska, promotor: dr hab. Zofia Kaszowska Maciej Malczewski promotor: dr Roman Jacek Kieferling Joanna Szegda, promotor: dr Roman Jacek Kieferling 12.12.2017 Kamila Zielińska, promotor: dr hab. Zofia Kaszowska Magdalena Chodacka, promotor: dr hab. Zofia Kaszowska 19.12.2017 Kamila... Więcej
20 października 2017

Stypendium im. Jana Matejki

Rada Funduszu Stypendialnego im. Jana Matejki mając na uwadze służbę wybitnym studentom polskim studiującym na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza nabór kandydatur do otrzymania stypendium. Studenci powinni zgłosić chęć starania się o stypendium do profesora prowadzącego, który spośród chętnych zgłosi jednego... Więcej
17 października 2017

Godziny rektorskie w dniu 31.10.2017

Decyzją JM Rektora 31.10.2017 (wtorek) od godziny 12:00 ustanowione zostały godziny rektorskie dla wszystkich pracowników i studentów Uczelni. 2.11.2017 (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć.... Więcej
4 października 2017

JĘZYK ANGIELSKI WKiRDS

I rok W czwartek 5.10.2016 o godzinie 18.00, ul Lea 27-29 odbędzie się test kwalifikujący z języka angielskiego do grup lektoratowych dla I roku. Obecność obowiązkowa. II & III rok W czwartek 5.10.2016 o godzinie 17.30 zapraszam w celu ustalenia terminów zajęć.                                                                                       ... Więcej
2 października 2017

Korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów

Zgodnie z § 18 Regulaminu studiów Student ma prawo do odpłatnego korzystania z zajęć nieobjętych jego planem studiów, w tym z zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów. Zajęcia nieobjęte planem studiów student realizuje za zgodą prowadzącego zajęcia... Więcej
29 września 2017

Komunikat Studium Wychowania Fizycznego

Wszystkie zajęcia wychowania fizycznego odbywają się przy ul. Francesco Nullo 23 (w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym  i  Szkole Podstawowej nr 38). W pierwszym tygodniu zajęć Wykładowcy udzielają niezbędnych informacji i zapisują studentów na wybraną formę aktywności. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Studium... Więcej
29 września 2017

Egzaminy magisterskie na WKiRDS w dniu 6 października 2017 r.

Wojciech ZIELIŃSKI "Transfer rysunku Michela Kichki wykonanego na ścianie biblioteki Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Przykład wykorzystania zabiegu przenoszenia malowideł ściennych w konserwacji sztuki współczesnej" Promotor: dr Dorota Białek-Kostecka Recenzent: prof. Grażyna Korpal Monika MAZUR „Badania... Więcej
26 września 2017

Studenci I roku – obowiązkowa lekcja biblioteczna

9.10.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 8.30 w Bibliotece ASP w budynku przy ul. Smoleńsk 9 (WFP) odbędzie się obowiązkowa lekcja biblioteczna. Należy zabrać ze sobą indeks w celu dokonania wpisu. Obecność obowiązkowa!!!... Więcej