Organizacja Roku Akademickiego

Harmonogram Zakończenia Roku Akademickiego 2016/2017 na WKIRDS w Krakowie

15 maja 2017 (poniedziałek)

I-szy termin złożenia prac magisterskich w dziekanacie.

25 maja 2017 (czwartek) godz. 10:00

Przegląd I roku.
Zaproszeni: Dziekan oraz Kierownicy Katedr.

26 maja 2017 (piątek)

Zakończenie zajęć semestru letniego.
Zakończenie zbierania zaliczeń.

29 maja 2017 – 9 czerwca 2017

Letnia Sesja Egzaminacyjna.

26 maja 2017 (piątek) 27 maja 2017 (sobota) godz. 9:00, ul. Lea 27, sala 103

EGZAMIN MAGISTERSKI (I)
dla prac magisterskich złożonych do 15 maja 2017.

1, 2 czerwca 2017 (czwartek, piątek)

Urządzanie Wystawy Końcoworocznej (dzień organizacji wystawy uzgodnić ze studentami)

3 czerwca 2017 (sobota) godz. 9:00, ul. Smoleńsk 9 (początek)

Przegląd Wydziałowy. Obecni wszyscy pracownicy.

4 czerwca 2017 (niedziela) godz. 12:00, Pałac Sztuki

Otwarcie Wystawy Końcoworocznej.

6 czerwca 2017 (wtorek)

Przegląd Senacki.

11 czerwca 2017 (niedziela )

Zamknięcie Wystawy Końcoworocznej.

12 czerwca 2017 (poniedziałek)

Demontaż Wystawy Końcoworocznej.
(Zabezpieczenie obiektów, sprzętu, materiałów na okres wakacji). Studenci uczestniczą obowiązkowo.

19-30 czerwca 2017 (10 dni roboczych)

Ćwiczenia terenowe z konserwacji malarstwa ściennego i rzeźby dla II, III, IV roku.

17 – 27 czerwca 2017 (10 dni roboczych)

Plener I roku na Harendzie. Obecność obowiązkowa.

3 lipca 2017 godz. 10:00 (poniedziałek)

RADA KLASYFIKACYJNA wszystkich pracowników WKIRDS

4 lipca do 13 września 2017

Urlopy pracowników WKIRDS.

14 – 29 września 2017

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

18 września 2017 (poniedziałek)

II-gi regulaminowy termin złożenia prac magisterskich w dziekanacie.

6 -7 października 2017 godz. 9:00

(piątek, sobota) EGZAMIN MAGISTERSKI (II) (termin poprawkowy)