Organizacja roku akademickiego

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024
WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2023/2024 odbywać się będą w terminach:

semestr zimowy
od 2 października 2023 roku (pon.)              do 21 grudnia 2023 roku (czw.)
od 2 stycznia 2024 roku (pon.)                      do 2 lutego 2024 roku (pt.)

semestr letni
od 19 lutego 2024 roku (pon.)                      do 28 marca 2024 roku (czw.)
od 3 kwietnia 2024 roku (śr.)                      do 31 maja 2024 roku (pt.)

Sesje egzaminacyjne odbywać się będą w terminach:

Sesja zimowa
od 5 lutego 2024 roku (pon.)                         do 9 lutego 2024 roku (pt.)

Zimowa sesja poprawkowa w terminach ustalonych przez Dziekanów, między 19 a 29 lutego 2024 roku

Sesja letnia
od 3 czerwca 2024 roku (pon.)                     do 14 czerwca 2024 roku (pt.)

Letnia sesja poprawkowa
od 16 września 2024 roku (pt.)                      do 30 września 2024 roku (pt.)

Dni wolne od zajęć:
Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
od 22 grudnia 2023 roku (pt.)        do 29 grudnia 2023 roku (pt.)

Przerwa semestralna
od 12 lutego 2024 roku (pon.)                       do 16 lutego 2024 roku (pt.)

Przerwa świąteczna (Wielkanoc)
od 29  marca 2024 roku (pt.)                        do 2 kwietnia 2024 roku (wt.)

Wakacje letnie
od 1 lipca 2024 roku (pon.)                           do 30 września 2024 roku (pt.)

Wystawa końćoworoczna będzie prezentowana w dniach 9-16 czerwca 2024 r.

Okres od 17 czerwca do 30 września 2024 roku może być przeznaczony na realizację obowiązkowych praktyk zawodowych, wyjazdów terenowych lub artystycznych wynikających z programu studiów.

Plener w Domu Plenerowym/Domu Pracy Twórczej w Zakopanem dla WKiRDS: 19-25 czerwca 2024

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:
– dzień uroczystej inauguracji roku akademickiego w ASP 2 pażdziernika (pon.) i inauguracji na Wydziale 3 pażdziernika (wt.)
– 2 maja 2024 r.

Zajęcia w semestrze zimowym na WKiRDS rozpoczynają się od 4 października (śr.)