Archiwum wydziałowe

Adres:
ul. Lea 27
IV piętro, pokój nr 408 i 409

Prowadzący:
dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP ppencakowski@asp.krakow.pl
dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP asekowska@asp.krakow.pl

Godziny otwarcia:
środa 13.30-15.00
czwartek 17.00-18.30

Archiwum Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki posiada bogate zbiory prac dyplomowych i kwalifikacyjnych, doktorskich oraz habilitacyjnych (ponad 900 pozycji) dostępnych dla pracowników i studentów, jak również dla osób spoza uczelni.
Obecnie prace są archiwizowane także w postaci cyfrowej.

UWAGA! W okresie sesji egzaminacyjnej oraz przerwy wakacyjnej Archiwum WKiRDS będzie nieczynne.

Prace przechowywane w Archiwum WKiRDS

Zapraszamy do przeszukiwania spisu prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych przechowywanych w Archiwum WKiRDS.

NrTytułAutor/kaPromotor/kaRokRodzaj
1„OBRAZ MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM Z KOŚCIOŁA ŚW. PIOTRA I PAWŁA W KRAKOWIE”MARIA MAREKJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
2„PRZEBIEG KONSERWACJI POLICHROMII XVI-WIECZNEJ W KOŚCIELE ŚW. KRZYŻA W KRAKOWIE”ZOFIA MEDWECKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1952praca magisterska
3„KONSERWACJA DRZEWORYTU GIO…NI RAMONDINI”TERESA ŻURKOWSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
4„KONSERWACJA RĘKOPISU NR 1313 Z BIBLIOTEKI CZARTORYSKICH W KRAKOWIE”ZOFIA PIENIĄŻEKJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
5„KONSERWACJA RZEŹBY MADONNA Z HARKLOWEJ”EWA URBAŃCZYK-WOŁOSZYNJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1960praca magisterska
6„MALOWIDŁA KOŚCIOŁA P.W. MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ W SIEMIECHOWIE”TADEUSZ PAWLIKJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1960praca magisterska
7„KONSERWACJA RZEŹBY „PIĘKNA MADONNA” Z NIEDŹWIEDZIA”ANNA DYMEKJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1957praca magisterska
8„GALERIA OBRAZÓW KRAKOWSKIEJ ASP W II POŁ. XIX W. I JEJ REKONSTRUKCJA I KONSERWACJA”ANDRZEJ ZAŁUSKIJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1954praca magisterska
9„PRZYCZYNY I OBJAWY ROZPADU KAMIENIA I ZMIAN ZACHODZĄCYCH W KAMIENIU RZEŹBIARSKIM NA PODSTAWIE DANYCH OBIEKTÓW”ELŻBIETA KOZAKIEWICZJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
10„SKLEJANIE WARSTW POLICHROMII SKLEPIENIA SKARBCA PRZY UL. SIENNEJ 5 W KRAKOWIE”ZOFIA PALMOWSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
11„OBRAZ MATKI BOSKIEJ Z FUNDATORAMI Z WIELICZKI”IRENA SKĄPSKA-KASPEROWAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1958praca magisterska
12„TRYPTYK – MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”ZBIGNIEW JASKOWSKIJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1952praca magisterska
13„MALOWIDŁA ŚCIENNE W KOŚCIELE P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W SZYDŁOWIE POW. CHMIELNIK”KONSTANTY POLITJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1959praca magisterska
14„KONSERWACJA OŁTARZA STIUKOWEGO (TECHNIKA NARZUTOWA) W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA W WYSOCICACH POW. MIECHÓW – PRZEPROWADZENIE ANALIZ PORÓWNAWCZYCH STIUKÓW TEGO CZASU I TECHNIKI”ZOFIA ŚLIWIANKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1957praca magisterska
15„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO MATKA BOSKA ZE ŚW. ŁUKASZEM I ŚW. GRZEGORZEM ZE ŚLEMIENIA POW. ŻYWIEC WOJ. KRAKOWSKIE”ANNA NOWAK-TARNOWSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1958praca magisterska
16„OPŁAKIWANIE CHRYSTUSA TRYPTYK ZE STAREGO SĄCZA Z KLASZTORU P.P. KLARYSEK”ZOFIA PAWŁOWSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1952praca magisterska
17„MALOWIDŁA ŚCIENNE W KOŚCIELE W MOJĘCICACH”RENATA DUBIELOWAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1959praca magisterska
18„DZIEJE GALERII OBRAZÓW KRAKOWSKIEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W I POŁ. XIX W. JEJ REKONSTRUKCJA ORAZ REGENERACJA I RESTAURACJA DWÓCH WYBRANYCH Z NIEJ OBIEKTÓW”WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKIJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1954praca magisterska
19„DZIEJE DEKORACJI MALARSKICH KOŚCIOŁA N. P. MARII W KRAKOWIE”BRONISŁAW DĄBEKMARIAN SŁONECKI1952praca magisterska
20„ZASTOSOWANIE FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH KRÓTKICH I ULTRAKRÓTKICH DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W DZIEŁACH SZTUKI, DREW., TKANIN”JÓZEF BOLESŁAWSKIJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1954praca magisterska
21„GOTYCKA POLICHROMIA W DREWNIANYM KOŚCIELE P.W. WNIEBOWZIĘCIA MATKI BOSKIEJ I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W HACZOWIE”JERZY GADOMSKIJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1957praca magisterska
22„KONSERWACJA INKUNABUŁU NR 182/III BIBLIOTEKI CZARTORYSKICH W KRAKOWIE”MARIA WOSZCZYNAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
23„KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE MALOWANEGO DWUSTRONNIE: LICO „SĄD OSTATECZNY”, ODWROCIE „FRAGMENT WIĘKSZEJ KOMPOZYCJI””HELENA KRYSIŃSKA-GODECKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1952praca magisterska
24„PRZENOSZENIE MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH”WŁADYSŁAW ZALEWSKIJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
25„ODKRYCIE I PROJEKT KONSERWACJI I REKONSTRUKCJI ŚCIANY W 4-TYM OD PŁN. PRZĘŚLE ZACH. SKRZYDŁA KRUŻGANKÓW AUGUSTIAŃSKICH PRZY KOŚCIELE ŚW. KATARZYNY W KRAKOWIE”EWA PILITOWSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
26„MARIA Z DZIECIĄTKIEM Z RAJBROTU”ANNA PAWŁOWSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1952praca magisterska
27„RENESANSOWA POLICHROMIA W KAMIENICY MIESZCZAŃSKIEJ Z XVI W. W TARNOWIE”STANISŁAW STAWICKIJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1957praca magisterska
28„ODKRYCIE I KONSERWACJA POLICHROMII II-GIEJ OD PŁN. ŚCIANY ARKADOWEJ ZACHODNIEGO RAMIENIA KRUŻGANKÓW AUGUSTIAŃSKICH PRZY KOŚCIELE ŚW. KATARZYNY W KRAKOWIE”KRYSTYNA PRĄDZYŃSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
29„OPRACOWANIE KONSERWATORSKIE DWÓCH RZEŹB DREWNIANYCH WŁASNOŚĆ MUZEUM DIEC. W TARNOWIE”JANINA WOJTUNIAK-STRUŻYŃSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
30„REKONSTRUKCJA PRAWEGO SKRZYDŁA NAGROBKA ANDRZEJA STADNICKIEGO W KOŚCIELE OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE”RYSZARD KRZEMIŃSKIJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1957praca magisterska
31„KONSERWACJA MALOWIDŁA ŚW. BRYGIDY I PRÓBA OPRACOWANIA HISTORYCZNEGO”MARIA CICHORZEWSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1957praca magisterska
32„KONSERWACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ Z BIECZA”MARIA ERDMANJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1954praca magisterska
33„KONSERWACJA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W PIESKOWEJ SKALE W LOGGI III PIĘTRA ZAMKU”MARTA ŻUROWSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
34„KONSERWACJA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO W KRAKOWIE (OD POŁ. XIX W. DO 1914)”JÓZEF FURDYNAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
35„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO „WIZJA ŚW. JACKA” Z ODROWĄŻA POW. KONECKI WOJ. KIELECKIE”HALINA ZARYCHTAMARIAN SŁONECKI1961praca magisterska
36„RENESANSOWE MALOWIDŁA WNĘTRZ MIESZCZAŃSKICH MAŁOPOLSKI”MARIA DAYCZAK-DOMANASIEWICZJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1960praca magisterska
37„WAPIEŃ PIŃCZOWSKI W RZEŹBIE NAGROBNEJ XIV, XV, XVI I XVII W. NA TERENIE KRAKOWA”ZOFIA URANOWSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1957praca magisterska
38„MALOWIDŁA NA ZACHODNIEJ ŚCIANIE NAWY KOŚCIOŁA ŚW. KRZYŻA W KRAKOWIE”ANDRZEJ DOMANASIEWICZJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1958praca magisterska
39„BADANIE ŚCIAN I ODSŁONIĘCIE MALOWIDEŁ NA PŁN. ŚCIANIE PREZBITERIUM KOŚCIOŁA PW. NMP(?) W STOLCU POW. ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE”SABINA KOZŁOWSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1960praca magisterska
40„KONSERWACJA RYCINY Z R. 1565(?) PT. „ASTROLOGIA” (FLORIS INVENTOR COCK EXCU)”ELŻBIETA REISSJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
41„POMNIKI GROBOWE XVI I XVII WIEKU W KOŚCIELE I KRUŻGANKACH OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE, ICH AUTENTYCZNOŚĆ, STAN ZACHOWANIA I METODY KONSERWACJI”MARIA URBAŃCZYKJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
42„BADANIA TECHNOLOGICZNE ZAPRAW I MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH XV W. ODKRYTYCH NA TERENIE HISTORYCZNEJ MAŁOPOLSKI W BUDYNKACH MUROWANYCH NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYKŁADÓW”JANINA SUDER-WRÓBLEWSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1961praca magisterska
43„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO „RODZINA NMP” Z POCZ. XVI W.”EWA NOWOTARSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1954praca magisterska
44„MADONNA Z LUBLINKI KOŁO TARNOWA, KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ”ANNA KUBOŃJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1961praca magisterska
45„PORTAL Z WIEŻY RATUSZOWEJ NA RYNKU KRAKOWSKIM Z XV W.”JAN WINIARSKIJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1961praca magisterska
46„TRYPTYK Z OKOLIC TARNOWA KONSERWACJA CZĘŚCI ŚRODKOWEJ „MADONNA ZE ŚW. STANISŁAWEM I ŚW. WOJCIECHEM” WŁASNOŚĆ: MUZEUM NARODOWEGO IM. SZOŁAYSKICH W KRAKOWIE”MARIA DZIUBIŃSKAMARIAN SŁONECKI1961praca magisterska
47„BADANIA TECHNOLOGII I TECHNIK ŚREDNIOWIECZNYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W WYBRANYCH BUDOWLACH MUROWANYCH XIV I XV W. NA TERENIE DAWNEGO KSIĘSTWA BRZESKIEGO NA ŚLĄSKU”DANUTA WĘGRZYNIAK-MIKOŁAJKOWJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1961praca magisterska
48„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ „OPŁAKIWANIE CHRYSTUSA” Z DOBCZYC 1. POŁ. W. XVI”ADOLF STAWARZJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1961praca magisterska
49„PORTAL RENESANSOWY Z KAMIENICY W TARNOWIE – RYNEK 20, 2. POŁ XVI W.”STEFAN BORZĘCKIJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1961praca magisterska
50„PRZENOSZENIE MALOWIDŁA Z ZAKRYSTII KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MIKOŁAJA W BRZEGU”WACŁAW WAGNERJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1961praca magisterska
51„KONSERWACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ Z KAMIENICY TEMPERA NA DESCE”ZBIGNIEW MAJCHEROWICZJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1961praca magisterska
52„KONSERWACJA RYCINY FRANCUSKIEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ ZWYCIĘSTWO ALEKSANDRA WIELKIEGO NAD PORUSEM XVIII W.”KRZYSZTOF PŁOCHOCKISTANISŁAW JAKUBOWSKI1958praca magisterska
53„KONSERWACJA SKRZYDEŁ TRYPTYKU Z JURKOWA I PRÓBA OPRACOWANIA”MARIA NIEDZIELSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
54„RENOWACJA PORTRETU KSIĘCIA JERZEGO WILHELMA”FRANCISZKA MALINOWSKA-DOBEKMARIAN SŁONECKI1958praca magisterska
55„REKONSTRUKCJA MARMUROWEGO POPIERSIA PT. „MERKURY” WYKONANEGO PRZEZ BARTŁOMIEJA MAZURKA”FELIKSA RYŃCAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
56„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO „RODZINA NMP” Z OLSZÓWKI”TEDEUSZ KNAUSMARIAN SŁONECKI1956praca magisterska
58„KONSERWACJA PRAWEGO SKRZYDŁA TRYPTYKU Z CEREKWI”BARBARA SZOLGINIAMARIAN SŁONECKI1954praca magisterska
59„KONSERWACJA MARII Z DZIECIĄTKIEM Z BODZANOWA /DREWNO, RZEŹBA/”LESŁAW SZOLGINIAMARIAN SŁONECKI1954praca magisterska
61„KONSERWACJA DWUSTRONNEGO OBRAZU NA DESCE PRZEDSTAWIAJĄCEGO „POKŁON TRZECH KRÓLI” I „WNIEBOWSTĄPIENIE” – CZĘŚĆ DAWNEGO TRYPTYKU W KOŚCIELE ŚW. KRZYŻA W KRAKOWIE”JACEK ŹRÓBEK RADAŁOWICZJAN HOPLIŃSKI1957praca magisterska
62„KONSERWACJA DREWNIANEGO POSĄGU „MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM” Z WIĘCŁAWIC”MIECZYSŁAW WÓJCIKJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1958praca magisterska
64„BITWA POD ARBELLE KONSERWACJA OBRAZU KAROLA LEBRUNA”BARBARA GOŁĘBIOWSKASTANISŁAW JAKUBOWSKI1956praca magisterska
65„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO „PORTRET PAWŁA BENOE” /PŁÓTNO/”IRENA GAWRONMARIAN SŁONECKI1952praca magisterska
66„TECHNIKI TEMPEROWE I OLEJNE W MALARSTWIE SZTALUGOWYM W. XV-XVII”KAROL PUSTELNIKJAN HOPLIŃSKI1952praca magisterska
67„ROZWARSTWIANIE WARSTW MALOWIDEŁ I POBIAŁ PRZY ZASTOSOWANIU PARY WODNEJ”JERZY WRÓBLEWSKIJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1961praca magisterska
68„TRYPTYK ZE SZCZODROWA „MATKA BOSKA ZE ŚWIĘTYMI” /DESKA/”CECYLIA WÓJTOWICZMARIAN SŁONECKI1957praca magisterska
70„KONSERWACJA RZEŹBY „OPŁAKIWANIE CHRYSTUSA” Z TYMBARKU”JÓZEF KRAWCZYKMARIAN SŁONECKI1960praca magisterska
71„KONSERWACJA CZTERECH RYCIN Z XVI WIEKU: 1. „ŚW. RODZINA”, 2. „HERKULES”, 3. „BICZOWANIE” /MIEDZIORYTY/, 4. „SCENA ALEGORYCZNA” /AKWAFORTA/”ANNA BIELNICKA-RECZKOJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
74„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ „ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ” Z WITANOWIC”EUGENIUSZ RODZIKJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1960praca magisterska
76„KONSERWACJA EPITAFIUM Z KOŚCIOŁA FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE”WANDA MACEDOŃSKAMARIAN SŁONECKI1956praca magisterska
77„KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE „WODZICKI MICHAŁ PODKANCLERZ KORONNY” (1687-1764)”HALINA KARPOWICZMARIAN SŁONECKI1954praca magisterska
78„KONSERWACJA PIĘCIU RYCIN Z XVII I XVIII WIEKU”HENRYK CIECHANOWSKISTANISŁAW JAKUBOWSKI1958praca magisterska
80„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ „PIETA” Z KOŚCIOŁA ŚW. MIKOŁAJA W GDAŃSKU”ANNA KWAŚNIEWSKA-STEFANOWICZMARIAN SŁONECKI1960praca magisterska
81„REGENERACJA PŁASKORZEŹBY „OGROJEC” Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”MARIA SZEREMETAMARIAN SŁONECKI1952praca magisterska
82„OBRAZY DOLABELLI W KOŚCIELE I KLASZTORZE OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE”ALEKSANDRA AUGUSTYNEK- BOGDANOWSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1957praca magisterska
83„TRYPTYK ZE SMOZY KOŁO RABKI”BOŻENA ROZMANIT-KĘPIŃSKAMARIAN SŁONECKI1954praca magisterska
84„KONSERWACJA PŁASKORZEŹBY DREWNIANEJ „CHRYSTUS W OGROJCU” Z KAMIENICY KOŁO BIELSKA, MN KRAKÓW”MARIA SKĄPSKA- OTŁOWSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1953praca magisterska
85„KONSERWACJA OBRAZU PRZEDSTAWIAJĄCEGO „PIETĘ””TERESA ADAMCZYK-DĘBIŃSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1952praca magisterska
86„KONSERWACJA RZEŹBY „MATKA BOSKA BOLESNA” Z CZCHOWA”HENRYK GOIKJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1962praca magisterska
87„PRZENIESIENIE MALOWIDŁA ŚCIENNEGO NA NOWE PODOBRAZIE”MAŁGORZATA SCHUSTERJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1962praca magisterska
88„KONSERWACJA OBRAZU NA DESCE „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z CZAPLI WIELKICH”HENRYK GUJDAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1962praca magisterska
89„KONSERWACJA OBRAZU NA DESCE „SACRA CONVERSAZIONE” Z RACŁAWIC KOŁO MIECHOWA”DANUTA BUDZIŁŁO-SKOWRONJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1962praca magisterska
90„POSZUKIWANIA PIERWOTNYCH NARZUTÓW W KOŚCIOŁACH CYSTERSKICH MAŁOPOLSKI”MARIA MALANEKJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1962praca magisterska
91„KONSERWACJA GOTYCKIEGO KRUCYFIKSU Z NIEPOŁOMIC”JÓZEF STECIŃSKIJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1962praca magisterska
92„POLICHROMIA W KAPLICY OGROJCA W KOŚCIELE PARAFIALNYM W NIEPOŁOMICACH”ZBIGNIEW SKUPIOJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1963praca magisterska
93„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA DESCE „SANTA CONVERSAZIONE” Z GWOŹDŹCA POW. BRZESKO”DANUTA FRÓGJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1963praca magisterska
94„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ „CHRYSTUS UKRZYŻOWANY” Z WOJAKOWEJ”WŁADYSŁAWA WOJNAR-NONETJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1963praca magisterska
95„KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE „WNIEBOWZIĘCIE” I „KORONACJA MATKI BOSKIEJ” Z GŁĘBOWIC”MIECZYSŁAW ŚWIERCZEWSKIJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1963praca magisterska
96„BUDOWA TECHNOLOGICZNA MALOWIDEŁ SZKOŁY TZW. SĄDECKIEJ 1420-1480”JÓZEF NYKIELJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1960praca magisterska
97„KONSERWACJA OBRAZU TABLICOWEGO NIEZNANEGO POCHODZENIA (ZE ZBIORÓW POCHWALSKICH)”GIZELA ZBOROWSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1964praca magisterska
98„KONSERWACJA SZAFY TRYPTYKOWEJ Z DĘBNA PODHALAŃSKIEGO”TERESA KASZYŃSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1964praca magisterska
99„PRZENIESIENIE MALOWIDŁA ŚCIENNEGO NA NOWE PODOBRAZIE (HEBDÓW)”BOGUSŁAW BAŁOSJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1964praca magisterska
100„KONSERWACJA I PRÓBA REKONSTRUKCJI RZEŹBY POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY” Z ZATORA”EDWARD MICHALSKIJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1964praca magisterska
101„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA DESCE „TRZECH ŚWIĘTYCH JANÓW””BARBARA BOSOWSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1964praca magisterska
102„PRZEBADANIE WNĘTRZA KOŚCIOŁA NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W ŁAPCZYCY”JANUSZ BAJKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1964praca magisterska
103„KONSERWACJA RZEŹBY „POPIERSIE ZOFII Z POTOCKICH ZAMOYSKIEJ” DŁUTA MARCELEGO GUYSKIEGO W MARMURZE CARRARA 1874-1878″KRYSTYNA BAL-SEPIOŁJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1956praca magisterska
105„ODSŁONIĘCIE I KONSERWACJA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA ŚCIANIE PŁN. PREZBITERIUM KOŚCIOŁA W KRZYŻOWICACH POW. BRZEG”MARIA JURECKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1965praca magisterska
106„BADANIA DENDROLOGICZNE DREWNA UŻYWANEGO W RZEŹBACH ŚREDNIOWIECZNYCH NA TERENIE MAŁOPOLSKI HISTORYCZNEJ”MARTA SIGMUNTJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1965praca magisterska
107„KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE NIEZNANEGO POCHODZENIA – MAGAZYNY MUZEUM DIECEZJALNEGO W TARNOWIE”WŁADYSŁAW KLUSSJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1965praca magisterska
108„DZIAŁALNOŚĆ KONSERWATORSKA (MALOWIDŁA ŚCIENNE J. MAKAREWICZA)”RENATA LESZCZYŃSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1965praca magisterska
109„KONSERWACJA PREDELLI Z CHRYSTUSEM ZE STANIĄTEK”JÓZEF SULMAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1965praca magisterska
110„KONSERWACJA IKONY MATKI BOSKIEJ BOGOLULSKIEJ”JERZY WOLSKIJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1952praca magisterska
111„KONSERWACJA RZEŹBY POLICHROMOWANEJ MADONNA Z PIOTRKOWIC POW. TARNÓW”ZOFIA KOZELA-KRÓLCZYKJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1965praca magisterska
112„PRZEBADANIE WNĘTRZA SALI ZACH. SKRZYDŁA KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE”ZBIGNIEW KIEŁBASAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1966praca magisterska
113„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ PEŁNEJ „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY” Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W MOGILANACH”JÓZEF IGNATOWICZZOFIA MEDWECKA1966praca magisterska
114„ODSŁONIĘCIE I KONSERWACJA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO PRZEDSTAWIAJĄCEGO „POKŁON TRZECH KRÓLI” NA ŚCIANIE POŁUDNIOWEJ PREZBITERIUM KOŚCIOŁA OO. BENEDYKTYNÓW W TYŃCU”KAZIMIERZ PAŁKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1966praca magisterska
115„KONSERWACJA OBRAZÓW TABLICOWYCH „PRACZKI” I „KONNA PRZEJAŻDŻKA” WŁASNOŚĆ J. MYCIELSKIEGO”LUCYNA BRATANIECJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1966praca magisterska
116„KONSERWACJA I EKSPOZYCJA PLASTYCZNA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA DESCE „MĘCZEŃSTWO ŚW. URSZULI” Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W OLKUSZU”MIECZYSŁAW WOŹNIAKZOFIA MEDWECKA1966praca magisterska
117„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM” POCHODZĄCEJ Z MIEJSCOWOŚCI MAŁA POWIAT ROPCZYCE WŁASNOŚĆ MUZEUM DIECEZJALNEGO W TARNOWIE /NR INW. 2374/”MARIAN PACIOREKZOFIA MEDWECKA1966praca magisterska
118„OSADZENIE NA PODŁOŻU ZASTĘPCZYM MALOWIDŁA PRZEDSTAWIAJACEGO „SĄD OSTATECZNY” ZE SKLEPIENIA MAUZOLEUM PANWITZÓW W UDANINIE”ANDRZEJ STEFAŃSKIJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1967praca magisterska
119„KONSERWACJA OBRAZU LEONARDA WINTEROWSKIEGO „WIDOK LWOWA” Z 1905 R. PRZY UŻYCIU PODGRZEWANEGO STOŁU PRÓŻNIOWEGO”KRYSTYNA SIENIAWSKA-LISOWSKAJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1967praca magisterska
120„KONSERWACJA DREWNIANEJ RZEŹBY POLICHROMOWANEJ POCHODZĄCEJ Z BIECZA STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MUZEUM DIECEZJALNEGO W TARNOWIE”MARIA NECZAJZOFIA MEDWECKA1967praca magisterska
121„ZDJĘCIE I PRZENIESIENIE OLEJNEGO MALOWIDŁA ŚCIENNEGO NA PODŁOŻE ZASTĘPCZE – PĘDZLA L. WYCZÓŁKOWSKIEGO ?”ADAM RACHTANJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1967praca magisterska
122„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” ZE SZCZUROWEJ”MARIA ORŁOWSKA-PAZDERZOFIA MEDWECKA1968praca magisterska
123„KONSERWACJA KAPLICZKI DREWNIANEJ SŁUPOWEJ POCHODZĄCEJ Z JELCZY, WŁ. MUZEUM ETNOGRAFICZNE W KRAKOWIE”JAN WĄSACZZOFIA MEDWECKA1968praca magisterska
124„KONSERWACJA DWÓCH OBRAZÓW NA PŁÓTNIE: „PORTRET BISKUPA” I „ŚW. HIERONIM” Z UWZGLĘDNIENIEM DUBLOWANIA NA PRZEŹROCZYSTE PODŁOŻE”URSZULA NIESYT-WOŹNIAKZOFIA MEDWECKA1968praca magisterska
125„OKREŚLENIE PRZYCZYN ZNISZCZEŃ I KONSERWACJA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO PT. „NADANIE REGUŁY ŚW. AUGUSTYNA” W KRUŻGANKACH POAUGUSTIAŃSKICH PRZY KOŚCIELE ŚW. KATARZYNY W KRAKOWIE”EWA JANINA GILJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1968praca magisterska
126„KONSERWACJA I BADANIA TECHNOLOGICZNE MALOWIDŁA ŚCIENNEGO PRZDSTAWIAJĄCEGO „VIR DOLORUM” W OTOCZENIU ARMA CHRISTI W ZAKRYSTII KOŚCIOŁA P. MARII NA PIASKU WE WROCŁAWIU NA TLE PODOBNYCH PRZEDSTAWIEŃ W KOŚCIOŁACH ŚLĄSKICH”ZENON BRADKEJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1968praca magisterska
127„KONSERWACJA OBRAZU „ECCE HOMO””KRYSTYNA SOKÓŁMARIAN SŁONECKI1956praca magisterska
128„OSADZENIE ZDJĘTEGO PŁATU MALOWIDŁA Z TYNKIEM POCHODZĄCEGO Z KAPLICY GROBOWEJ PANVITZÓW W UDANINIE NA NOWYM RUCHOMYM PODŁOŻU”KRZYSZTOF BILIŃSKIJÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ1968praca magisterska
129„KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE DWUSTRONNIE MALOWANEGO POCHODZĄCEGO Z LIMANOWEJ, XIX WIEK”LIDIA RAMZAZOFIA MEDWECKA1969praca magisterska
130„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ PT. „ŚW. ANNA” Z R. 1729 FRAGMENT OŁTARZA PW. ŚW. JÓZEFA W KOŚCIELE PARAFIALNYM W SZCZYTNEJ ŚL.”IRENEUSZ PŁUSKAZOFIA MEDWECKA1969praca magisterska
131„BADANIA I POSZUKIWANIA ZA MALOWIDŁAMI ŚCIENNYMI NAROŻNEGO POKOJU PŁN.-WSCH. 1. PIĘTRA DOMU NR 3 PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ W KRAKOWIE ORAZ KONSERACJA FRAGMENTU ODKRYTEGO MALOWIDŁA Z 2. ĆW. XIX W.”TADEUSZ STOPKAZOFIA MEDWECKA1969praca magisterska
132„PRZENIESIENIE MALOWIDŁA ŚCIENNEGO PRZEDSTAWIAJĄCEGO „PEJZAŻ” WYKONANEGO W TECHNICE OLEJNEJ XIX W. Z SALI 1. PIĘTRA KAMIENICY NR 3 PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ W KRAKOWIE”STANISŁAW FILIPZOFIA MEDWECKA1969praca magisterska
133„WERYFIKACJA WAŻNIEJSZYCH WERNIKSÓW STOSOWANYCH W MALARSTWIE ORAZ BADANIA NAD WARUNKAMI ICH STOSOWANIA”TADEUSZ PIETUCHWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1969praca magisterska
134„STUDIA NAD METODAMI WYKRYWANIA FALSYFIKATÓW NA PRZYKŁADZIE OBIEKTU Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”BARBARA WAŁACHWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1969praca magisterska
135„BADANIA NAD PRZYDATNOŚCIĄ I CELOWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA EPIDIANU – 5 W KONSERWACJI KAMIENIA”ALICJA PAJORSKA-MAZUREKWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1969praca magisterska
136„ODSŁONIĘCIE I KONSERWACJA ORAZ PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZED POWTÓRNYM ZASŁONIĘCIEM TYNKIEM ZABYTKOWEGO MALOWIDŁA ŚCIENNEGO W KAMIENICY NR 2 PRZY MAŁYM RYNKU W KRAKOWIE”JAN BŁYSKOSZZOFIA MEDWECKA1969praca magisterska
137„BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ ODCZYSZCZANIA DAWNYCH ODLEWÓW GIPSOWYCH”KAROL HABERNYWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1970praca magisterska
138„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA DESCE Z 1524 R. PRZEDSTAWIAJACEGO „ŚW. KATARZYNĘ”, POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W SMARDZOWICACH POW. OLKUSZ”KINGA KASPRZYKZOFIA MEDWECKA1970praca magisterska
139„ROZPOZNANIE IKONOGRAFICZNE I TECHNOLOGICZNE NAWARSTWIEŃ MALARSKICH OBRAZU Z CIĘCINY”MAGDALENA KALICIŃSKAZOFIA MEDWECKA1970praca magisterska
140„BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ I TECHNIKĄ BUDOWY OŁTARZY Z XVII WIEKU Z TERENU WOJ. KRAKOWSKIEGO”ELŻBIETA KISIELWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1970praca magisterska
141„ODCZYTANIE NAWARSTWIEŃ I ODKRYWANIE MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W KRUCHCIE KOŚCIOŁA W ŚWIEBODZICACH ORAZ KONSERWACJA ICH FRAGMENTU”STEFAN KOŁODZIEJCZYKZOFIA MEDWECKA1970praca magisterska
142„BADANIA TECHNOLOGICZNE TRZECH NAGROBNYCH STEL EGIPSKICH NA PODŁOŻU DREWNIANYM Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”WŁADYSŁAW SZYSZKOWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1971praca magisterska
143„BADANIE TECHNIKI I TECHNOLOGII SZEŚCIU MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH ITALSKICH Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”GRAŻYNA KORPALWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1971praca magisterska
144„KONSERWACJA STROPU POLICHROMOWANEGO Z KRUCHTY KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W ŚWIEBODZICACH WOJ. WROCŁAWSKIE”BARBARA TOBIASZZOFIA MEDWECKA1971praca magisterska
145„PRÓBY MODYFIKACJI REGENEROWANIA WERNIKSÓW METODĄ PETTENKOFERA”ALEKSANDER MITKAWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1971praca magisterska
146„KONSERWACJA PAŁNEJ RZEŹBY KAMIENNEJ WOLNOSTOJĄCEJ ŚW. FLORIANA DATA POWSTANIA 1828 R. Z OGRODZENIA CMENTARZA PRZYKOŚCIELNEGO W SUŁKOWICACH POW. MYŚLENIKI WOJ. KRAKOWSKIE”EWA PARADOWSKA-JANSOHNZOFIA MEDWECKA1971praca magisterska
147„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ Z KOŚCIOŁA FILIALNEGO W CHMIELNIE”JOLANTA CIAPUTA-PŁUSKAZOFIA MEDWECKA1971praca magisterska
148„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA DESCE Z 1. POŁ. XVIII W. PRZEDSTAWIAJĄCEGO EPITAFIUM ANNY ZALASOWICZOWEJ POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W JERZMANOWICACH POW. OLKUSZ WOJ. KRAKOWSKIE”MARIA KOMORNICKAZOFIA MEDWECKA1971praca magisterska
149„POSZUKIWANIA, ODKRYCIE I ZABEZPIECZENIE MALOWIDŁA ŚCIENNEGO W SALI I PIĘTRA PRZY UL. MIKOŁAJSKIEJ 3 W KRAKOWIE”ANNA PELCZARSKAZOFIA MEDWECKA1971praca magisterska
150„KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE „UKRZYŻOWANIE” PRZYPISYWANEGO J. BASSANIEMU Z MUZEUM W NYSIE”GENOWEFA BRYKZOFIA MEDWECKA1971praca magisterska
151„TECHNOLOGIA I TECHNIKA IKON XVI W. ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”BARBAR MIEDZIŃSKAWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1971praca magisterska
152„KONSERWACJA OBRAZU NA DESCE STANOWIĄCEGO AWERS DWUSTRONNIE MALOWANEJ KWATERY POLIPTYKU DOMINIKAŃSKIEGO SCENA OSTATNIA WIECZERZA”FRANCISZEK STUDZIŃSKIZOFIA MEDWECKA1970praca magisterska
