Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych

Kierownik Katedry
dr hab. Grażyna Schulze-Głazik, prof. ASP

Została utworzona w 1951 roku. Założycielem i pierwszym jej kierownikiem do roku 1968 był prof. dr Józef Edward Dutkiewicz, zarazem współtwórca Wydziału. W tym okresie ukształtowane zostały podstawy aktualnego do dziś programu dydaktycznego opartego na bezpośrednim kontakcie z zabytkiem i wykształceniu umiejętności oceny jego materialnej budowy oraz artystycznych i historycznych wartości. Praktyka zajęć terenowych jako podstawowego działania Katedry była kontynuowana i doskonalona pod kierownictwem prof. Zofii Medweckiej (1968–1969) i prof. dr Władysława Zalewskiego (1969–2005), a od 2005 prof. Edwarda Kosakowskiego. W latach 80 i 90 zajęcia terenowe rozwijały się szczególnie dynamicznie i organizowane były również poza granicami Polski. Wymiernym efektem zajęć terenowych są dziesiątki uratowanych malowideł na terenie Polski południowej, a głównie na Dolnym Śląsku, w tym wiele o podstawowym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego.

Sprawozdania Pierwszej Katedry

Strona tytułowa nr 2012

Nr 2012

Strona tytułowa nr 2013

Nr 2013

Nr 2017

Prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych w pałacu w Ciechanowicach, w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kątach Bystrzyckich, w kościele pw. św. Barbary w Małej Kamienicy oraz w kościele pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie były dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Logo MKIDN