Pracownia Projektowania Konserwatorskiego

Kierownik Pracowni
dr Anna Forczek-Sajdak    aforczek-sajdak@asp.krakow.pl

mgr Karolina Molga – asystent   kmolga@asp.krakow.pl

Pracownia powstała z potrzeby przygotowania studentów do samodzielnego wykonywania zawodu konserwatora-restauratora dzieł sztuki i funkcjonowania w społeczeństwie. Stało się to konieczne wobec zmian ustrojowych i politycznych, jakie nastąpiły w Polsce w latach 90. XX wieku.

W Pracowni studenci V roku obydwu specjalności pozyskują wiedzę na temat tworzenia projektu konserwatorskiego z uwzględnieniem przepisów Ochrony Zabytków, zasad dokumentowania, komputerowych wizualizacji i prezentacji prac. Studenci są przygotowywani do planowania prac skomplikowanych i rozmaicie uwarunkowanych, jak też ich prowadzenia. Podnoszą swoje kwalifikacje i świadomość zawodową przez wykłady, które dotyczą tożsamości, etyki konserwatorskiej i jej etymologii, teorii dzieła, również przez ukazywanie i omawianie szeregu przykładów wieloaspektowych realizacji konserwatorskich.