153„ZASTOSOWANIE NOWYCH TYPÓW KONSTRUKCJI PRZEKŁADKOWYCH JAKO PODŁOŻA DO PRZENOSZENIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH ORAZ WYKORZYSTANIE JEDNEJ Z NICH DO FRAGMENTU MALOWIDŁA ZE STARKOWA”BOŻENA BIAŁEK-WOŹNIAKIEWICZWŁADYSŁAW ZALEWSKI1972praca magisterska
154„BADANIA TECHNOLOGICZNE OBRAZÓW TZW. SZKOŁY KRAKOWSKIEJ Z LAT 1420-1460 MALOWANYCH NA PODŁOŻU DREWNIANYM”JÓZEF NYKIEL1969praca kwalifikacyjna na stanowisko adiunkta
155„KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA EPITAFIUM DOMNIEMANEGO SZYSZKOWSKIEGO Z KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE”ALICJA BANEKZOFIA MEDWECKA1973praca magisterska
156„BADANIA TECHNOLOGICZNE I KONSERWACJA PODOBRAZIA DREWNIANEGO EPITAFIUM WIERZBIĘTY Z BRANIC”MARIA NIEDZIELSKA1972praca kwalifikacyjna na stanowisko adiunkta
157„SPOIWA TEMPEROWE W MALARSTWIE RUCHOMYM I ŚCIENNYM”TADEUSZ ZAWADZKIJAN HOPLIŃSKI1952praca magisterska
158„KONSERWACJA OBRAZU SĄD CHRYSTUSA PRZED PIŁATEM I SANHEDRYNEM – POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. N. P. MARII I ŚW. AUGUSTYNA W KRAŚNIKU LUBELSKIM”JAN CHĄDZYŃSKIZOFIA MEDWECKA1974praca magisterska
159„KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA KAMIENNEJ RZEŹBY ORZYDROŻNEJ Z WŁOCH POW. PIŃCZÓW WOJ. KIELECKIE”JOLANTA RUDZIŃSKAWŁADYSŁAW ZALEWSKI1973praca magisterska
160„KONSERWACJA EPITAFIUM KAMIENNEGO – BARBARY I FRANCISZKA FRANCKOWICZÓW ORAZ ANNY LODWIGOWEJ Z KAPLICY GROBOWEJ PRZY KOŚCIELE PANNY MARII W KRAKOWIE”BARBARA GÓRECKA-BUDZIASZEKWŁADYSŁAW ZALEWSKI1974praca magisterska
161„STUDIA NAD RAMAMI GOTYCKIMII RENESANSOWYMI JAKO PRZYCZYNKI DO IDENTYFIKACJI ORYGINALNYCH ELEMENTÓW MALOWIDEŁ SZTALUGOWYCH”BARBARA ŚLOSARCZYKWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1974praca magisterska
162„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PODOBRAZIU DREWNIANYM „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY” Z 1544 R. POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. WNIEBOWZIĘCIA N. M. PANNY I ŚW. STANISŁAWA W BODZENTYNIE WOJ. KIELECKIE”URSZULA GÓRKA-JOŃCZYKZOFIA MEDEWCKA1973praca magisterska
163„KONSERWACJA RZEŹBY „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM” Z PÓŁNOCNEJ ELEWACJI SKARBCA KOŚCIOŁA MARIACKIEGO W KRAKOWIE”TERESA PIEKARCZYK-SCHARSICHWŁADYSŁAW ZALEWSKI1974praca magisterska
164„OBRAZ SZTALUGOWY NA PŁÓTNIE „MATKA BOSKA ŚNIEŻNA” XVII W. OBIEKT POCHODZĄCY Z KOŚCIOŁA ŚW. MARKA W KRAKOWIE”JADWIGA STYRNAZOFIA MEDWECKA1974praca magisterska
165„KONSERWACJA IKONY Z XVI W. ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” POCHODZĄCEJ Z MIEJSCOWOŚCI TEZŁO”GRETA MARIA ANDERSENZOFIA MEDWECKA1974praca magisterska
166„OSADZENIE NA PODŁOŻU ZASTĘPCZYM MALOWIDŁA „BŁOGOSŁAWIONEGO TOBIASZA” ZDJĘTEGO ZE SKLEPIENIA MAUZOLEUM RODZINY PANWITZÓW W UDANINIE POW. ŚRODA ŚL. WOJ. WROCŁAWSKIE”IVAN BENCZEWWŁADYSŁAW ZALEWSKI1972praca magisterska
167„WYKONANIE BADAŃ, KONSERWACJA I CZĘŚCIOWA REKONSTRUKCJA PLASTYCZNA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ PT. „MADONNA ZA DZIECIĄTKIEM” POCHODZĄCEJ Z CHĘCIN POW. KIELCE”ELŻBIETA LISZOFIA MEDWECKA1974praca magisterska
168„KONSERWACJA DWÓCH OBRAZÓW EPITAFIJNYCH BRACI HANSA I ZYGMUNTA WARNSDORFÓW Z GIŚCISZOWA”EDWARD KOSAKOWSKIZOFIA MEDWECKA1974praca magisterska
169„TECHNOLOGIA I TECHNIKA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH Z XV I XVI WIEKU W BUDOWNICTWIE DREWNIANYM NA PODSTAWIE ANALIZY PRAC KONSERWATORSKICH PRZEPROWADZONYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO /PRÓBA USTALENIA SYSTEMU BADAWCZEGO DLA TEGO TYPU OBIEKTÓW/”MARIAN MENDREKWŁADYSŁAW SLESIŃSKI1975praca magisterska
170„KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA KAMIENNEJ PŁYTY NAGROBNEJ MICHAŁA Z LIPY Z XV W. POCHODZĄCEJ Z KLASZTORU POBENEDYKTYŃSKIEGO NA ŚW. KRZYŻU”WITOLD KASPRZYKWŁADYSŁAW ZALEWSKI1975praca magisterska
171„TECHNIKA I TECHNOLOGIA MINIATURY I INICJAŁÓW W INKUNABUŁACH OO. KARMELITÓW NA PIASKU W KRAKOWIE”TADEUSZ BORUCHWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1975praca magisterska
172„ZAGADNIENIE KONSERWACJI IKON: BUŁGARSKIEJ Z XVII DO XVIII WIEKU „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” TYP. ODIGITRIA, RUSKIEJ Z XIX WIEKU „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” TYP. ELEUSA”IANEV MILENZOFIA MEDWECKA1975praca magisterska
173„KONSERWACJA OBRAZU MADONNA Z DZIECIĄTKIEM, ŚW. JANEM I ŚW. ANNĄ /PŁÓTNO/”WIKTOR KUCZEWSKIZOFIA MEDWECKA1975praca magisterska
174„OPRACOWANIE METODY ZDJĄCIA XIX-WIECZNEGO MALOWIDŁA ŚCIENNEGO W CELU ODSŁONIĘCIA WYSTROJU RENESANSOWEGO W POMIESZCZENIACH PIERWSZEGO PIĘTRA PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 13 W KRAKOWIE WRAZ Z PRÓBĄ PRAKTYCZNEGO JEJ ZASTOSOWANIA”ANDRZEJ FEDOROWICZWŁADYSŁAW ZALEWSKI1975praca magisterska
175„OKREŚLENIE NAWARSTWIEŃ I PROGRAM KONSERWACJI MALOWIDEŁ W CERKWI POD WEZWANIEM ŚW. JERZEGO W KJUSTENDIL – BUŁGARIA”PETROW PŁAMENWŁADYSŁAW ZALEWSKI1975praca magisterska
176„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PODOBRAZIU DREWNIANYM „EPITAFIUM MIESZCZAŃSKIE Z UKRZYŻOWANIEM” POCHODZĄCEGO Z MUZEUM REGIONALNEGO W BIECZU POW. GORLICE WOJ. RZESZÓW”JOANNA MARIA SUŁKOWSKAZOFIA MEDWECKA1976praca magisterska
177„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PODOBRAZIU DREWNIANYM PT. „SACRA CONVERSAZIONE” Z 2. POŁ. XVI WIEKU POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA W SĘKOWEJ POW. GORLICE WOJ. RZESZOWSKIE”MARIA ZAWADZKA-NIKIFOROWZOFIA MEDWECKA1974praca magisterska
178„TECHNIKI I TECHNOLOGIA DREWNIANYCH STROPÓW BELKOWANYCH W KRAKOWSKIEJ KAMIENICY MIESZCZAŃSKIEJ OD XV – XVIII WIEKU, PRÓBA SYSTEMATYKI”KAZIMIERZ WÓJCIKWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1975praca magisterska
179„ZAGADNIENIE DUBLOWANIA NA NOŚNIK PRZEŹROCZYSTY Z ZASTOSOWANIEM DWÓCH WYBRANYCH MAS DUBLAŻOWYCH WOSKOWO-ŻYWICZNYCH PRZY OBRAZACH „PIOTR OSTASZEWSKI” 1854 R., „PEJZAŻ” 1857 R.”JADWIGA WYSZYŃSKAZOFIA WEDWECKA1976praca magisterska
180„PRÓBY ZDEJMOWANIA I OSADZENIA NA NOWYM PODŁOŻU PRZEMALOWAŃ OLEJNYCH Z OBRAZÓW TEMPEROWYCH NA PODŁOŻU DREWNIANYMI ZASTOSOWANIE OPRACOWANEJ METODY NA OBRAZIE „ŚW. BARTŁOMIEJ” POCHODZĄCYM Z BARTOSZYC”TADEUSZ BILECKI JAKUB KAMYKOWSKIZOFIA MEDWECKA1976praca magisterska
181„KONSERWACJA DWÓCH GOTYCKICH RZEŹB „ANIOŁY ZE ŚWIECZNIKAMI” ORAZ PRZENISIENIE Z JEDNEJ Z NICH WARSTWY ZŁOCENIA I SREBRZENIA WRAZ Z ZAPRAWĄ I PRZEMALOWANIAMI NA POWIELONĄ FORMĘ RZEŹBY”EWA CHARÓWZOFIA MEDWECKA1976praca magisterska
181A„ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE NOWEGO PODŁOŻA JAKO NOŚNIKA DLA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO „NIEWIERNY TOMASZ” Z MAUZOLEUM PANWITZÓW W UDANININIE”DOROTA LATAŁA /BIENIAS/WŁADYSŁAW ZALEWSKI1974praca magisterska
182„OPRACOWANIE METODY ZABEZPIECZENIA MALOWIDAŁ ŚCIENNYCH W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZASŁONIĘCIA ICH ZAPRAWĄ”JOLANTA STOKŁOSAWŁADYSŁAW ZALEWSKI1976praca magisterska
183„OPRACOWANIE METODY USUNIĘCIA NALOTU Z POWIERZCHNI RZEŹB MARMUROWYCH NA PRZYKŁADZIE PORTALI BAROKOWYCH Z KOŚCIOŁA ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA W KRAKOWIE”BOGUSŁAW SZCZEKANWŁADYSŁAW ZALEWSKI1976praca magisterska
184„TECHNOLOGIA I TECHNIKI MALOWIDEŁ NA BLASZE Z MUZEUM W BOCHNI WRAZ Z ZALECENIAMI KONSERWATORSKIMI”JACEK KOBIELAWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1976praca magisterska
185„KONSERWACJA KAMIENNEGO GOTYCKIEGO FILARA MIĘDZYOKIENNEGO Z KAMIENICY PRZY UL. KANONICZEJ 7 W KRAKOWIE”BARBARA OBTUŁOWICZ-KUŚWŁADYSŁAW ZALEWSKI1976praca magisterska
186„KONSERWACJA I PROJEKT EKSPOZYCJI OBRAZU „MAŁA ŚW. RODZINA” Z XVII WIEKU ZE STAREGO SĄCZA /PŁÓTNO/”KRYSTYNA WITKOWSKA-REISSZOFIA MEDWECKA1977praca magisterska
187„BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ I TECHNIKAMI CZTERECH IKON Z OKRESU ODRODZENIA BUŁGARSKIEGO”RAJNA MLEKANOWA-WEŁCZEWAWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1977praca magisterska
188„KONSERWACJA OBRAZU „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM” Z XVII W. Z ŁOMNICY”MAŁGORZATSULIKOWSKAZOFIA MEDEWCKA1977praca magisterska
189„KONSERWACJA RZEŹBY KAMIENNEJ „EUROPA” ZE ZBIORÓW ZAMKU W BARANOWIE SANDOMIERSKIM”ANTONI KAŁUŻNYWŁADYSŁAW ZALEWSKI1976praca magisterska
190„KONSERWACJA PŁASKORZEŹBY GIPSOWEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ KARTUSZ Z LWAMI Z FRONTONU KAMIENICY PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 39 W KRAKOWIE”JOLANTA GZIKWŁADYSŁAW ZALEWSKI1977praca magisterska
191„KONSERWACJA IKONY ŚW. JERZY Z WOLI KORZENIECKIEJ”KRYSTYNA GRODZICKA-GRUNTOWICZZOFIA MEDWECKA1977praca magisterska
192„TECHNIKA I TECHNOLOGIA LUDOWYCH MALOWIDEŁ NA SZKLE NA PODSTAWIE ZBIORÓW MUZEUM DIECEZJALNEGO W TARNOWIE”TOMASZ MAJEWSKIWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1976praca magisterska
193„KONSERWACJA OBRAZU „SCENA PASTERSKA” PHILIPA PETERA ROSSA POCHODZĄCEGO Z GALERII AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE /PŁÓTNO/”ANNA DORAKZOFIA MEDWECKA1977praca magisterska
194„BADANIA EMALII ZŁOTNICZYCH OKRESU RENESANSU I BAROKU”ZDZISŁAW LELEKWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1977praca magisterska
195„TECHNIKA I TECHNOLOGIA RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ”BARBARA LAMBORWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1977praca magisterska
196„KONSERWACJA OBRAZU „PORTRET PODWÓJNY” JÓZEFA PESZKI /PŁÓTNO/”DANUTA WIERTEKZOFIA MEDWECKA1977praca magisterska
197„BADANIA TECHNOLOGICZNE I ROZPOZNANIE STANU ZACHOWANIA ORAZ PROPOZYCJE KONSERWACJI MALOWIDŁA PRZYPISYWANEGO TYCJANOWI Z DARU PROF. J. HOPLIŃSKIEGO DLA ASP W KRAKOWIE”MARTA KUCZAWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1977praca magisterska
198„KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE „PEJZAŻ Z RUINAMI ANTYCZNYMI””KRZYSZTOF KAWIAKZOFIA MEDWECKA1978praca magisterska
199„OPRACOWANIE METODY PRZENOSZENIA SGRAFFITA NA PRZYKŁADZIE FRAGMENTU RENESANSOWEGO SGRAFFITA Z DWORU W ZAGRODZIE WOJ. LEGNICKIE”MIECZYSŁAW STECWŁADYSŁAW ZALEWSKI1978praca magisterska
200„KONSERWACJA FRAGMENTU MARMUROWEGO NAGROBKA WESSELENY’EGO Z KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE”LESŁAW NIZIŃSKIWŁADYSŁAW ZALEWSKI1978praca magisterska
201„TECHNIKA I TECHNOLOGIA DEKORACJI SGRAFFITOWYCH Z TERENU POLSKI POŁUDNIOWEJ NA PODSTAWIE WYBRANYCH OBIEKTÓW”ANNA KOZAKWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1978praca magisterska
202„WPŁYW ZNISZCZEŃ ATMOSFERYCZNYCH NA DETAL RZEŹBIARSKI W RYNKU KRAKOWSKIM”STANISŁAW SUCHWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1976praca magisterska
203„IDENTYFIKACJA I KONSERWACJA ZESPOŁU MARMUROWYCH ELEMENTÓW STAROŻYTNYCH Z MUZEUM NARODOWEGO ODDZIAŁU CZARTORYSKICH W KRAKOWIE”ANNA CICHOCKAWŁADYSŁAW ZALEWSKI1977praca magisterska
204„PRÓBA OPRACOWANIA METODY USUWANIA CIENKICH NAWARSTWIEŃ WAPIENNYCH I FARB KLEJOWYCH Z MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH”MARTA MROCZKOWSKAWŁADYSŁAW ZALEWSKI1978praca magisterska
205„KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM””JERZY KOWALSKIZOFIA MEDWECKA1978praca magisterska
206„KONSERWACJA PORTALU I PŁASKORZEŹB /Z 1846 ROKU/ NA POŁUDNIOWEJ ŚCIANIE ELEWACYJNEJ CERKWI POD WEZWANIEM ŚW. ARCHANIOŁA MICHAŁA W STUDENA KOŁO PERNIK – BUŁGARIA”JORDAN MLEKANOWWŁADYSŁAW ZALEWSKI1977praca magisterska
207„KONSERWACJA XIV-WIECZNEJ RZEŹBY KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ ŚW. PIOTR I PAWŁEŁ Z KOŚCIOŁA ŚW. PIOTRA I PAWŁA W LEGNICY”ELŻBIETA SZYMAŃSKAWŁADYSŁAW ZALEWSKI1978praca magisterska
208„WPŁYW TEMPERATUR DODATNICH NA OBIEKTY WYKONANE TECHNIKĄ TEMPEROWĄ NA PODOBRAZIU DREWNIANYM”KRISTEW KRASYMIR WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI 1978praca magisterska
210„KONSERWACJA I EKSPOZYCJA MUZEALNA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS UKRZYŻOWANY” Z KOŚCIOŁA ŚW. MARII MAGDALENY WE WROCŁAWIU”ADAM JANCZYZOFIA MEDWECKA1978praca magisterska
211„OPIS TECHNOLOGICZNYCH WŁASNOŚCI NIEKTÓRYCH ROMAŃSKICH I GOTYCKICH ZAPRAW WAPIENNYCH NA PODSTAWIE MIKROSKOPOWYCH BADAŃ PETROGRAFICZNYCH”ROGER CARLIWŁADYSŁAW SLESIŃSKI1978praca magisterska
212„TECHNOLOGIA I TECHNIKA ŚREDNIOWIECZNYCH RYSUNKÓW I PISMA WYKONANYCH NA PERGAMINIE ORAZ METODY ICH IDENTYFIKACJI”LUCYNA RUDEKWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1978praca magisterska
213„KONSERWACJA OBRAZU „NARODZINY JANA CHRZCICIELA” Z KLASZTORU SS. KARMELITANEK BOSYCH W KRAKOWIE /PŁÓTNO/”JAN MAZIARZZOFIA MEDWECKA1979praca magisterska
214„ROZPOZNANIE NAWARSTWIEŃ XVII W. OBRAZU „ŚW. SEBASTIAN” Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE”MARIA OSTROWSKA-PTAKZOFIA MEDWECKA1979praca magisterska
215„KONSERWACJA OBRAZU NA PODŁOŻU DREWNIANYM „ŚW. STANISŁAW Z PIOTROWINEM” Z SZYDŁOWCA”STANISŁAW STAWOWIAKZOFIA MEDWECKA1979praca magisterska
216„HISTORIA RENOWACJI, KONSERWACJI I EKSPOZYCJA TRYPTYKU ŚW. MIKOŁAJA Z ZARZECZA ORAZ PRÓBA POTWIERDZENIA JEGO DATOWANIA”BARBARA CZAJKOWSKAZOFIA MEDWECKA1979praca magisterska
217„TECHNOLOGIA I TECHNIKA LAKI EUROPEJSKIEJ W OPARCIU O BADANIA CHEMICZNE I FIZYCZNE”EWA GRYGLEWICZ-HANUSZWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1979praca magisterska
218„BADANIA NAD TECHNIKAMI I TECHNOLOGIĄ WSPÓŁCZESNYCH MALARZY KRAKOWSKICH”LEONARDA WICZYŃSKAWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1980praca magisterska
219„KONSERWACJA OBRAZU PORTRET KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO /PŁÓTNO/”MARTA KASPAREK-KUCZOFIA MEDWECKA1979praca magisterska
220„BADANIE AUTENTYCZNOŚCI MALOWIDŁA NA DESCE RZEKOMEGO AUTORSTWA DAWIDA TENIERSA WŁ. MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU”WIESŁAW PIECHÓWKAWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1979praca magisterska
221„OPRACOWANIE METODY KONSERWACJI ZESPOŁU KAMIENNYCH RZEŹB Z OGRODZENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO ŚW. JANA W JAROSŁAWIU Z PRZYKŁADOWĄ KONSERWACJĄ FIGURY ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO?”STANISŁAW DZIUBAWŁADYSŁAW ZALEWSKI1979praca magisterska
222„PRZENOSZENIE METODĄ STRAPPO ZACHOWANYCH FRAGMENTÓW IV WARSTWY MALARSKIEJ W ABSYDZIE KOŚCIOŁA ŚŚ. JANA I KATARZYNY W ŚWIERZAWIE WOJ. JELENIOGÓRSKIE ORAZ PRÓBA ODCZYTANIA JEJ IKONOGRAFII”GRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIKWŁADYSŁAW ZALEWSKI1979praca magisterska
223„KONSERWACJA I EKSPOZYCJA MUZEALNA ROKOKOWYCH SAŃ DREWNIANYCH RZEŹBIONYCH I POLICHROMOWANYCH Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”ZBIGNIEW GÓROWSKIZOFIA MEDWECKA1978praca magisterska
224„KONSERWACJA OBRAZU „PORTRET ANNY ZE SCYPIONÓW SZANIAWSKIEJ STAROŚCINY MAŁOGOSKIEJ” PRZYPISYWANEGO JÓZEFOWI GRASSIEMU”MARIA DZIUBA-LISOWSKAZOFIA MEDWECKA1979praca magisterska
225„KONSERWACJA OBRAZU „SCENA MYŚLIWSKA” PRZYPISYWANEGO TYCJANOWI – DARU PROF. JANA HOPLIŃSKIEGO ZE ZBIORÓW GALERII AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE”AGNIESZKA CHOJKOWSKAZOFIA MEDWECKA1980praca magisterska
226„KONSERWACJA KOPII PORTRETU JOANNY SEYMOUR WG. HANSA HOLBEINA MŁODSZEGO Z GALERII AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE”ADRIAN POLOCZEKZOFIA MEDWECKA1980praca magisterska
227„BADANIE NAD WYKORZYSTANIEM TECHNIK FOTOGRAFICZNYCH /SREBROWYCH/ W MALARSTWIE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU”MARTA GOŁĄBWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1980praca magisterska
228„PRÓBA WYPRACOWANIA METOD BADAŃ DLA UZUPEŁNIEŃ ZAPRAW W MALARSTWIE SZTALUGOWYM NA PŁÓTNIE”WOJCIECH FABIAŃSKIWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1980praca magisterska
229„KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM” Z KLASZTORU SS. KLARYSEK PRZY KOŚCIELE ŚW. ANDRZEJA W KRAKOWIE”JACEK ROMAN KIEFERLINGZOFIA MEDWECKA1980praca magisterska
230„KONSERWACJA ORAZ ROZPOZNANIE TECHNIK I TECHNOLOGII DREWNAINYCH POSĄŻKÓW EGIPSKICH IZYDA I OZYRYS Z MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE”MAREK SAWICKIZOFIA MEDWECKA1981praca magisterska
231„BADANIA NAD IDENTYFIKACJĄ RZEŹB Z KOŚCI I PRÓBA ICH DATOWANIA”ANNA JESIONOWICZWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1980praca magisterska
232„KONSERWACJA STAROEGIPSKICH POLICHROMOWANYCH FIGUREK KAMIENNYCH – POSĄŻKA SIEDZĄCEGO MĘŻCZYZNY 2400 – 2200 R. P.N.E. I SZEŚCIU RZEŹB FALLICZNYCH 2000 – II W. N.E.”ROMAN KUCZMAWŁADYSŁAW ZALEWSKI1980praca magisterska
233„KONSERWACJA GOTYCKIEJ KAMIENNEJ PŁYTY NAGROBNEJ BOLESŁAWA III KSIĘCIA LEGNICKO-BRZESKIEGO Z KLASZTORU POCYSTERSKIEGO W LUBIĄŻU”LECH CHWILCZYŃSKIWŁADYSŁAW ZALEWSKI1980praca magisterska
234„KONSERWACJA OBRAZÓW „POGRZEB BŁ. MICHAŁA GIEDROYCIA” I „HERB PORAJ” Z PRÓBĄ OKREŚLENIA ICH POCHODZENIA”EWA CZUBA-PAWELECZOFIA MEDWECKA1980praca magisterska
235„KONSERWACJA TERAKOTOWEGO POLICHROMOWANEGO SARKOFAGU ETRUSKIEGO Z OK. II W. P.N.E. ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO ODDZIAŁ CZARTORYSKICH W KRAKOWIE”MIECZYSŁAW MAJEWSKIWŁADYSŁAW ZALEWSKI1980praca magisterska
236„KONSERWACJA RZEŹBY KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS VIR DOLORUM” Z 1398 R. Z OŁTARZA ZŁOTNIKÓW WROCŁAWSKICH KOŚCIOŁA M. M. WE WROCŁAWIU”JANUSZ WANICKIWŁADYSŁAW ZALEWSKI1978praca magisterska
237„KONSERWACJA TECHNICZNO-ZACHOWAWCZA KARTONAŻU MUMII EGIPSKIEJ Z OKRESU PTOLEMEJSKIEGO ORAZ JEGO EKSPOZYCJA MUZEALNA”MARIA GEMBALAZOFIA MEDWECKA1979praca magisterska
238„KONSTRUKCJE PRZEKŁADKOWE Z RDZENIEM Z TWORZYW SZTUCZNYCH JAKO PODŁOŻA RUCHOME DLA PRZENOSZONYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH (CZ. I) OPRACOWANIE TRANSFERU MALOWIDŁA ŚCIENNEGO „CHRYSTUS KRÓL”(?) Z KOŚCIOŁA ZE STARKOWA (CZ. II)”ANDRZEJ GUZIKWŁADYSŁAW ZALEWSKI1978praca magisterska
239„KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA IKONOSTASÓW KARPACKICH Z XVII XVIII WIEKU NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH”AGNIESZKA POLAŃSKA-SZCZĘKWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1980praca magisterska
240„BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ I TECHNIKĄ MALOWIDEŁ OLEJNYCH DAT. 1900-1914 W POLSCE”ANETA POLAKOVAWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1979praca magisterska
241„KONSERWACJA OBRAZU „ZWIASTOWANIE” JANA KOPECHAŃSKIEGO Z 1618 ROKU”BARBARA KUCZEWSKAZOFIA MEDWECKA1981praca magisterska
242„KONSERWACJA GOTYCKIEGO KAMIENNEGO POLICHROMOWANEGO TYMPANONU Z KOŚCIOŁA ŚW. MIKOŁAJA W GŁOGOWIE”MIROSŁAW KUJAWAWŁADYSŁAW ZALEWSKI1980praca magisterska
243„KONSERWACJA OBRAZU NA PODŁOŻU DREWNIANYM „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” (PIEKARSKA) Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MARKA W KRAKOWIE”MARIA AUGUSTIAŃSKA- SOKÓŁZOFIA MEDWECKA1980praca magisterska
244„KONSERWACJA I CZĘŚCIOWA REKONSTRUKCJA OBRAZU „PORTRET NIEZNANEGO MĘŻCZYZNY W KRYZIE” Z WYPOSAŻENIA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE”MIROSŁAWA SOLSKAZOFIA MEDWECKA1980praca magisterska
245„KONSERWACJA TRZECH PÓŹNOGOTYCKICH KAMIENNYCH KARTUSZY POLICHROMOWANYCH Z COLLEGIUM MAIUS W KRAKOWIE”GRAŻYNA WOJTCZUK-KORDACZNYWŁADYSŁAW ZALEWSKI1980praca magisterska
246„KONSERWACJA DWÓCH KOPTYJSKICH OBIEKTÓW KAMIENNYCH Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”TERESA PIENIĄŻEKWŁADYSŁAW ZALEWSKI1980praca magisterska
247„BADANIA NAD KONSTRUKCJAMI PARKIETÓW STOSOWANYCH W KONSERWACJI MALARSTWA SZTALUGOWEGO”WOJCIECH KOZAKWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1980praca magisterska
248„KONSERWACJA I PRÓBA DATOWANIA OBRAZU „ZWYCIĘSTWO POD WARKĄ”(?) NIEZNANEGO AUTORA”BARBARA JASKOWSKAZOFIA MEDWECKA1980praca magisterska
249„ZNISZCZENIA TWORZYW SZTUCZNYCH SPOWODOWANE PRZEZ MIKROORGANIZMY W TRANSFERACH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH”WOJCIECH WDOWSKIWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1981praca magisterska
250„MALOWIDŁO ŚCIENNE „UKRZYŻOWANIE” Z I ĆW. XV W. Z KAPLICY ŚW. ANDRZEJA W KOŚCIELE ŚW. KRZYŻA W KRAKOWIE – PRÓBA ODCZYTANIA TREŚCI, STANU ZACHOWANIA I ROZPOCZĘCIA KONSERWACJI MALOWIDŁA”ANTONI STOMPÓRZOFIA MEDWECKA1981praca magisterska
251„PRÓBA OKREŚLENIA TECHNOLOGII I TECHNIKI TREWNEŃSKIEJ SZKOŁY MALOWANIA IKON XVIII I XIX W.”PETKOV STANIMIRWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1981praca magisterska
252„KONSERWACJA MALOWIDŁA Z XVI WIEKU „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM I JABŁKIEM” NA PODOBRAZIU DREWNIANYM Z XX WIEKU Z KOŚCIOŁA P.W. BOŻEGO CIAŁA W KRAKOWIE „KRYSTYNA KAPCIAZOFIA MEDWECKA1981praca magisterska
253„TECHNIKA I TECHNOLOGIA MALOWANIA TUSZEM NA JEDWABIU W SZTUCE CHIN”WANDA CZYRAKWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1981praca magisterska
254„SPOSOBY FAŁSZOWANIA DZIEŁ SZTUKI Z METALU I METODY ICH IDENTYFIKACJI”MAREK ŚLESIŃSKIWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1981praca magisterska
255„BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ I TECHNIKĄ BATIKU W POLSCE”GRAŻYNA RADAŁOWICZ-HERROUWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1981praca magisterska
256„PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ KAMIENNYCH ELEMENTÓW RZEŹBIARSKICH NA WYBRANYCH BUDYNKACH NR 15, 17, 18, 21 I 22 UL. KANONICZEJ W KRAKOWIE”RYSZARD KRÓLWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1981praca magisterska
257„TECHNIKA I TECHNOLOGIA ORAZ PRÓBA DATOWANIA WITRAŻU ZATYTUŁOWANEGO „MARIA Z DZIECIĄTKIEM” WYKONANEGO WG. GRAFIKI DÜRERA”ANNA WĄTORSKAWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1981praca magisterska
258„KONSERWACJA OBRAZU DWUSTRONNIE MALOWANEGO NA PODŁOŻU DREWNIANYM Z PRZEDSTAWIENIEM „ŚW. ANNY SAMOTRZEĆ” I „ŚW. NORBERTA” W MALOWANYM OBRAMIENIU MEDALIONÓW Z WIZERUNKAMI ŚW. I CZTEREMA SCENAMI ZWIĄZANYMI Z LEGENDĄ JEGO ŻYCIA”EWA CEMPLA-DZIADOŃZOFIA MEDWECKA1981praca magisterska
259„BADANIA NAD METODAMI I ŚRODKAMI DO ODCZYSZCZANIA PRZEDMIOTÓW SREBRNYCH I POSREBRZANYCH”KATARZYNA MAGRYSIEWICZ-KOŁODZIEJCZYKWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1982praca magisterska
260„TECHNIKA, TECHNOLOGIA I METODY KONSERWACJI MALOWIDEŁ OLEJNYCH NA BLASZE MIEDZIANEJ I MOSIĘŻNEJ”ANTONI GUZIKWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1982praca magisterska
261„KONSERWACJA PORTRETU WŁADYSŁAWA TARNOWSKIEGO Z 1806 ROKU PĘDZLA PIETRO BENVENUTI (?)”DOROTA POCHOPIEŃZOFIA MEDWECKA1982praca magisterska
262„TECHNOLOGIA I IDENTYFIKACJA MALOWIDEŁ NA PORCELANIE MANUFAKTURY KORZECKIEJ”ALEKSANDRA STANISZWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1982praca magisterska
263„KONSERWACJA KAMIENNEGO NAGROBKA DOMICELLI FREDROWEJ – 2. POŁ. XIX W. Z CMENTARZA RAKOWICKIEGO W KRAKOWIE”HALINA BASTERWŁADYSŁAW ZALEWSKI1982praca magisterska
264„PRÓBA ZASTOSOWANIA RENTGENOWSKIEJ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ DO BADANIA ROZMIESZCZENIA I UDZIAŁU TWORZYWA W DREWNIE LIPOWYM IMPREGNOWANYM PRÓŻNIOWO WYBRANYMI TWORZYWAMI TERMOPLASTYCZNYMI”MARIAN PACIOREK1982praca kwalifikacyjna na stanowisko adiunkta
265„KONSERWACJA I EKSPOZYCJA ZACHOWANEGO FRAGMENTU EPITAFIUM Z ALABASTROWYMI FIGURKAMI Z 4. ĆWIERCI XVI WIEKU Z KAPLICY BRACKIEJ KOŚCIOŁA ŚW. JAKUBA W NYSIE”BOŻENA KLYSZCZWŁADYSŁAW ZALEWSKI1982praca magisterska
266„KONSERWACJA, OKREŚLENIE TECHNIKI I TECHNOLOGII WYKONANIA, PRÓBA DATOWANIA I OKREŚLENIE POCHODZENIA IKONY „ŚW. BAZYLI” Z MUZEUM ZAMKU W ŁAŃCUCIE”ANNA JONIAKZOFIA MEDWECKA1982praca magisterska
267„KONSERWACJA OBRAZU ŚW. DYDAK I SCENY Z JAEGO ŻYCIA Z 2. POŁ. XVIII W. Z KLASZTORU REFORMATÓW FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE”HANNA PIEPRZYKZOFIA MEDWECKA1982praca magisterska
268„KONSERWACJA, OKREŚLENIE TECHNIKI I TECHNOLOGII WYKONANIA, PRÓBA DATOWANIA I OKREŚLENIE POCHODZENIA MALOWIDŁA „MATKA BOSKA RÓŻAŃCOWA ZE ŚW. DOMINIKIEM I ŚW. KATARZYNĄ ZE SIENY” Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE ODDZ. SZOŁAYSKICH”CZESŁAWA ZAMORSKAZOFIA MEDWECKA1983praca magisterska
269„PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA BAROKOWEGO KAMIENNEGO OGRODZENIA Z FIGURAMI DWUNASTU APOSTOŁÓW SPRZED KOŚCIOŁA ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W KRAKOWIE  „IRENEUSZ PŁUSKA1980praca kwalifikacyjna na stanowisko adiunkta
270„OCENA METODY ODWRACALNEGO DUBLOWANIA OBRAZÓW NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM PRZY UŻYCIU KLEJU PLEXTOL D 360 FIRMY RÖHM NRF”ALEKSANDER MITKA1983praca kwalifikacyjna na stanowisko adiunkta
271„PAPIRUSY TEBAŃSKIE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W ZAKRESIE TECHNOLOGII I TECHNIK DZIEŁ SZTUKI ORAZ ICH PRZYDATNOŚCI DLA KONSERWACJI ZABYTKÓW”STANISŁAW STAWICKI1980praca kwalifikacyjna na stanowisko docenta
272„TECHNIKI I TECHNOLOGIE WACHLARZY”ANNA PAWLAKWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1983praca magisterska
273„KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA PARAPETU STAREGO CHÓRU MUZYCZNEGO W KOŚCIELE PARAFIALNYM ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W MIERONICACH WODZISŁAWSKICH WOJ. KIELECKIE”WIESŁAWA STEFAŃSKAWŁADYSŁAW ZALEWSKI1983praca magisterska
274„PRZENIESIENIE FRAGMENTU XIX WIECZNEJ POLICHROMII ORAZ ANALIZA PRZYDATNOŚCI NOŚNIKÓW LICOWANIA STOSOWANYCH W PROCESIE PRZENOSZENIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH”MARIA LELEKWŁADYSŁAW ZALEWSKI1983praca magisterska
275„ZASADY I METODY UZUPEŁNIANIA KOLORYSTYCZNEGO MALOWIDEŁ SZTALUGOWYCH Z KRYTYCZNYM OMÓWIENIEM NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH NA PODOBRAZIU DREWNIANYM, ZE ZBIORÓW MUZEALNYCH I KOŚCIELNYCH W POLSCE”ISABELLE CZYŻEWSKIZOFIA MEDWECKA1983praca magisterska
276„KONSERWACJA RZEŹBY W KOŚCI I JEJ ZAGADNIENIA TECHNICZNE”PIOTR OGRODNIKWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1983praca magisterska
277„KONSERWACJA RENESANSOWEGO NAGROBKA ELŻBIETY Z KRZYCKA ZEBRZYDOWSKIEJ”ANDRZEJ KOMODZIŃSKIIRENEUSZ PŁUSKA1983praca magisterska
278„KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIAEJ POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. PODWYŻSZENIA ŚW. KRZYŻA W ZAGÓRZU ŚLĄSKIM”ANDZRZEJ KRÓLMARIAN PACIOREK1983praca magisterska
279„KONSERWACJA I PRÓBA PRZYPISANIA AUTORSTWA OBRAZU „PEJZAŻ MORSKI” Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE”ANNA KOSZARSKAMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1983praca magisterska
280„KONSERWAJA MALOWIDŁA „SĄD OSTATECZNY” Z KOŚCIOŁA W STARKOWIE Z PROJEKTEM OPTYMALNEGO MONTAŻU I ZAWIESZENIA TRANSFERÓW”JAN WIŁKOJĆMARIA OSTASZEWSKA1983praca magisterska
281„KONSERWACJA POLICHROMOWANEJ CHRZCIELNICY KAMIENNEJ Z 1607 R. Z KUROWA WIELKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z POLICHROMIĄ KAMIENNYCH RENESANSOWYCH ZABYTKÓW ŚLĄSKICH”BARBARA ELŻBIETA KOWALCZYKIRENEUSZ PŁUSKA1983praca magisterska
282„KONSERWACJA ZDJĘTEGO ZE ŚCIANY FRAGMENTU SCENY „SĄD OSTATECZNY” ZE STARKOWA WRAZ Z PRÓBĄ SKLEJENIA ROZWARSTWIONEGO MALOWIDŁA”HAMID MUKHTAR HYDERMARIA OSTASZEWSKA1983praca magisterska
283„KONSERWACJA OBRAZU „WENUS Z AMOREM” Z 1. ĆWIERCI XVII W.”MAGDALENA JAWORSKA-MAREKZOFIA MEDWECKA1983praca magisterska
284„KONSERWACJA OBRAZU „ŚW. WACŁAW” Z MUZEUM W CIESZYNIE”JAROSŁAW SZPAKOWICZZOFIA MEDWECKA1983praca magisterska
285„PROJEKT REKONSTRUKCJI PIERWOTNEJ FORMY PRZESTRZENNEJ EGIPSKIEJ MASKI MUMIOWEJ – MĘSKI PORTRET FAJUMSKI II-III W. N. E. Z MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE. NR INW. 1703/A TECHNIKA I TECHNOLOGIA OBIEKTU ORAZ PROGRAM KONSERWACJI I EKSPOZYCJI”MARIA STOMPÓRZOFIA MEDWECKA1983praca magisterska
286„KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE „PORTRET KS. WOJCIECHA BOROWIUSZA” Z 1646 R. ZE SCENĄ Z JEGO ŻYCIA Z 1735 R. Z KOŚCIOŁA PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W CHOLASIE”JÓZEFA CZACHORZOFIA MEDWECKA1983praca magisterska
287„KONSERWACJA OBRAZU NA PODŁOŻU DREWNIANYM „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z KLASZTORU SS. NAWIEDZENIA N.M. PANNY /WIZYTEK/ W KRAKOWIE”MAŁGORZATA FORECKA-KOBIELAZOFIA MEDWECKA1983praca magisterska
