Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska

Katedrę utworzono w 1950 roku po połączeniu WSSP z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Pierwszym kierownikiem Katedry była prof. Zofia Medwecka, a następnie prof. Małgorzata Schuster-Gawłowska – Autorki merytorycznej koncepcji studiów z zakresu konserwacji malarstwa sztalugowego oraz struktury organizacyjnej Katedry. Po wielokrotnych przekształceniach Katedra grupuje obecnie Pracownie specjalizujące się w konserwacji dzieł sztuki wykonanych na różnego rodzaju podobraziach, są to: Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Płótnie, Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie, Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Podłożu Papierowym oraz Pracownia Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Sztalugowych.

Program kształcenia skierowany do studentów od II do V roku specjalności konserwacja i restauracja malarstwa oparty jest od samego początku na bezpośrednim kontakcie studenta z dziełem sztuki, jako przedmiotem badań i działań konserwatorskich. Wymaga on utrzymania zanikającego na wielu uczelniach, modelu „mistrz i uczeń”. Stosowane metody nie ograniczają się tylko do korzystania z nowoczesnych technologii i osiągnięć praktycznych. Przygotowują również do samodzielnego rozwiązywania problemów w aspekcie zmieniających się koncepcji zachowania dzieł sztuki, podejmowania nowatorskich rozwiązań w szeroko pojętym pejzażu kultury z uwzględnieniem komunikacji społecznej.