Kontakt

Dziekan dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP
jadamowicz@asp.krakow.pl

Prodziekan dr Katarzyna Stępień
kstepien@asp.krakow.pl

_MG_4715inter-EditDziekanat:
ul. Lea 27-29
30-052 Kraków

tel. 12 662 99 01
tel./fax: 12 430 15 95

 

 

_MG_4935inter-Edite-mail: konserwacja@asp.krakow.pl

mgr inż. Dorota Rusinek drusinek@asp.krakow.pl

Dziekanat jest czynny od poniedziałku do środy w godzinach 10.00-14.00

Uwaga! W czwartki i piątki, dziekanat wykonuje pracę w formie zdalnej – obsługa wyłącznie w formie elektronicznej