288„ROZWARSTWIENIE XIX-WIECZNEGO MALOWIDŁA TEMPEROWEGO „OSTATNIA WIECZERZA” Z MALOWANEJ TEMPERĄ IKONY Z I. POŁ. XVI WIEKU „ŚW. PARASKEWIA TYRNOWSKA” Z MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU”JÓZEF KUCABAZOFIA MEDWECKA1983praca magisterska
289„KONSERWACJA OBRAZU OLEJNEGO NA PODŁOŻU PLÓCIENNYM PT. „PORTRET ATONII SKRBENSKIEJ””MAGDALENA KONIORZOFIA MEDWECKA1983praca magisterska
290„PROBLEMY TECHNOLOGII I KONSERWACJI MALOWIDEŁ OLEJNYCH NA TEKTURZE”BEATA NOWAKWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1984praca magisterska
291„KONSERWACJA ORAZ PRÓBA DATOWANIA I OKREŚLENIA POCHODZENIA IKONY „ŚW. MIKOŁAJ” WŁASNOŚĆ MUZEUM ZAMEK W ŁAŃCUCIE”KATARZYNA SEMKOWICZ-SZKLARCZYKZOFIA MEDWECKA1984praca magisterska
292„KONSERWACJA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO Z I. POŁ. XVIII WIEKU NA SKLEPIENIU PRZEDSIONKA SYNAGOGI W PIŃCZOWIE”MAREK HAPEKWŁADYSŁAW ZALEWSKI1984praca magisterska
293„KONSERWACJA XVII W. MARMUROWEGO EPITAFIUM ADAMA NEGOWICZA Z PACZÓŁTOWIC”ADAM MOSKAŁAIRENEUSZ PŁUSKA1984praca magisterska
294„KONSERWACJA, PRÓBA DATOWANIA ORAZ USTALENIE POCHODZENIA OBRAZU „CHRYSTUS SALVATOR MUNDI EMANUELL” Z KLASZTORU DOMINIKANÓW W KRAKOWIE”SŁAWOMIR STĘPIEŃZOFIA MEDWECKA1984praca magisterska
295„KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ, POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z MIEJSCOWOŚCI PUSTYNIA KOŁO DĘBICY”BARBARA WOŹNIAK-SOŁTYSKAMARIAN PACIOREK1984praca magisterska
296„KONSERWACJA OBRAZU, CHORĄGWI KOŚCIELNEJ Z 1743 ROKU ZE ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO, DWUSTRONNIE MALOWANEGO Z PRZEDSTAWIENIEM „MATKI BOSKIEJ TRONUJĄCEJ” NA AWERSIE I „ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY” NA REWERSIE”ANNA JASIENIAKZOFIA MEDWECKA1984praca magisterska
297„KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z KLASZTORU SS. BERNARDYNEK W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE”BARBARA BIESZCZADMARIAN PACIOREK1984praca magisterska
298„BADANIA NAD TECHNIKĄ I TECHNOLOGIĄ MALARSKĄ WNĘTRZA KOŚCIOŁA BAROKOWEGO NA PRZYKŁADZIE KOŚCIOŁA OO. PIJARÓW W KRAKOWIE”WIESŁAW FRONCZYKWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1985praca magisterska
299„KONSERWACJA ESTETYCZNA I TECHNICZNA IKONY „SOBÓR ARCHANIOŁA MICHAŁA” Z PRZEŁOMU XVII-XVIII WIEKU, POCHODZĄCEJ Z TARNAWKI K. ŁAŃCUTA”JOLANTA PABIŚZOFIA MEDWECKA1985praca magisterska
300„KONSERWACJA POSĄGU MARMUROWEGO „AFRODYTA TYPU PUDICA” Z 2. POŁ. II W. N.E. WŁASNOŚĆ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”DONAT GRZECHOWIAKIRENEUSZ PŁUSKA1984praca magisterska
301„KONSERWACJA RZEŹBY FIGURALNEJ ARCHITEKTONICZNEJ NIEZNANEGO POCHODZENIA Z OKOŁO 1603 R. PRZEDSTAWIAJĄCEJ RYCERZA, WŁASNOŚĆ MUZEUM W LEGNICY”MARIA MARZECIRENEUSZ PŁUSKA1985praca magisterska
302„KONSERWACJA DWÓCH KWATER SKRZYDEŁ: „SPALENIE KOŁA TORTUR PRZEZ PIORUN” I „CUDOWNE PRZENIESIENIE ZWŁOK NA GÓRĘ SYNAJ PRZEZ ANIOŁY” Z XV W. Z MIĘDZYRZECZA GÓRNEGO”JERZY CZAJORZOFIA MEDWECKA 1983praca magisterska
303„KONSERWACJA KAMIENNEGO GŁÓWNEGO PORTALU DOMU MIKOŁAJOWSKIEGO W TARNOWIE Z 1524 R.”ANDRZEJ STRACHIRENEUSZ PŁUSKA1984praca magisterska
304„ZAGADNIENIA KOROZJI KAMIENI I METALI ORAZ TWORZYW ŁĄCZĄCYCH (W ATMOSFERZE MIEJSKO-PRZEMYSŁOWEJ) ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STYKU TYCH MATERIAŁÓW”AGNIESZKA KAMSKAWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1985praca magisterska
305„KONSERWACJA DWÓCH OBRAZÓW „ŚW. ANTONI PADEWSKI” Z 1795 R. I „APOTEOZA ŚW. PIOTRA” Z 1804 R. ORAZ STANOWIĄCEJ ICH OBRAMIENIE Z XIX I XX W. ŚRODKOWEJ CZĘŚCI NIEISTNIEJĄCEGO OBECNIE OŁTARZA Z I POŁ. XVII W. Z KLASZTORU KLARYSEK W KRAKOWIE”ALEKSANDER PIOTROWSKIZOFIA MEDWECKA1985praca magisterska
306„KONSERWACJA IKONY „MATKA BOSKA RZYMSKA – ŁOPIEŃSKA” Z CHYRZYNKI”BARBARA PTAKZOFIA MEDWECKA1984praca magisterska
307„KONSERWACJA PRAWEGO SKRZYDŁA PÓŹNOGOTYCKIEGO TRYPTYKU Z ZADROŻA Z PRZEDSTAWIENIAMI NA AWERSIE „ŚW. BARBARY”, REWERSIE „ŚW. ELŻBIETY” Z ROZPOZNANIEM TECHNOLOGICZNYM OBU SKRZYDEŁ”DOROTA WĄCHALSKAZOFIA MEDWECKA1986praca magisterska
308„KONSERWACJA CHORĄGWI CERKIEWNEJ Z DWUSTRONNIE MALOWANYM OBRAZEM: AWERS „CHRYSTUS PANTOKRATOR”, REWERS „CHRYSTUS ARCHIREJ” Z IZB, XIX W., WŁASNOŚĆ MUZEUM W NOWYM SĄCZU”BEATA LIZAKZOFIA MEDWECKA1986praca magisterska
309„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MADONNA Z DZIECIATKIEM” Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”DANUTA PRZĄDAMARIAN PACIOREK1986praca magisterska
310„KONSERWACJA KARTONAŻU MUMII EGIPSKIEJ Z OK. 800 R. P.N.E., WŁASNOŚĆ MUZEUM W RACIBORZU”KRZYSZTOF SYREKMARIAN PACIOREK1984praca magisterska
311„ZNALEZIENIE METODY PRZENIESIENIA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO XIX W. DEKORACJI MALARSKIEJ Z UL. FLORIAŃSKIEJ 13 W KRAKOWIE (I P. POMIESZCZENIE FRONTOWE)”FEDOROWICZWŁADYSŁAW ZALEWSKI1975praca magisterska
312„KONSERWACJA CYKLU MALOWIDEŁ ZOFII STRYJEŃSKIEJ PT. „BOŻKI SŁOWIAŃSKIE” W HALLU I P. BUDYNKU PRZY UL. SMOLEŃSK 9 W KRAKOWIE”PIOTR BIAŁKOWŁADYSŁAW ZALEWSKI1984praca magisterska
313„KONSERWACJA, PRÓBA DATOWANIA ORAZ USTALENIA POCHODZENIA IKONY „ŚW. MIKOŁAJ” Z MUZEUM DIECEZJALNEGO W TARNOWIE”KRYSTYNA ŚLIWIŃSKAZOFIA MEDWECKA1985praca magisterska
314„KONSERWACJA OBRAZU NA DESCE „SCENA MITOLOGICZNA – OFIARA CERES” ZE ZBIORÓW PRYWATNYCH”JOANNA DYBAMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1985praca magisterska
315„KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE Z 2. POŁ. XVIII W. „PORTRET MIKOŁAJA KOŚCIAŁKOWSKIEGO” Z MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU”KINGA KUZEMCZAKZOFIA MEDWECKA1986praca magisterska
316„MALARSKA DEKORACJA FOLII METALOWYCH NA OBRAZACH CECHOWYCH MAŁOPOLSKI”MAGDALENA CZERNECKAMARIA NIEDZIELSKA1986praca magisterska
317„KONSERWACJA PŁASKORZEŹBY ST. WYSPIAŃSKIEGO „MACIERZYŃSTWO” (1902 R.) WYKONANEJ W PLASTELINIE, ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”ALEKSANDRA ŚWIĘCHIRENEUSZ PŁUSKA1986praca magisterska
318„KONSERWACJA OBRAZU OLEJNEGO NA PŁÓTNIE Z 1. POŁ. XIX W. „PORTRET GIRTLERA – ARCYKSIĄŻĘCEGO ZARZĄDCY HUTY W USTRONIU”, Z MUZEUM W CIESZYNIE”MAŁGORZATA SZANDAR- WRÓBLEWSKAZOFIA MEDWECKA1986praca magisterska
319„„ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ” Z DZIERĄŻNI”EWA BUSZEK-ŁABAZOFIA MEDWECKA1986praca magisterska
320„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PŁÓTNIE „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM W OTOKU Z KWIATÓW” Z 1. POŁ. XVII WIEKU Z CZERNEJ”BOŻENA MUCHA-SOWIŃSKAMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1986praca magisterska
321„KONSERWACJA OBRAZU „UKRZYŻOWANIE” Z KONKATEDRY KOLEGIATY POD WEZWANIEM N.M.P. W KOŁOBRZEGU”GABRIELA SOCHAMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1986praca magisterska
322„KONSERWACJA OBRAZU „PORTRET JERZEGO OSSOLIŃSKIEGO” Z POŁOWY XVII W. W MALARSKIM OBRAMIENIU Z 2. POŁOWY XIX W.”DANUTA MAZURZOFIA MEDWECKA1986praca magisterska
323„KONSERWACJA OBRAZU „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM I SZCZYGIEŁKIEM” AUTORSTWA FRANCESCA D’ANTONIO ZACCHI’EGO DATOWANEGO NA LATA 1430-40(?)”GRZEGORZ KOSTECKIZOFIA MEDWECKA1986praca magisterska
324„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „ŚW. BARBARA” Z ROPCZYC”PAWEŁ DZIURAWIECMARIAN PACIOREK1986praca magisterska
325„KONSERWACJA FERETRONU Z WIELGICH – 1690 ROK, AWERS – „OFIAROWANIE PRZEZ MATKĘ BOSKĄ SZKAPLERZA ŚW. SZYMONOWI STOCK, REWERS – „EKSTAZA ŚW. TERESY I ŚW. JÓZEF”, Z ODDZIELE-NIEM Z OBYDWU JEGO STRON PRZEMAL. Z PRZEŁ. XIX/XX WIEK, AWERS – „ŚW. IZYDOR ORACZ”, R”MARTA LEMPARTZOFIA MEDWECKA1987praca magisterska
326„HISTORIA TECHNIK I TECHNOLOGII ORAZ PROBLEMY KONSERWACJI MALOWIDEŁ NA SZKLE”MAREK KAWCZYŃSKIMARIA NIEDZIELSKA1987praca magisterska
327„KONSERWACJA OBRAZU PRZEDSTAWIAJĄCEGO DZIECI Z INSTRUMENTAMI MUZYCZNYMI Z 1. POŁ. XVII W. – SZKOŁA WŁOSKA”HALINA KOZIANA-BIAŁKOMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1987praca magisterska
328„KONSERWACJA XIX WIECZNEGO OBRAZU Z PRZEDSTAWIENIEM „MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ” Z MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU”SABINA SZKODLARSKAZOFIA MEDWECKA1986praca magisterska
329„KONSERWACJA RZEŹBY KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ Z ROKU 1669 „CHRYSTUS FRASOBLIWY” Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO POD WEZWANIEM ŚW. IDZIEGO W GIEBUŁTOWIE „REGINA KLINCEWICZ-KRUPIŃSKAIRENEUSZ PŁUSKA1987praca magisterska
330„KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „ŚW. AGNIESZKA” OKOŁO 1520 R. Z MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W POZNANIU”KRYSTYN KOZIEŁMARIAN PACIOREK1987praca magisterska
331„ROZDZIELENIE I PRZENIESIENIE NA NOWE PODŁOŻE DWÓCH BAROKOWYCH MALOWIDEŁ – TYNIEC, KRUŻGANEK KLASZTORU OO. BENEDYKTYNÓW”JÓZEF ŻOŁYNIAKMARIA OSTASZEWSKA1987praca magisterska
332„KONSERWACJA RENESANSOWEGO PORTALU Z 1567 ROKU POCHODZĄCEGO Z DWORU W ZAGRODNIE K. CHOJNOWA”TADEUSZ SOKALIRENEUSZ PŁUSKA1987praca magisterska
333„KONSERWACJA PŁASKORZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „ŚWIĘTA TRÓJCA” Z 1. POŁ. XVII W. Z KOŚCIOŁA FILIALNEGO W KOZŁÓWKU, WOJ. RZESZOWSKIE”BEATA GARGASMARIAN PACIOREK1987praca magisterska
334„OKREŚLENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA NEGATYWÓW FOTOGRAFICZNYCH ZE ZBIORU MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA ORAZ KONSERWACJA NEGATYWÓW ŻELATYNOWYCH NA PODŁOŻU SZKLANYM”RYSZARD ANTONI WÓJCIKMARIA NIEDZIELSKA1987praca magisterska
335„KONSERWACJA OBRAZU OLEJNEGO NA PŁÓTNIE „APOTEOZA KRZYŻA ŚWIĘTEGO” Z POŁ. XVIII WIEKU Z TYCZYNA WOJ. RZESZOWSKIE”KRZYSZTOF GARGASZOFIA MEDWECKA1987praca magisterska
336„ROZPOZNANIE TECHNIKI I TECHNOLOGII ORAZ CZĘŚCIOWA KONSERWACJA TECHNICZNA I ESTETYCZNA MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU DREWNIANYM „ŚW. BARBARA” OK. 1575-1600(?)”NATALIA GRZECHOWIAKZOFIA MEDWECKA1987praca magisterska
337„PORTRET „KSIĄŻE JÓZEF PONIATOWSKI W MŁODYM WIEKU” PRÓBA PRZYPISANIA AUTORSTWA M. BACCIARELLEMU NA PODSTAWIE BADAŃ TECHNOLOGICZNYCH, ANALIZY PORÓWNAWCZEJ I CZĘŚCIOWO PRZEPROWADZONEJ KONSERWACJI”MALWINA KOTLIŃSKAJÓZEF NYKIEL1987praca magisterska
338„WARSZTAT I TECHNOLOGIA TWÓRCZOŚCI OLGI BOZNAŃSKIEJ ORAZ PROBLEMY KONSERWACJI JEJ OBRAZÓW NA PRZYKŁADZIE „PORTRETU KOBIECEGO””ANNA GROCHOWSKAMARIA NIEDZIELSKA1987praca magisterska
339„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z PIERWSZEJ ĆWIERCI XV W. MUZEUM NARODOWE WROCŁAW”STANISŁAW PRZEMYSŁAW ĆWIERTNIAMARIAN PACIOREK1987praca magisterska
340„PRÓBY NAD PRZYSTOSOWANIEM WYBRANYCH SPOIW OPARTYCH NA WSPÓŁCZESNYCH KLEJACH SYNTETYCZNYCH DO TECHNIK POZŁOTNICZYCH”DANUTA MAJEWSKAJÓZEF NYKIEL1987praca magisterska
341„KONSERWACJA KAMIENNYCH RZEŹB „MADONNY TRONUJĄCEJ Z DZIECIĄTKIEM” (POCZ. XIV W.), BALDACHIMU (XIV W.) I WSPORNIKA (XV W.), POCHODZĄCYCH Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W STAROMIEŚCIU”MONIKA BOGDANOWSKAIRENEUSZ PŁUSKA1988praca magisterska
342„PRÓBA REKONSTRUKCJI TECHNOLOGII I TECHNIKI MALARSKIEJ „MAŁYCH MISTRZÓW NIDERLANDZKICH” W OPARCIU O BADANIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE Z WYKONANIEM KOPII OBRAZU „KUSZENIE ŚW. ANTONIEGO” Z KRĘGU DAWIDA TENIERSA MŁODSZEGO”ANDRZEJ RACZKOWSKIJÓZEF NYKIEL1988praca magisterska
343„DZIEWIĘTNASTOWIECZNE RAMY DO MALOWIDEŁ”JAROSŁAW WÓJCIKWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1987praca magisterska
344„KONSERWACJA OBRAZU „CHRYSTUS WSKAZUJĄCY NA RANĘ W BOKU” Z 2. POŁ. XVII W. Z CHOCZNI”ŁUKASZ STAWOWIAKZOFIA MEDWECKA1986praca magisterska
345„PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA DEKORACJI MALARSKICH SIENI I KLATEK SCHODOWYCH KAMIENIC KRAKOWSKICH Z KOŃCA XIX W. ORAZ KONSERWACJA JEDNEJ Z NICH”MAREK SOBOLWŁADYSŁAW ZALEWSKI1986praca magisterska
346„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „ŚW. DOROTA” Z WITKOWIC”ADAM JASIEWICZMARIAN PACIOREK1988praca magisterska
347„KONSERWACJA OBRAZU „ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ” Z TYLICZA”JOANNA JASIEWICZMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1988praca magisterska
348„PRZYWRÓCENIE POZYTYWOWEJ POSTACI MALOWIDŁU ZDJĘTEMU W NEGATYWIE NA ODWROCIU PŁATA NA PRZYKŁADZIE MALOWIDŁA SUPRAPORTY Z KAMIENICY PRZY UL. KANONICZEJ 6 W KRAKOWIE”BOŻENA ŻBIKOWSKAMARIA OSTASZEWSKA1988praca magisterska
349„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM Z KOŃCA XV W. Z MUZEUM UNIWERSYTECKIEGO KUL W LUBLINIE”STANISŁAW KŁOSOWSKIMARIAN PACIOREK1988praca magisterska
350„KONSERWACJA OBRAZU „UKRZYŻOWANIE” NA PODOBRAZIU WYKONANYM W TECHNICE SCAGLIOLA I JEGO RAMY Z KLASZTORU OO. BERNARDYNÓW W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ. PRÓBA OKREŚLENIA CZASU I MIEJSCA POWSTANIA”JEZRY HUDZIKZOFIA MEDWECKA1988praca magisterska
351„OPRACOWANIE METODY KONSERWACJI II WARSTWY MALARSKIEJ Z PÓŁNOCNEJ ŚCIANY PREZBITERIUM KOŚCIOŁA PW. ŚŚ. JANA I KATARZYNY W ŚWIERZAWIE WRAZ Z PROPOZYCJĄ JEJ EKSPOZYCJI”ZBIGNIEW DUDEKMARIA OSTASZEWSKA1983praca magisterska
352„KONSERWACJA OBRAZU „CHRYSTUS UWIĘZIONY” Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. MICHAŁA W PRUDNIKU”URSZULA CHOJKOWSKAZOFIA MEDWECKA1985praca magisterska
353„KONSERWACJA MALOWIDŁA OLEJNEGO „MATKA BOSKA POCIESZENIA” Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. KLEMENSA W ZAKRZEWIE”ALICJA BEATA KRUKZOFIA MEDWECKA1989praca magisterska
354„KONSERWACJA ZACHOWANEGO CZĘŚCIOWO PRAWEGO SKRZYDŁA NIEZNANEGO TRYPTYKU Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. ERHARDA NA AWERSIE ORAZ ŚW. KLARY NA REWERSIE DATOWANYM NA POŁ. XV W.”BEATA KUDUKZOFIA MEDWECKA1989praca magisterska
355„OSIEMNASTOWIECZNY OBRAZ „ŚW. JERZY” PRZYKŁAD MALOWIDA OLEJNEGO NA „ZŁOCONEJ SKÓRZE” – OCENA STANU ZACHOWANIA, BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ I KONSERWACJĄ”ZBIGNIEW POLAKMARIA NIEDZIELSKA1989praca magisterska
356„KONSERWACJA OBRAZU „NAUCZANIE MARII PRZEZ ŚW. ANNĘ” ZE SZKOŁY WŁOSKIEJ XVIII W.(?)”AGATA WOŹNIAK-NIEMKIEWICZMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1989praca magisterska
357„ODSŁONIĘCIE I KONSERWACJA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO POCHODZĄCEGO Z PIERWSZEJ CZĘŚCI XIX WIEKU. KRAKÓW, KAMIENICA PRZY UL. MIKOŁAJSKIEJ 26”MAŁGORZATA SŁOWIKWŁADYSŁAW ZALEWSKI1989praca magisterska
358„BADANIA TECHNOLOGICZNE I KONSERWACJA DWÓCH PORTRETÓW FAJUMSKICH (EGIPT) III W. N.E. Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE ODDZIAŁ ZBIORY CZARTORYSKICH ORAZ ZAGADNIENIA TEGO TYPU NA TLE HISTORYCZNYM”AGNIESZKA DRWAL-DZIURAWIECMARIA NIEDZIELSKA1989praca magisterska
359„PROBLEMATYKA KONSERWACJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W KOŚCIELE ŚW. LEONARDA W LIPNICY MUROWANEJ”ALEKSANDER ANTOSIEWICZWŁADYSŁAW ZALEWSKI1989praca magisterska
360„KONSERWACJA MARMUROWEJ RZEŹBY RYCERZA POCHODZĄCEJ Z KLASZTORU POBENEDYKTYŃSKIEGO NA ŚW. KRZYŻU”BOGUSŁAW KRÓWKAIRENEUSZ PŁUSKA1989praca magisterska
361„ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW POROWATYCH JAKO WARSTWY INTERWENCYJNEJ W TRANSFERACH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH”EWA GLIWAMARIA OSTASZEWSKA1989praca magisterska
362„KONSERWACJA MARMUROWEGO POSĄGU MŁODEGO MĘŻCZYZNY Z OKRESU CESARSTWA RZYMSKIEGO Z DOŁĄCZONĄ GŁOWĄ GRECKĄ Z IV W. P.N.E. WŁASNOŚĆ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”WOJCIECH KURDZIELIRENEUSZ PŁUSKA1989praca magisterska
363„KONSERWACJA MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU DREWNIANYM „ŚW. ANDRZEJ APOSTOŁ” I POŁ. XVII W. Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA WE WROCIMOWICACH”MONIKA TARNOWSKAZOFIA MEDWECKA1989praca magisterska
364„PRZYWRÓCENIE PIERWOTNEGO KSZTAŁTU POWIERZCHNI MALOWIDŁA ZDJĘTEGO ZE SKLEPIENIA KRUŻGANKA KLASZTORU OO. BENEDYKTYNÓW W TYŃCU”JÓZEF STECMARIA OSTASZEWSKA1989praca magisterska
365„KONSERWACJA OBRAZU „WIDOK WENECJI” Z OK. POŁ. XIX W. Z MUZEUM NAODOWEGO W KRAKOWIE”IWONA PETRI-BEAUPRÉMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1989praca magisterska
366„KONSERWACJA PÓŹNOGOTYCKIEJ RZEŹBY KAMIENNEJ „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM” ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU”ANDRZEJ MACIEJ TEKIELAKIRENEUSZ PŁUSKA1989praca magisterska
367„BADANIE DEKORACJI DREWNIANEGO WYSTROJU WNĘTRZA W NAWIE KOŚCIOŁA ŚW. JANA I ŚW. KATARZYNY W ŚWIERZAWIE (WOJ. JELENIOGÓRSKIE) ORAZ KONSERWACJA WYBRANYCH ELEMENTÓW”KATARZYNA PIERZCHALSKAWŁADYSŁAW ZALEWSKI1989praca magisterska
368„BADANIE DEKORACJI DREWNIANEGO WYSTROJU WNĘTRZA W NAWIE KOŚCIOŁA ŚW. JANA I ŚW. KATARZYNY W ŚWIERZAWIE (WOJ. JELENIOGÓRSKIE) ORAZ KONSERWACJA WYBRANYCH ELEMENTÓW”AGATA MAMOŃWŁADYSŁAW ZALEWSKI1989praca doktorska
369„KONSERWACJA XV-WIECZNEGO OBRAZU NA PODOBRAZIU DREWNIANYM „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z KOCINY (WOJ. KIELECKIE)”AGATA SKOWROŃSKA (NOWAK)MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1989praca magisterska
370„TECHNOLOGIA I TECHNIKA MALOWANIA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PODOBRAZIU DREWNIANYM „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM”, SZKOŁA WŁOSKA XVI W. ORAZ PRÓBA WYKONANIA KOPII Z REKONSTRUKCJĄ NIEZACHOWANYCH PARTII MALOWIDŁA”PIOTR KONCZAREKMARIA NIEDZIELSKA1990praca magisterska
371„KONSERWACJA KAMIENNEJ PŁYTY NAGROBNEJ Z XVI W. PRZEDSTAWIAJĄCEJ POSTAĆ NIEZNANEGO RYCERZA, POCHODZĄCEJ Z KOŚCIOŁA ŚW. JANA I ŚW. KATARZYNY W ŚWIERZAWIE”WOJCIECH KWIATEKIRENEUSZ PŁUSKA1989praca magisterska
372„KONSERWACJA GIPSOWEJ MASKI POŚMIERTNEJ FRYDERYKA CHOPINA Z 1849 R.”MAREK WAWRZKIEWICZIRENEUSZ PŁUSKA1990praca magisterska
373„KONSERWACJA XVII-WIECZNEGO MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z KOŚCIOŁA ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W STOPNICY”JAN SZCZUREKZOFIA MEDWECKA1990praca magisterska
374„KONSERWACJA FRAGMENTÓW CZTERECH TABLIC Z PISMEM KLINOWYM WYKONANYCH Z ALABASTRU I WYPALONEJ GLINY, POCHODZĄCYCH Z MEZOPOTAMII Z OKRESU NOWOASYRYJSKIEGO (OK. 1000-625 P.N.E.)”MARIA TRZUPEKIRENEUSZ PŁUSKA1990praca magisterska
375„KONSERWACJA OBRAZU „CHRYSTUS W OGROJCU” SYGNOWANEGO P.S. I DATOWANEGO 1579 R. Z MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MAIUS W KRAKOWIE”ELŻBIETA WYSZYŃSKAZOFIA MEDWECKA1990praca magisterska
376„BADANIA, ODSŁONIĘCIE I KONSERWACJA GOTYCKIEGO MALOWIDŁA W KOŚCIELE PARAFIALNYM POD WEZWANIEM ŚW. MIKOŁAJA W ŻELAZNEJ K. OPOLA”HANKA ŁÓJMARIA OSTASZEWSKA1990praca magisterska
377„BADANIA, ODSŁONIĘCIE I KONSERWACJA GOTYCKIEGO MALOWIDŁA W KOŚCIELE PARAFIALNYM POD WEZWANIEM ŚW. MIKOŁAJA W ŻELAZNEJ K. OPOLA”MONIKA KUBICZMARIA OSTASZEWSKA1990praca magisterska
378„KONSERWACJA XV-WIECZNEGO OBRAZU „MISERICORDIA DOMINI” Z LUBLINA”GRAZYNA GŁAZZOFIA MEDWECKA1990praca magisterska
379„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z KOŃCA XIV W. Z MUZEUM DIECEZJALNEGO KATOWICACH”ARTUR GODLEWSKIMARIAN PACIOREK1990praca magisterska
380„KONSERWACJA OBRAZU „POKŁON TRZECH KRÓLI” (WERSJA Z POCHODNIAMI) II POŁOWA XVII W. Z KLASZTORU OO. KARMELITÓW NA PIASKU W KRAKOWIE. PRÓBA USTALENIA PROWENIENCJI”MONIKA TOMASZEWSKAMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1991praca magisterska
381„KONSERWACJA DWUSTRONNIE MALOWANEGO OBRAZU NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM Z II POŁ. XVIII WIEKU („ŚWIĘTA BARBARA”, „PORTRET NIEZNANEGO SZLACHCICA”)”HANNA STACHOWIAK-GODLEWSKAZOFIA MEDWECKA1991praca magisterska
382„PROPOZYCJA NOWEJ METODY PRZENIESIENIA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO O NIERÓWNEJ POWIERZCHNI TYNKU (ZBROJONE LICOWANIE, WTÓRNY NEGATYW)”JÓZEF MITKAMARIA OSTASZEWSKA1991praca magisterska
383„KONSERWACJA DWUKWATEROWEGO LEWEGO SKRZYDŁA PÓŹNOGOTYCKIEGO TRYPTYKU POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA CMENTARNEGO PW. ŚW. ANNY W CZCHOWIE Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. WOJCIECHA I ŚW. JANA EWANGELISTY NA AWERSIE, ŚW. BARBARY I ŚW. DOROTY NA REWERSIE, PRAWDOPODOBNIE AUTORST”GINA NOWOCIEŃZOFIA MEDWECKA1991praca magisterska
384„KONSERWACJA GIPSOWYCH RZEŹB „KOZICY” LUDWIKA PUGETA ORAZ „AKTU ŻEŃSKIEGO” JACKA PUGETA”KRZYSZTOF MIKOŁAJEKIRENEUSZ PŁUSKA1991praca magisterska
385„TRANSFER MALOWIDŁA ŚCIENNEGO Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. KRZYSZTOFA (XV W.) Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA W KOTLISKACH, WOJ. JELENIA GÓRA”MAŁGORZATA GOLIŃSKAMARIA OSTASZEWSKA1991praca magisterska
386„KONSERWACJA OBRAZU DWUSTRONNIE MALOWANEGO Z CHORĄGWI KOŚCIELNEJ Z POŁ. XIX W. (?) ZE SKRZYNNA Z PRZEDSTAWIENIEM „MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W OTOCZENIU ANIOŁÓW I ADOROWANEJ PRZEZ BRACI(?) Z KLASZTOREM JASNOGÓRSKIM W TLE”, NA AWERSIE I „ŚW. ANNĄ SAMOT”MAREK GOSZTYŁAZOFIA MEDWECKA1991praca magisterska
387„KONSERWACJA KAMIENNEGO TYMPANONU Z PRZEDSTAWIENIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”ALBERT GOLIŃSKIIRENEUSZ PŁUSKA1991praca magisterska
388„BADANIA TECHNOLOGICZNE, TECHNIKA, CHRONOLOGIA NAWARSTWIEŃ, DATOWANIE ORAZ PROPOZYCJA KONSERWACJI OBRAZU TABLICOWEGO „SANTA CONVERSATIONE” Z ŁOSOSINY GÓRNEJ”KAZIMIERZ BEDNARZJÓZEF NYKIEL1991praca magisterska
389„KONSERWACJA XVIII-WIECZNYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W PODZIEMIU PONORBERTAŃSKIEGO KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA N.P. MARII W HEBDOWIE”MARCIN CHMIELEWSKIWŁADYSŁAW ZALEWSKI1991praca magisterska
390„BADANIA TECHNOLOGICZNE I KONSERWACJA EMALIOWANEJ MISY ANNY LAGIELLONKI Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE ODDZIAŁ ZBIORY CZARTORYSKICH”MAŁGORZATA PISULIŃSKAMARIA NIEDZIELSKA PAWEŁ KARASZKIEWICZ1991praca magisterska
391„KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ NAZWANEJ NIEZNANĄ ŚWIĘTĄ Z BIAŁKI TATRZAŃSKIEJ OBECNIE W ZBIORACH MUZEUM UJ”ELŻBIETA HANUSIAKMARIAN PACIOREK1991praca magisterska
392„KONSERWACJA RZEŹB DREWNIANYCH POLICHROMOWANYCH „ŚW. BARBARA I ŚW. KATARZYNA” Z GRONOWIC, I POŁ. XV W. (MUZEUM DIECEZJALNE W OPOLU)”ALINA KOSTKA-BERNADYMARIAN PACIOREK1991praca magisterska
393„KONSERWACJA XVII WIECZNEGO OBRAZU NA NOWYM PODOBRAZIU DREWNIANYM „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z POWTÓRNĄ WYMIANĄ PODOBRAZIA (WŁASNOŚĆ MUZEUM UJ)”MAŁGORZATA KACZMARCZYK-GWÓŹDŹMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1991praca magisterska
394„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO Z POCZĄTKU XVI WIEKU POCHODZĄCEJ Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W KROŚNIE”ANDRZEJ GURGULMARIAN PACIOREK1991praca magisterska
395„DWA TRANSFERY MALOWIDŁA ŚCIENNEGO Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. KRZYSZTOFA (II POŁ. XVI W.) I KARTUSZA (KONIEC XVI W.) Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA W KOTLISKACH, WOJ. JELENIA GÓRA”ANNA MADEJMARIA OSTASZEWSKA1991praca magisterska
396„KONSERWACJA OBRAZU Z I ĆW. XVII WIEKU „ODPOCZYNEK ŚWIĘTEJ RODZINY W DRODZE DO EGIPTU” JANA BREUGHLA I (1568-1625)(?)”DARIA BRACHMAŃSKA-BURZYŃSKAMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1991praca magisterska
397„KONSERWACJA I PRÓBA USTALENIA AUTORSTWA XVII W. OBRAZU OLEJNEGO NA PŁÓTNIE „SCENA BATALISTYCZNA Z WIDOKIEM MIASTA W TLE” PRZYPISYWANEGO JACQUES’OWI COURTOIS ZW. LE BORGOGNONE”MAGDALENA KOMORNICKA-CHUDZIKMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1991praca magisterska
398„KONSERWACJA KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ STELI GROBOWEJ Z I OKRESU PRZEJŚCIOWEGO – EGIPT WŁASNOŚĆ MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE”MAŁGORZATA WIDAIRENEUSZ PŁUSKA1991praca magisterska
399„KOPIA Z GÓRY ROPCZYCKIEJ OBRAZU RAFAELA SANTI „MADONNA Z LORETTO” (MADONNA Z SANTA MARIA DEL POPOLO). PRÓBA USTALENIA MIEJSCA I CZASU POWSTANIA NA PODSTAWIE BADAŃ”MARCIN CHOJKOWSKIJÓZEF NYKIEL1991praca magisterska
400„KONSERWACJA XVIII-WIECZNEGO OBRAZU Z KRĘGU SZTUKI KLASZTORNEJ O TEMATYCE SYMBOLICZNO-DYDAKTYCZNEJ (MATKA BOSKA ORĘDOWNICZKA?, CHRYSTUS, POSTAĆ KLĘCZĄCEJ KOBIETY)”AGATA CIELUCHMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1992praca magisterska
401„ROZPOZNANIE BUDOWY TECHNOLOGICZNEJ OBRAZU „PORTRET TYCJANA” NIEZNANEGO AUTORA ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU ORAZ PRÓBA JEGO DATOWANIA”BARBARA PÓŁTAWSKAMARIA NIEDZIELSKA1992praca magisterska
402„KONSERWACJA MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM „MATKA BOSKA POCIESZENIA ZE ŚW. AUGUSTYNEM I ŚW. MIKOŁAJEM Z TOLENTYNU” Z KLASZTORU SS. AUGUSTIANEK W KRAKOWIE Z II ĆW. XVII W.”MAŁGORZATA ŚWIĘSZOFIA MEDWECKA1992praca magisterska
403„KONSERWACJA MARMUROWEGO TORSU MĘSKIEGO Z CZASÓW CESARSTWA RZYMSKIEGO WMONTOWANEGO W ANTYCZNY KAMIEŃ NAGROBNY Z INSKRYPCJĄ ŁACIŃSKĄ”MAŁGORZATA ZAGÓRSKAIRENEUSZ PŁUSKA1992praca magisterska
404„TECHNOLOGIA I TECHNIKA MOZAIKI NA PODSTAWIE KONSERWACJI MOZAIKI RZYMSKIEJ – WARSZTAT ALEKSANDRYJSKI Z I POŁ. II W. PT. „HERAKLES Z BYKIEM” Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”JUSTYNA DZIECIĄTKOWSKAJÓZEF NYKIEL1992praca magisterska
406„KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA LUDOWEGO OBRAZU „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” (TYPU CZĘSTOCHOWSKIEGO) Z II POŁ. XIX W.”ANNA MIKOŁAJEKMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1992praca magisterska
407„SPOSOBY I PROBLEMY KONSERWACJI BURSZTYNU”JOLANTA STRZAŁKOWSKA-KOŁACZEKWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1992praca magisterska
408„KONSERWACJA RENESANSOWEJ KAMIENNEJ PŁASKORZEŹBY PRZEDSTAWIAJĄCEJ KARTUSZ PODTRZYMYWANY PRZEZ USKRZYDLONE PUTTA, Z NIEISTNIEJĄCEGO NAGROBKA KAPITANA WESSELENY’EGO Z KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE”FILIP KOWALCZYKIRENEUSZ PŁUSKA1992praca magisterska
409„TRANSFER Z XVIII-WIECZNYM MALOWIDŁEM SUPRAPORTY PRZEDSTAWIAJĄCYM ATRYBUTY PASTERSKIE (TARNÓW, RYNEK 5, „SALA ZE STROPEM”)”ELŻBIETA KURSKAMARIA OSTASZEWSKA1992praca magisterska
410„PRÓBA REKONSTRUKCJI TECHNOLOGII I TECHNIKI WARSZTATU ANTON’A WOENSAM’A Z WORMACJI W OPARCIU O BADANIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE Z WYKONANIEM KOPII FRAGMENTU OBRAZU „MĘCZEŃSTWO ŚW. KATARZYNY” TEGO AUTORA”MACIEJ LUTOMSKIJÓZEF NYKIEL1992praca magisterska
411„MINIATURY NA PODŁOŻU Z KOŚCI. TECHNIKA I TECHNOLOGIA WYKONANIA ORAZ SPOSOBY ICH KONSERWACJI”DOROTA GŁADYSZMARIA NIEDZIELSKA1992praca magisterska
412„WARSZTAT I TECHNOLOGIA TWÓRCZOŚCI KAZIMIERZA POCHWALSKIEGO ORAZ PROBLEMY KONSERWACJI WACHLARZY O POKRYCIACH SKÓRZANYCH NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI WACHLARZA Z MALOWIDŁEM KAZIMIERZA POCHWALSKIEGO”BOŻENA URBANOWSKAMARIA NIEDZIELSKA1992praca magisterska
413„PRACE BADAWCZE I DOKUMENTACYJNE PRZEPROWADZONE W PUSTELNI ŚW. MARII MAGDALENY Z KAPLICĄ PIĘCIU BRACI POLSKICH W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ”ELŻBIETA GRABOŚWŁADYSŁAW ZALEWSKI1992praca magisterska
414„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY” Z III ĆW. XIV W. Z KLASZTORU SS. KLARYSEK W KRAKOWIE”RYSZARD ROLEWICZMARIAN PACIOREK1992praca magisterska
415„BADANIE PRZYCZYN ZNISZCZEŃ, SPOSOBÓW ZABEZPIECZENIA I REKONSTRUKCJI WITRAŻOWYCH FARB KONTUROWYCH NA PRZYKŁADZIE ŚREDNIOWIECZNYCH WITRAŻY W KOŚCIELE MRIACKIM W KRAKOWIE”BOŻENA BOBA-DYGAMARIA NIEDZIELSKA1992praca magisterska
416„KONSERWACJA IKONY Z KRĘGU KARPACKIEGO „PRZENIESIENIE RELIKWII ŚW. MIKOŁAJA” 1731 R. POWSTAŁEJ W RAWIE RUSKIEJ (WŁ. PRYWATNA)”JACEK KAŹMIERCZAKZOFIA MEDWECKA1992praca magisterska
417„KONSERWACJA OBRAZU WYKONANEGO W TECHNICE PASTELOWEJ NA PERGAMINIE „PORTRET KOBIETY W NIEBIESKIEJ SUKNI Z KWIATAMI U GORSU” POCHODZĄCEGO ZE ZBIORÓW MUZEUM – ZAMKU W ŁAŃCUCIE ORAZ PRÓBA PRZYPISANIA AUTORSTWA”SŁAWOMIR JAKUBOWSKIMARIA NIEDZIELSKA1992praca magisterska
418„KONSERWACJA LEWEGO SKRZYDŁA I FRAGMENTARYCZNIE ZCHOWANEJ ŚRODKOWEJ CZĘŚCI TRYPTYKU Z PRZEDSTAWIENIEM „SACRA CONVERSATIONE ZE ŚW. STANISŁAWEM BISKUPEM I ŚW. MIKOŁAJEM”, DATOWANYCH NA POCZ. XVI W., POCHODZĄCEGO Z KOŚCIÓŁKA PW. ŚW. STANISŁAWA, CHOTELEK ZIELO”LEONORE FRANZZOFIA MEDWECKA1992praca magisterska
