Egzamin magisterski 23 października 2020

Egzamin magisterski w dniu 23 października 2020 r. (piątek), godz. 9.30, ul. Lea 27–29, sala 103

  1.  Katarzyna Feć-Sfora

Konserwacja i rekonstrukcja patynowanej rzeźby ze zbrojonego betonu „Komedianci” Romana Tarkowskiego w oparciu o badania autorskiej techniki i technologii na przykładzie dziesięciu rzeźb Artysty.
Promotor: mgr Marek Wawrzkiewicz
Recenzent: dr Roman Jacek Kieferling
 

  1. Paulina Węgrzyn

Metody badań obrazów sztalugowych na podobraziu drewnianym na przykładzie analizy i konserwacji obrazu z przedstawieniem Matki Boskiej Hermanickiej (XVII w.).
Promotor: dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP
Recenzent: dr Karina Niedzielska
 

  1. Natalia Socha

Odtworzenie zaginionego obrazu Matka Boska z Dzieciątkiem z Kolegiaty w Tumie pod Łęczycą w oparciu o analizę zachowanych archiwaliów oraz wiedzę z zakresu technologii gotyckiego malarstwa tablicowego z terenu Małopolski.
Promotor: dr hab. Zofia Kaszowska, prof. ASP
Recenzent: dr Karina Niedzielska
 

  1. Paulina Gajek

Konserwacja intarsjowanego sepetu z przełomu XVIII/XIX w., pochodzącego ze zbiorów Sanguszków z Gumnisk. Próba rekonstrukcji dekoracji z macicy perłowej, szylkretu i kości.
Promotor: dr Roman Jacek Kieferling
Recenzent: dr Janusz Sarkowicz
 

  1. Justyna Kędziora

Wodne metody oczyszczania malowideł sztalugowych na przykładzie konserwacji szesnastowiecznego włoskiego obrazu przedstawiającego wskrzeszenie Łazarza.
Promotor: dr Aleksandra Hola
Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Wyszyńska; dr Maria Rogóż