Pracownia Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Sztalugowych

Kierownik Pracowni
dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP
mgeratowska@asp.krakow.pl

dr Anna Sękowska – adiunkt   asekowska@asp.krakow.pl

Powstała w 2002 roku na bazie doświadczeń i licznych wcześniejszych realizacji z zakresu rozwarstwiania malowideł sztalugowych przeprowadzonych w ramach prac magisterskich i doktorskich. Metodyka rozwarstwiania malowideł sztalugowych przedstawiana jest w formie wykładów i prezentacji dla studentów V roku specjalności konserwacja i restauracja malarstwa w ramach przedmiotu: Konserwacja i restauracja malowideł na płótnie. Wykłady obejmują historię rozwarstwiania malowideł sztalugowych w Polsce i poza jej granicami omawianą w oparciu o konkretne przykłady. Prezentowany jest cały proces – od rozdzielenia malowideł do osadzenia przeniesionej warstwy malarskiej na nowym podłożu. Praktyczną stronę zabiegu – złożoną i bardzo skomplikowaną, studenci mogą poznać dopiero w trakcie realizacji pracy magisterskiej.

1 34

2 (2)