419„KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY POLICHROMOWANEJ „SIEDZĄCA ŚWIĘTA” OBECNIE W ZIORACH MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”PIOTR ZAWADZKIMARIAN PACIOREK1992praca magisterska
420„KONSERWACJA, PRÓBA DATOWANIA I OKREŚLENIA AUTORSTWA OBRAZU „MAŁA ŚWIĘTA RODZINA” Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W JANGROCIE”MONIKA ROGOWSKAZOFIA MEDWECKA1992praca magisterska
421„TECHNIKA I TECHNOLOGIA MALARSTWA JACKA MALCZEWSKIEGO ORAZ WYKONANIE KOPII OBRAZU PT. „NIEZNANA NUTA””ALEKSANDRAWÓJCICKAMARIA NIEDZIELSKA1992praca magisterska
422„KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM I ŚW. JANEM CHRZCICIELEM” Z PRÓBĄ DATOWANIA NA I POŁ. XVI W. I OKREŚLENIEM WARSZTTU TOSKAŃSKIEGO, Z MUZEUM DIECEZJALNEGO W OPOLU”JOLANTA BRZOZOWSKAZOFIA MEDWECKA1993praca magisterska
423„KONSERWACJA RZEŹBY ALABASTROWEJ „POPIERSIE KOBIETY W KAPELUSZU” Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE, ODDZIAŁ CZARTORYSKICH”BERNARD KUŚIRENEUSZ PŁUSKA1993praca magisterska
424„KONSERWACJA GOTYCKIEJ PŁYTY NAGROBNEJ RYCERZA MARCINA BUZWOYA POCHODZĄCEJ Z KOŚCIOŁA POCYSTERSKIEGO W LUBIĄŻU”EWA JAGODAIRENEUSZ PŁUSKA 1993praca magisterska
425„OLEODRUKI – TECHNIKI I TECHNOLOGIE ŚWIATŁODRUKÓW NA PAPIERZE I PŁÓTNIE. KLASYFIKACJA I MOŻLIWOŚCI IDENTYFIKACJI”IWONA TRZASKALIK-KOLARCZYKMARIA NIEDZIELSKA1993praca magisterska
426„KONSERWACJA IKONY NA PODOBRAZIU DREWNIANYM Z XVII WIEKU „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU”DAGMARA REGULIŃSKAZOFIA MEDWECKA1993praca magisterska
427„KONSERWACJA WIZERUNKU ŚW. LUDWIKA ANDEGAWEŃSKIEGO Z 1724 R.”AGNIESZKA PUDLIKMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1993praca magisterska
428„KONSERWACJA RENESANSOWEJ PŁASKORZEŹBY KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ „ŚWIĘTA ANNA SAMOTRZEĆ”, Z 2 ĆW. XVI W. ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE”AGNIESZKA KĘKUŚ-SCHANZIRENEUSZ PŁUSKA1993praca magisterska
429„KONSERWACJA SIEDEMNASTOWIECZNEJ IKONY „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” W TYPIE „HODIGITRII” BĘDĄCEJ FRAGMENTEM IKONOSTASU Z CERKWI PW. ŚW. PARASKEWY W RADUŻU, ZE ZBIORÓW MUZEUM – ZAMKU W ŁAŃCUCIE”MONIKA KUŚNIERZ-ROLEWICZZOFIA MEDWECKA1993praca magisterska
430„KONSERWACJA ZWIEŃCZENIA PÓŹNOGOTYCKIEGO TRYPTYKU Z MALOWIDŁEM „ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ” 1510-1530 Z KOŚCIOŁA W ŁĘKAWICY KOŁO ŻYWCA”BEATA ŚMIGLAZOFIA MEDWECKA1993praca magisterska
431„BADANIA TECHNOLOGICZNE WYBRANYCH MALOWIDEŁ TABLICOWYCH SZKOŁY WŁOSKIEJ WSTĘPNIE DATOWANYCH NA XV WIEK, POCHODZĄCYCH Z MUZEUM NARODOWEGO, ODDZIAŁ ZBIORÓW CZARTORYSKICH”EWA TYMCIKJÓZEF NYKIEL1993praca magisterska
432„OBRAZ MATKI BOSKIEJ MYŚLENICKIEJ W KOŚCIELE PARAFIALNYM W MYŚLENICACH JAKO PIERWOWZÓR OBRAZU MATKI BOSKIEJ KALWARYJSKIEJ W KLASZTORZE OO. BERNARDYNÓW W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ. PRACE BADAWCZE I KONSERWATORSKIE ORAZ HISTORIA I GENEZA ARTYSTYCZNA”JADWIGA WYSZYŃSKAZOFIA MEDWECKA1993przewód kwalifikacyjny I stopnia
433„KONSERWACJA KAMIENNEGO PORTALU Z 1693 R. Z WEJŚCIA DO KRYPTY GROBOWEJ RODZINY MORSZTYNÓW W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. ŚW. KLEMENSA W WIELICZCE”TOMASZ DZIURAWIECIRENEUSZ PŁUSKA1993praca magisterska
434„ASFALT ORAZ INNE PIGMENTY BITUMICZNE, ICH ZASTOSOWANIE W MALARSTWIE ORAZ PROBLEMY KONSERWATORSKIE Z NIMI ZWIĄZANE”JOANNA ROŚCISZEWSKAWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1993praca magisterska
435„KONSERWACJA DWÓCH OBRAZÓW OLEJNYCH NA PŁÓTNIE: „PORTRET BUDOWNICZEGO FLORIANA JILGA” I „PORTRET ŻONY BUDOWNICZEGO FLORIANA JILGA” Z PIERWSZEJ POŁOWY XIX WIEKU Z MUZEUM W CIESZYNIE”LESZEK KITLIŃSKIZOFIA MEDWECKA1993praca magisterska
436„KONSERWACJA RENESANSOWEJ PŁASKORZEŹBY KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ „ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ” Z I POŁ. XVI W. ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE ODDZIAŁ CZARTORYSKICH”JAKUB DROŻDŻIRENEUSZ PŁUSKA1994praca magisterska
437„KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ „ŚW. BARBARA” Z OK. 1500 R. ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU”AGNIESZKA DOBROWOLSKA-DUDEKIRENEUSZ PŁUSKA1994praca magisterska
438„KONSERWACJA MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM „ŚW. MARIA MAGDALENA” (Z XVII/XVIII W.?) Z MUZEUM ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE”URSZULA KOWALCZYK-MAŁECKAMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1994praca magisterska
439„BADANIA TECHNOLOGICZNE I KONSERWACJA OBRAZU – ZEGARA Z POZYTYWKĄ NAMALOWANEGO TECHNIKĄ OLEJNĄ NA BLASZE ŻELAZNEJ”JACEK OLESIAKMARIA NIEDZIELSKA1994praca magisterska
440„KONSERWACJA XVII- WIECZNEGO MALOWIDŁA OLEJNEGO NA PŁÓTNIE PT. „CHRYSTUS PRZY KOLUMNIE” Z METALOWĄ SUKIENKĄ Z R. 1967 ORAZ ELEMENTAMI WOTYWNYMI Z R. 1760 NA PODKŁADZIE DREWNIANYM Z KOŚCIOŁA W CZUDCU WOJ. RZESZOWSKIE „ALEKSANDRA ADAMSKAANDRZEJ STEFAŃSKI1994praca magisterska
441„KONSERWACJA OBRAZU Z XVII W. „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” W TYPIE MATKI BOSKIEJ ŚNIEŻNEJ, WŁASNOŚĆ MUZEUM – ZAMEK W ŁAŃCUCIE”BEATA KAŹMIERCZAKMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1994praca magisterska
442„KONSERWACJA FRAGMENTU GOTYCKIEGO MALOWIDŁA ŚCIENNEGO Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. KRZYSZTOFA (?) Z DAWNEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W KOTLISKACH NA DOLNYM ŚLĄSKU”MAGDALENA GETLERMARIA OSTASZEWSKA1994praca magisterska
443„KONSERWACJA TRZECH DREWNIANYCH OBUDÓW DO ZEGARÓW: XVIII-WIECZNEJ DREWNIANEJ OBUDOWY W STYLU LUDWIKA XVI, DREWNIANEJ OBUDOWY W KSZTAŁCIE „TURKA” Z PRZEŁOMU XVIII/XIX W., ORAZ DREWNIANEJ OBUDOWY KARTUSZOWEJ Z KOŃCA XVIII W.”ANNA PERMARIAN PACIOREK1994praca magisterska
444„PROPOZYCJA BADAŃ ODPORNOŚCI HISTORYCZNYCH I WSPÓŁCZESNYCH ŚCIENNYCH TECHNIK MALARSKICH NA KOROZYJNE DZIAŁANIE FIZYKO CHEMICZNYCH CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ŚRODOWISKA KRAKOWA – UZUPEŁNIONA BADANIAMI LABORATORYJNYMI WYBRANYCH CECH ŚCIENN”ŁUKASZ SZYMONOWICZJÓZEF NYKIEL1994praca magisterska
445„OPRACOWANIE METODY PRZENIESIENIA ORAZ EKSPOZYCJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH Z XVIII W. W KAMIENICY PRZY PL. MARIACKIM 3 W KRAKOWIE”DOROTA SMATLOCH-KLECHOWSKAMARIA OSTASZEWSKA1994praca magisterska
446„METODYKA I PRÓBY PRAKTYCZNEGO OKREŚLENIA WPŁYWU UKSZTAŁTOWANIA I BUDOWY TECHNOLOGICZNEJ POWIERZCHNI WYBRANYCH ZAPRAW MINERALNYCH NA OSADZANIE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERYCZNYCH”WOJCIECH SZCZUREKJÓZEF NYKIEL1994praca magisterska
447„EKSPERYMENTALNE MALARSTWO LUBOW POPOWEJ. WSTĘPNE BADANIA TECHNIKI I WARSZTATU MALARSKIEGO”ANETA ZĘBALAMARIA NIEDZIELSKA1994praca magisterska
448„TECHNOLOGIE I TECHNIKI BAROKOWYCH SZAF GDAŃSKICH I ICH GŁÓWNE PROBLEMY KONSERWATORSKIE”MICHAŁ MASORZWŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI1994praca magisterska
449„MALARZE KRAKOWSCY XVIII WIEKU. PŁÓTNA I ZAPRAWY”BEATA SYNOWIECJÓZEF NYKIEL1994praca magisterska
450„ZAGADNIENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII I TECHNIKI WARSZTAU PAWŁA PIELESZYŃSKIEGO, MALARZA PRZEŁOMU XVII I XVIII W. TWORZĄCEGO DLA ZAKONU SS. WIZYTEK W KRAKOWIE”DOROTA KWIECIŃSKA -NOSEKJÓZEF NYKIEL1994praca magisterska
451„KONSERWACJA PÓŹNOGOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ NAJŚWIĘTSZA PANNA MARIA Z DZIECIĄTKIEM Z OKOLIC KALISZA”BARBARA ALEKSIEJEW-WANTUCHMARIAN PACIOREK1994praca magisterska
452„PROBLEMY TECHNOLOGICZNE I TECHNICZNE W REKONSTRUKCJI ROZLEWNEGO MALOWANIA KARNACJI IKON RUSKICH”RAFAŁ BUKOWSKIJÓZEF NYKIEL1994praca magisterska
453„KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z ROGOWA SOBÓCKIEGO, OBECNIE W ZBIORACH MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO WE WROCŁAWIU”JOANNA BOREKMARIAN PACIOREK1994praca magisterska
454„KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA OBRAZU MATKA BOSKA LEŻAJSKA TYPIE MATKI BOSKIEJ ŚNIEŻNEJ WYKONANEGO W TECHNICE TEMPEROWEJ NA PODŁOŻU PERGAMINOWYM Z POCZ. XIX W.”LIDIA BOBERMARIA NIEDZIELSKA1994praca magisterska
455„KONSERWACJA OBRAZU „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z XV/XVI WIEKU Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO WE WROCIMOWICACH (WOJ. KIELECKIE)”DOROTA WIERZBICKAZOFIA MEDWECKA1994praca magisterska
456„KONSERWACJA KAMIENNEGO, PÓŹNOGOTYCKIEGO PORTALU GŁÓWNEGO WIEŻY RATUSZOWEJ W KRAKOWIE”AGATA WIADERNYIRENEUSZ PŁUSKA1994praca magisterska
457„KONSERWACJA MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM ZE SCENĄ „OPŁAKIWANIA CHRYSTUSA” DATOWANEGO PRZED 1740 R.”BARBARA KWIATKOWSKA-OLESIAKMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1994praca magisterska
458„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS UKRZYŻOWANY” CZAS POWSTANIA OK. 2 ĆW. XVII W. Z MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE”WOJCIECH ODRZYWOLSKIMARIAN PACIOREK1994praca magisterska
459„KONSERWACJA MANIERYSTYCZNEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS UKRZYŻOWANY” Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE”MAŁGORZATA SAWCZUKMARIAN PACIOREK1995praca magisterska
460„KONSERWACJA MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM PT. „PIETA” Z I POŁ.(?) XVII W. POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA TRZECIEGO UPADKU KLASZTORU OO. BERNARDYNÓW W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ”M ARZENA THIELSCHERZOFIA MEDWECKA1995praca magisterska
461„KONSERWACJA DWÓCH CHORĄGWI CERKIEWNYCH DWUSTRONNIE MALOWANYCH Z WOŁOWCA, WOJ. NOWY SĄCZ”AGNIESZKA KOSSOWSKAMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1995praca magisterska
462„KONSERWACJA „ŁAWKI” (RZEŹBY AUTONOMICZNEJ) ”CHŁOPIEC Z UMARŁEJ KLASY” TADEUSZA KANTORA”ZBIGNIEW PROKOPIRENEUSZ PŁUSKA1995praca magisterska
463„KONSERWACJA TRANSFERU MALOWIDŁA ŚCIENNEGO Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. IWONA, Z ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. KANONICZEJ 23 W KRAKOWIE „GRZEGORZ JANIKMARIA OSTASZEWSKA1995praca magisterska
464„KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA DREWNIANYM PODOBRAZIU „UKRZYŹOWANIE” Z OK. 1510 R. – WARSZTAT MRCINA CZARNEGO W KRAKOWIE POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. WITA W UNIEJOWIE”MARCIN PIETUCHZOFIA MEDWECKA1995praca magisterska
465„OCENA WŁASNOŚCI MODYFIKOWANYCH FARB I POWŁOK WAPIENNYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA DO MALOWANIA FASAD DUDOWLI ZABYTKOWYCH KRAKOWA)”ZOFIA KASZOWSKAJÓZEF NYKIEL1995praca magisterska
466„KONSERWACJA MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM „MATKA BOSKA SZKAPLERZNA” Z KLASZTORU SS. KARMELITANEK BOSYCH W KRAKOWIE”MAŁGORZATA MRZYGŁÓDMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1995praca magisterska
467„KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM I DREWNIANYM „EPITAFIUM Z UKRZYŻOWANIEM” Z 2 POŁOWY XVII W. Z MUZEUM REGIONALNEGO W BIECZU”JAKUB GUJDAZOFIA MEDWECKA1995praca magisterska
468„TRANSFER MALOWIDŁA ŚCIENNEGO (XVI W.) Z RUIN ZAMKU W KONDRATOWIE, WOJ. LEGNICKIE, Z ZACHOWANIEM KSZTAŁTU ARCHITEKTURY I PLASTYKI POWIERZCHNI TYNKU”ADAM PRAGŁOWSKIMARIA OSTASZEWSKA1996praca magisterska
469„KONSERWACJA MARMUROWEJ PŁASKORZEŹBY Z WYOBRAŻENIEM BOGA MITRY Z CARNUNTUM (?) Z OKRESU CESARSTWA RZYMSKIEGO”ŁUCJA KRÓLIRENEUSZ PŁUSKA1996praca magisterska
470„KONSERWACJA RZEŹBY MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM W GOTYCKIM OŁTARZU CZTERECH ŚWIĘTYCH DZIEWIC /OBECNIE W MUZEUM UJ/”JOLANTA ZIÓŁEK-POLLESCHMARIAN PACIOREK1996praca magisterska
471„KONSERWACJA ALABASTROWEJ POKRYWY URNY ETRUSKIEJ Z I W. P.N.E.”TEODOR KOSCHIRENEUSZ PŁUSKA1996praca magisterska
472„KONSERWACJA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W PREZBITERIUM KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W FRATTA DI TARZO WE WŁOSZECH”ALMA ORTOLANWŁADYSŁAW ZALEWSKI1996praca magisterska
473„KONSERWACJA FRAGMENTU XVI WIECZNYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH Z KAPLICY DELLA MADONNA DEI BATTUTI KOŚCIOŁA LA PIEVE DI S. ANDREA W VITTORIO VENETO (ITALIA PÓŁNOCNA)”MAGDALENA FRĄCZEKWŁADYSŁAW ZALEWSKI1996praca magisterska
474„TECHNOLOGIA POWSTAWANIA MALOWIDEŁ OLEJNYCH NA FOTOGRAFII NA PODSTAWIE KONSERWACJI PORTRETU EMERICHA BARONA VON MATTENCLOIT”TOMASZ TRZOSJÓZEF NYKIEL1996praca magisterska
475„TECHNOLOGIA I TECHNIKA NA TLE KOPII MALOWIDŁA SZKOŁY WŁOSKIEJ Z POCZĄTKU XVI W. „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM I ŚW. JANEM CHRZCICIELEM” ORAZ REKONSRTUKCJA BRAKUJĄCEGO FRAGMENTU MALOWIDŁA”MARCIN FURYKIEWICZJÓZEF NYKIEL1996praca magisterska
476„KONSERWACJA OBRAZU „SALVATOR MUNDI” Z POCZĄTKU XVII WIEKU, NA PODŁOŻU DREWNIANYM, Z MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W KATOWICACH”AGNIESZKA NIEMCZYKMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1996praca magisterska
477„KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ „ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ”, Z MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU”ELIZA BERESZKAIRENEUSZ PŁUSKA1996praca magisterska
478„KONSERWACJA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO „KORONACJA MARII” (XV W.), W KOŚCIELE PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W VITTORIO VENETO (ITALIA PÓŁNOCNA)”WOJCIECH KUDLIŃSKIWŁADYSŁAW ZALEWSKI1996praca magisterska
479„KONSERWACJA DWÓCH FRAGMENTÓW BANDAŻY MUMII EGIPSKICH (Z EPOKI: OD OKRESU PÓŹNEGO DO OKRESU HELLENISTYCZNEGO I Z OKRESU RZYMSKIEGO) NALEŻĄCYCH DO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE, JAKO PRZYKŁAD KONSERWACJI TKANIN ARCHEOLOGICZNYCH”AGATA PONIATOWSKIMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1996praca magisterska
480„TRZY TRENSFERY FRAGMENTÓW XIX-WIECZNYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH (KRAKÓW, UL. SZPITALNA 10, I P., SALA FRONTOWA)”MIRELLA GARBICZMARIA OSTASZEWSKA1996praca magisterska
481„PRAC BADAWCZE I KONSERWATORSKIE PRZY OBRAZIE „ADORACJA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZEZ ŚŚ. SEBASTIANA, ROZALIĘ I ROCHA”, II POŁ. XIX W., Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. SEBASTIANA BPA W CZELADZI”KATARZYNA TROJANOWSKAJADWIGA WYSZYŃSKA1996praca magisterska
482„KONSERWACJA I PRÓBA TECHNOLOGICZNEJ REKONSTRUKCJI XVII W. OBRAZU „SCENA BATALISTYCZNA Z BASZTĄ””PIOTR DŻUMAŁAMARIA NIEDZIELSKA1996praca magisterska
483„KONSERWACJA MALOWIDŁA TABLICOWEGO „UKRZYŻOWANIE” DOLNEJ KWATERY NIEZACHOWANEGO RETABULUM OŁTARZOWEGO XV/XVI W.”ANGELIKA BOGDANOWICZZOFIA MEDWECKA1996praca magisterska
484„KONSERWACJA STOLIKA SZACHOWEGO Z KAMIENNYM BLATEM Z POŁOWY XIX W.”MICHAŁ OBARZANOWSKIIRENEUSZ PŁUSKA1997praca magisterska
485„KONSERWACJA I BADANIA TECHNOLOGICZNE EGIPSKICH MUMII ZBOŻOWYCH Z OKRESU GRECKO-RZYMSKIEGO (332 R. P.N.E. – 395 R. N.E.)”ANNA KŁOSOWSKAMARIAN PACIOREK1997praca magisterska
486„KONSERWACJA OBRAZU NA ATŁASIE JEDWABNYM PT. „NIESIENIE KRZYŻA”. OPRACOWANIE METODY KONSERWACJI CYKLU TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH Z MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W KATOWICACH”EWA SKRZYDLAKMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1996praca magisterska
487„PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA ELEWACJI COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”MIECZYSŁAW MAJEWSKIIRENEUSZ PŁUSKA1997przewód kwalifikacyjny I stopnia
488„KONSERWACJA I PRÓBA DATOWANIA OBRAZU OLEJNEGO NA PŁÓTNIE PT. „ŚMIERĆ PRZEMYSŁAWA” WG JANA MATEJKI, ODNALEZIONEGO W KLASZTORZE OO. BENEDYKTYNÓW W TYŃCU”IGNACY JAKUBCZYKJADWIGA WYSZYŃSKA1997praca magisterska
489„TRANSFER MALOWIDŁA ŚCIENNEGO „TRZY ŚWIĘTE” PRZYPISYWANEGO BERNARDINO LUINIEMU ZE ZBIORÓW MUZEUM XX CZARTORYSKICH W KRAKOWIE”JAROSŁAW ADAMOWICZMARIA OSTASZEWSKA1997praca magisterska
490„KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PODOBRAZIU DREWNIANYM „ZWIASTOWANIE Z NIEZNANYM RYCERZEM HERBU JASTRZĘBIEC” Z 1 ĆW. XVI W. NIEZNANEGO POCHODZENIA WŁASNOŚĆ MUZEUM UJ”RENATA KUCHARSKA-WÓJCINOWICZZOFIA MEDWECKA1997praca magisterska
491„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” OK. 1400 Z RACŁAWIC OLKUSKICH”JOANNA KRZYWDAMARIAN PACIOREK1997praca magisterska
492„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „ŚWIĘTA ANNA SAMOTRZEĆ” Z KOŃCA XIV WIEKU, Z KNUROWA ZE ZBIORÓW MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W KATOWICACH”JOANNA SZCZEPANIK-ŁUKASIEWICZMARIAN PACIOREK1997praca magisterska
493„KONSERWACJA XIX-WIECZNEJ CHORĄGWI CECHOWEJ ZE SKOCZOWA Z DWUSTRONNIE MALOWANYM OBRAZEM Z PRZEDSTAWIENIEM „KORONACJI NMP.” I CZTERECH GODEŁ CECHOWYCH – NA AWERSIE ORAZ ŚW. JANA SARKANDRA Z INSKRYPCJĄ – NA REWERSIE”AGNIESZKA LUBOŃMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1997praca magisterska
494„KONSERWACJA OBRAZÓW NA PODOBRAZIACH DREWNIANYCH „ŚW. LEONARD” I „ŚW. HELENA” Z 1603 R., POCHODZĄCYCH Z OŁTARZA „NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY” Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. LEONARDA W WOJNICZU”MARTA RUDEKZOFIA MEDWECKA1997praca magisterska
495„KONSERWACJA RZEŹBY ZBIGNIEWA PRONASZKI WYKONANEJ W NIEWYPALONEJ GLINIE „PROJEKT POMNIKA ADAMA MICKIEWICZA W WILNIE” Z 1922 R.; KONSERWACJA RZEŹBY LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO WYKONANEJ W NIEWYPALONEJ GLINIE „GŁOWA MŁODEJ UKRAINKI NATAŁKI” Z 1893 R.”IWONA KORDASIRENEUSZ PŁUSKA1998praca magisterska
496„KONSERWACJA RZEŹBY KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ „ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ”Z OKOŁO 1450 R. ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE”PRZEMYSŁAW MICHALSKIIRENEUSZ PŁUSKA1998praca magisterska
497„SGRAFFITA I ICH KONSERWACJA”MIECZYSŁAW STEC1998przewód kwalifikacyjny I stopnia
498„PRZENIESIENIE RENESANSOWEGO MALOWIDŁA PRZEDSTAWIAJĄCEGO WIĆ ROŚLINNĄ Z ZAMKU W KARPNIKACH, WOJ. JELENIOGÓRSKIE Z ZACHOWANIEM PLASTYKI POWIERZCHNI TYNKU”MACIEJ FILIPEDWARD KOSAKOWSKI1998praca magisterska
499„KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY ALABASTROWEJ „MADONNA JACKOWA” Z KOŃCA XIV W. Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE „BOŻENA NALEPAIRENEUSZ PŁUSKA1998praca magisterska
500„TRANSFER FRAGMENTÓW GOTYCKIEGO MALOWIDŁA ŚCIENNEGO ZE SCENAMI „WJAZDU CHRYSTUSA DO JEROZOLIMY” ORAZ „WYPĘDZENIA PRZEKUPNIÓW ZE ŚWIĄTYNI” Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. JERZEGO W KONDRATOWIE, W WOJ. LEGNICKIM”DOROTA BIAŁEKMARIA OSTASZEWSKA1998praca magisterska
501„KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO „STYGMATYZACJA ŚW. FRANCISZKA” NA PODOBRAZIU DREWNIANYM 1 ĆW. XVII WIEKU, PRZEMALOWNEGO PO 1820 R. ZE SREBRNĄ SUKIENKĄ I AUREOLĄ 1 ĆW. XVII WIEKU”AGNIESZKA DE ANKERBURG WAGNERZOFIA MEDWECKA1998praca magisterska
502„TRANSFER FRAGMENTU MALOWANEGO FRYZU Z PÓŁNOCNEJ ELEWACJI BRAMY WAZOWSKIEJ NA MAWELU”AGNIESZKA ANDRYSZCZAKMARIA OSTASZEWSKA1998praca magisterska
503„KONSERWACJA DWÓCH SKRZYDEŁ TRYPTYKU „WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY”, Z 1619 R. POCHODZĄCEGO ZE STAROMIEŚCIA”MAGDALENA GONTARZZOFIA MEDWECKA1998praca magisterska
504„PRZENOSZENIE WSPÓŁCZESNYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSFERU FRAGMENTU KOMPOZYCJI AUTORSTWA OTTONA ZITKO, WYKONANEJ W „GALERII POTOCKA” W KRAKOWIE”ROLAND RÓGEDWARD KOSAKOWSKI1998praca magisterska
505„KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM”OK. 1380 ORAZ BADANIA FIGUREK CZTERECH ŚWIĘTYCH DZIEWIC OK. 1410 Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W BINAROWEJ”KATARZYNA SUŁKOWSKAMARIAN PACIOREK1998praca magisterska
506„RATOWANIE I EKSPOZYCJA SZCZĄTKOWO ZACHOWANYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA PRZYKŁADZIE RESZTEK FRYZU XVII-WIECZNEGO Z KAMIENICY MIESZCZAŃSKIEJ PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 13 W KRAKOWIE”DOROTA BIEDROŃSKA-KRÓWKAMARIA OSTASZEWSKA1998praca magisterska
507„KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA KAMIENNEJ FIGURY „ŚW. FLORIAN” Z PRĄDNIKA KORZKIEWSKIEGO DATOWANEJ NA XVIII W. (1732?)”JANUSZ SARKOWICZIRENEUSZ PŁUSKA1998praca magisterska
508„KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PODŁOŻU PŁOCIENNYM PT. „OBNAŻENIE CHRYSTUSA Z SZAT” (1672-78) JEDNEJ Z KILKU STACJI AUTORSTWA MICHAELA WILLMANNA POCHODZĄCYCH Z CYKLU DROGI KRZYŻOWEJ Z KASZTORU CYSTERSÓW W KRZESZOWIE NA DOLNYM ŚLĄSKU”KAROLINA FURYKIEWICZJADWIGA WYSZYŃSKA1998praca magisterska
509„KONSERWACJA GIPSOWEGO MODELU POMNIKA PAPIEŻA PIUSA IX AUTORSTWA WALEREGO GADOMSKIEGO Z 1879 R.”MARIUSZ RATAJCZYKIRENEUSZ PŁUSKA1998praca magisterska
510„KONSERWACJA OBRAZU NA RYPSIE JEDWABNYM PT. „FILADELFIA CZYLI PRZYMIERZE ŚW. BERNARDYNA ZE SIENY ZE ŚW. IGNACYM LOYOLĄ”, POCHODZĄCEGO Z KLASZTORU OO. BERNARDYNÓW W LEŻAJSKU”KATARZYNA KUBIAKMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1998praca magisterska
511„KONSERWACJA CZĘŚCI DEKORACJI MALARSKIEJ SKLEPIENIA POZORNEGO Z PRZEDSTAWIENIEM „WNIEBOWZIĘCIA MARII” Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W KOZŁOWICACH, WOJ. CZĘSTOCHOWSKIE”JUSTYNA WYSZKOWSKAWŁADYSŁAW ZALEWSKI1998praca magisterska
512„KONSERWACJA OBRAZU „WNĘTRZE ZAJAZDU” GILLISA VAN TILBORGHA Z MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W KATOWICACH. TRANSFER XVII-WIECZNEGO OBRAZU Z XIX-WIECZNEJ KONSTRUKCJI PŁÓCIENNO-GAZOWEJ NA STABILNE PODŁOŻE DĘBOWE”TATIANA OSTASZEWSKAMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1998praca magisterska
513„PRZENIESIENIE MALOWIDŁA OLEJNEGO „CHRYSTUS EUCHARYSTYCZNY” Z 2 POŁ. XIX W. Z TEMPEROWEGO „CHRYSTUS ARCYKAPŁAN” Z CEWKOWA, DATOWANEGO NA XVII/XVIII W.”AGNIESZKA TRZOSZOFIA MEDWECKA1998praca magisterska
514„ANKONA PŁN. WŁOSKA – II POŁ. XV WIEKU KONSERWACJA KWATERY ŚRODKOWEJ Z PRZEDSTAWIENIEM „MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM” (WŁASNOŚĆ MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO)”DOMINIKA TARSIŃSKAMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1998praca magisterska
515„KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PŁÓTNIE:„ŚW. JAN CHRZCICIEL”, POCZĄTEK XVIII W., Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE”BEATA SKALMIERSKA-JUNCZYSJADWIGA WYSZYŃSKA1999praca magisterska
516„TECHNOLOGIA I TECHNIKA MALOWANIA PRAWEGO SKRZYDŁA PÓŹNOGOTYCKIEGO TRYPTYKU Z KOŚCIOŁA W ŁĘKAWICY KOŁO ŻYWCA ORAZ WYKONANIE KOPII Z REKONSTRUKCJĄ NIEZACHOWANYCH PARTII AWERSU (ŚW. BARTŁOMIEJ)”JAN BĄKJÓZEF NYKIEL1999praca magisterska
517„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO „ECCE HOMO” KONIEC XVII WIEKU POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ZWIASTOWANIA NMP W ŻARNOWCU „ALEKSANDRA KUREKMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1999praca magisterska
518„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA DREWNIE PT. „WALKA ŻYDÓW Z AMALEKITAMI” DATOWANEGO NA OKOŁO 1620 R., PRZYPISYWANEGO HANSOWI JORDEANSOWI III, ZE ZBIORÓW ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU”OLIWIA BUCHWALDGRAŻYNA KORPAL1999praca magisterska
519„KONSERWACJA KAMIENNEJ PŁASKORZEŹBY „TRON ŁASKI” – Z 1 POŁ. XVII W. ZE ZBIORÓW MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”AGATA MIELCZAREKIRENEUSZ PŁUSKA1999praca magisterska
520„KONSERWACJA SUKIENKI SREBRNEJ, ZŁOCONEJ, DO OBRAZU MATKI BOSKIEJ Z OSTROWCÓW, NA TLE BADAŃ TECHNOLOGICZNYCH MATERIAŁÓW WRAZ Z OPRACOWANIEM TECHNIKI KONSERWACJI”BOŻENA KUPCZAKJÓZEF NYKIEL1999praca magisterska
521„KONSERWACJA PIĘCIU GRECKICH NACZYŃ CERAMICZNYCH: PELIKE, KYLIKS, COUPE-COTYLE, ECUELLE I GUTTUS, POCHODZĄCYCH Z KERCZU NA KRYMIE STAROŻYTNEJ PANTIKAPAJI, OBECNIE W ZBIORACH MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE”EWA PELCIRENEUSZ PŁUSKA1999praca magisterska
522„ODSŁONIĘCIE I KONSERWACJA RYSUNKÓW, INSKRYPCJI I MALOWIDEŁ GOTYCKICH, MALOWIDŁA RENESANSOWEGO ORAZ FRAGMENTÓW MALOWIDEŁ PÓŹNIEJSZYCH NA ŚCIANACH PREZBITERIUM KOŚCIOŁA PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY”ANDRZEJ GUZIKWŁADYSŁAW ZALEWSKI1998przewód kwalifikacyjny I stopnia
523„KONSERWACJA POLICHROMOWANEGO OŁTARZYKA SZAFKOWEGO Z OKOŁO POŁOWY XVII WIEKU, Z KLASZTORU SS. KARMELITANEK BOSYCH NA WESOŁEJ W KRAKOWIE”ROBERT GOŹDZIKJADWIGA WYSZYŃSKA1999praca magisterska
524„IKONA „ZDJĘCIE Z KRZYŻA” 1 POŁ. XVIII WIEKU, Z GÓRZANKI, WOJ. PODKARPACKIE. KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA MALOWIDŁA NA RUCHOMYM PODŁOŻU”AGATA ŁUCJA OGRABEKGRAŻYNA KORPAL1999praca magisterska
525„TRANSFER GOTYCKIEGO MALOWIDŁA Z PRZEDSTAWIENIEM OSTATNIEJ WIECZERZY ORAZ FRAGMENTEM WJAZDU DO JEROZOLIMY Z KOŚCIOŁA W KOTLISKACH. REKONSTRUKCJA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI”PAWEŁ SKWIRTNIAŃSKIEDWARD KOSAKOWSKI1999praca magisterska
526„KONSERWACJA OBRAZU: „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z I POŁ. XVII WIEKU Z KLASZTORU SS. KARMELITANEK BOSYCH W KRAKOWIE”ANNA STALONY-DOBRZAŃSKAMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1999praca magisterska
527„KONSERWACJA XVIII-WIECZNEGO OBRAZU „MATKA BOSKA POCIESZENIA” NA PODOBRAZIU DREWNIANYM ORAZ NALEŻĄCEJ DO NIEGO DREWNIANEJ KOSZULKI Z 1934 R. Z KOŚCIOŁA OO. PIJARÓW PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W KRAKOWIE”JOANNA JABŁOŃSKAMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA1999praca magisterska
528„KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PŁÓTNIE: „MATER MISERICORDIAE” PRZEŁOM XVI/XVII W., Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMU USUWANIA PRZEMALOWAŃ”DOMINIKA FELIKSIKJADWIGA WYSZYŃSKA1999praca magisterska
529„KONSERWACJA PÓŹNORENESANSOWEGO, POLICHROMOWANEGO, KAMIENNEGO OŁTARZA Z 1573 ROKU (?), Z KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO PW. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA W LEWINIE BRZESKIM”TADEUSZ KALFASIRENEUSZ PŁUSKA1999praca magisterska
530„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS UKRZYŻOWANY”, KONIEC XIV W. Z JANAKKALA Z FINLANDII”LIISA HELLE-WŁODARCZYKMARIAN PACIOREK1999praca magisterska
531„KONSERWACJA OBRAZU NA PODOBRAZIU DREWNIANYM PT. „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” II POŁ. XVI W. Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W OSTROWCACH”JOANNA STASZCZUKGRAŻYNA KORPAL1999praca magisterska
532„TRANSFER MALOWIDŁA ŚCIENNEGO ADAMA STALONY-DOBRZAŃSKIEGO „KRÓLEWICZ KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK” Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W TENCZYNKU (WOJ. MAŁOPOLSKIE). PRÓBA ZASTOSOWANIA NOWYCH MATERIAŁÓW W PROCESIE PRZENOSZENIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH”KRZYSZTOF DUDEKMARIA OSTASZEWSKA1999praca magisterska
533„KONSERWACJA RENESANSOWEJ MARMUROWEJ PŁYTY FUNDACJI JANA BONERA Z POLSKIM ORŁEM Z ZAMKU W STAREJ LUBOWNEJ (1555 R.)”PIOTR KRZEMIEŃIRENEUSZ PŁUSKA2000praca magisterska
534„TRANSFERY FRAGMENTÓW GOTYCKIEGO MALOWIDŁA „POKŁON TRZECH KRÓLI” Z KAPLICY FRANKOWICZÓW I LODWIGÓW PRZY KOŚCIELE NP MARII W KRAKOWIE”JOANNA SKOTNICZNA-SKWIRTNIAŃSKAEDWARD KOSAKOWSKI2000praca magisterska
535„KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” (W TYPIE MATKI BOSKIEJ ŚNIEŻNEJ), XVII W. Z KOŚCIOŁA OO. KAPUCYNÓW W KRAKOWIE”DOROTA PASIERBJADWIGA WYSZYŃSKA1998praca magisterska
536„KONSERWACJA I RESTAURACJA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH Z XVIII W. W ABSYDZIE KOŚCIOŁA PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ OO. FRANCISZKANÓW W SLAWONSKIM BRODZIE, CHORWACJA”SUZANA DAMIANIWŁADYSŁAW ZALEWSKI2000praca magisterska
537„KONSERWACJA MALOWIDŁA „ŚWIĘTA RODZINA ZE ŚW. ŁUCJĄ” NA PODOBRAZIU DREWNIANYM Z KRĘGU SZTUKI WENECKIEJ POŁOWY XVI W. W MUZEUM ARCHIDIECEZJALNYM W KATOWICACH”ALEKSANDRA BUJAKOWSKAGRAŻYNA KORPAL2000praca magisterska
538„KONSERWACJA DREWNIANEJ RZEŹBY POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY” Z KLASZTORU SS. NORBERTANEK W KRAKOWIE””TOMASZ DWORACZYŃSKIMARIAN PACIOREK2000praca magisterska
539„KONSERWACJA TRANSFERU MALOWIDŁA ŚCIENNEGO „PEJZAŻ ZE SZTAFAŻEM” Z KAMIENICY PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 3 W KRAKOWIE”PAWEŁ BOLIŃSKIMARIA OSTASZEWSKA2000praca magisterska
540„KONSERWACJA ALABASTROWEGO OŁTARZYKA Z XVII WIEKU POCHODZĄCEGO Z KLASZTORU SS. KLARYSEK W KRAKOWIE”ELŻBIETA MAJERCZYK-WIDERSKAIRENEUSZ PŁUSKA2000praca magisterska
541„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PODŁOŻU DREWNIANYM – „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z KLASZTORU SS. KLARYSEK W KRAKOWIE”WIOLETTA MALSKAMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA2000praca magisterska
542„PROBLEMY KONSERWACJI I EKSPOZYCJI RENESANSOWYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W PAŁACU W KACZOROWIE ROZWIĄZYWANE Z WYKORZYSTANIEM WIZUALIZACJI KOMPUTEROWEJ”IWONA WOŹNICAEDWARD KOSAKOWSKI2000praca magisterska
543„RETRANSFER XV W. OBRAZU TABLICOWEGO „HORTUS CONCLUSUS” Z BZIA ZAMECKIEGO”MARIA WOJTASIKMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA2000praca magisterska
544„TECHNIKA MONOCHROMATYCZNEGO BARWIENIA FASAD W ASPEKCIE HISTORYCZNYM”ARTUR NOWAKJÓZEF NYKIEL2000praca magisterska
545„KONSERWACJA FRAGMENTU RZYMSKIEGO SARKOFAGU DZIECKA /…/ Z II W. N.E”IRENEUSZ SMIECHOWSKIIRENEUSZ PŁUSKA2000praca magisterska
546„KONSERWACJA OBRAZU TABLICOWEGO Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. PIOTRA (3 ĆW. XV W.), PRÓBA USTALENIA JEGO PIERWOTNEGO POCHODZENIA”AGATA MALIK-PTASZYŃSKAGRAŻYNA KORPAL2000praca magisterska
547„ROZWARSTWIENIE MALOWIDEŁ: OLEJNEGO „SALWATOR MUNDI” 3 ĆW. XVII W. OD TEMPEROWEGO NA DREWNIE „APOSTOŁ” 3 ĆW. XVI W. Z BARTOSZYC I OSADZENIE ZDJĘTEGO MALOWIDŁA OLEJNEGO NA NOWYM PODOBRAZIU DREWNIANYM”MAGDALENA PORAY-ZBROŻEKZOFIA MEDWECKA2000praca magisterska
548„KONSERWACJA XIX W. RZEŹB KAMIENNYCH ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA Z COKOŁÓW BRAMY WEJŚCIOWEJ OGRODZENIA KOŚCIOŁA PARAF. PW. ŚW. IDZIEGO OPATA W ZAKLICZYNIE”MARIUSZ ZAJĄCIRENEUSZ PŁUSKA2001praca magisterska
549„KONSERWACJA ORAZ PRÓBA ATRYBUCJI MALOWIDŁA TEMPEROWEGO NA PODŁOŻU DREWNIANYM PT. „ WYJAZD RODZINNY E” PRZYPISYWANEGO JOSSE DE MOMPEROWI MŁODSZEMU”MONIKA MIĘTUSGRAŻYNA KORPAL2001praca magisterska
550„KONSERWACJA DWUSTRONNEGO MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM Z 2 ĆW. XVII W. Z PRZEDSTAWIENIAMI „ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ” I „ADORACJA ŚW. FRANCISZKA”. WŁ. MUZEUM PROWINCJI OO. BERNARDYNÓW W LEŻAJSKU”MAŁGORZATA JUCHAJADWIGA WYSZYŃSKA2000praca magisterska
551„KONSERWACJA ZACHOWAWCZA IKONY „ŚMIERĆ MARII EGIPCJANKI” -ANTEPENDIUM IKONOSTASU Z MOŁODYCZA DATOWANEGO NA KONIEC XVIII W. POCHODZĄCEJ(!) ZE ZBIORÓW DZIAŁU SZTUKI CERKIEWNEJ W ŁAŃCUCIE”TOMASZ TOMASZEKGRAŻYNA KORPAL2000praca magisterska
552„KONSERWACJA PŁASKORZEŹBY DREWNIANEJ, POLICHROMOWANEJ, SREBRZONEJ, ZŁOCONEJ CZĘŚCI SCENY GŁÓWNEJ UKAZUJĄCEJ WIELKĄ RODZINĘ MARII Z NIEZACHOWANEGO OŁTARZA STONAWSKIEGO DATOWANEGO NA 1500 R.”SYLWIA KRÓLCZYKMARIAN PACIOREK2000praca magisterska
553„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „ŚWIĘTA KATARZYNA” Z OK. 1520 ROKU Z KOŚCIOŁA PW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ŻERNICY”WIT PODCZERWIŃSKIMARIAN PACIOREK2000praca magisterska
554„PORÓWNANIE I OCENA WŁAŚCIWOŚCI FARB DO RETUSZU WITRAŻOWYCH WARSTW MALARSKICH”MARZENA BIAŁAJÓZEF NYKIEL1999praca magisterska
555„KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM „WIZJA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO” Z 1700 ROKU AUT. PIOTRA DANDINIEGO Z KLASZTORU OO. KAPUCYNÓW W KRAKOWIE”MICHAŁ ŻULICHOWSKIJADWIGA WYSZYŃSKA2000praca magisterska
556„ROZWARSTWIENIE I OSADZENIE NA NOWYM PODŁOŻU XIX-WIECZNEGO MALOWIDŁA TEMPEROWEGO „ŚW. ROCH” ORAZ KONSERWACJA ODSŁONIĘTEGO MALOWIDŁA TEMPEROWEGO Z PRZEDSTAWIENIEM „ŚW. TRÓJCY” DATOWANEGO NA OK. 1600 R., POCHODZĄCEGO Z NIEISTNIEJĄCEGO XVIII-WIECZNEGO. KOŚCIO”MARTA LEMPART-GERATOWSKAPRZEWÓD I STOPNIA2000praca kwalifikacyjna I stopnia
557„PRZENIESIENIE MALOWIDŁA ŚCIENNEGO PRZEDSTAWIAJĄCEGO ORNAMENT KARTUSZOWY PRZEPLECIONY WICIĄ ROŚLINNĄ Z LUBIECHOWEJ”KATARZYNA JABŁOŃSKAEDWARD KOSAKOWSKI2000praca magisterska
558„ZAGADNIENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII I TECHNIK MALARSTWA A. GIERYMSKIEGO NA PODSTAWIE WYBRANYCH OBRAZÓW ORAZ WYKONANIE KOPII OBRAZU „ŚWIĘTO TRĄBEK” Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”BARBARA KICZEKJÓZEF NYKIEL2000praca magisterska
559„PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH MAS DUBLAŻOWYCH I SPOIW STOSOWANYCH W KONSERWACJI PŁÓCIENNYCH PODOBRAZI MALOWIDEŁ SZTALUGOWYCH”JADWIGA WYSZYŃSKA2000praca kwalifikacyjna II stopnia
560„KAZEINA I SPOIWA KAZEINOWE PRÓBA USTALENIA PRZYCZYN ZNISZCZEŃ I ZMIAN OPTYCZNYCH MALOWIDEŁ KAZEINOWYCH Z XIX I POCZ. XX WIEKU. BADANIE WPŁYWU WYBRANYCH DODATKÓW MODYFIKUJĄCYCH NA OPTYKĘ I STAN ZACHOWANIA SPOIW KAZEINOWYCH”MAŁGORZATA SLAWICZEKJÓZEF NYKIEL2001praca magisterska
561„ROZWARSTWIENIE METODĄ SUCHĄ DWÓCH MALOWIDEŁ OLEJNYCH WYKONANYCH NA PODOBRAZIU DREWNIANYM „MEMENTO MORI” XVIII/XIX W. (?) I „ŚW. JERZY” 1663 R. OSADZENIE ODDZIELONEJ WARSTWY MALARSKIEJ NA NOWYM PODŁOŻU”ANNA SĘKOWSKAMARTA LEMPART-GERATOWSKA2001praca magisterska
562„TRANSFER MALOWIDŁA ŚCIENNEGO AUTORSTWA JERZEGO NOWOSIELSKIEGO „CHRYSTUS PANTOKRATOR” Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. BARTŁOMIEJA AP. W JERZMANOWICACH, WOJ. MAŁOPOLSKIE. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE STOSOWANE W PRZENOSZENIU MALOWIDEŁ NA TERENIE POLSKI”MAŁGORZATA ŚWIECA-DZIERŻAKEDWARD KOSAKOWSKI2001praca magisterska
563„KONSERWACJA OBRAZU NA DREWNIE NIEZNANEGO AUTORA PT. „ZAŚLUBINY MARII Z JÓZEFEM” Z PRZEŁOMU XVI I XVII W. WYKONANEGO W TECHNICE TEMPERY”MARIA JACKOWSKAGRAŻYNA KORPAL2001praca magisterska
564„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PODŁOŻU DREWNIANYM „OMDLENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU”, Z POŁ. XVII W., Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W PILICY”MAGDALENA BUJAKOWSKAMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA2001praca magisterska
565„KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PŁÓTNIE „PIETA” Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. JAKUBA ST. W SZCZAWORYŻU”MAŁGORZATA STACHURSKAMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA2001praca magisterska
566„ARANŻACJA TRANSFERU MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH  (XVI W.) ZDJĘTYCH Z ELEWACJI FRONTOWEJ KAMIENICY NR 16 PRZY UL. KANONICZEJ W KRAKOWIE”ANITA PAJĄKEDWARD KOSAKOWSKI2001praca magisterska
567„KONSERWACJA KAMIENNEJ STELLI PRZEDSTAWIAJĄCEJ HORUSA NA KROKODYLACH, Z OKRESU RZYMSKIEGO STAROŻYTNEGO EGIPTU (30 P.N.E.-323 N.E.) ZE ZBIORÓW MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE”GRAŻYNA CHROMY-ROŚCISZEWSKAIRENEUSZ PŁUSKA2001praca magisterska
568„KONSERWACJA RZEŹB DREWNIANYCH POLICHROMOWANYCH „ŚW. JADWIGA ŚLĄSKA” I „ŚW. MAŁGORZATA” Z OK. 1390 R. POCHODZĄCYCH Z OSOBNICY K. JASŁA (WŁASNOŚĆ MUZEUM REGIONALNEGO W JAŚLE)”LUIZA ZAJĄCMARIAN PACIOREK2000praca magisterska
569„KONSERWACJA RELIKTÓW CERAMICZNYCH Z I W. N.E. ZWANYCH PŁYTAMI CAMPANY”DANIEL WIĘZIKIRENEUSZ PŁUSKA2000praca magisterska
572„ZASTOSOWANIE CZASOWYCH ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI XVII W. WITRAŻA (TZW. RONDLA) PRZEDSTAWIAJĄCEGO PRZEMIENIENIE PAŃSKIE Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W NOWYM BRZESKU”RADOMIR PAŁKAPAWEŁ KARASZKIEWICZ2001praca magisterska
573„ZAGADNIENIA Z ZAKRESU TECHNIK I TECHNOLOGII WYKONANIA MALOWIDEŁ NA PODŁOŻU METALOWYM I ICH KONSERWACJA”MONIKA JAMROZIEWICZJÓZEF NYKIEL2002praca magisterska
574„KONSERWACJA CELTYCKICH NACZYŃ CERAMICZNYCH: FLASZA I NACZYNIE BECZUŁKOWATE, OKRES LATEŃSKI (IV-I W. P.N.E.), POCHODZĄCYCH ZE STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO KRAKÓW-PLESZÓW 20, WŁASNOŚĆ MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE, ODDZIAŁ W NOWEJ HUCIE”PAWEŁ GĄSIENICA-MARCINOWSKIIRENEUSZ PŁUSKA2002praca magisterska
575„PRZENIESIENIE XVI-WIECZNYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH Z RUIN KOŚCIOŁA W MIECHOWICACH OŁAWSKICH Z ZACHOWANIEM „PLASTYKI POWIERZCHNI””MARTA LACHOREDWARD KOSAKOWSKI2002praca magisterska
576„KONSERWACJA DWUSTRONNEGO MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM (CENTRALNEJ CZĘŚCI CHORĄGWI KOŚCIELNEJ) Z XVIII W., Z PRZEDSTAWIENIAMI: „IMMACULATA” I „ŚW. JÓZEF”, WŁASNOŚĆ MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZIĘBICACH”TATIANA DZIERŻĘGAJADWIGA WYSZYŃSKA2002praca magisterska
577„PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ ESTETYCZNYCH W KONSERWACJI MALOWIDEŁ SZTALUGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM NARZĘDZI KOMPUTEROWYCH NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI XVII-WIECZNEGO MALOWIDŁA: EPITAFIUM ANNY ZALASEWICZOWEJ Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. JAKUBA I BARTŁOMIEJA W JERZMANOWICACH”AGNIESZKA KOSAKOWSKAGRAŻYNA KORPAL2002praca magisterska
578„KONSERWACJA PÓŹNOGOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY” ZE SŁAWĘCINA”MARCIN GRUSZCZYŃSKIMARIAN PACIOREK2002praca magisterska
579„POŁĄCZENIE ZRÓŻNICOWANYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W PROCESIE KONSERWACJI MALOWIDŁA ŚCIENNEGO NA PRZYKŁADZIE PRZENIESIENIA ILUZJONISTYCZNEGO BAROKOWEGO MALOWIDŁA Z SUFITU PAWILONU OGRODOWEGO PAŁACU W RADOMIERZYCACH”AGNIESZKA TANISTRAEDWARD KOSAKOWSKI2002praca magisterska
580„KONSERWACJA I KOMPOZYCJA MUZEALNA XIX-WIECZNEJ RZEŹBY MARMUROWEJ Z GIPSOWYM ODLEWEM ANTYCZNEGO TORSU (II W. N.E) PRZEDSTAWIAJĄCEJ HERMESA. DEPOZYT RODZINY POTOCKICH PRZY FUNDACJI KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”WOJCIECH SIEKIRENEUSZ PŁUSKA2002praca magisterska
581„PRÓBY ROZWARSTWIENIA MALOWIDEŁ OLEJNO-ŻYWICZNEGO „ŚW. WACŁAW” Z I POŁ. XVII WIEKU OD TEMPEROWEGO „KORONACJA MATKI BOSKIEJ PRZEZ CHRYSTUSA” Z II ĆW. XV WIEKU NA GÓRNEJ KWATERZE PRAWEGO SKRZYDŁA TRYPTYKU Z ŁĄCKA”KATARZYNA KADŁUCZKAGRAŻYNA KORPAL2002praca magisterska
582„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ, POLICHROMOWANEJ I SREBRZONEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z OKOŁO 1420 ROKU, ZE ZBIORÓW MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W KATOWICACH”KATARZYNA KRÓLMARIAN PACIOREK2002praca magisterska
583„WARSZTAT MISTRZA POLIPTYKU DOMINIKAŃSKIEGO W ŚWIETLE POZOSTAŁOŚCI SKRZYDEŁ TEGO OŁTARZA”ANNA BOROWSKAJÓZEF NYKIEL2001praca magisterska
584„BADANIA NAD ZAGADNIENIEM DUBLAŻU PRZEZROCZYSTEGO W RAMACH PRAC KONSERWATORSKICH PRZY XVIII-WIECZNYM OBRAZIE Z PRZEDSTAWIENIEM PIETY BOLESNEJ /…/ W MUZEUM W ZIĘBICACH”JOANNA CHUDYMARTA LEMPART-GERATOWSKA2002praca magisterska
585„KONSERWACJA WIEKA SARKOFAGU Z OKRESU XXI DYNASTII Z PROPOZYCJĄ OPRACOWANIA JEGO NIETYPOWEJ EKSPOZYCJI”ALEKSANDRA POPŁAWSKA-GARZEŁGRAŻYNA KORPAL2003praca magisterska
586„ZASTOSOWANIE PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWEGO W PROCESIE PRZENOSZENIA XIX-WIECZNEJ NEOGOTYCKIEJ DEKORACJI MALARSKIEJ W KAMIENICY SZOŁAYSKICH W KRAKOWIE”KINGA PIOTROWSKAEDWARD KOSAKOWSKI2003praca magisterska
587„BADANIA NAD ZASTOSOWANIEM LOTNYCH ŚRODKÓW WIĄŻĄCYCH DO CZASOWEGO ZABEZPIECZANIA ORYGINALNYCH WARSTW MALARSKICH W PROCESIE ROZWARSTWIANIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH”JUSTYNA SZPILAEDWARD KOSAKOWSKI2003praca magisterska
588„OPRACOWANIE PROGRAMU KONSERWACJI CYKLU MALOWIDEŁ OLEJNYCH NA PAPIERZE: ATLAS ROŚLIN I ZWIERZĄT AUTORSTWA HAMILTONA (POCZ. XVIII WIEKU) ZE ZBIORÓW GALERII AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI CZTERECH WYBRANYCH PLANSZ”ANETA WIKTORJADWIGA WYSZYŃSKA2003praca magisterska
589„ROZWARSTWIANIE METODĄ „SUCHĄ” DWÓCH MALOWIDEŁ; OLEJNEGO „AGITATOR 1975” I AKRYLOWEGO „DYGNITARZ W POLU” WYKONANYCH NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM. OSADZENIE ODDZIELONEJ WARSTWY MALARSKIEJ NA PRZEZROCZYSTYM NOŚNIKU POŚREDNIM”ANNA RYDZEWSKAMARTA LEMPART-GERATOWSKA2003praca magisterska
590„PROBLEM ROZPRĘŻANIA, STABILIZACJI I KONSOLIDACJI SKURCZONEGO PODOBRAZIA PŁÓCIENNEGO NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI XIX-WIECZNEGO OBRAZU SZTALUGOWEGO”MAŁGORZATA SOKOŁOWSKAMARTA LEMPART-GERATOWSKA2003praca magisterska
592„BADANIA PIERWOTNEJ POLICHROMII ŚCIENNEJ Z 1777 R. AUT. WALENTEGO MICHNICKIEGO I KONSERWACJA JEJ FRAGMENTU NA SKLEPIENIU KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA W SZEWNEJ WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE”MAREK BABŚANDRZEJ GUZIK2003praca magisterska
593„KONSERWACJA KAMIENNEJ PÓŹNOGOTYCKIEJ CHRZCIELNICY Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. MARII MAGDALENY W TARNOBRZEGU –MIECHOCINIE”SŁAWOMIR STĘPAKIRENEUSZ PŁUSKA2003praca magisterska
594„POWRÓT „DOMOWEGO SACRUM”- KONSERWACJA XVIII-WIECZNEJ(?) KOPII OBRAZU RAFAELA SANTI „ŚWIĘTA RODZINA POD DĘBEM” Z UWZGLĘDNIENIEM METODY STABILIZACJI ZDUBLOWANEGO PODOBRAZIA PŁÓCIENNEGO”MAGDALENA HAWAJSKAMARTA LEMPART-GERATOWSKA2003praca magisterska
595„KONSERWACJA DWÓCH XVII-WIECZNYCH ALABASTROWYCH RZEŹB GENIUSZY ŚMIERCI Z OŁTARZA ŚW. KRZYŻA Z KOŚCIOŁA OO. BERNARDYNÓW W RZESZOWIE ORAZ OPRACOWANIE PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO DO CAŁOŚCI OŁTARZA”EWELINA DZIOPAK-GRUSZCZYŃSKAIRENEUSZ PŁUSKA2003praca magisterska
596„KONSERWACJA I PRÓBA USTALENIA PIERWOTNEJ FUNKCJI OBRAZU POD TYTUŁEM „HOŁD PASTERZY” PRZYPISYWANEGO SZKOLE ŚLĄSKIEJ Z POCZ. XVII WIEKU”MARIA LABUTGRAŻYNA KORPAL2004praca magisterska
597„PROBLEMY KONSERWACJI WIELKICH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH”GRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIKWŁADYSŁAW ZALEWSKI2002praca doktorska
598„PROBLEMY KONSERWATORSKIE WITRAŻY J. H. ROSENA Z KATEDRY ORMIAŃSKIEJ PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP WE LWOWIE. PRÓBA ICH ROZWIĄZANIA NA PRZYKŁADZIE GÓRNEJ KWATERY WITRAŻA ŚW. PAWEŁ /…/”ARKADIUSZ MACIEJPAWEŁ KARASZKIEWICZ2004praca magisterska
599„KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM PT. „WIZJA ŚW. LUDGARDY (ADORACJA KRZYŻA)” OK. 1681-96 WYKONANEGO W WARSZTACIE MICHAELA WILLMANNA DLA KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO OO. CYSTERSÓW W LUBIĄŻU, WŁASNOŚĆ MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU”MARCIN CIBAJADWIGA WYSZYŃSKA2003praca magisterska
600„KONSERWACJA RENESANSOWEJ FIGURY KAMIENNEJ KRÓLA DAWIDA Z KAPLICY ZYGMUNTOWSKIEJ NA WAWELU ZACHOWANEJ W BAROKOWYM ZESPOLE W GRODZISKU KOŁO SKAŁY”JAN PENCAKOWSKIIRENEUSZ PŁUSKA2003praca magisterska
601„MALOWIDŁA ŚCIENNE PREZBITERIUM D. KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. M. B. GROMNICZNEJ W SIEMIECHOWIE. INWENTARYZACJA, BADANIA, OKREŚLENIE GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ PRZYSZŁYCH PRAC KONSERWATORSKICH”MARCIN BŁASZCZYKANDRZEJ GUZIK2004praca magisterska
602„BADANIA TECHNOLOGICZNE ORAZ KONSERWACJA DWÓCH CZARNOFIRNISOWANYCH GRECKICH PELIKE Z 2 POŁ. IV W. P.N.E. Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”ANNA SZCZEPANIAKIRENEUSZ PŁUSKA2004praca magisterska
603„KONSERWACJA OBRAZU TABLICOWEGO PT. „ŚW. MIKOŁAJ” Z 1528 ROKU POCHODZĄCEGO Z KAPLICY CMENTARNEJ „ŚW. MIKOŁAJA” W JODŁOWEJ DOLNEJ”EWA JURECZKO-WEBERZOFIA MEDWECKA2004praca magisterska
604„KONSERWACJA MARMUROWEGO, MANIERYSTYCZNEGO ZWIEŃCZENIA NAGROBKA BISKUPIEGO Z HERBEM ŁABĘDŹ, W ZBIORACH ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU”DOMINIK SYNOWIECIRENEUSZ PŁUSKA2004praca magisterska
605„KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI A NOWE TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE. DOTYCHCZASOWE ZASTOSOWANIA ORAZ DALSZE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA W DOKUMENTACJI, PREZENTACJI, WIRTUALNEJ KONSERWACJI I RESTAURACJI”ANITA FLEJTERMIECZYSŁAW STEC2004praca magisterska
606„KONSERWACJA XVII-WIECZNEGO OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PŁÓTNIE „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W LEŚNICY. PRÓBA PRZYPISANIA AUTORSTWA MARCINOWI ANTONIEMU LUBLIŃSKIEMU”PIOTR PASZKOTMARTA LEMPART-GERATOWSKA2004praca magisterska
607„KONSERWACJA OBRAZÓW Z ORAWKI „OFIARA ABRAHAMA” I „OSTATNIA WIECZERZA” 2 POŁ. XVIII W. WŁASNOŚĆ MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”GRZEGORZ RODAKJADWIGA WYSZYŃSKA2004praca magisterska
608„KONSERWACJA KAMIENNEJ PÓŹNOGOTYCKIEJ CHRZCIELNICY WRAZ Z DREWNIANĄ ROKOKOWĄ POKRYWĄ Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. KATARZYNY W GOGOŁOWIE”RADOMIR DAWIDZIAKIRENEUSZ PŁUSKA2004praca magisterska
609„KONSERWACJA MARMUROWEGO POPIERSIA KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO AUTORSTWA WIKTORA BRODZKIEGO Z 1883 ROKU, WŁASNOŚĆ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”MONIKA DOMAŃSKAIRENEUSZ PŁUSKA2004praca magisterska
610„LAZURA SREBROWA NA SZKLE BADANIA HISTORII I WŁASNOŚCI TECHNOLOGICZNYCH  W KONTEKŚCIE ARTYSTYCZNYM I KONSERWATORSKIM”IDA SKOWROŃSKAPAWEŁ KARASZKIEWICZ2004praca magisterska
611„KONSERWACJA KAMIENNEJ RZEŹBY WIEŃCZĄCEJ NAGROBEK PIETERKIEWICZÓW I ŚWIERZAWSKICH Z CMENTARZA RAKOWICKIEGO W KRAKOWIE”SŁAWOMIR TCHÓRZIRENEUSZ PŁUSKA2004praca magisterska
612„ZASTOSOWANIE NARZĘDZI KOMPUTEROWYCH DO PROJEKTOWANIA ROZWIĄZAŃ ESTETYCZNYCH W KONSERWACJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSFERU MALOWIDŁA „ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNIE” Z KAMIENICY PRZY UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 15 WE WROCŁAWIU”ANNA SZCZYGIEŁEDWARD KOSAKOWSKI2005praca magisterska
613„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ I SREBRZONEJ „CHRYSTUS UKRZYŻOWANY” Z OK. 1760 ROKU Z KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W JAŚLE”MARTA BOBEKMARIAN PACIOREK2002praca magisterska
614„KONSERWACJA DWÓCH ANIOŁÓW ALABASTROWYCH Z KLEPSYDRĄ I CZASZKĄ Z XVI-WIECZNEGO NAGROBKA ŚW. JACKA Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE”MARTA JOHN-KOZIAKIRENEUSZ PŁUSKA2002praca magisterska
615„STABILIZACJA DREWNIANEGO PODŁOŻA OBRAZU „ZAŚNIĘCIE NMP” Z 2 ĆWIERCI XVI W. Z KOLEKCJI SAPIEŻYŃSKIEJ WRAZ Z PRÓBĄ USTALENIA JEGO HISTORII I WARSZTATU MALARSKIEGO”TOMASZ MYCEKGRAŻYNA KORPAL2004praca magisterska
616„OPRACOWANIE METODY ROZWARSTWIENIA XIX-WIECZNEGO OLEJNEGO MALOWIDŁA ŚCIENNEGO ORAZ FRESKU XI-WIECZNEGO W SOBORZE MICHAJŁOWSKIM W KIJOWIE”WALERIA KARPIUKEDWARD KOSAKOWSKI2004praca magisterska
617„BADANIA I KONSERWACJA PÓŹNOGOTYCKIEJ RZEŹBY „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” OK. 1520 R. Z KROSNA”EWELINA DZIUBIŃSKAMARIAN PACIOREK2005praca magisterska
618„WYKORZYSTANIE KOMPUTEROWEJ TECHNOLOGII ANALIZY PRZESTRZENNEJ W KONSERWACJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH. URZĄDZENIE DO CYFROWEJ ANALIZY NIERÓWNOŚCI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH”PIOTR BARAŃSKIEDWARD KOSAKOWSKI2004praca magisterska
619„„PORTRET MĘŻCZYZNY W CZARNYM STROJU Z KORONKOWYM KOŁNIERZEM” Z KOLEKCJI MUZEUM W TARNOWSKICH GÓRACH. KONSERWACJA ORAZ ROZWAŻANIA NA TEMAT PRAWDOPODOBIEŃSTWA POWSTANIA DZIEŁA W PRACOWNI FLAMANDZKIEGO MISTRZA EPOKI BAROKU – CORNELISA DE VOS”ALEKSANDRA HOLAGRAŻYNA KORPAL2005praca magisterska
620„PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA KAMIENNYCH, POLICHROMOWANYCH HERBÓW NA PRZYKŁADZIE DWÓCH KARTUSZY HERBOWYCH PRZEDSTAWIAJĄCYCH POGOŃ I ORŁA WAZOWSKIEGO ORAZ ZWORNIKA Z GODŁEM CECHU SZEWCÓW POCHODZĄCYCH Z JATEK Z 1599 R.”ANNA DZIUBAIRENEUSZ PŁUSKA2005praca magisterska
621„BADANIA I KONSERWACJA DREWNIANEJ OBUDOWY ZEGARA ŚCIENNEGO TYPU CARTEL W STYLU LUDWIKA XVI DATOWANEJ NA LATA 1760-1770”AGNIESZKA KRYZA-CHOIŃSKAMARIAN PACIOREK2004praca magisterska
622„KONSERWACJA ZABYTKOWYCH GIPSOWYCH ODLEWÓW – KOPII PŁASKORZEŹB PÓŁNOCNEJ ŚCIANY TARCZOWEJ Z KAPLICY ZYGMUNTOWSKIEJ NA WAWELU (ZE ZBIORÓW ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU)”WOJCIECH SWOBODAIRENEUSZ PŁUSKA2005praca magisterska
623„USUWANIE SKUTKÓW MECHANICZNYCH USZKODZEŃ PODOBRAZIA PŁÓCIENNEGO NA PODSTAWIE KONSERWACJI OBRAZU „KOBIETA NIOSĄCA BRZOZOWE GAŁĘZIE” AUTORSTWA WŁODZIMIERZA TETMAJERA(?)”ZOFIA SIEKMARTA LEMPART-GERATOWSKA2005praca magisterska
624„KONSERWACJA SZKICU PT. „TANCERKA NA LINIE” DO OBRAZU „LINOSKOCZEK” AUTORSTWA HENRYKA SIEMIRADZKIEGO – PRZYCZYNEK DO ROZPOZNANIA PROBLEMU DESTRUKCJI DZIEWIĘTNASTOWIECZNYCH MALOWIDEŁ NA NIETYPOWYCH PODOBRAZIACH”KATARZYNA PAKUŁAJADWIGA WYSZYŃSKA2005praca magisterska
625„STABILIZACJA DREWNIANEGO PODOBRAZIA Z CZĘŚCIOWĄ REKONSTRUKCJĄ IKONY MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM Z IKONOSTASU W GORAJCU”JUSTYNA GIZAGRAŻYNA KORPAL2005praca magisterska
626„CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH ZAPRAW INJEKCYJNYCH – BADANIE I OCENA PRZYDATNOŚCI”KARINA ZAJADACZJÓZEF NYKIEL2005praca magisterska
627„PROBLEM REKONSTRUKCJI WARSTWY MALARSKIEJ W PROCESIE KONSERWACJI MALOWIDŁA „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W CZCHOWIE”MARTA JANKOWSKAJADWIGA WYSZYŃSKA2005praca magisterska
628„PRACE BADAWCZE I KONSERWATORSKIE OBRAZÓW: „PORTRET STARSZEGO MĘŻCZYZNY” I „PORTRET MŁODEGO MĘŻCZYZNY””AGATA POLOCZEKMARTA LEMPART-GERATOWSKA2005praca magisterska
629„KONSERWACJA XVII-WIECZNEJ KAMIENNEJ PŁASKORZEŹBY  „CHRYSTUS W OGROJCU” Z KOŚCIOŁA ŚW. KATARZYNY W KRAKOWIE”JOANNA HOGNO-JACHYMIAKIRENEUSZ PŁUSKA2005praca magisterska
630„PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI HISTORYCZNYCH I ARTYSTYCZNYCH „PORTRETU CESARZA JÓZEFA I” BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ MUZEUM TKACTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W KAMIENNEJ GÓRZE. PRÓBA USTALENIA AUTORSTWA NA PODSTAWIE BADAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH GENEZĘ OBRAZU”KATARZYNA PABISMARTA LEMPART-GERATOWSKA2005praca magisterska
631„TECHNOLOGIA I IKONOGRAFIA OBIEKTU POSIADAJĄCEGO TRZY WARSTWY MALARSKIE (OBRAZ SZTALUGOWY NA PODŁOŻU DREWNIANYM) Z PRZEDSTAWIENIAMI W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM: „PIETY” Z XVII WIEKU, „MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ” Z LAT OK. 1740 ORAZ „NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N”GABRIELA MATUSZJÓZEF NYKIEL2004praca magisterska
632„PROBLEM KREACJI I KONSERWACJI KAMIENNEJ RZEŹBY POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” OK. 1580-1640 R. Z KOŚCIOŁA ŚW. FLORIANA W KRAKOWIE”LUCYNA PIEKACZIRENEUSZ PŁUSKA2006praca magisterska
633„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY” Z BESZOWEJ (POCZ. XVI W.) W POSIADANIU KLASZTORU OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIENIA HYDROFILNEJ IMPREGNACJI DREWNA”ANETA KRAWCZYKMARIAN PACIOREK2006praca magisterska
634„TECHNOLOGIA I TECHNIKA WYKONANIA ORAZ METODY KONSERWACJI RZEŹB Z KOŚCI SŁONIOWEJ NA PRZYKŁADZIE FIGUREK DWUNASTU APOSTOŁÓW ZE SKARBCA KATEDRY NA WAWELU”DOROTA DREŚCIKIRENEUSZ PŁUSKA2006praca magisterska
635„PRÓBA OKREŚLENIA WARSZTATU XVIII-WIECZNEGO MALARZA AUGUSTYNA MIRYSA NA PODSTAWIE KONSERWACJI OBRAZU „BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CHLEBA I WINA” Z MUZEUM OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE I BADAŃ TECHNOLOGICZNYCH WYBRANYCH OBIEKTÓW ZE ZBIORÓW POLSKICH”AGNIESZKA SOŃSKAMARTA LEMPART-GERATOWSKA2006praca magisterska
636„KONSERWACJA SZTUKI WIDEO NA PRZYKŁADZIE REJESTRACJI PRÓB I SPEKTAKLI TADEUSZA KANTORA”ELŻBIETA WYSOCKAEDWARD KOSAKOWSKI2006praca magisterska
637„ZAGADNIENIA HISTORYCZNE, TECHNOLOGICZNE I EKSPOZYCYJNE W PROCESIE KONSERWACJI DWUSTRONNEGO MALOWIDŁA ZYGMUNTA WALISZEWSKIEGO „UCZTA” (1934 R.)/ „PEJZAŻ MIEJSKI””ZOFIA AUGUSTYŃSKAJADWIGA WYSZYŃSKA2006praca magisterska
638„ROZPOZNANIE IKONOGRAFII PRZEDSTAWIENIA I KONSERWACJA XVII-WIECZNEGO MALOWIDŁA Z ZIĘBIC, Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMU STABILIZACJI PŁASZCZYZNY PŁÓTNA PODOBRAZIA”BEATA KALETAJADWIGA WYSZYŃSKA2006praca magisterska
639„PROBLEMATYKA OCHRONY POOBOZOWYCH OBIEKTÓW PAŃSTWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU NA PRZYKŁADZIE MUROWANYCH BARAKÓW MIESZKALNYCH ODCINKA B1 NA BRZEZINCE”ALEKSANDRA PAPISEDWARD KOSAKOWSKI2006praca magisterska
640„OPRACOWANIE METODY DORAŹNEGO ZABEZPIECZANIA NAWARSTWIEŃ ŚCIENNYCH W MUROWANYCH BARAKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE BYŁEGO OBOZU AUSCHWITZ-BIRKENAU”EWA CYRULIKEDWARD KOSAKOWSKI2006praca magisterska
641„ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE TRYPTYKU „ŚW. MIKOŁAJA” Z KOŚCIOŁA POMOCNICZEGO PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W RZEPIENNIKU BISKUPIM W ŚWIETLE JEGO POPRZEDNICH PRZEKSZTAŁCEŃ”EWA HAPEKGRAŻYNA KORPAL2006praca magisterska
642„PRÓBA REKONSTRUKCJI TECHNIKI WITRAŻOWEJ WEDŁUG TRAKTATU MNICHA TEOFILA”ANNA CHMIELPAWEŁ KARASZKIEWICZ2006praca magisterska
643„KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA DREWNIE KRUCYFIKS Z KLĘCZĄCĄ RODZINĄ AUTORSTWA ANDREASA HEMPLA Z 1615 ROKU – CENTRALNEJ CZĘŚCI EPITAFIUM FRANCISZKA FISCHERA”ANNA MOSSLERGRAŻYNA KORPAL2001praca magisterska
644„EKSPOZYCJA PRZENIESIONYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH WE WNĘTRZACH MUZEALNYCH – NA PRZYKŁADZIE MALOWIDŁA ŚCIENNEGO PRZENIESIONEGO Z KAMIENICY SZOŁAYSKICH W KRAKOWIE”MICHAŁ BILIŃSKIEDWARD KOSAKOWSKI2006praca magisterska
645„BADANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII I TECHNIKI TABLICY EPITAFIJNEJ Z OK. 1494 ROKU RAFAŁA JAKUBA JAROSŁAWSKIEGO Z TARNOWA Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. DUCHA ŚW. W PRZEWORSKU PRZYCZYNKIEM DO ZAGADNIEŃ WARSZTATU MISTRZA TRYPTYKU Z BLIZANOWA”GRAŻYNA GUZIKJÓZEF NYKIEL2007praca magisterska
646„PROBLEMATYKA REKONSTRUKCJI I EKSPOZYCJI XVII-WIECZNEJ PŁYTY NAGROBNEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ PARĘ MAŁŻEŃSKĄ Z KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY W LEŚNICY NA PODSTAWIE ANALIZY STYLISTYCZNEJ ŚLĄSKICH PRZEDSTAWIEŃ SEPULKRALNYCH”MAGDALENA PRYSZCZIRENEUSZ PŁUSKA2007praca magisterska
647„IDENTYFIKACJA ZNISZCZEŃ TYPU BIOCHEMICZNEGO ORAZ OPRACOWANIE METODY REGENERACJI WARSTWY MALARSKIEJ NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI MALOWIDŁA OLEJNEGO NA TEKTURZE „PORTRET KOBIETY” Z 1906 R. PĘDZLA ZYGMUNTA AJDUKIEWICZA”REGINA KOZIKJADWIGA WYSZYŃSKA2007praca magisterska
648„ROZWARSTWIENIE DWÓCH MALOWIDEŁ ZDOBIĄCYCH PÓŁNOCNE WROTA DIAKOŃSKIE NIEISTNIEJĄCEGO IKONOSTASU W OPACE, OBECNIE WŁASNOŚĆ MUZEUM – ZAMKU W ŁAŃCUCIE”MAŁGORZATA ŚLIZMARTA LEMPART-GERATOWSKA2007praca magisterska
649„„SALOME Z GŁOWĄ ŚW. JANA CHRZCICIELA NA MISIE” OBRAZ ZE ZBIORÓW KLASZTORU SIÓSTR AUGUSTIANEK Z KRAKOWA. KONSERWACJA ORAZ PRÓBA USTALENIA PROWENIENCJI I DATOWANIA”IRMA PROKOPOWICZGRAŻYNA KORPAL2007praca magisterska
650„KONSERWACJA OBRAZU MICHAELA WILLMANNA „ECCE HOMO” Z KAPLICY PAŁACOWEJ W LUBORADZU, Z ZACHOWANIEM KSZTAŁTU WKLĘSŁEJ KOLEBKI PŁÓCIENNEGO PODOBRAZIA JAKO WARTOŚCI HISTORYCZNEJ DZIEŁA. PRÓBA OKREŚLENIA CHARAKTERYSTYCZNYCH CECH WARSZTATU MICHAELA WILLMANNA”MAGDALENA SZYMAŃSKAJADWIGA WYSZYŃSKA2007praca magisterska
651„KONSERWACJA OBRAZU „ŚMIERĆ ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO” Z KLASZTORU SS. WIZYTEK W KRAKOWIE. USUWANIE MISECZKOWATYCH ODKSZTAŁCEŃ WYSTĘPUJĄCYCH NA LICU OBRAZÓW NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM”MAGDALENA PIJEWSKAMARTA LEMPART-GERATOWSKA2007praca magisterska
652„PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA KAMIENNEJ KAPLICZKI PRZYDROŻNEJ,  RZEŹBIONEJ I POLICHROMOWANEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z GŁÓWNEJ SCENY PT. „CHRZEST W JORDANIE” I COKOŁU Z PŁASKORZEŹBIONYMI POSTACIAMI ŚWIĘTYCH ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GLOWIE, POWIECIE TARNOWSKIM”JADWIGA STOPYRA, JAN CHODOROWICZIRENEUSZ PŁUSKA2007praca magisterska
653„PROBLEMATYKA BADAWCZA I KONSERWACJA ROKOKOWEGO PIECA KAFLOWEGO Z DROGINI, EKSPONOWANEGO OBECNIE W SALI ŻOŁĘDZIOWSKIEGO W COLLEGIUM MAIUS UJ”MAREK PAWLUSIRENEUSZ PŁUSKA2007praca magisterska
654„KONSERWACJA XVIII-TO WIECZNEJ IKONY Z PRZEDSTAWIENIEM DEESIS. PROBLEM PONOWNEGO PRZENIESIENIA FRAGMENTU MALOWIDŁA Z PODŁOŻA ZASTĘPCZEGO NA UZUPEŁNIONE PODOBRAZIE ORYGINALNE”HALSZKA SOWIŃSKAMARTA LEMPART-GERATOWSKA2007praca magisterska
655„BADANIA I KONSERWACJA PÓŹNOGOTYCKIEJ NASTAWY OŁTARZOWEJ POCHODZĄCEJ ZE ZBIORÓW MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE, DATOWANEJ NA OK. 1500 R. WIĄZANEJ Z WARSZTATEM ŚLĄSKIM. PRÓBA OKREŚLENIA PIERWOTNEJ FORMY, TECHNIKI I TECHNOL”IZABELA GRZYBOWSKAMARIAN PACIOREK2007praca magisterska
656„REKONSTRUKCJA MALOWIDEŁ Z AWERSÓW ZAGINIONYCH SKRZYDEŁ NIEWIELKIEGO TRYPTYKU DEWOCYJNEGO Z 2 POŁ. XV WIEKU, W OPARCIU O ANALIZĘ ZACHOWANYCH ARCHIWALIÓW ORAZ WIEDZĘ Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOTYCKIEGO MALARSTWA TABLICOWEGO TERENU MAŁOPOLSKI”MAŁGORZATA KOWALSKAZOFIA KASZOWSKA2007praca magisterska
657„KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY NA DRZEWIE PALMOWYM, DATOWANEJ NA OK. 1740 R. Z KOŚCIOŁA OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE NA TLE IKONOGRAFII PRZEDSTAWIENIA”NATALIA KUCIAMARIAN PACIOREK2007praca magisterska
658„PROBLEMATYKA POWTÓRNEJ ARANŻACJI PLASTYCZNO-ESTETYCZNEJ GOTYCKIEJ FIGURY CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO Z ZATORA”ROBERT SĄSIADEKMARIAN PACIOREK2007praca magisterska
659„„OSTATNIA WIECZERZA” – OBRAZ „ZOBACZONY”  NA NOWO. PEŁNA KONSERWACJA TECHNICZNA I ESTETYCZNA ZMIERZAJĄCA DO PRZYWRÓCENIA OBIEKTOWI WARTOŚCI UTRACONYCH W WYNIKU PÓŹNIEJSZYCH PRZEKSZTAŁCEŃ”EDYTA DAWIDZIAKMARTA LEMPART-GERATOWSKA2006praca magisterska
660„PROBLEM KONSERWACJI I EKSPOZYCJI KAMIENNEJ FIGURY PLENEROWEJ „BABA POŁOWIECKA” Z MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE DATOWANEJ NA PRZEŁOM XII I XIII W.”MICHAŁ BURZAKIRENEUSZ PŁUSKA2007praca magisterska
661„PROBLEMATYKA KONSERWACJI NIETYPOWYCH DZIEŁ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI RZEŹBY GLINIANEJ PT. „PIOTR – PEŁNOPOSTACIOWY” AUTORSTWA ALINY SZAPOCZNIKOW”DANIEL TYLKAIRENEUSZ PŁUSKA2007praca magisterska
662„WSTĘPNA INWENTARYZACJA, BADANIA I OPRACOWANIE METODY KONSERWACJI XV-WIECZNYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W LUBLINIE”MICHAŁ STOŁECKIEDWARD KOSAKOWSKI2007praca magisterska
663„PROBLEMATYKA TECHNICZNYCH ROZWIĄZAŃ PRZY UZUPEŁNIANIU WIELKOFORMATOWEJ CERAMIKI UŻYTKOWEJ NA PRZYKŁADZIE NACZYNIA CERAMICZNEGO KULTURY CUCUTENI-TRIPOLIE 3700-3400 P.N.E.”TOMASZ SKRZYPIECIRENEUSZ PŁUSKA2005praca magisterska
664„PROJEKTOWANIE W KONSERWACJI I RESTAURACJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WYDZIAŁU KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI ASP W KRAKOWIE”DR MIECZYSŁAW STEC2004habilitacja
665„PROBLEMATYKA BADAWCZO-KONSERWATORSKA PATRONOWYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH MAŁOPOLSKICH KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH PRZEŁOMU XV I XVI WIEKU”MGR JAROSŁAW ADAMOWICZMARIAN PACIOREK2007praca doktorska
666„KONSERWACJA SGRAFFITA „JELEŃ ŚW. HUBERTA” AUTORSTWA WOJCIECHA JASTRZĘBOWSKIEGO Z 1917 ROKU, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NAD WEJŚCIEM DO BIBLIOTEKI W BUDYNKU DAWNEGO MUZEUM TECHNICZNO-PRZEMYSŁOWEGO PRZY UL. SMOLEŃSK 9 W KRAKOWIE”GAJA GŁAZIKMIECZYSŁAW STEC2008praca magisterska
667„PROBLEM REKONSTRUKCJI I ARANŻACJI EKSPOZYCYJNEJ KOPII GIPSOWEJ RZEŹBY „BRZASK”, FLORENCKIEGO GROBOWCA LORENZA DE MEDICI (ZE ZBIORÓW DZIAŁU RZEŹBY COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO)”TOMASZ WIELEKIRENEUSZ PŁUSKA2008praca magisterska
668„O NIESZCZEŚCIU BYCIA DZIEŁEM SZTUKI. WARSZTAT WSPÓŁCZESNYCH ARTYSTÓW A KONSERWACJA WSPÓŁCZESNEJ SZTUKI NOWOCZESNEJ NA PRZYKŁADZIE KOLEKCJI ARTYSTÓW – GALERIA POTOCKA”ZOFIA KERNEDERGRAŻYNA KORPAL2008praca magisterska
669„KONSERWACJA XVIII-WIECZNEJ CHORĄGWI KOŚCIELNEJ JAKO ZESPOŁU MALOWIDŁA DWUSTRONNEGO Z PRZEDSTAWIENIAMI „ZWIASTOWANIE” I „ARCHANIOŁ RAFAŁ PROWADZĄCY TOBIASZA” ORAZ ZASTOSOWANEJ WTÓRNIE TKANINY OBSZYCIA”DOROTA NAROWSKAJADWIGA WYSZYŃSKA2008praca magisterska
670„WPŁYW ZASTOSOWANIA TECHNIKI MAROUFLAGE NA STAN ZACHOWANIA OBIEKTU. ANALIZA NA PODSTAWIE ”UKRZYŻOWANIA” ZE ZBIORÓW OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE”S. DOROTA KOTMARTA LEMPART-GERATOWSKA2008praca magisterska
671„PROBLEM REKONSTRUKCJI CENTRALNEGO OBRAZU Z EPITAFIUM HELENY VON GERSDORFF, POCH. Z KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO Z POBIEDNEJ K. LUBANIA. PRÓBA ODCZYTANIA ZNAKÓW HERBOWYCH”EMMA PIETRASZKOGRAŻYNA KORPAL2008praca magisterska
672„PROBLEMY KONSERWACJI ESTETYCZNEJ OBRAZU „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM I ŚWIĘTYMI” PRZYPISYWANEGO ROSSO FIORENTINO, SZKOŁA FLORENCKA, XVI WIEK I PRÓBA POTWIERDZENIA LUB ZAPRZECZENIA PRZEKAZOWI O AUTORSTWIE”AGNIESZKA POMYKAŁAJADWIGA WYSZYŃSKA2008praca magisterska
673„OBRAZ „MATER MISERICORDIAE” Z KLASZTORU SS. BENEDYKTYNEK W KRZESZOWIE JAKO DZIEŁO PROWINCJONALNEGO MALARSTWA POLSKIEGO I POŁOWY XVII W. ORAZ DOKUMENT POCZĄTKÓW ZGROMADZENIA LWOWSKIEGO W ASPEKCIE PRAC KONSERWATORSKICH”JOANNA KAWALAJADWIGA WYSZYŃSKA2008praca magisterska
674„KONSERWACJA DWUSTRONNEGO MALOWIDŁA Z PRZEDSTAWIENIAMI „ŚW. STANISŁAW BISKUP” I „ŚW. KAZIMIERZ KRÓLEWICZ” XIX W. Z KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE, Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMU PRZYWRÓCENIA WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ PŁÓTNA PODOBRAZIA POD KĄTEM WYMOGÓW”IZABELA KŁECZEKJADWIGA WYSZYŃSKA2008praca magisterska
675„KOPIA Z ELEMENTAMI REKONSTRUKCJI MALOWIDŁA TABLICOWEGO „ŚW. MIKOŁAJ” PRZYPISANEGO MALARZOWI ANDRZEJOWI Z 1528 R.”KAMILA KAWĘCKAZOFIA KASZOWSKA2008praca magisterska
676„REKONSTRUKCJA FRAGMENTU NIEZNANEGO OBRAZU Z PRZEDSTAWIENIEM SCEN Z ŻYCIA CHRYSTUSA ORAZ PRÓBA USTALENIA IKONOGRAFII PRZEDSTAWIENIA”GRZEGORZ SERWOŃSKIJADWIGA WYSZYŃSKA2008praca magisterska
677„ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ESTETYCZNE NA PRZYKŁADZIE ATTYCKIEGO NACZYNIA PELIKE Z IV W. P.N.E. ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE, ODDZIAŁ CZARTORYSKICH”JOANNA BABRAJIRENEUSZ PŁUSKA2008praca magisterska
678„BADANIA I KONSERWACJA GOTYCKICH FIGUR POCHODZĄCYCH Z OŁTARZA MATKI BOSKIEJ ZE STAREGO MIASTA, DATOWANYCH NA OKOŁO 1390-1400, WIĄZANYCH Z KRĘGIEM MADONN NA LWACH. PROBLEMATYKA JEDNOŚCI WARSZTATOWEJ RZEŹB I ICH PIERWOTNEJ FUNKCJI W STRUKTURZE GOTYCKIEGO RET”CELINA MASTELLAMARIAN PACIOREK2008praca magisterska
679„PROBLEMATYKA REKONSTRUKCJI FORMY I POLICHROMII NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI RZEŹBY KAMIENNEJ, POLICHROMOWANEJ „ŚW. WERONIKI” Z KAPLICZKI PRZYDROŻNEJ W PRZEGINI NARODOWEJ”KATARZYNA ŁACHIRENEUSZ PŁUSKA2008praca magisterska
680„ZAKRES I MOŻLIWOŚCI REKONSTRUKCJI ZABYTKU NA PRZYKŁADZIE PŁASKORZEŹBY CERAMICZNEJ Z 2 POŁ. XIX W., PRZEDSTAWIAJĄCEJ ADRIANA BARANIECKIEGO, W ZBIORACH WYDZIAŁU KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI, PRACOWNI KONSERWACJI RZEŹBY KAMIENNEJ, CERAMIKI I STIUKU”ANNA PLEWIŃSKAIRENEUSZ PŁUSKA2008praca magisterska
681„PROBLEMATYKA KONSERWACJI RZEŹB DREWNIANYCH EKSPONOWANYCH NA ELEWACJACH KOŚCIOŁÓW, NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI FIGURY „ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA” Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W KAŃCZUDZE”DARIUSZ DOROSZMARIAN PACIOREK, BARBARA BUDZIASZEK2009praca magisterska
682„WSPÓŁCZESNE ARANŻACJE KONSERWATORSKIE GOTYCKICH KRUCYFIKSÓW DREWNIANYCH POLICHROMOWANYCH NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI RZEŹBY CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO DATOWANEJ NA OK. 1530 R. Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W ROŻNOWICACH”BEATA PALUSIŃSKAMARIAN PACIOREK, BARBARA BUDZIASZEK2009praca magisterska
683„OGRANICZENIE INGERENCJI MATERIAŁOWEJ W PIERWOTNĄ STRUKTURĘ EGIPSKIEGO, ANTROPOIDALNEGO WIEKA Z OKRESU XXI DYNASTII Z UWZGLĘDNIENIEM JEGO EKSPOZYCJI”MAGDALENA PESZKOGRAŻYNA KORPAL2009praca magisterska
684„PROBLEM SPRASOWANIA ROZWARSTWIEŃ SPĘKANYCH ZAPRAW DZIEWIĘTNASTOWIECZNYCH MALOWIDEŁ NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI „PORTRETU KOBIETY” Z MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZIĘBICACH”DOMINIKA KOSSOWSKAJADWIGA WYSZYŃSKA2009praca magisterska
685„ROLA GRAFIKI NIDERLANDZKIEJ W POPULARYZACJI WIZERUNKU CHRYSTUSA W TYPIE „CRISTO VIVO” W POLSKIEJ SZTUCE SAKRALNEJ ŚLĄSKA I MAŁOPOLSKI NA PODSTAWIE KONSERWACJI OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PŁÓTNIE „UKRZYŻOWANIE” Z PARAFII PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ W LEŚNICY”ANNA SKRABALAK (JAREMKO)MARTA LEMPART-GERATOWSKA2009praca magisterska
686„ROZWARSTWIANIE I OSADZANIE NA NOWYM PODŁOŻU XIX-WIECZNEGO OLEJNEGO MALOWIDŁA „ŚW. JÓZEF Z DZIECIĄTKIEM” O ZRÓŻNICOWANYM TYPIE SPĘKAŃ WARSTWY MALARSKIEJ. KONSERWACJA ODSŁONIĘTEGO XVIII-WIECZNEGO MALOWIDŁA OLEJNEGO „MICHAŁ ARCHANIOŁ”, WYKONANEGO NA PODOBRAZ”INGA WIDLIŃSKA (STOMPÓR)MARTA LEMPART-GERATOWSKA2009praca magisterska
687„PROBLEMATYKA KONSERWACJI ARCHEOLOGICZNYCH PRZEKROJÓW ZIEMNYCH NA PRZYKŁADZIE WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH POD PŁYTĄ RYNKU GŁÓWNEGO W KRAKOWIE”BARTŁOMIEJ KUBIAKIRENEUSZ PŁUSKA2009praca magisterska
688„RETUSZ KONSERWATORSKI HISTORYCZNYCH ODBITEK FOTOGRAFICZNYCH”ANNA SEWERYNZOFIA KASZOWSKA2009praca magisterska
689„IDEA PRZEMIJANIA W ASPEKCIE PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH INSTALACJI ILJI KABAKOVA „SZKOŁA NR 6” (1993) – WARTOŚĆ BUDUJĄCA CZY UMNIEJSZAJĄCA ZNACZENIE DZIEŁA SZTUKI?”KINGA OLESIEJUKGRAŻYNA KORPAL2009praca magisterska
690„ZAGADNIENIE PONOWNEJ INTEGRACJI DZIEŁA SZTUKI Z UWZGLĘDNIENIEM RÓŻNEGO STANU ZACHOWANIA JEGO ELEMENTÓW NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI PŁASKORZEŹBY „ŚW. MARCIN” Z PENTAPTYKU MATKI BOSKIEJ, ŚW MARCINA I ŚW. WAWRZYŃCA(?) Z RYNARCIC (1505 R.)”KATARZYNA WILASZEKMARIAN PACIOREK, BARBARA BUDZIASZEK2009praca magisterska
691„PORTRET KOBIETY Z INSTRUMENTEM MUZYCZNYM Z KOLEKCJI PROF. KAROLA ESTREICHERA, WŁASNOŚĆ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE. KONSERWACJA ORAZ ROZWAŻANIA NA TEMAT POCHODZENIA DZIEŁA”EDYTA BRZYŻEK-SZEWCZYKGRAŻYNA KORPAL2009praca magisterska
692„BADANIA NAWARSTWIEŃ ŚCIENNYCH I KONSERWACJA FRAGMENTU DEKORACJI MALARSKIEJ Z 1533 R. NA SKLEPIENIU ZAKRYSTII BAZYLIKI MNIEJSZEJ PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ W KROŚNIE”JERZY PŁAZAANDRZEJ GUZIK2009praca magisterska
693„OPRACOWANIE TECHNOLOGII I TECHNIKI UZUPEŁNIENIA ORAZ REKONSTRUKCJI ALABASTROWEJ MINIATURY NA PRZYKŁADZIE RELIEFU „UKRZYŻOWANIE CHRYSTUSA” ZE ZBIORÓW MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UJ W KRAKOWIE”MARIA URBAN-DĄBEKIRENEUSZ PŁUSKA2009praca magisterska
694„PROCES KONSERWACJI NIEPOWTARZALNĄ SZANSĄ PODJĘCIA BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH DZIEŁA SZTUKI NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI CHIŃSKIEGO XIX-WIECZNEGO PORCELANOWEGO WAZONU ZE SCENAMI RYCERSKIMI Z MUZEUM – ZAMEK W ŁAŃCUCIE”MAGDALENA CHMIELIŃSKAZOFIA KASZOWSKA2009praca magisterska
695„DZIEŁO SZTUKI JAKO PRZEDMIOT INTENCJONALNY. ZMIANY PRZEDMIOTOWE ORAZ NIE-PRZEDMIOTOWE W OBIEKCIE ZABYTKOWYM – PROPOZYCJA NOWEJ METODOLOGII KONSERWATORSKIEJ NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM I ŚW. DOMINIKIEM”ZBIGNIEW KRYSIEWICZGRAŻYNA KORPAL2009praca magisterska
696„PROBLEMATYKA KONSERWACJI MARKIETERII W STYLU BOULLE’A. PRÓBA ZASTOSOWANIA ŻYWIC SYNTETYCZNYCH DO IMITACJI SZYLKRETU”TOMASZ GŁOWACZROMAN JACEK KIEFERLING2009praca magisterska
697„RETRANSFER FRAGMENTU PREDELLI Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. BERNARDYNA ZE SIENY, ŚW. KLARY Z ASYŻU I ŚW. JANA EWANGELISTY”JOANNA SAWICKAGRAŻYNA KORPAL2010praca magisterska
698„KONSERWACJA ZACHOWANYCH FRAGMENTÓW PORTRETU STANISŁAWA TARNOWSKIEGO PRZYPISYWANEGO ARTUROWI GROTTGEROWI. ARANŻACJA, REKONSTRUKCJA ORAZ PRÓBA USTALENIA AUTORSTWA”KATARZYNA SIWCZYŃSKAGRAŻYNA KORPAL2010praca magisterska
699„PROBLEMATYKA RATOWANIA ZDEGRADOWANEGO PODOBRAZIA DREWNIANEGO NA PRZYKŁADZIE EPITAFIUM HIERONIMA GOLIŃSKIEGO Z 1603 ROKU ZE ZBIORÓW OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE”ITA STECJAROSŁAW ADAMOWICZ2010praca magisterska
700„STABILIZACJA DREWNIANEGO PODOBRAZIA W DWUSTRONNYM, MANIERYSTYCZNYM MALOWIDLE Z PRZEDSTAWIENIEM SCENY „SPOTKANIA CHRYSTUSA I ŚW. WERONIKI” ORAZ „ŚW. ANNY SAMOTRZEĆ”. PRÓBA USTALENIA HISTORII OBRAZU”KATARZYNA KASPERKOWICZGRAŻYNA KORPAL2010praca magisterska
701„KONSERWACJA DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ KOPII CUDOWNEGO OBRAZU „MATKA BOSKA DZIKOWSKA” Z KAPLICZKI W TARNOBRZEGU. PROBLEM ROZDZIELENA BAWEŁNIANEGO PODOBRAZIA PŁÓCIENNEGO OD PODŁOŻA DREWNIANEGO ORAZ ZASTOSOWANIE PRZEZROCZYSTEGO DUBLAŻU NA SZTYWNE PODŁOŻE POŚREDN”KATARZYNA STĘPIEŃJADWIGA WYSZYŃSKA2010praca magisterska
702„PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA GOTYCKICH RELIKTÓW ARCHEOLOGICZNYCH PRZEDPROŻA PAŁACU „POD KRZYSZTOFORY” NA RYNKU KRAKOWSKIM”PRZEMYSŁAW PODOLSKIIRENEUSZ PŁUSKA2010praca magisterska
703„ROZWIĄZANIE KONSERWATORSKIE TECHNOLOGII I TECHNIK KLEJENIA, UZUPEŁNIANIA I REKONSTRUKCJI RZEŹBY ALABASTROWEJ, NA PRZYKŁADZIE „CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO” (XVII W.) Z KOŚCIOŁA OO. BERNARDYNÓW W RZESZOWIE”JAKUB OLSZYŃSKIIRENEUSZ PŁUSKA2010praca magisterska
704„PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW UŻYTKOWYCH NA PRZYKŁADZIE WCZESNORENESANSOWEJ CHRZCIELNICY Z SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W PRZECZYCY”GRZEGORZ LASOTAIRENEUSZ PŁUSKA2010praca magisterska
705„PROBLEMY REKONSTRUKCJI FORMY RZEŹBIARSKIEJ I POLICHROMII UŻYTKOWYCH RZEŹB SAKRALNYCH NA PRZYKŁADZIE KAMIENNEJ GOTYCKIEJ CHRZCIELNICY Z KOŚCIOŁA PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Z KROŚCIENKA NAD DUNAJCEM”KATARZYNA KORNIRENEUSZ PŁUSKA2010praca magisterska
706„TECHNOLOGIA ORAZ TECHNIKA WYKONANIA LUDOWYCH OBRAZÓW WYSADZANYCH Z WIZERUNKIEM MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ”MARIA SZELIGAZOFIA KASZOWSKA2010praca magisterska
707„PROBLEM REKONSTRUKCJI NIEZACHOWANYCH FRAGMENTÓW OBIEKTU DLA POTRZEB EKSPOZYCJI MUZEALNEJ NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI XVIII-WIECZNEJ CHORĄGWI UNICKIEJ DWUSTRONNIE MALOWANEJ, POCHODZĄCEJ Z BEZMIECHOWEJ, POW. LESKO, ZE ZBIORÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W KRAKOWI”AGATA BARCZYŃSKAJADWIGA WYSZYŃSKA2010praca magisterska
708„KONSERWACJA XVIII-WIECZNEGO OBRAZU OLEJNEGO NA PŁÓTNIE „ŚNIADANIE ŚW. OJCA FRANCISZKA” Z KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W PILICY. TYPY I RODZAJE PRZEPROWADZONYCH W PRZESZŁOŚCI PRAC NAPRAWCZYCH I ICH WPŁYW NA STAN ZACHOWANIA OBIEKTU”ALICJA GUTJADWIGA WYSZYŃSKA2010praca magisterska
709„BADANIA I RESTAURACJA WITRAŻU „ŚW. WOLFGANG” Z GRUPY „WITRAŻE Z GRODŹCA” Z MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE”HANNA SOWIŃSKAPAWEŁ KARASZKIEWICZ2010praca magisterska
710„RETRANSFER Z PODOBRAZIA PŁÓCIENNEGO FRAGMENTU GOTYCKIEGO MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO „ŚW. ZOFIA Z CÓRKAMI”, BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”MICHALINA DREWNIAKMARTA LEMPART-GERATOWSKA2010praca magisterska
711„MALOWANIE KOPII OBRAZU „PORTRET MARII ADELAJDY KSIĘŻNEJ BURGUNDZKIEJ” Z WARSZATATU FRANCOIS DE TROY (ZBIORU MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO) PRZYCZYNKIEM DO POZNANIA WARSZTATU FRANCUSKIEGO OLEJNEGO MALARSTWA SZTALUGOWEGO XVII I POCZ. XVIII W.”ANNA WÓJTOWICZZOFIA KASZOWSKA2010praca magisterska
712„PROBLEMATYKA BADAWCZA DOTYCZĄCA ZMIANY PIERWOTNEJ KOLORYSTYKI MALOWIDŁA PODJĘTA W PROCESIE KONSERWACJI XVIII-WIECZNEJ CHORĄGWI PROCESYJNEJ Z WOLI WIELKIEJ, Z PRZEDSTAWIENIAMI MATKI BOSKIEJ POKROW ORAZ ŚW. PARASKEWY ZE ZBIORÓW MUZEUM KRESÓW W LUBACZOWIE”MONIKA WRONIAKJADWIGA WYSZYŃSKA2010praca magisterska
713„ROZDZIELENIE MALOWIDEŁ  ŚCIENNYCH ZDJĘTYCH W JEDNYM PŁACIE Z POWIERZCHNI SFERYCZNEJ. NOWA TECHNOLOGIA WYKORZYSTANIA W KONSTRUKCJI PODŁOŻY TRANSFERÓW”ANNA POLESKA-ZAWADZIŃSKAMIECZYSŁAW STEC2010praca magisterska
714„BADANIA TECHNOLOGII I TECHNIKI „LAKIEROWANYCH WAZONÓW BERLIŃSKICH” ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ORAZ OPRACOWANIE METOD ICH KONSERWACJI”MONIKA PIOTROWSKAZOFIA KASZOWSKA2010praca magisterska
715„PORTRET KRÓLA ZYGMUNTA I STAREGO Z KATEDRY NA WAWELU. KONSERWACJA, TECHNOLOGIA, DZIEJE, IKONOGRAFIA (TOM I), ILUSTRACJE DO TOMU I (TOM II), ANEKS – DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA OBRAZU PORTRET KRÓLA ZYGMUNTA I STAREGO Z KATEDRY NA WAWELU (TOM III)”MGR ANNA SĘKOWSKAMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA2010praca doktorska
716„TRANSFER MALOWIDEŁ SZTALUGOWYCH (CZĘŚĆ I) HISTORIA, METODYKA, STAN BADAŃ (CZĘŚĆ II) KATALOG OBIEKTÓW, „STUDIA I MATERIAŁY WYDZIAŁU KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE” T. XX, KRAKÓW 2010”ADJ. MARTA LEMPART-GERATOWSKA2011habilitacja
717„ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ODSPAJANIEM SIĘ WARSTW ZAPRAW I POLICHROMII NA RZEŹBACH DREWNIANYCH POLICHROMOWANYCH NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI RZEŹBY CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. JANA CHCICIELA W ZEMBRZYCACH, DATOWANEJ NA ROK OK. 1533”HENRYK PAWŁOWSKIBARBARA BUDZIASZEK2010praca magisterska
718„ZAGADNIENIA TECHNOLOGICZNE I KONSERWATORSKIE PASTELI LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO Z GALERII PORTRETÓW PROFESORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”AGNIESZKA MARECKAJADWIGA WYSZYŃSKA2011praca magisterska
719„OPRACOWANIE METODY PRZENIESIENIA MALOWIDŁA ANTHONY’EGO LISTERA Z KGALLERY W LEGNANO WE WŁOSZECH”MAŁGORZATA GODEKEDWARD KOSAKOWSKI2011praca magisterska
720„KONSERWACJA OBRAZU ŚW. BERNARD Z CLAIRVAUX PRZYCZYNKIEM DO ROZWAŻAŃ NA TEMAT METOD STOSOWANYCH W KONSERWACJI OBRAZÓW MALOWANYCH NA RZADKO TKANYCH PODOBRAZIACH PŁÓCIENNYCH”ANITA KUCHTA-KURASIŃSKAMARTA LEMPART-GERATOWSKA2011praca magisterska
721„PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RESTAURACJI POLICHROMII KLASYCYSTYCZNEJ ORAZ POWTÓRNEJ KOMPUTEROWEJ ARANŻACJI MALOWIDEŁ KONSERWOWANYCH W LATACH 70. XX W. NA PODSTAWIE PRAC W POMIESZCZENIU NA II PIĘTRZE KAMIENICY POD ANIOŁKIEM W KRAKOWIE”MAGDALENA SZYDA-KWIATKOWSKAGRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK2011praca magisterska
722„METODY KONSERWACJI OBRAZÓW NA BLASZE MIEDZIANEJ W OPARCIU O REALIZACJE WYKONANE W RAMACH PRAC MAGISTERSKICH, DANE Z DOKUMENTACJI KONSERWATORSKICH ORAZ NA PODSTAWIE KONSERWACJI OBRAZU Z PRZEDSTAWIENIEM MĘCZEŃSTWA ŚW. PIOTRA Z WERONY”MARCIN DZIUBEKMARTA LEMPART-GERATOWSKA2011praca magisterska
723„TABERNAKULUM Z KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTYCH ŚWIERADA I BENEDYKTA W TROPIU JAKO PRZYKŁAD DREWNIANEGO POLICHROMOWANEGO OBIEKTU STAŁEGO WYPOSAŻENIA KOŚCIOŁA”MARTA POCHABAJAROSŁAW ADAMOWICZ2011praca magisterska
724„KONSERWACJA OBRAZU Z PRZEDSTAWIENIEM MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM W TYPIE HODEGETRII MAŁOPOLSKIEJ Z MUEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W PRZMYŚLU Z UWZGLĘDNIENIEM DOŚWIADCZEŃ KONSERWATORSKICH PRZY OBRAZACH TEGO TYPU”EWA KOCIUBAMARTA LEMPART-GERATOWSKA2011praca magisterska
725„PRZEKSZTAŁCENIA FORMALNE A KWESTIA AUTENTYZMU DZIEŁA SZTUKI. KONSERWACJA XV-WIECZNEJ FIGURY MADONNY Z DZIECIĄTKIEM Z KSIĄŻNIC WIELKICH”DAGNY DOBROWOLSKABARBARA BUDZIASZEK2011praca magisterska
726„KONSERWACJA OBRAZU TABLICOWEGO SACRA CONVERSAZIONE Z POCZĄTKU XVI WIEKU, POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚŚ. PUSTELNIKÓW ŚWIERADA I BENEDYKTA W TROPIU, PRZYCZYNKIEM DO PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU PROFILI RAM WYBRANYCH OBRAZÓW TABLICOWYCH Z TERENU „JOANNA JĘDRZEJAKJAROSŁAW ADAMOWICZ2011praca magisterska
727„PRÓBA UKAZANIA HISTORII OBRAZU PT. „MATKA BOSKA Z OWOCAMI” Z I ĆWIERCI XVI WIEKU, POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH PRAC BADAWCZYCH I KONSERWATORSKICH”NATALIA NOGASGRAŻYNA KORPAL2011praca magisterska
728„PROBLEM WZMOCNIENIA MECHANICZNEGO TKANINY POKRYTEJ MIEJSCOWO Z OBU STRON KOMPOZYCJĄ MALARSKĄ NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI CHORĄGWI WOTYWNEJ RODU MONIAKÓW, 1705 R. Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W ZUBRZYCY GÓRNEJ”URSZULA DYLĄG-PUTOWSKAJADWIGA WYSZYŃSKA2011praca magisterska
729„ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KONSERWACJĄ ZNACZNIE PRZEKSZTAŁCONEGO DZIEŁA SZTUKI NA PRZYKŁADZIE GOTYCKIEJ RZEŹBY „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM” Z HARKLOWEJ, OK. POŁ. XIV W.(?)”MARTA KALATABARBARA BUDZIASZEK2011praca magisterska
730„PROBLEMATYKA KONSERWACJI I PEŁNEJ REKONSTRUKCJI KAMIENNEJ RZEŹBY ARCHITEKTONICZNEJ NA PRZYKŁĄDZIE RENESANSOWEGO PORTALU PAŁACU W KARPNIKACH K. JELENIEJ GÓRY”ŁUKASZ ŚWISTAKIRENEUSZ PŁUSKA2011praca magisterska
731„PROBLEMATYKA KONSERWACJI I REKONSTRUKCJI UNIKATOWEJ, PRZYDROŻNEJ KAMIENNEJ LATARNI Z RAJBROTU W POWIECIE TARNOWSKIM”DANUTA MAJEWSKA-MOTYLIRENEUSZ PŁUSKA2011praca magisterska
732„DAWNE I WSPÓŁCZESNE METODY KONSERWACJI I RESTAURACJI WITRAŻY NA PRZYKŁĄDZIE WITRAŻU „ŚW. PIOTR” ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MAIUS W KRAKOWIE”MARTA KAMIŃSKAPAWEŁ KARASZKIEWICZ2011praca magisterska
733„BROKATY WYTŁACZANE W GOTYCKIM MALARSTWIE I RZEŹBIE MAŁOPOLSKIEJ”MGR ZOFIA KASZOWSKA2003przewód kwalifikacyjny I stopnia
734„POLICHROMIA RZEŹBY  CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO Z KOŚCIOŁA SS. NORBERTANEK W KRAKOWIE W ŚWIETLE ZACHOWANYCH PRZYKŁADÓW POLICHROMII KRUCYFIKSÓW GOTYCKICH”STANISŁAW CZECHBARBARA BUDZIASZEK2011praca magisterska
735„OPRACOWANIE KOMPUTEROWEGO SYSTEMU DOKUMENTACJI ZABYTKÓW RUCHOMYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ ŚRODOWISKA KONSERWATORSKIEGO”MGR PAWEŁ BOLIŃSKIEDWARD KOSAKOWSKI2010praca doktorska
736„ADAPTACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH DO WSPÓŁCZESNYCH FUNKCJI”MGR ANNA ŁUCJA FORCZEKEDWARD KOSAKOWSKI2011praca doktorska
737„ANALIZA PRZEKSZTAŁCEŃ IDEOWYCH I ESTETYCZNYCH ORAZ PRZESZŁYCH ZABIEGÓW KONSERWATORSKICH PRZY POSZCZEGÓLNYCH MALOWIDŁACH ZE ZBIORU DZIEŁ SZTUKI MALARSKIEJ, JAKO ISTOTNE ŹRÓDŁO WIEDZY O CAŁYM ZESPOLE NA PRZYKŁADZIE PRAC BADAWCZYCH I KONSERWATORSKICH KOLEKCJ”MGR ALEKSANDRA HOLAGRAŻYNA KORPAL2011praca doktorska
738„MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA METOD ANALITYCZNYCH STOSOWANYCH W BADANIACH TECHNOLOGICZNYCH GOTYCKICH MALOWIDEŁ TABLICOWYCH, „STUDIA I MATERIAŁY WYDZIAŁU KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE”, T. XIX, KRAKÓW 2010”DR ZOFIA KASZOWSKA2010habilitacja
740„PROBLEMATYKA KONSERWACJI I PEŁNEJ REKONSTRUKCJI KAMIENNEJ RZEŹBY ARCHITEKTONICZNEJ NA PRZYKŁADZIE RENESANSOWEGO PORTALU”KATARZYNA ŁOPATOWSKAIRENEUSZ PŁUSKA2011praca magisterska
742„PROJEKTOWANIE KONSERWATORSKIE W KONTEKŚCIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE PROJEKTOWANIA WIZUALNEGO”MGR AGNIESZKA KOSAKOWSKAMIECZYSŁAW STEC2011praca doktorska
743„ROZWARSTWIANIE MALOWIDEŁ: XV-WIECZNEGO I XVII-WIECZNEGO, W GRUBOŚCI WARSTWY MALARSKIEJ MALOWIDŁA PÓŹNIEJSZEGO, NA AWERSIE LEWEGO SKRZYDŁA TRYPTYKU Z ŁĄCKA”S. EWELINA PARZYCHMARTA LEMPART-GERATOWSKA2012praca magisterska
744„WYBRANE ZAGADNIENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI HISTORYCZNEJ BRONI CZARNOPROCHOWEJ NA PRZYKŁADZIE ARKEBUZA Z ZAMKIEM KOŁOWYM (XVII/XVIII WIEK) ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE”RENATA KARSKAROMAN KIEFERLING2012praca magisterska
745„PROBLEMATYKA KONSERWACJI I CZĘŚCIOWEJ REKONSTRUKCJI NA PRZYKŁĄDZIE XVII-WIECZNYCH KAPLICZEK Z WOLI WIĘCŁAWSKIEJ I MASŁOMIĄCEJ WRAZ Z PROJEKTEM NIEZACHOWANYCH DETALI ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ WIZUALIZACJĄ KOMPUTEROWĄ”PAWEŁ PUTOWSKIIRENEUSZ PŁUSKA2012praca magisterska
746„PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA CMENTARNYCH OBIEKTÓW SEPULKRALNYCH NA PRZYKŁĄDZIE KAMIENNEJ RZEŹBY ŻAŁOBNICY Z GROBU ADAMA REPETOWSKIEGO DŁUTA MICHAŁA STEFANA KORPALA (1911 R.)”DAWID PASIERBIRENEUSZ PŁUSKA2012praca magisterska
747„KONSERWACJA DZIEŁ NIEZACHOWANYCH”MGR ROMAN JACEK KIEFERLINGJÓZEF NYKIEL2011praca doktorska
748„ROZWARSTWIANIE MALOWIDEŁ AWERSU PRAWEGO SKRZYDŁA GOTYCKIEGO TRYPTYKU Z ŁĄCKA, PRZEMALOWANEGO W WIEKU XVII, PRZYCZYNKIEM DO BADAŃ TECHNIKI I TECHNOLOGII DEKORACJI PATRONOWEJ NA FOLII METALOWEJ. METODY POWIELANIA ORNAMENTÓW W GOTYCKIM MALARSTWIE TABLICOWYM „MGR MAŁGORZATA NOWALIŃSKAMAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA, PROMOTOR POMOCNICZY: MARTA LEMPART-GERATOWSKA2012praca doktorska
749„ROZWARSTWIENIE I PRZENIESIENIE POLICHROMII Z RZEŹBY DREWNIANEJ Z ZASTOSOWANIEM METOD OPRACOWANYCH DLA MALOWIDEŁ SZTALUGOWYCH NA DREWNIE”IZABELA WÓJCIKBARBARA BUDZIASZEK2012praca magisterska
750„PRÓBA WSKAZANIA WSPÓLNYCH CECH WARSZTATOWYCH OBRAZÓW Z WIZERUNKIEM „MATKI BOSKIEJ WSPOMOŻYCIELKI” Z PIOTROWIC NYSKICH I LIGOTY WIELKIEJ W OPARCIU O PRACE BADAWCZE I KONSERWATORSKIE”KATARZYNA MECMAJERMARTA LEMPART-GERATOWSKA2012praca magisterska
751„ARANŻACJA ŚCIAN SALI HERBOWEJ W PAŁACU W KOMARNIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK PRZENOSZENIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH”KAJA SZKODLARSKAEDWARD KOSAKOWSKI2012praca magisterska
752„ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ WERYFIKACJI AUTENTYCZNOŚCI DZIEŁ SZTUKI W ODNIESIENIU DO KONSERWACJI OBRAZU „PORTRET DOŻY WENECKIEGO””AGNIESZKA WOŚGRAŻYNA KORPAL2012praca magisterska
753„WYKORZYSTANIE METOD PRZENOSZENIA DO KONSOLIDACJI ROZWARSTWIONYCH MALOWIDEŁ NA PRZYKŁADZIE DEKORACJI DREWNIANEGO POLICHROMOWANEGO STROPU Z 1616-1617 ROKU(?) W KOŚCIELE FILIALNYM PW. ŚW. BARBARY W MAŁEJ KAMIENICY”EWA SOCHAEDWARD KOSAKOWSKI2012praca magisterska
754„KONSERWACJA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA DREWNIE Z PRZEDSTAWIENIAMI LITANII LORETAŃSKIEJ (1863-65) W KAPLICY BOCZNEJ KOŚCIOŁA PW. ŚŚ. SZYMONA I JUDY TADEUSZA W DOBREJ W ŚWIETLE KOMPLEKSOWYCH BADAŃ OBIEKTU, WOJ. MAŁOPOLSKIE”GABRIELA STAWOWIAKJAROSŁAW ADAMOWICZ2012praca magisterska
755„MALOWIDŁA ŚCIENNE Z 1745 ROKU WE WSCHODNIEJ WNĘCE KAPLICY PW. ŚW. HUBERTA W MŁOCINIE. HISTORIA, TECHNIKA, KONSERWACJA I RESTAURACJA. PROBLEMY EKSPOZYCJI – W TYM REKONSTRUKCJI PIERWSZEGO PLANU KOMPOZYCJI MALARSKIEJ”ELŻBIETA WIĄCEKANDRZEJ GUZIK2012praca magisterska
756„PROBLEMATYKA KONSERWACJI I ARANŻACJI EKSPOZYCYJNEJ ANTYCZNEJ RZEŹBY MARMUROWEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ ASKLEPIOSA POCHODZĄCEJ Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE ODDZIAŁ KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH”JACEK PISKORSKIIRENEUSZ PŁUSKA2012praca magisterska
757„IKONA JAKO DZIEŁO SZTUKI, OBIEKT SAKRALNY I DOKUMENT HISTORYCZNY. ETYCZNY PROBLEM KONSERWACJI”EWA WOJTASGRAZYNA KORPAL2012praca magisterska
758„TRANSFER FRAGMENTU GOTYCKIEGO MALOWIDŁA Z DOMU DŁUGOSZA W WIŚLICY. WYKORZYSTANIE SKANERA 3D ORAZ FREZARKI NUMERYCZNEJ PRZY DOKUMENTACJI ORAZ ODWZOROWANIU KSZTAŁTU ORYGINALNEGO TYNKU”AGNIESZKA JAKUBOWSKA-SZARSKAEDWARD KOSAKOWSKI2012praca magisterska
759„„KRAJOBRAZ IDEALNY ZE SZTAFAŻEM”Z KOLEKCJI MUZEUM W TARNOWSKICH GÓRACH. PROBLEMATYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WARSTWACH TECHNOLOGICZNYCH OBRAZU PRZYPISYWANEGO WILLEMOWI VAN BEMMELOWI”MARCIN KSIĄŻEKGRAŻYNA KORPAL2012praca magisterska
760„PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA WIELKOFORMATOWYCH RZEŹB KAMIENNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŁĄCZEŃ KONSTRUKCYJNYCH W ROZDZIELONYCH FRAGMENTACH KAMIENIA NA PRZYKŁADZIE RZEŹBY ŻAŁOBNICY Z NAGROBKA JANA KANARKA NA CMENTARZU W WĘCŁAWICACH STARYCH”BOGDAN CZESAKIRENEUSZ PŁUSKA2013praca magisterska
761„ROZWARSTWIENIE DWÓCH MALOWIDEŁ Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. SEBASTIANA NA OBRAZIE POCHODZĄCYM Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. WOJCIECHA W KROŚNIE, OBECNIE W ZBIORACH MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W PRZEMYŚLU”MAGDALENA PUZONMARTA LEMPART-GERATOWSKA2013praca magisterska
762„ZASTOSOWANIE METODY CHEMICZNEJ DO ROZWARSTWIENIA DWÓCH WSPÓŁCZESNYCH MALOWIDEŁ OLEJNYCH NA PŁÓTNIE, W OPARCIU O WCZEŚNIEJSZE BADANIA I PRÓBY”MAŁGORZATA ZELEKMARTA LEMPART-GERATOWSKA2013praca magisterska
763„KONSERWACJA OBRAZU OLEJNEGO NA PŁÓTNIE „ŚW. ANTONI PADEWSKI Z DZIECIĄTKIEM” POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANNY W KIJANACH. PROBLEMATYKA EKSTRAKCJI Z WARSTW TECHNOLOGICZNYCH PRZEMALOWANIA WYKONANEGO PRZY UŻYCIU BARWNIKA INDANTRENOWEGO”MAŁGORZATA PTASIŃSKAMARTA LEMPART-GERATOWSKA2013praca magisterska
764„PROBLEMATYKA ZMIAN OPTYCZNYCH W OBRAZACH OLEJNYCH MALOWANYCH NA TEKTURZE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WARSTWY WERNIKSU, NA PRZYKŁADZIE OBRAZÓW OLGI BOZNAŃSKIEJ W ZBIORACH MUZEUM UJ. DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH ORAZ KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH P”IZABELA MICHALIKJADWIGA WYSZYŃSKA2013praca magisterska
765„GIPSOWE MODELE ANATOMICZNE W PROGRAMIE NAUCZANIA RYSUNKU I MALARSTWA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE ORAZ ICH PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA”EWELINA KRAWCZYKIRENEUSZ PŁUSKA2013praca magisterska
766„ADAPTACJA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA KOŚCIOŁA NA PRZYKŁADZIE BAROKOWEGO FERETRONU Z GOTYCKIM PRZEDSTAWIENIEM MADONNY Z DZIECIĄTKIEM Z KLASZTORU SS. BENEDYKTYNEK W STANIĄTKACH”TOMASZ MORAWIECBARBARA BUDZIASZEK2013praca magisterska
767„HISTORIA OBIEKTU W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ KONSERWATORSKICH, NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI RZEŹBY DREWNIANEJ, POLICHROMOWANEJ „ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ” Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MIKOŁAJA W WITANOWICACH”JUSTYNA SMOGORZEWSKABARBARA BUDZIASZEK2013praca magisterska
768„KONSERWACJA ARCHIWALNYCH CZARNO-BIAŁYCH MATERIAŁÓW NEGATYWOWYCH NA PODŁOŻACH Z ESTRÓW CELULOZY”MGR RYSZARD ANTONI WÓJCIKJÓZEF NYKIEL2013praca doktorska
769„KORELACJE MIĘDZY OBIEKTAMI PAPIEROWYMI A ICH PODŁOŻEM NA PRZYKŁADZIE JEDNEJ Z TABLIC KALENDARZA SZTYCHOWEGO Z KLASZTORU SIÓSTR BENEDYKTYNEK W STANIĄTKACH”AGNIESZKA OPALIŃSKAJAROSŁAW ADAMOWICZ2013praca magisterska
770„ODSŁONIĘCIE, KONSERWACJA I RESTAURACJA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO – FRYZU PODSTROPOWEGO Z KOŃCA XVI WIEKU NA ŚCIANIE POŁUDNIOWEJ SALI REPREZENTACYJNEJ PAŁACU W PIOTROWICACH NYSKICH”JULIA WÓJCIKANDRZEJ GUZIK2013praca magisterska
771„OBRAZ TABLICOWY SACRA CONVERSAZIONE Z POCZĄTKU XVI WIEKU ZE ZBIORÓW MUZEUM DIECEZJALNEGO W PRZEMYŚLU. PRÓBA POTWIERDZENIA PRZYNALEŻNOŚCI WIELOKROTNIE PRZEMALOWANEGO OBRAZU – PRZEGLĄD GOTYCKICH GRAWERUNKÓW ORAZ POLEMIKA NAD ZASADNOŚCIĄ USUWANIA PÓŹNIEJSZYC”MARTYNA MAREKJAROSŁAW ADAMOWICZ2013praca magisterska
772„PRZYWRÓCENIE TREŚCI PRZEDSTAWIENIA NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI RZEŹBY DREWNIANEJ, POLICHROMOWANEJ „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM” XV W. Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JAKUBA STARSZEGO W RZYKACH”AGATA SZCZEPANIKBARBARA BUDZIASZEK2013praca magisterska
773„MALOWIDŁO ŚCIENNE Z PRZEDSTAWIENIEM „MODLITWY CHRYSTUSA W OGROJCU” Z KRUŻGANKÓW KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE. PRÓBA REKONSTRUKCJI PIERWOTNEJ FORMY GOTYCKIEGO MALOWIDŁA I JEJ EKSPOZYCJA IN SITU Z WYKORZYSTANIEM WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII, W KONTEKŚC”MACIEJ FRICZEDOROTA BIAŁEK-KOSTECKA2013praca magisterska
774„ANALIZA TECHNIKI I TECHNOLOGII WYKONANIA ORAZ KONSERWACJA PIĘCIU ETRUSKICH TERAKOTOWYCH GŁÓW WOTYWNYCH ZE ZBIORÓW INSTYTUTU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”AGNIESZKA OGÓREKIRENEUSZ PŁUSKA2013praca magisterska
775„KONSERWACJA I PORACOWANIE NOWEJ EKSPOZYCJI PÓŹNOGOTYCKICH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH O TEMATYCE PASYJNEJ Z KLASZTORU OO. BERNARDYNÓW W PRZEWORSKU NA PRZYKŁADZIE SCENY „UPADEK POD KRZYŻEM” ORAZ PRÓBA ICH ATRYBUCJI W ŚWIETLE HIPOTEZY O AUTORSTWIE FRANCISZKA Z”OLGA BORCZANDRZEJ GUZIK2013praca magisterska
776„MURALE – WIELKOFORMATOWE MALOWIDŁA REKLAMOWE W ŁODZI Z OKRESU PRL-U. TŁO HISTORYCZNE I SPOŁECZNE, TECHNIKI I TECHNOLOGIE, PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ I STANU ZACHOWANIA ORAZ PRÓBY ZABIEGÓW KONSERWATORSKICH MURALU ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU JEDWABNEGO „PIERWSZA””MAŁGORZATA KORNECKA-DRĄGANDRZEJ GUZIK2013praca magisterska
777„OPRACOWANIE ZASAD OPIEKI KONSERWATORSKIEJ ORAZ WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I EKSPOZYCJI MALOWIDEŁ OLEJNYCH NA TEKTURZE W ZBIORACH MUZEUM AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE, NA PODSTAWIE ANALIZY DANYCH NA TEMAT ICH BUDOWY TECHNOLOGICZNEJ I STA”MGR REGINA KOZIKJADWIGA WYSZYŃSKA2013praca doktorska
778„PROBLEMATYKA UZUPEŁNIANIA, REKONSTRUKCJI I ARANŻACJI NA PRZYKŁADZIE MALOWIDŁA ŚCIENNEGO „CUD NAPRAWY WOZU PODCZAS PODRÓŻY PRZEZ ALPY” Z CYKLU SCEN Z ŻYCIA ŚW. BERNARDA Z CLAIRVAUX W BUDYNKU DAWNEGO PROBOSTWA W JELENIEJ GÓRZE CIEPLICACH-ZDROJU (WOJ. DOLNOŚ”MIKOŁAJ STOMPÓREDWEARD KOSAKOWSKI2013praca magisterska
779„ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO KONSERWACJI DREWNA NA PRZYKŁADZIE KOMPOZYCJI RZEŹBIARSKICH Z OŁTARZY BOCZNYCH W KOŚCIELE PW. ŚW. MATEUSZA W BOGUCHWAŁOWIE”BARTŁOMIEJ BOCHENEKBARBARA BUDZIASZEK2014praca magisterska
780„ROZWARSTWIANIE DWÓCH MALOWIDEŁ: XVII-WIECZNEGO Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. ROZALII I PÓŹNOGOTYCKIEGO – ŚW. PIOTR I ŚW. MIKOŁAJ Z AWERSU PRAWEGO SKRZYDŁA TRYPTYKU Z ŁĄCKA PRETEKSTEM DO BADAŃ NAD WŁAŚCIWOŚCIAMI KITU WYRÓWNAWCZEGO”MARIA KISIELMARTA LEMPART-GERATOWSKA2014praca magisterska
781„KONSERWACJA STRUKTURALNA I STABILIZACJA OBRAZU TABLICOWEGO Z PRZEDSTAWIENIEM „KOŁA RÓŻAŃCOWEGO” Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE”GRZEGORZ BAJOREKJAROSŁAW ADAMOWICZ2014praca magisterska
782„PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA USUWANIA GRAFFITI Z PODŁOŻA MINERALNEGO”SANDRA SAMOLIKIRENEUSZ PŁUSKA2014praca magisterska
783„PROBLEMATYKA KONSERWACJI BAWEŁNIANEGO PODOBRAZIA DWUSRONNEGO MALOWIDŁA CHORĄGWI Z PRZEDSTAWIENIAMI ŚW. ZOFII Z CÓRKAMI I ŚW. ROZALII”KATARZYNA ŚWIERADJADWIGA WYSZYŃSKA2014praca magisterska
784„KONSERWACJA RELIKTU MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PŁÓTNIE – KOMPOZYCJA TRÓJPOLOWA: „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM – HODEGETRIA, UKRZYŻOWANIE, ŚW. MIKOŁAJ” ZE ZBIORÓW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO”GRZEGORZ HAJDUKMARTA LEMPART-GERATOWSKA2014praca magisterska
785„ZAGADNIENIA STRUKTURALNE DOTYCZĄCE NIDERLANDZKICH PODOBRAZI DREWNIANYCH NA PODSTAWIE KONSERWACJI OBRAZU ADRIANA DE GREYA „POLOWANIE NA PTAKI””JOANNA ZWINCZAKGRAŻYNA KORPAL2014praca magisterska
786„PROBLEMATYKA HISTORYCZNYCH PRZEKSZTAŁCEŃ W SKRZYNIACH TYPU CASSONE A PRZYKŁADZIE XVI-WIECZNEJ SKRZYNI Z WŁOCH”PIOTR JAREKJAROSŁAW ADAMOWICZ2014praca magisterska
787„KONSERWACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KONTEKŚCIE ZAPISKÓW ARTYSTY NA PRZYKŁADZIE PROBLEMU PRACY MARII PINIŃSKIEJ-BEREŚ PT. „ŁĄKA TWEGO CIAŁA””OSKAR HANUSEKGRAŻYNA KORPAL2014praca magisterska
788„ZJAWISKA I ELEMENTY WYSTĘPUJĄCE W KONSERWATORSKICH BADANIACH ZABYTKOWYCH POWIERZCHNI ARCHITEKTONICZNYCH JAKO KATEGORIE ŹRÓDŁA HISTORYCZNEGO. PRÓBA CHARAKTERYSTYKI ZAGADNIENIA NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ I POSZUKIWAŃ AUTORA ORAZ WYBRANYCH PRZYKŁADÓW EKSPLORAC”MGR IGNACY JAKUBCZYKMIECZYSŁAW STEC2014praca doktorska
789„ANALIZA WARSZTATU MALARSKIEGO WOJCIECHA WEISSA „BIAŁY OKRES” TWÓRCZOŚCI (1905-1912) NA TLE POZOSTAŁYCH OKRESÓW (DOKTORAT)”MGR MAGDALENA SZYMAŃSKAJADWIGA WYSZYŃSKA2014praca doktorska
790„SPECYFIKA I PROBLEMATYKA KONSERWACJI ZABYTKOWYCH NEKROPOLII Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY SEPUKRALNEJ NA PRZYKŁADZIE CMENTARZA RAKOWICKIEGO W KRAKOWIE (DOKTORAT)”MGR JANUSZ SARKOWICZIRENEUSZ PŁUSKA2014praca doktorska
791„KONSERWACJA WAZY IGNACEGO CEYZIKA Z 1818 ROKU ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWRSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. OKREŚLENIE HISTORII OBIEKTU WRAZ Z PRÓBĄ ROZPOZNANIA NIETYPOWEJ TECHNOLOGII”MAGDALENA SZYSZLAKIRENEUSZ PŁUSKA2014praca magisterska
792„OPRACOWANIE TECHNIK I TECHNOLOGII REKONSTRUKCJI KOŚCI W SZTUCZNYM MATERIALE NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI XIX-WIECZNEJ SZKATUŁY Z WIZERUNKAMI ŚWIĘTYCH ZE ZBIORÓW MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UJ W KRAKOWIE”IZABERA GÓRKA-ZYGIERIRENEUSZ PŁUSKA2014praca magisterska
793„PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA KOMPILACJI DWÓCH MATERIAŁÓW, KAMIENIA I DREWNA ZŁOCONEGO NA PRZYKŁADZIE FIGURY TRONUJĄCEJ MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM POCHODZĄCEJ Z XVI-WIECZNEGO NAGROBKA ŚW. JACKA Z KOŚCIOŁA OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE”OLGA OLSZYŃSKAIRENEUSZ PŁUSKA2014praca magisterska
794„NEGATYWY I PRZEŹROCZA STEREOSKOPOWE ZE ZBIORÓW MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA. INWENTARYZACJA, OCENA STANU ZACHOWANIA ORAZ PROPOZYCJE KONSERWATORSKIE”DARIA PILCHZOFIA KASZOWSKA2014praca magisterska
795„ENCYKLOPEDIA REALIZACJI FILMÓW TYPU NON-CAMERA PRZYCZYNKIEM DO POZNANIA FILMOWEGO WARSZTATU JULIANA ANTONISZA. BADANIA TECHNIK I TECHNOLOGII GRAFICZNYCH ARTYSTY ORAZ KONSERWACJA POMYSŁOWNIKA”JOANNA KUNERTZOFIA KASZOWSKA2014praca magisterska
796„ROZWARSTWIANIE DWÓCH MALOWIDEŁ SZTALUGOWYCH: XVII-WIECZNEGO Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. APOLONII OD PÓŹNOGOTYCKIEGO – ŚW. PAWEŁ I ŚW. STANISŁAW Z AWERSU LEWEGO SKRZYDŁA TRYPTYKU Z ŁĄCKA”BARTŁOMIEJ KURZEJAMARTA LEMPART-GERATOWSKA2014praca magisterska
797„ROZPOZNANIE, KONSERWACJA I RESTAURACJA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO W KRUŻGANKACH SANKTUARIUM KRÓLOWEJ RODZIN W WAMBIERZYCACH. ROZPOZNANIE PROBLEMATYKI KONSERWATORSKIEJ MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W WABIERZYCKIEJ KALWARII”WIKTORIA ZEJLERMIECZYSŁAW STEC2014praca magisterska
798„GOTYCKA RZEŹBA DREWNIANA, POLICHROMOWANA – ŚW. SEBASTIAN Z MYCIELINA; KONSERWACJA, REKONSTRUKCJA I PRÓBY ZASTOSOWANIA NANOTECHNOLOGII DO USUWANIA WOSKU Z POWIERZCHNI ZABYTKOWYCH”PAULINA WIRKIJOWSKABARBARA BUDZIASZEK2014praca magisterska
799„MALOWIDŁO ŚCIENNE Z PRZEDSTAWIENIEM MODLITWY CHRYSTUSA W OGROJCU Z KRUŻGANKÓW KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE. PRÓBA REKONSTRUKCJI PIERWOTNEJ FORMY GOTYCKIEGO MALOWIDŁA I JEJ EKSPOZYCJA IN SITU Z WYKORZYSTANIEM WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII, W KONTEKŚCIE”MACIEJ FRICZEDOROTA BIAŁEK-KOSTECKA2013praca magisterska
800„DZIAŁALNOŚĆ KONSERWATORSKA JULIUSZA MAKAREWICZA (1954-1936)”KAROLINA MOLGAEDWARD KOSAKOWSKI2014praca magisterska
801„ETYCZNE I ESTETYCZNE ZAGADNIENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW SAKRALNYCH NA PRZYKŁADACH ZACZERPNIĘTYCH Z PRAC MAGISTERSKICH I DYPLOMOWYCH (DOKTORAT)”NATALIA KUCIA-SZYMORMARTA LEMPART-GERATOWSKA2014praca doktorska
802„TECHNIKI I TECHNOLOGIE REKONSTRUKCJI WIELKOGABARYTOWYCH RZEŹB MARMUROWYCH NA PRZYKŁADZIE PŁYTY NAGROBNEJ ZOFII SAPIEŻANKI Z KAPLICY ZAMKOWEJ W KRASICZYNIE”MARIUSZ WRONAIRENEUSZ PŁUSKA2009praca magisterska
803„KONSERWACJA DWÓCH MALOWANYCH DWUSTRONNIE DREWNIANYCH CERKIEWNYCH KRZYŻY PROCESYJNYCH Z FUNDACJI ŚW. WŁODZIMIERZA CHRZCICIELA RUSI W KRAKOWIE W ASPEKCIE RATOWANIA ROZPROSZONEGO WYPOSAŻENIA CERKWI Z TERENÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI”HONORATA ZBRZESKAGRAŻYNA KORPAL2015praca magisterska
804„CHRYSTUS UKRZYŻOWANY – RZEŹBA DREWNIANA POLICHROMOWANA Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE – KONSERWACJA I ROZPOZNANIE KONSERWATORSKIE W KONTEKŚCIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ I STANU BADAŃ ANALOGICZNYCH FIGUR ANIMOWANYCH”WAWRZYNIEC WOŹNIAKBARBARA BUDZIASZEK2014praca magisterska
805„ODTWORZENIE ZAGINIONEGO DZIEŁA PT.”NAWRÓCENIE CESARZOWEJ FAUSTYNY” AUTORSTWA HANSA SÜSSA Z KULMBACHU, NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH I ROZPOZNANIA ORAZ OPRACOWANIA WARSZTATU MISTRZA”ANNA SMYKGRAŻYNA KORPAL2015praca magisterska
806„KONSERWACJA XVI/XVII-WIECZNYCH KOŁTRYN ZDOBIĄCYCH ŚREDNIOWIECZNE BELKI STROPOWE Z KAMIENICY PRZY UL. DOMINIKAŃSKIEJ 1 W KRAKOWIE”STANISŁAW STRZELCZYKJAROSŁAW ADAMOWICZ2015praca magisterska
807„PROBLEMY KONSERWATORSKIE TOWARZYSZĄCE ROZWARSTWIENIU MALOWIDEŁ Z GOTYCKIEJ PREDELLI ZE ZBIORÓW MUZEUM PARAFIALNEGO PRZY KOŚCIELE ŚW. ŚWIERADA I BENEDYKTA W TROPIU”PAULINA CYGANMARTA LEMPART-GERATOWSKA2015praca magisterska
808„ORYGINAŁ I KOPIA W SZTUCE PROBLEM ARANŻACJI OBIEKTU ZABYTKOWEGO NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI RENESANSOWEGO KAMIENNEGO CYBORIUM AUTORSTWA JANA MARII PADOWVANO Z KOSCIOŁA PW. ŚW. WOJCIECHA I MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W MODLNICY”PAULA MUSIAŁIRENEUSZ PŁUSKA2015praca magisterska
809„PROBLEM WZMOCNIENIA ZDEGRADOWANEGO PODOBRAZIA DWUSTRONNEGO MALOWIDŁA NA PRZYKŁADZIE CHORĄGWI ARCYBRACTWA MĘKI PAŃSKIEJ Z KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE”KATARZYNA GWÓŹDŹJADWIGA WYSZYŃSKA2015praca magisterska
810„PROBLEMATYKA ZMIAN BARWNYCH POLICHROMII NA DREWNIE NA PRZYKŁADZIE DEKORACJI MALARSKIEJ WNĘTRZA KAPLICY PW. NAWIEDZENIA I ZWIASTOWANIA NMP W DALEWICACH K. KRAKOWA”MIŁOSZ PILSZEKGRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK2015praca magisterska
811„MARMUR, WAPIEŃ POLICHROMOWANY I STIUK – PROBLEMATYKA APLIKACJI MATERIAŁOWYCH NA PRZYKŁADZIE EPITAFIUM STANISŁAWA KUCHARSKIEGO W KAPLICY ŚW. ANNY KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WOJCIECHA I MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W MODLNICY”OLGA OSIPIRENEUSZ PŁUSKA2015praca magisterska
812„PROBLEMATYKA TECHNOLOGII I KONSERWACJI GALANTERII ŻELIWNEJ ORAZ LITOFANÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM W GLIWICACH”MAGDALENA URBANIAKZOFIA KASZOWSKA2015praca magisterska
813„IGŁĄ I PĘDZLEM, CZYLI O ŁĄCZENIU DWÓCH SPECJALNOŚCI W KONSERWACJI JEDWABNEJ DALMATYKI Z DEKORACJĄ MALARSKĄ TERESY OBORSKIEJ.”ANNA FRANDLUCHAMARTA LEMPART-GERATOWSKA2015praca magisterska
814„ROZPOZNANIE HISTORII I OPRACOWANIE METODY KONSERWACJI DZIEWIĘTNASTOWIECZNYCH MALOWIDEŁ NA PŁÓTNIE Z PRZEDSTAWIENIAMI CZTERECH EWANGELISTÓW, POCHODZĄCYCH Z KAPLIC W OBEJŚCIU KOŚCIOŁA ŚW. STANISŁAWA BISKUPA W ŚWINIARACH, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, ZE SZCZEGÓLNYM „ELŻBIETA MALINAJADWIGA WYSZYŃSKA2015praca magisterska
815„PRÓBA REKONSTRUKCJI ELEMENTÓW METALOWYCH ORAZ KORALU NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI XVI-XVII-WIECZNEGO SEPETU SYCYLIJSKIEGO Z TARPANII WYKONANEGO W TECHNICE „RETROINCASTRO” ZE ZBIORÓW MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UJ. KONFRONTACJA I OCENA TECHNIK HISTORYCZNYCH ORAZ”MICHAŁ BOSEKROMAN KIERFERLING2015praca magisterska
816„STRUKTURALNE WZMOCNIENIE ŚCIENIONEGO PODOBRAZIA DREWNIANEGO KWATERY Z PRZEDSTAWIENIEM „POJMANIA CHRYSTUSA”, POCHODZĄCEJ Z NIEZACHOWANEGO OŁTARZA PÓŹNOGOTYCKIEGO NALEŻĄCEGO DO ZBIORÓW KLASZTORU OO. PAULINÓW NA JASNEJ GÓRZE W CZĘSTOCHOWIE”MALWINA ŻOŁYNIAKGRAŻYNA KORPAL2015praca magisterska
817„PRACE BADAWCZE I KONSERWATORSKIE PROWADZONE PRZY OBRAZIE MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W KOZIEGŁÓWKACH PRZYCZYNKIEM DO ODKRYCIA MALOWIDŁA BĘDĄCEGO POŁĄCZENIEM TRZECH TYPÓW IKONOGRAFICZNYCH : HODEGETRII KRAKOWSKIEJ”FILIP PELONMARTA LEMPART-GERATOWSKA2015praca magisterska
818„PROBLEMATYKA IMPREGNACJI STRUKTUR RZEŹB DREWNIANYCH, POLICHROMOWANYCH NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI FRAGMENTU XVII-WIECZNEJ, WIELOPOSTACIOWEJ KOMPOZYCJI RZEŹBIARSKIEJ ZE ŚW. AGNIESZKĄ Z KAPLICY ŚW. BARBARY W BUKOWNIE”MACIEJ DOBRZAŃSKIBARBARA BUDZIASZEK2015praca magisterska
819„ZESPÓŁ 10 XVI-WIECZNYCH TRANSFERÓW MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH ZE STARKOWA. PRÓBA ODCZYTANIA TREŚCI ORAZ ODTWORZENIE UKŁADU DEKORACJI MALARSKIEJ W GOTYCKIM KOŚCIELE W STARKOWIE (WOJ. LUBUSKIE)”WIKTORIA SUDERDOROTA BIAŁEK-KOSTECKA2015praca magisterska
820„PROBLEMATYKA KONSERWACJI OBRAZÓW WIELKOFORMATOWYCH NA PŁÓTNIE. KONSERWACJA, PRÓBA REKONSTRUKCJI I ARANŻACJI ESTETYCZNEJ OBRAZU Z WIZERUNKIEM ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ Z JAŚLISK (WOJ. PODKARPACKIE) PRZEZNACZONEGO DO EKSPOZYCJI WE WNĘTRZU SAKRALNYM – N”ARLETA CHWALIKJADWIGA WYSZYŃSKA2015praca magisterska
821„BADANIA HISTORYCZNE W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI. PRÓBA POŁĄCZENIA DWÓCH WARSZTATÓW NAUKOWYCH W PRACACH KONSERWATORSKICH WYKONANYCH PRZY GOTYCKIM OBRAZIE „MADONNY APOKALIPTYCZNEJ” Z KLASZTORU OO. BERNARDYNÓW W ALWE”BARTOSZ ZARĘBSKIJAROSŁAW ADAMOWICZ2015praca magisterska
822„PROBLEMATYKA BADAWCZO KONSERWATORSKA OSIEMNASTOWIECZNEGO WŁOSKIEGO OBRAZU „ZWIASTOWANIE” Z KLASZTORU SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK W KĘTACH W KONTEKŚCIE HISTORYCZNYM DZIEŁA. PRÓBA USTALENIA AUTORSTWA”MONIKA DŁUSKAJADWIGA WYSZYŃSKA2015praca magisterska
823„BADANIA Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH ORAZ KONSERWACJA XV-WIECZNEGO WITRAŻU „TRON ŁASKI” Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE”EDYTA BERNADYZOFIA KASZOWSKA2016praca magisterska
824„PROBLEMATYKA KONSERWACJI BURSZTYNU, NA PRZYKŁADZIE SZKATUŁY NA BIŻUTERIĘ Z KOŃCA XVII W., ZE ZBIORÓW MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UJ W KRAKOWIE”ZBIGNIEW STRZELCZYKIRENEUSZ PŁUSKA2016praca magisterska
825„OPRACOWANIE METOD PROSTOWANIA ORAZ CYFRYZACJI NEGATYWÓW MAŁOOBRAZKOWYCH DLA KOLEKCJI Z MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA, AUTORSTWA MIECZYSŁAWA JANIKOWSKIEGO”JOANNA SITNIKRYSZARD ANTONI WÓJCIK2016praca magisterska
826„METODYKA BADAŃ WITRAŻY NA PRZYKŁADZIE CZTERNASTU KWATER WITRAŻOWYCH NALEŻĄCYCH DO KOLEKCJI Z GRODŹCA ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU I MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE”MARTA KAMIŃSKAZOFIA KASZOWSKA, PROMOTOR POMOCNICZY: MAŁGORZATA WALCZAK2016praca doktorska
827„MATERIAŁY ARCHIWALNE W PROCESIE PROJEKTOWANIA I REALIZACJI PRAC KONSERWATORSKICH”KATARZYNA STĘPIEŃEDWARD KOSAKOWSKI2016praca doktorska
828„BADANIA I KONSERWACJA HOLENDERSKIEGO OBRAZU TABLICOWEGO Z POŁOWY XVII WIEKU ARKA PRZYMIERZA W ŚWIĄTYNI DAGONA, JACOBA DE WETA STARSZEGO.”KATARZYNA BIZOŃJAROSŁAW ADAMOWICZ2016praca magisterska
829„KONSERWACJA XVI-WIECZNEGO WŁOSKIEGO OBRAZU NA DREWNIE PT. MADONNA Z DZIECIĄTKIEM, ŚW. JANEM CHRZCICIELEM I DWOMA ANIOŁAMI. ROZPOZNANIE OBIEKTU NA TLE WARSZTATU ANDREA DEL SARTO I JEGO NAŚLADOWCÓW.”KAROL BRZOZOWSKIGRAŻYNA KORPAL2016praca magisterska
830„WPŁYW SPOIW SYNTETYCZNYCH STOSOWANYCH DO UTRWALANIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MALARSKICH WYKONANYCH W TECHNICE KAZEINOWEJ.”JUSTYNA SKRZELOWSKADOROTA BIAŁEK-KOSTECKA2016praca magisterska
831„KONSERWACJA MEBLI AUTORSKICH NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI FOTELA CARLA BUGATTI\’EGO”KATARZYNA KOTROMAN JACEK KIEFERLING2016praca magisterska
832„PROBLEM ARANŻACJI I EKSPOZYCJI KILKU NAKŁADAJĄCYCH SIĘ WARSTW MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA PRZYKŁADZIE PREZBITERIUM KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W SKRZYDLNEJ”ANNA FORYŚANNA FORCZEK-SAJDAK2016praca magisterska
833„HISTORYCZNE PRZEKSZTAŁCENIA XVII-WIECZNEGO OBRAZU MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM, POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. NARODZENIA NMP W RACHWAŁOWICACH. KONSERWACJA METALOWYCH APLIKACJI I PIECZĘCI.”JOANNA KARNASMARTA LEMPART-GERATOWSKA2016praca magisterska
834„KONSERWACJA I RESTAURACJA OBRAZU ZWIASTOWANIE NMP Z RODZINĄ FUNDATORÓW JAKO DOŚWIADCZENIE ROLI DECYZJI PODEJMOWANYCH PRZEZ KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI”AGATA BARTKIEWICZGRAŻYNA KORPAL2016praca magisterska
835„HISTORIA STABILIZACJI PODOBRAZIA DREWNIANEGO OBRAZU TABLICOWEGO Z PRZEDSTAWIENIEM SCENY WYBIERANIE PISKLĄT, WG PIETERA BRUEGHELA MŁODSZEGO (?), XVII W. Z MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU”KINGA ZYGMUNTJAROSŁAW ADAMOWICZ2016praca magisterska
836„TRANSFERY TRZECH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH Z PRZEDSTAWIENIAMI CHRYSTUSA PANTOKRATORA, ŚWIĘTEJ PARASKEWY ORAZ KOMPOZYCJA ABSTRAKCYJNA AUTORSTWA JERZEGO NOWOSIELSKIEGO POCHODZĄCE Z DOMU ARTYSTY”MONIKA FUDALIDOROTA BIAŁEK-KOSTECKA2016praca magisterska
837„PROBLEMATYKA KONSERWACJI I RESTAURACJI MALOWIDŁA NA PODŁOŻU PŁYTY KAMIENNEJ NA PRZYKŁADZIE XVII-WIECZNEGO OBRAZU POKŁON TRZECH KRÓLI”MAŁGORZATA WÓJCIK-RYCHLECROMAN JACEK KIEFERLING2016praca magisterska
838„ANALIZA ZMIAN W KORPUSIE TRYPTYKU Z NIWNIC, Z PRZYWRÓCENIEM GŁÓWNEGO TEMATU PRZEDSTAWIENIA POPRZEZ WYKONANIE REKONSTRUKCJI RZEŹBY MADONNY Z DZIECIĄTKIEM”ALEKSANDRA MIERZWABARBARA BUDZIASZEK2016praca magisterska
839„PRÓBA ODCZYTANIA I REKONSTRUKCJI DEKORACJI BROKATOWYCH ORAZ KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ, PRZEDSTAWIAJĄCEJ ŚW. STANISŁAWA BISKUPA ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MAIUS W KRAKOWIE”DAGMARA DUDABARBARA BUDZIASZEK2016praca magisterska
840„KONSERWACJA ELEWACJI DEKOROWANYCH WYPRAWAMI Z CEMENTU ROMAŃSKIEGO. OPRACOWANIE METOD OCHRONY I DZIAŁANIA KONSERWATORSKIEGO NA PRZYKŁADZIE ZABYTKÓW KRAKOWA”MARCIN BŁASZCZYKEDWARD KOSAKOWSKI2016praca doktorska
841„WARSZTAT DOMINIKAŃSKI W ŚWIETLE BADAŃ KONSERWATORSKICH”IRMA PAWELSKAGRAŻYNA KORPAL2016praca doktorska
842„TECHNOLOGIA I TECHNIKA LAKIEROWANYCH WAZ BERLIŃSKICH ZE ZBIORÓW POLSKICH”MONIKA WRONAZOFIA KASZOWSKA2016praca doktorska
843„TECHNIKI I TECHNOLOGIE PAPIER-MÂCHÉ W SZTUCE ZDOBNICZEJ I RZEŹBIE NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI XIX-WIECZNEJ KOPII DRZWI GNIEŹNIEŃSKICH”MAGDALENA PIKULSKAIRENEUSZ PŁUSKA2016praca magisterska
844„HISTORIA PRZEKSZTAŁCEŃ XVI-WIECZNEGO OBRAZU ZDJĘCIE Z KRZYŻA W RAMIE RELIKWIARZOWEJ ZE ZBIORÓW BAZYLIKI MARIACKIEJ W KRAKOWIE. BADANIA ORAZ KONSERWACJA OBRAZU Z ZASTOSOWANIEM DUBLAŻU PRZEZROCZYSTEGO”MAGDALENA PONIKOWSKAALEKSANDRA HOLA2017praca magisterska
845„LALKI JAWAJSKIEGO TEATRU WAYANG KLITIK. BADANIA TECHNOLOGII I KONSERWACJA PIĘCIU OBIEKTÓW ZE ZBIORÓW PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE”PAULINA KRALKAJAROSŁAW ADAMOWICZ2017praca magisterska
846„OPRACOWANIE METODY OCZYSZCZANIA MOCNO ZASOLONYCH MALOWIDEŁ AUTORSTWA FRANCISZKA ECKSTEINA W POJEZUICKIM KOŚCIELE ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA WE LWOWIE”KAROLINA MATUSIAKEDWARD KOSAKOWSKI2017praca magisterska
847„KONSERWACJA IKONY UNICKIEJ Z PRZEDSTAWIENIEM CHRYSTUSA USTANAWIAJĄCEGO EUCHARYSTIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM ETYCZNEGO ASPEKTU KONSERWACJI IKON”JOANNA SZTYRAKGRAŻYNA KORPAL2017praca magisterska
848„PROBLEM ODSŁANIANIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA PRZYKŁADZIE KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W SKRZYDLNEJ”TERESA SEWIŁOANNA FORCZEK-SAJDAK2016praca magisterska
849„PRÓBA USTALENIA ZAKRESU PRZEMALOWAO XVII-WIECZNEJ POLICHROMII ORAZ ZABIEGÓW KONSERWATORSKICH Z LAT 70. I 80. XX WIEKU, PODJĘCIE TEMATU REKONSERWACJI NA PRZEDSTAWIENIACH ŚW. DOROTY ORAZ ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY W OTOCZENIU ANIOŁÓW W PREZBITERIUM KAPLICY PW.”PAULINA TARANEKGRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK2015praca magisterska
850„KONSERWACJA OBRAZU Z PRZEDSTAWIENIEM MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM W TYPIE HODEGETRII KRAKOWSKIEJ Z KOŚCIOŁA W PRZYŁĘKU SZLACHECKIM. REKONSTRUKCJA TŁA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE PRZESŁANKI”MAJA POTRAWIAKANNA SĘKOWSKA2017praca magisterska
851„PRÓBA POTWIERDZENIA AUTORSTWA OBRAZU NA PŁÓTNIE UKRZYŻOWANIE Z 2. POŁOWY XVIII WIEKU PRZYPISYWANEGO JANOWI BOGUMIŁOWI PLERSCHOWI NA PODSTAWIE BADAŃ I KONSERWACJI OBIEKTU”KATARZYNA DOBRZAŃSKA, MAGDALENA LENTOWICZMARTA LEMPART-GERATOWSKA2017praca magisterska
852„PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA GIPSOWYCH PATYNOWANYCH OBIEKTÓW WIELKOFORMATOWYCH NA PRZYKŁADZIE LWOWSKIEGO FRYZU PT. \’WJAZD CHRYSTUSA DO JEROZOLIMY\’ Z 1904 ROKU AUTORSTWA ALOJZEGO BUNSCHA Z BAZYLIKI OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE”PAULINA KRUPAIRENEUSZ PŁUSKA2017praca magisterska
853„PROJEKTOWANIE ARANŻACJI WNĘTRZA JAKO METODA OPTYMALNEGO EKSPONOWANIA ZABYTKOWYCH MALOWIDEŁ NA PRZYKŁADZIE DEKORACJI DAWNEJ SALI DLA MĘŻCZYZN ŻYDOWSKIEGO DOMU MODLITWY CHEWRA THILIM PRZY UL. MEISELSA 18 W KRAKOWIE”PAMELA GRAJNYEDWARD KOSAKOWSKI2017praca magisterska
854„OPRACOWANIE METODY PRZENIESIENIA MALOWIDEŁ ZE STROPU PAŁACU W ŁAGOWIE Z ZACHOWANIEM FRAGMENTU NIETYPOWEGO ORYGINALNEGO PODŁOŻA”MONIKA KUŁAGAEDWARD KOSAKOWSKI2017praca magisterska
855„BADANIA I KONSERWACJA DWÓCH XIX – WIECZNYCH JATAGANÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOSKIEGO COLLEGIUM MAIUS W KRAKOWIE”MONIKA MAZURROMAN JACEK KIEFERLING2017praca magisterska
856„TRANSFER RYSUNKU MICHELA KICHKI, NARYSOWANEGO NA ŚCIANIE BIBLIOTEKI MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ MOCAK”WOJCIECH ZIELIŃSKIDOROTA BIAŁEK-KOSTECKA2017praca magisterska
857„ANALIZA PORÓWNAWCZA ZAPRAW INIEKCYJNYCH DO PODKLEJANIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH – PRODUKTÓW HANDLOWYCH I MIESZANEK WŁASNYCH”KARINA NIEDZIELSKAZOFIA KASZOWSKA2017praca doktorska
858„ROZWÓJ TECHNIK I TECHNOLOGII CERAMIKI HISTORYCZNEJ I JEJ ROLA W KSZTAŁTOWANIU ŚREDNIOWIECZNEGO BUDOWNICTWA SAKRALNEGO W MAŁOPOLSCE”KRYSTYN KOZIEŁIRENEUSZ PŁUSKA2017praca doktorska
859„NEGATYWY FOTOGRAFICZNE NA PODŁOŻU SZKLANYM – PROBLEMATYKA TECHNOLOGICZNA I KONSERWATORSKA UKAZANE NA PRZYKŁADZIE PRAC Z KOLEKCJI NEGATYWÓW RODZINY BRANDYSÓW”MAGDALENA KWIATKOWSKAZOFIA KASZOWSKA2017praca doktorska
860„MALOWIDŁO PHILIPA CHRISTIANA BENTUMA Z POCZĄTKU XVIII WIEKU W BIBLIOTECE POCYSTERSKIEGO KLASZTORU W LUBIĄŻU. PROBLEMY KONSERWACJI – RESTAURACJI MONUMENTALNYCH, BAROKOWYCH MALOWIDEŁ NA PODŁOŻU GIPSOWYM”GRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK2013habilitacja
861„WYPRAWY SZLACHETNE W ARCHITEKTURZE I RZEŹBIE OKRESU POLSKIEGO MODERNIZMU – TECHNOLOGIA, TECHNIKI I KONSERWACJA”MARIUSZ WRONAIRENEUSZ PŁUSKA2017praca doktorska
862„HISTORYCZNA TECHNOLOGIA WYKONYWANIA LISTEW FALISTYCH I PŁOMIENISTYCH ORAZ WSPÓŁCZESNE METODY ICH REKONSTRUKCJI”MACIEJ MALCZEWSKIROMAN JACEK KIEFERLING2018praca magisterska
863„KONSERWACJA I RESTAURACJA SPROFANOWANEGO OBRAZU Z PRZEDSTAWIENIEM MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM W TYPIE HODEGETRII KRAKOWSKIEJ Z IŁŻY. PROBLEM ROZLEGŁYCH REKONSTRUKCJI TWARZY POSTACI ORAZ TŁA”BARBARA KRZAKLEWSKA-FRISOANNA SĘKOWSKA2018praca magisterska
864„REKONSTRUKCJA FRAGMENTU MALOWIDŁA ŚCIENNEGO AUTORSTWA FRANCISZKA ECKSTEINA Z POŁUDNIOWEGO SPŁYWU SKLEPIENNEGO PREZBITERIUM POJEZUICKIEGO KOŚCIOŁA PW. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA WE LWOWIE. PROBLEMY IKONOGRAFICZNE I TECHNOLOGICZNE REKONSTRUKCJI”ALICJA SAWONIUKPAWEŁ BOLIŃSKI2018praca magisterska
865„KONSERWACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Z HECZNAROWIC. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WYSTĘPOWANIA KORON WŁADYSŁAWOWSKICH ORAZ DOKUMENTACJI WARSTW NIEODSŁONIĘTYCH”MONIKA SZMITANNA SĘKOWSKA2018praca magisterska
866„MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA WYBRANYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH W IDENTYFIKACJI SPOIW BIAŁKOWYCH W MALOWIDŁACH ŚCIENNYCH”KAMILA ZIELIŃSKAZOFIA KASZOWSKA2018praca magisterska
867„ZAGADNIENIA TECHNOLOGICZNE I KONSERWATORSKIE OBRAZÓW WYKONYWANYCH W TECHNICE PASTELU Z LAT 1880-1930. WARSZTAT WYBRANYCH ARTYSTÓW”AGNIESZKA MARECKAJADWIGA WYSZYŃSKA2018praca doktorska
868„KONSERWACJA WOBEC DEMATERIALIZACJI DZIEŁA SZTUKI”KINGA OLESIEJUKGRAŻYNA KORPAL2018praca doktorska
869„BADANIA I KONSERWACJA OBRAZU SACRA CONVERSAZIONE ZE ŚW. MIKOŁAJEM I ŚW. STANISŁAWEM POCHODZĄCEGO Z GOTYCKIEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ŁĘKAWICY KOŁO ŻYWCA”PATRYCJA KUCHARZYKJAROSŁAW ADAMOWICZ2018praca magisterska
870„KONSERWACJA I ARANŻACJA ELEMENTÓW NASTAWY OŁTARZOWEJ Z KAPLICY MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W KOŚCIELE OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE: OBRAZU CHRYSTUS BOLEŚCIWY, OPRAWY RELIKWIARZOWEJ W FORMIE WIEŃCA ROŚLINNEGO, METALOWYCH APLIKACJI ORAZ RAMY”KATARZYNA SKOWRONEKJADWIGA WYSZYŃSKA2018praca magisterska
871„KONSERWACJA WRAZ Z REKONSTRUKCJĄ UTRACANYCH FRAGMENTÓW XIX-WIECZNEGO MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM. PRÓBA ROZPOZNANIA HISTORII, WSKAZANIA AUTORA BĄDŹ WARSZTATU W OPARCIU O BADANIA STYLISTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE”DOMINIKA CIEPIELEWSKAMARTA LEMPART-GERATOWSKA2018praca magisterska
872„BADANIA I KONSERWACJA KRZESŁA Z I ĆW. XVIII W. KRYTEGO KURDYBANEM ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MAIUS W KRAKOWIE”JOANNA SZEGDAROMAN JACEK KIEFERLING2018praca magisterska
873„KONCEPCJA KONSERWACJI ESTETYCZNEJ POLICHROMOWANEJ RZEŹBY DREWNIANEJ W KONTEKŚCIE PÓŹNIEJSZYCH NAWARSTWIEŃ NA PRZYKŁADZIE GOTYCKIEJ PIETY ZE ZBIORÓW MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE”WOJCIECH TRYSŁAJANUSZ SARKOWICZ2018praca magisterska
874„KONSERWACJA XVII-WIECZNEGO WITRAŻU ŚW. JAKUB ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MAIUS W KRAKOWIE. OPRACOWANIE TECHNIKI REKONSTRUKCJI PRZEDSTAWIENIA”KAMILA KORTAMARTA KAMIŃSKA2018praca magisterska
875„OBRAZ SZTALUGOWY NA PŁÓTNIE MATKA BOŻA Z DZIECIĄTKIEM ZE ZBIORÓW MUZEUM KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. ROZPOZNANIE NAWARSTWIEŃ ORAZ KONSERWACJA TECHNICZNA I ESTETYCZNA ODSŁONIĘTEJ PIERWOTNEJ WARSTWY MALARSKIEJ”MAGDALENA BOROWSKAMARTA LEMPART-GERATOWSKA2018praca magisterska
876„DRUGIE ŻYCIE DZIEŁA SZTUKI. PROJEKTOWANIE KONSERWATORSKIE W KONTEKŚCIE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ NA PRZYKŁADZIE RESTAURACJI SENSTERA (OK. 1970 R.) – INTERAKTYWNEJ RZEŹBY CYBERNETYCZNEJ AUTORSTWA EDWARDA IHNATOWICZA”SONIA MILEWSKAGRAŻYNA KORPAL2018praca magisterska
877„WPŁYW MYDEŁ OLEJOWYCH I LINOKSYDU WYPEŁNIAJĄCYCH PRZESTRZENIE POMIĘDZY MALOWIDŁEM A PODOBRAZIEM NA PROCES KONSERWACJI DWUSTRONNEGO OBRAZU NA PODOBRAZIU ZE STALI OCYNKOWANEJ Z PRZEDSTAWIENIEM MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ Z GÓRY KARMEL NA AWERSIE I CHRYSTUSA „ANDRZEJ ŻYGADŁOMARTA LEMPART-GERATOWSKA2018praca magisterska
878„ZAGADNIENIE ARANŻACJI OBIEKTÓW GOTYCKICH W NOWEJ PRZESTRZENI NA PRZYKŁADZIE RZEŹBY PRZEDSTAWIAJĄCEJ ŚW. ANNĘ SAMOTRZEĆ Z OK. 1410 R. Z KOŚCIOŁA PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W KOLBUSZOWEJ (WOJ. PODKARPACKIE, POW. KOLBUSZOWSKI)”KATARZYNA JENERALCZYK-FIOŁEKBARBARA BUDZIASZEK2018praca magisterska
879„MALOWIDŁA ŚCIENNE PRZENIESIONE Z PAŁACU SARNY W ŚCINAWCE GÓRNEJ. OCENA ZABIEGU – AKCJI RATUNKOWEJ W KONTEKŚCIE ZAWILGOCENIA TYNKU”MARTYNA KRAWCZYKEDWARD KOSAKOWSKI2018praca magisterska
880„PROBLEMATYKA KONSERWACJI I REKONSTRUKCJI UBYTKÓW ZABYTKOWEJ CERAMIKI FAJANSOWEJ SZKLIWIONEJ NA PRZYKŁADZIE JAPOŃSKIEJ KADZIELNICY Z OK. 1880 ROKU”ANGELIKA GURTATIRENEUSZ PŁUSKA2018praca magisterska
881„KONSERWACJA I RESTAURACJA PRAWEGO SKRZYDŁA TRYPTYKU ŚWIĘTEJ TRÓJCY TRON ŁASKI Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. MAŁGORZATY W DĘBNIE, POW. BRZESKI, W OPARCIU O SZCZEGÓŁOWE BADANIA TECHNOLOGICZNE”KATARZYNA SKUBAŁAALEKSANDRA HOLA2018praca magisterska
882„ROZPOZNANIE TECHNIKI I TECHNOLOGII MALOWIDŁA NA PODŁOŻU JEDWABNYM POPRZEZ NAMALOWANIE KOPII DEKORACJI MALARSKIEJ POCHODZĄCEJ Z I POŁOWY XIX WIEKU”MONIKA GŁOWACKAZOFIA KASZOWSKA2018praca magisterska
883„PRÓBA REKONSTRUKCJI TECHNOLOGII I TECHNIKI XV-WIECZNEGO WENECKIEGO MALARSTWA TABLICOWEGO POPRZEZ WYKONANIE KOPII MALOWIDŁA Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. ANTONIEGO PUSTELNIKA”MAGDALENA CHODACKAZOFIA KASZOWSKA2018praca magisterska
884„DWUSTRONNE MALOWIDŁO CHORĄGWI PROCESYJNEJ ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DATOWANEJ NA 2. ĆWIERĆ XIX WIEKU – PROBLEMY KONSERWATORSKIE I EKSPOZYCYJNE”GABRIELA SZALAST-DAO QUYJADWIGA WYSZYŃSKA2018praca magisterska
885„KONSERWACJA FIGURY ŚW. FLORIANA ZE ZBIORÓW BAZYLIKI MARIACKIEJ W KRAKOWIE W KONTEKŚCIE SPECYFIKI ZNISZCZEŃ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ WYNIKAJĄCEJ Z MIEJSCA EKSPOZYCJI I PRZECHOWYWANIA”JERZY MIELCAREKBARBARA BUDZIASZEK2018praca magisterska
886„PROBLEMATYKA KONSERWACJI RZEŹBY ALABASTROWEJ NA PRZYKŁADZIE ZWIASTOWANIA JANA MICHAŁOWICZA Z MUZEUM XX. CZARTORYSKICH”TANITA CIESIELSKAZOFIA KASZOWSKA2018praca magisterska
887„OKREŚLENIE CECH TECHNOLOGICZNYCH METALOWYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JAKO KRYTERIUM ICH IDENTYFIKACJI DO CELÓW KONSERWATORSKICH”RENATA KARSKAGRAŻYNA KORPAL2018praca doktorska
888„XVII-WIECZNE MALOWIDŁA ŚCIENNE NA DREWNIE W KOŚCIOŁACH POLSKI POŁUDNIOWEJ. HISTORIA, TECHNIKA I TECHNOLOGIA ORAZ METODY KONSERWACJI I RESTAURACJI WYKORZYSTANIE WZORÓW GRAFICZNYCH W PRAKTYCE KONSERWATORSKIEJ”GABRIELA STAWOWIAKGRAŻYNA KORPAL2018praca doktorska
889„PROBLEMATYKA KONSERWACJI MALOWANYCH CHORĄGWI JEDWABNYCH NA PRZYKŁADZIE CHORĄGWI NAGROBNEJ KATARZYNY ŻARCZYŃSKIEJ Z KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE”AGNIESZKA CZARNECKAMARTA LEMPART-GERATOWSKA2019praca magisterska
890„PROBLEMATYKA KONSERWACJI OBRAZÓW OLEJNYCH USZKODZONYCH POD WPŁYWEM OGNIA NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI I RESTAURACJI PORTRETU ADAMA SKRZYŃSKIEGO AUTORSTWA KAZIMIERZA POCHWALSKIEGO”KATARZYNA WYSZKOWSKAJADWIGA WYSZYŃSKA2019praca magisterska
891„KONSERWACJA, REKONSTRUKCJA I DEKOMPOZYCJA GIPSOWEGO ODLEWU PŁYTY NAGROBNEJ FILIPA KALLIMACHA Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE W KONTEKŚCIE PROBLEMATYKI METALOWEJ KONSTRUKCJI WEWNĘTRZNEJ, WZMACNIAJĄCEJ OBIEKT”ANGELIKA HALOTAMAREK WAWRZKIEWICZ2019praca magisterska
892„ODTWORZENIE ZAGINIONEJ KWATERY ŚCIĘCIE ŚWIĘTEJ KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ AUTORSTWA HANSA SÜSSA Z KULMBACHU W ASPEKCIE DZIEŁ SZTUKI ZRABOWANYCH PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ”AGNIESZKA KORZENIOWSKAGRAŻYNA KORPAL2019praca magisterska
893„OPRACOWANIE METODY PRZYWRÓCENIA POZYTYWOWEJ POSTACI MALOWIDŁA ODBITEGO NA ODWROCIU PŁATÓW NA PRZYKŁADZIE MALOWIDEŁ Z PAŁACU SPISKIEGO PRZY RYNKU GŁÓWNYM 34 W KRAKOWIE”REGINA GŁÓWCZAKEDWARD KOSAKOWSKI2019praca magisterska
894„ZASTOSOWANIE INTERDYSCYPLINARNYCH METOD BADAWCZYCH W CELU POTWIERDZENIA WSPÓLNEJ PROWENIENCJI RZEŹB PRZYPISYWANYCH DO GRUPY PASYJNEJ Z KOŚCIOŁA PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W SZYMOCINIE”JOANNA GŁAZJANUSZ SARKOWICZ2019praca magisterska
895„PRÓBA REKONSTRUKCJI WARSTWY MALARSKIEJ PARAPETU CHÓRU MUZYCZNEGO Z KOŚCIOŁA PW. NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY NA NOWSIU W TŁUCZANI”KATARZYNA HEBDAGRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK2019praca magisterska
896„ROZWARSTWIANIE DWÓCH IKON MALOWANYCH NA JEDNYM PODOBRAZIU DREWNIANYM: CHRYSTUS PANTOKRATOR (XVI/XVII W.) I OSTATNIA WIECZERZA (1. POŁ. XIX W.), POCHODZĄCYCH Z DAWNEJ CERKWI PW. ŚW. DYMITRA MĘCZENNIKA W CZARNEJ. PRÓBA CHARAKTERYSTYKI WARSZTATU ARTYSTYCZNEG”NADIA WYWIÓRSKAMAŁGORZATA NOWALIŃSKA2019praca magisterska
897„WITRAŻE Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE: TRÓJCA ŚWIĘTA (TRON ŁASKI), MARIA ZE SCENY ZWIASTOWANIA, CHRYSTUS Z ANIOŁEM ZE SCENY KORONACJI MARII. PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA XV I XX-WIECZNYCH WARSTW MALARSKICH ORAZ ANALIZA FIZYKO-CHEMICZNA Z WYKORZYST”EDYTA BERNADYIRENEUSZ PŁUSKA2019praca doktorska
898„KONSERWACJA MUZEALNA NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI KONSERWATORSKIEJ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE”JANUSZ CZOPMARTA LEMPART-GERATOWSKA2019praca doktorska
899„TRANSFERY MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W KRAKOWIE OD KOŃCA XIX WIEKU DO CZASÓW OBECNYCH. ZAŁOŻENIA I PRAKTYKA KONSERWATORSKA”MONIKA TARNOWSKA-RESZCZYŃSKAEDWARD KOSAKOWSKI2019praca doktorska
900„WARSZTAT MALARSKI HENRYKA SIEMIRADZKIEGO (1843-1902), ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PALETY I TECHNIKI MALARSKIEJ STOSOWANYCH PRZEZ ARTYSTĘ”DOMINIKA SARKOWICZMARTA LEMPART-GERATOWSKA2019praca doktorska
901„MARMURY W DZIEŁACH SZTUKI – PROBLEMY ESTETYCZNE ZWIĄZANE Z KONSERWACJĄ MARMURÓW”PAULA MUSIAŁIRENEUSZ PŁUSKA2019praca doktorska
902„MECHANIZMY DEGRADACJI AZOTANU CELULOZY. MODEL KONSERWACJI OBIEKTU MASOWEGO NA PRZYKŁADZIE SZCZOTECZEK DO ZĘBÓW Z KOLEKCJI PMA-B W OŚWIĘCIMIU”ALEKSANDRA PAPISGRAŻYNA KORPAL2019praca doktorska
903„KONSERWACJA OBRAZU POŻAR MIASTA W NOCY ZE ZBIORÓW ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU ORAZ UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE JEGO OPRAWY”BARBARA GIŻYCKAGRAŻYNA KORPAL2019praca magisterska
904„OPRACOWANIE METODY PRZENIESIENIA FRAGMENTU MALOWIDŁA ZE STROPU PAŁACU W ŁAGOWIE ZE SKORYGOWANIEM DEFORMACJI JEGO POWIERZCHNI”MAGDALENA BRUDEDWARD KOSAKOWSKI2019praca magisterska
905„KONSERWACJA ZWIERCIADŁA THANKI Z PRZEDSTAWIENIEM AWALOKITEŚWARY ZE ZBIORÓW MUZEUM AZJI I PACYFIKU W WARSZAWIE. ROZWAŻANIA NA TEMAT KOLEKCJI AZJATYCKICH W EUROPIE ZACHODNIEJ”KATARZYNA WÓJCICKAMARTA LEMPART-GERATOWSKA2019praca magisterska
906„ZAGADNIENIA BADAWCZO-KONSERWATORSKIE OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Z RUD WIELKICH. PRÓBA ROZPOZNANIA WARSZTATU FRANCISZKA ŚMIADECKIEGO – DOMNIEMANEGO TWÓRCY XVII-WIECZNEGO PRZEDSTAWIENIA”MAGDALENA WSÓŁJADWIGA WYSZYŃSKA2019praca magisterska
907„KONSERWACJA DWÓCH DEWOCYJNYCH FIGUREK WOSKOWO-TEKSTYLNYCH Z XIX WIEKU, Z KLASZTORU SIÓSTR BENEDYKTYNEK W STANIĄTKACH. ANALIZA TECHNOLOGII I TECHNIKI ORAZ BADANIE WOSKU JAKO MATERIAŁU RZEŹBIARSKIEGO”ANNA GRZYBZOFIA KASZOWSKA2019praca magisterska
908„OCZYSZCZANIE MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH WYKONANYCH W WYBRANYCH TECHNIKACH HISTORYCZNYCH METODAMI PEEL-OFF Z WYKORZYSTANIEM PREPARATÓW NA BAZIE LATEKSU ORAZ AGARU”EWA SZARŁATAPAWEŁ BOLIŃSKI2019praca magisterska
909„ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE ZESPOŁU MALOWIDEŁ: ADORACJA IMIENIA JEZUS, MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM ORAZ ŚWIĘCI DOMINIKANIE Z KOŚCIOŁA PW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W JAWOROWIE. PROBLEMATYKA PRZEKSZTAŁCEŃ DREWNIANEGO PODOBRAZIA”DANIEL BEDNARCZYKALEKSANDRA HOLA2019praca magisterska
910„ARANŻACJE KONSERWATORSKIE ZABYTKOWYCH RZEŹB DREWNIANYCH W KONTEKŚCIE EKSPOZYCJI MUZEALNEJ, NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI XVI – WIECZNEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ TZW. ZŁOTEJ KATARZYNY Z KATTERNECKE, PRZYPISYWANEJ WARSZTATOWI JACOBA BEINHARTA”ALEKSANDRA JAGIEŁKABARBARA BUDZIASZEK2019praca magisterska
911„PAWEŁ I VIRGINIA – ROKOKOWE ILUSTRACJE NA MALOWANYM WACHLARZU, ROZPOZNANIE TECHNOLOGII, KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA OSIEMNASTOWIECZNEGO PAPIEROWEGO WACHLARZA NA KOŚCIANEJ RĄCZCE ZE ZBIORÓW MUZEUM OKRĘGOWEGO W TARNOWIE”KATARZYNA RÓŻAŃSKAREGINA KOZIK2019praca magisterska
912„OPRACOWANIE METODY ODSŁANIANIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH SPOD NIEPRZEPUSZCZALNYCH POWŁOK MALARSKICH NA PODSTAWIE GOTYCKIEGO MALOWIDŁA W KOŚCIELE PW. ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA W JACZOWIE, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE”SKÓRA MAGDALENAGRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK2019praca magisterska
913„WITRAŻ NA PAPIERZE – KONSERWACJA I RESTAURACJA KARTONU DO WITRAŻU MATKA BOŻA Z JANEM EWANGELISTĄ STEFANA WITOLDA MATEJKI. PROBLEMATYKA PRZECHOWYWANIA I EKSPOZYCJI WIELKOFORMATOWYCH OBIEKTÓW WYKONANYCH NA PODŁOŻU PAPIEROWYM”BLANKA ANTONIAKREGINA KOZIK2019praca magisterska
914„WODNE METODY OCZYSZCZANIA MALOWIDEŁ SZTALUGOWYCH NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI SZESNASTOWIECZNEGO WŁOSKIEGO OBRAZU PRZEDSTAWIĄJEGO WSKRZESZENIE ŁAZARZA”JUSTYNA KĘDZIORA ALEKSANDRA HOLA 2020praca magisterska
915„KONSERWACJA INTARSJOWANEGO SEPETU Z PRZEŁOMU XVIII/XIX W., POCHODZĄCEGO ZE ZBIORÓW SANGUSZKÓW Z GUMNISK. PRÓBA REKONSTRUKCJI DEKORACJI Z MACICY PERŁOWEJ, SZYLKRETU I KOŚCI” PAULINA GAJEK ROMAN JACEK KIEFERLING 2020praca magisterska
916„KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA PATYNOWANEJ RZEŹBY ZE ZBROJONEGO BETONU KOMEDIANCI ROMANA TARKOWSKIEGO W OPARCIU O BADANIA AUTORSKIEJ TECHNIKI I TECHNOLOGII NA PRZYKŁADZIE DZIESIĘCIU RZEŹB ARTYSTY”KATARZYNA FEĆ-SFORAMAREK WAWRZKIEWICZ2020praca magisterska
917„ODTWORZENIE ZAGINIONEGO OBRAZU MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM Z KOLEGIATY W TUMIE POD ŁĘCZYCĄ W OPARCIU O ANALIZĘ ZACHOWANYCH ARCHIWALIÓW ORAZ WIEDZĘ Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOTYCKIEGO MALARSTWA TABLICOWEGO Z TERENU MAŁOPOLSKI”NATALIA SOCHA ZOFIA KASZOWSKA2020praca magisterska
918„METODY BADAŃ OBRAZÓW SZTALUGOWYCH NA PODOBRAZIU DREWNIANYM NA PRZYKŁADZIE ANALIZY I KONSERWACJI OBRAZU Z PRZEDSTAWIENIEM MATKI BOSKIEJ HERMANICKIEJ (XVII W.)”PAULINA WĘGRZYNJAROSŁAW ADAMOWICZ 2020praca magisterska
919„KONSERWACJA STRUKTURALNA I STABILIZACJA XVI-WIECZNEGO OBRAZU EPITAFIJNEGO ZE SCENĄ UKRZYŻOWANIA, NALEŻĄCEGO DO ZBIORÓW MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W POZNANIU”ELŻBIETA BŁASZYŃSKAALEKSANDRA HOLA 2020praca magisterska
920„KONSERWACJA NAWARSTWIEŃ ŚCIENNYCH CELI WIĘZIENNEJ NR 3 DAWNEGO POSTERUNKU GESTAPO HOTEL PALACE W ZAKOPANEM”MONIKA TOPOLSKAMARCIN BŁASZCZYK2020praca magisterska
921„KONSERWACJA XVI-WIECZNEGO STROPU PSEUDOKASETONOWEGO DEKOROWANEGO KOŁTRYNAMI W KAMIENICY PRZY UL. POSELSKIEJ 7 W KRAKOWIE”JOANNA WÓJCIK JAROSŁAW ADAMOWICZ 2020praca magisterska
922„OPRACOWANIE TECHNIKI REKONSTRUKCJI XVII-WIECZNEJ PLAKIETY WYKONANEJ W TECHNICE PIETRE DURE. KONSERWACJA XIX-WIECZNEGO KABINETU ZE ZBIORÓW MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE”ANGELIKA PAJKAROMAN JACEK KIEFERLING 2020praca magisterska
923„ZAGADNIENIA BADAWCZE I KONSERWATORSKIE DOTYCZĄCE DREWNIANYCH, POLICHROMOWANYCH OBIEKTÓW SZTUKI PLEMIENNEJ Z OBSZARU OCEANII NA PRZYKŁADZIE RZEŹBY TYPU MALAGAN (XIX/XX W.) ZE ZBIORÓW PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE”PAULINA GŁUSZEKJANUSZ SARKOWICZ 2020praca magisterska
924„ZARYS TECHNIKI I TECHNOLOGII JANA MATEJKI W OPARCIU O PORTRET MARII PUSŁOWSKIEJ. KOPIA. KONTEKSTY”ALEKSANDRA KISIELANDRZEJ RACZKOWSKI2020praca magisterska
925„SYSTEMATYKA I INWENTARYZACJA PLAKATÓW Z KOŃCA XIX I POCZĄTKU XX WIEKU ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI ASP IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE ORAZ OPRACOWANIE METOD KONSERWACJI I REKONSERWACJI”IZABELA SOFIA AKTYPIREGINA KOZIK2020praca magisterska
926„O SZTUCE KOPIOWANIA. STUDIA INSPIROWANE BADANIAMI POWTARZALNOŚCI PRZEDSTAWIEŃ HODEGETRII KRAKOWSKICH 1400–1550” DR MAŁGORZATA NOWALIŃSKA2019habilitacja
927„MISTRZ RODZINY MARII. DZIEŁA MALARSTWA TABLICOWEGO JEDNEGO Z KRAKOWSKICH WARSZTATÓW CECHOWYCH PRZEŁOMU XV I XVI WIEKU” DR JAROSŁAW ADAMOWICZ2018habilitacja
928„PROBLEMATYKA TECHNICZNA I ESTETYCZNA KONSERWACJI I RESTAURACJI XIX-WIECZNEGO KABINETU ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU”MAGDALENA JANAS ROMAN JACEK KIEFERLING 2020praca magisterska
929„TRANSFERY MALOWIDŁA ŚCIENNEGO Z PRZEDSTAWIENIEM POKŁONU TRZECH KRÓLI Z KLASZTORU PONORBERTAŃSKIEGO W HEBDOWIE. PROBLEMATYKA BADAŃ I KONSERWACJI”KAROL LISDOROTA BIAŁEK-KOSTECKA2021praca magisterska
930„PROBLEMATYKA ODSŁANIANIA, KONSERWCJI I RESTAURACJI MALOWIDŁA ZE SCENĄ GOLGOTY W KOŚCIELE PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W KŁOBUCZYNIE, ZAMALOWANEGO INNĄ KOMPOZYCJĄ W XX WIEKU”RENATA PALKAGRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK2021praca magisterska
931„POLICHROMIA ŚCIENNA DREWNIANEGO KOŚCIOŁA W HACZOWIE (1494 R.) WPŁYW INGERENCJI KONSERWATORSKICH Z 2. POŁ. XX WIEKU NA WSPÓŁCZESNY ODBIÓR MATERII MALARSKIEJ”KATARZYNA WITALISJAROSŁAW ADAMOWICZ2021praca magisterska
932„KONSERWACJA I RESTAURACJA OBRAZU Z WIZERUNKIEM MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM W TYPIE HODEGETRII KRAKOWSKIEJ Z KOŚCIOŁA PW. ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W JASIONNEJ. PRÓBA OKREŚLENIA PIERWOTNEJ KOMPOZYCJI MALARSKIEJ DZIEŁA”ALICJA PUZIOANNA SĘKOWSKA2021praca magisterska
933„REPRODUKCJA ŻELATYNOWO-SREBROWYCH DIAPOZYTYWÓW STEREOSKOPOWYCH NA PODŁOŻU SZKLANYM ZE ZBIORÓW MUZEUM KRAKOWA – JAKO PROPOZYCJA KONSEREWACJI PREWENCYJNEJ ARCHIWALNYCH MATERIAŁÓW FOTOGRAFICZNYCH”TOMASZ SADKOKARINA NIEDZIELSKA2021praca magisterska
934„PRZEMIANY ZOFII RYDET. OCHRONA WSPÓŁCZESNYCH, PRZESTRZENNYCH OBIEKTÓW FOTOGRAFICZNYCH”UTA HANUSEKREGINA KOZIK2021praca magisterska
935„WACHLARZ TYSIĄCA TWARZY. ROZPOZNANIE TECHNOLOGII, KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA CHIŃSKIEGO WACHLARZA PŁASKIEGO Z ZASTOSOWANIEM MATERIAŁÓW I METOD DALEKOWSCHODNIEJ PRAKTYKI KONSERWATORSKIEJ. PROPBLEMATYKA METODY DUBLAŻU ORAZ ZASTOSOWANIA KLEJÓW POLISACHARYDOWYCH W KONSERWACJI TKANIN JEDWABNYCH ORAZ PAPIERU”SEBASTIAN KLOCEKREGINA KOZIK2021praca magisterska
936„PROBLEMATYKA METODY TASZLOWANIA NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI MARMUROWEJ KOMPOZYCJI RZEŹBIARSKIEJ Z GROBOWACA RODZINY SENNEWALDT”JUSTYNA LATOŃ MARIUSZ WRONA2021praca magisterska
937„PRACE BADAWCZE I KONSERWATORSKIE OBRAZU MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM Z RÓŻĄ W RAMIE RELIKWIERZOWEJ Z XV ZE SKARBCA BAZYLIKI MARIACKIEJ W KRAKOWIE”MARIA ZAJĄCALEKSANDRA HOLA2021praca magisterska
938„KONSERWACJA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO WESELE GÓRALSKIE AUTORSTWA WŁADYSŁAWA TREBUNI TUTKI. PROBLEMY TECHNIKI I TECHNOLOGII PRZENOSZENIA WSPÓŁCZESNYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH” JOANNA HELENA PIETRZYKDOROTA BIAŁEK-KOSTECKA 2021praca magisterska
939„PREZENTACYJNE PRZEDSTAWIENIA APOSTOŁÓW W ŚLĄSKIEJ PÓŹNOGOTYCKIEJ RZEŹBIE DREWNIANEJ W KONTEKŚCIE PRAC BADAWCZYCH I KONSERWATORSKICH DWÓCH DREWNIANYCH POLICHROMOWANYCH FIGUR Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W SZKLARACH GÓRNYCH”KATARZYNA GĄSIENICA-SIECZKA JANUSZ SARKOWICZ 2021praca magisterska
940„WYBRANE METODY IDENTYFIKACJI OBRAZÓW SZTALUGOWYCH W PRACY KONSERWATORA”MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKAZOAFA MEDWECKA 1985praca kwalifikacyjna drugiego stopnia na stanowisko docenta
941„ARANŻACJA WARSTW PIERWOTNYCH ORAZ NIEAUTORSKICH PRZEKSZTAŁCEŃ OBRAZU TEMPEROWEGO (?) MATKI BOSKIEJ ŁASKAWEJ Z KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA W LUBLINIE” LIDIA ŻUREKMARTA LEMPART-GERATOWSKA2022praca magisterska
942„KONSERWACJA ORAZ PRÓBY USTALENIA ORYGINALNEGO FORMATU I POCHODZENIA MALOWIDŁA ZAŚNIĘCIE MARII”WERONIKA WĘŻYKJAROSŁAW ADAMOWICZ2022praca magisterska
943„PRZYWRÓCENIE WIZERUNKU MARII W WITRAŻU Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA W LUBLINIE W KONTEKŚCIE ANALIZY TECHNIK MALARSKICH ZAKŁADU ŚW. ŁUKASZA”KAROLINA KUCHNO EDYTA BERNADY2022praca magisterska
944„PRÓBA OCENY PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH Z LAT 90. XX WIEKU ORAZ ANALIZA POLICHROMII JANA BUKOWSKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ W KAPLICY MB CZĘSTOCHOWSKIEJ, NALEŻĄCEJ DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO W KOBIERZYNIE”KORNELIA GOLIŃSKA GRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK2022praca magisterska
945„ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z BADANIAMI I KONSERWACJĄ SKRZYŃ POSAGOWYCH, NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI I RESTAURACJI SKRZYNI TYPU SKAWIŃSKIEGO”WERONIKA GWADERAKATARZYNA STĘPIEŃ 2022praca magisterska
946„KONSERWACJA I RESTAURACJA XVII-WIECZNEGO OBRAZU ZWIASTOWANIE ZE SCENĄ NAWIEDZENIA Z KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE. PRÓBA USTALENIA AUTORSTWA NA PODSTAWIE BADAŃ TECHNOLOGICZNYCH, ANALIZY STYLISTYCZNEJ I IKONOGRAFICZNEJ” MARIA JÓZEFINA BARLIKANNA SĘKOWSKA 2022praca magisterska
947„KONSERWACJA I RESTAURACJA OBRAZÓW PASTELOWYCH TEODORA AXENTOWICZA PT. DZIECI I TULIPANY ORAZ DWÓCH PORTRETÓW KOBIET. ZAGADNIENIA ŚWIATŁOTRWAŁOŚCI TECHNIKI PASTELOWEJ”ANETA PAZDURAGNIESZKA MARECKA2022praca magisterska
948„PROJEKT ARANŻACJI I EKSPOZYCJI ZABYTKOWYCH NAWARSTWIEŃ MALARSKICH W KOŚCIELE PW. ŚW. MARCINA W GNOJNIKU” KAMIL JANIKANNA FORCZEK-SAJDAK2022praca magisterska
949„OPRACOWANIE METODY PRZYWRÓCENIA PIERWOTNEGO KSZTAŁTU UTRACONEGO W PROCESIE PRZENOSZENIA DLA ZESPOŁU MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH AUTORSTWA ADAMA STALONY-DOBRZAŃSKIEGO POCHODZĄCYCH Z KOŚCIOŁA W KOZACH NA PRZYKŁADZIE PŁATA Z PRZEDSTAWIENIEM ŚWIĘTEGO BAZYLEGO WIELKIEGO” ROBERT POLANOWSKIMARCIN BŁASZCZYK 2022praca magisterska
950„KONSERWACJA FORTEPIANU BUDUAROWEGO Z POCZĄTKU XIX WIEKU Z KOLEKCJI MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MAIUS” FILIP KOWALCZYKROMAN JACEK KIEFERLING 2022praca magisterska
951„PRÓBA REKONSERWACJI XVII-WIECZNEGO OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PŁÓTNIE, MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM (ŚNIEŻNA) Z KOŚCIOŁA ŚW. MARKA W KRAKOWIE PRETEKSTEM DO ROZWAŻAŃ NA TEMAT INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W KONSERWACJI”POLA BEDNARCZYK MARTA LEMPART-GERATOWSKA 2022praca magisterska
952„ORYGINAŁ A WARSTWY PÓŹNIEJSZE, ZNACZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI NAWARSTWIEŃ W KONTEKŚCIE PRAC BADAWCZYCH I KONSERWATORSKICH XIV-WIECZNEJ RZEŹBY DREWNIANEJ – KRUCYFIKSU Z BELKI TĘCZOWEJ KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W SKRZYDLNEJ”BEATA WALCZAKJANUSZ SARKOWICZ2022praca magisterska
953„TRANSFERY MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH Z KAMIENICY NA ULICY SŁAWKOWSKIEJ 18 W KRAKOWIE. REKONSTRUKCJA CYFROWA FRYZU NA PODSTAWIE PRAC BADAWCZYCH” DAGMARA MIKLERDOROTA BIAŁEK-KOSTECKA 2022praca magisterska
954„KONSERWACJA OBRAZU Z 1. ĆWIERCI XVI WIEKU PRZEDSTAWIAJĄCEGO MATKĘ BOSKĄ Z DZIECIĄTKIEM W TYPIE HODEGETRII KRAKOWSKIEJ Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W RACIECHOWICACH. PROBLEMATYKA LUSTRZANIE ODWRÓCONEJ KOMPOZYCJI OBRAZU W KONTEKŚCIE ŚREDNIOWIECZNYCH WIZERUNKÓW POWIELANYCH Z UŻYCIEM SZABLONÓW”ALEKSANDRA BORATYŃSKAMAŁGORZATA NOWALIŃSKA2022praca magisterska
955„NIEZNANY OBRAZ MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM Z TROPIA W TYPIE MATKI BOSKIEJ MYŚLENICKIEJ ZE ZBIORÓW MUZEUM DIECEZJALNEGO W TARNOWIE. KONSERWACJA I RESTAURACJA OBIEKTU”KLARA CICHOŃMARTA LEMPART-GERATOWSKA 2022praca magisterska
956„PROBLEMATYKA KONSERWACJI FIGURY 25 Z CYKLU HOMINEM QUERO AUTORSTWA JÓZEFA ŁUKOMSKIEGO” NATALIA KLIMALAMARIUSZ WRONA2022praca magisterska
957„FOTOGRAFIE JANA MOTYKI ZE ZBIORU MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE. INWENTARYZACJA, ANALIZA TECHNIK WYKORZYSTANYCH PRZEZ ARTYSTĘ ORAZ PROPOZYCJE KONSERWATORSKIE”TERESA WĄSOWICZKARINA NIEDZIELSKA2022praca magisterska
958„PROBLEMATYKA KONSERWACJI XIX-WIECZNEGO STOLIKA INKRUSTOWANEGO MACICĄ PERŁOWĄ, KOŚCIĄ ORAZ DRUTEM CYNOWYM”JUSTYNA SĄSIADEKROMAN JACEK KIEFERLING2022praca magisterska
959„BADANIA I KONSERWACJA OBRAZU NIEZNANEGO POCHODZENIA, PRZEDSTAWIAJĄCEGO IKONĘ MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM W TYPIE HODEGETRII ZE ZBIORÓW MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO SZTUKI RELIGIJNEJ W LUBLINIE. PRÓBA USTALENIA HISTORII PRZEKSZTAŁCEŃ OBIEKTU, ODCZYTANIA PIERWOTNEJ KOMPOZYCJI OBRAZU I ARANŻACJI WARSTW”JUSTYNA SAMBORSKAMAŁGORZATA NOWALIŃSKA2022praca magisterska
960„PROBLEMATYKA TECHNOLOGICZNA I KONSERWATORSKA XV-WIECZNYCH METALOWYCH PŁYT NAGROBNYCH Z WARSZTATU WROCŁAWSKIEGO. KONSERWACJA I RESTAURACJA PŁYTY NAGROBNEJ WACŁAWA ŻAGAŃSKIEGO († 1488)”MATEUSZ TOMYŚLAKROMAN JACEK KIEFERLING2021praca magisterska
961„OPRACOWANIE METODY PODKLEJANIA ODSPOJONEJ WARSTWY OBRAZOWEJ NEGATYWÓW NA PODŁOŻU SZKLANYM NA PRZYKŁADZIE NEGATYWÓW SREBROWO-ŻELATYNOWYCH I KOLODIONOWYCH Z KOLEKCJI MUZEUM KRAKOWA”KATARZYNA KUDYBA-KOSZTEYNKARINA NIEDZIELSKA 2021praca magisterska
962„PROBLEMATYKA KONSERWACJI ESTETYCZNEJ WITRAŻY NA PRZYKŁADZIE WITRAŻU Z PRZEDSTAWIENIEM ANIOŁA TRZYMAJĄCEGO TARCZĘ HERBOWĄ (XV/XVI W.) ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU”DIANA LIPSKAEDYTA BERNADY 2021praca magisterska
963„BADANIA I KONSERWACJA XIX-WIECZNEGO STOLIKA-TOALETKI ZE ZBIORÓW MUZEUM W JAROSŁAWIU KAMIENICA ORSETTICH” MAGDALENA SHAHANULLAHROMAN JACEK KIEFERLING2022praca magisterska
964„SPECYFIKA KONSERWACJI I ROZWIĄZAŃ ESTETYCZNYCH MALOWIDEŁ BIZANTYŃSKO-RUSKICH. WNIOSKI Z PRAC PRZY FRESKACH FUNDACJI JAGIELLONÓWMGR AGATA MAMOŃ-PROKOPWŁADYSŁAW ZALEWSKI2020praca doktorska
965„KOPIOWANIE DZIEŁ SZTUKI RZEŹBIARSKIEJ Z ZASTOSOWANIEM CYFROWYCH TECHNIK 3D”MGR MARTA KALATA-PAWŁOWSKA IRENEUSZ PŁUSKA2023praca doktorska
966„BARAKI BYŁEGO OBOZU ZAGŁADY AUSCHWITZ II – BIRKENAU ZLOKALIZOWANE NA ODCINKU BII – POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ KONSERWATORSKICH POZWALAJĄCYCH ZATRZYMAĆ PROCES KOROZJI CHEMICZNEJ DREWNA” MGR MARIA URBAN-DĄBEK GRAŻYNA KORPAL2022praca doktorska
967„POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ KONSERWATORSKICH POZWALAJĄCYCH ZATRZYMAĆ PROCES DEGRADACJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH, W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WINYLOWE ZWIĄZKI POLIMEROWE, W SZCZEGÓLNOŚCI POLIOCTAN WINYLU DO WZMACNIAJĄCYCH ZASTRZYKÓW PODTYNKOWYCH” MGR INGA WIDLIŃSKA EDWARD KOSAKOWSKI2021praca doktorska
968„PRAKTYKA KONSERWATORSKA PRZY WYBRANYCH SARKOFAGACH CYNOWYCH Z GROBÓW KRÓLEWSKICH NA WAWELU ORAZ MAUZOLEÓW RODZIN PROMNITZÓW W PSZCZYNIE I HOCHBERGÓW W ŚWIEBODZICACH. TECHNIKA, TECHNOLOGIA, METODYKA I SYSTEMATYKA”MGR AGNIESZKA TRZOSMARTA LEMPART-GERATOWSKA2021praca doktorska
969„ROZWÓJ HISTORYCZNYCH METOD KONSERWACJI ZABYTKÓW KAMIENNYCH W ASPEKCIE TECHNICZNYM I ESTETYCZNYM NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI RENESANSOWEGO FRONTONU BUDYNKU BRAMNEGO ZAMKU PIASATÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU” MGR MAREK WAWRZKIEWICZ IRENEUSZ PŁUSKA2021praca doktorska
970„KONSERWACJA I RESTAURACJA OBRAZU WŁODZIMIERZA TETMAJERA SCENA RODZAJOWA NA WSI Z 1889 ROKU Z MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. PRÓBA USTALENIA PALETY MALARSKIEJ ARTYSTY ORAZ USUWANIE MASY EMULSYJNEJ Z ODWROCIA OBRAZU PRZY UŻYCIU NANOKOMPOZYTOWEGO ORGANOZELU pNIPA-LAP”ANNA LITWINANNA SĘKOWSKA2023praca magisterska
971„DZIEWIĘTNASTOWIECZNY FERETRON Z PRZEDSTAWIENIAMI ŚWIĘTEJ TRÓJCY I MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM Z MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO SZTUKI RELIGIJNEJ W LUBLINIE. WPŁYW TECHNIKI MAROUFLAGE NA STAN ZACHOWANIA EKSPONOWANYCH W NIM OBRAZÓW I PROPONOWANY PROGRAM KONSERWACJI” ZUZANNA KOZAKMARTA LEMPART-GERATOWSKA2023praca magisterska
972„ZAGADNIENIA BADAWCZE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW DAWNEGO IKONOSTASU Z CERKWI PW. ŚW. SAWY W WOLI KORZENIECKIEJ”ZUZANNA BOREKJAROSŁAW ADAMOWICZ2023praca magisterska
973„KONSERWACJA I RESTAURACJA WIELKOFORMATOWEGO DZIEŁA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ Z ZASTOSOWANIEM TWORZYW SZTUCZNYCH OBJECT TROUVÉ, NA PRZYKŁADZIE SZTANDARU JASNEJ PANI AUTORSTWA WŁADYSŁAWA HASIORA” GABRIELA BIŚMARCIN BŁASZCZYK2023praca magisterska
974„ZABYTKOWA RZEŹBA JAKO ELEMENT READY-MADE W SZTUCE WSPÓLCZESNEJ. PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA ASAMBLAŻU WYPĘDZENIE Z RAJU WŁADYSŁAWA HASIORA ZE ZBIORÓW MUZEUM TATRZAŃSKIEGO W ZAKOPANEM”JULIA KUŹNIARJANUSZ SARKOWICZ 2023praca magisterska
975„ROZPOZNANIE, KONSERWACJA I RESTAURACJA WITRAŻU Z PRZEDSTAWIENIEM ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE. PRÓBA UCZYTELNIENIA ŚREDNIOWIECZNEJ KOMPOZYCJI MALARSKIEJ” EWA KRASODOMSKAEDYTA BERNADY2023praca magisterska
976„KOPIA TECHNOLOGICZNA OBRAZU MARTWA NATURA, WILLEMA CLAESZA HEDY (XVII W.), ZE ZBIORÓW ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU. PRÓBA ODTWORZENIA I ANALIZA WARSZTATU ARTYSTY” MARTA HIRSCHFELDKATARZYNA STĘPIEŃ 2023praca magisterska