Prace Magisterskie

Wydawnictwo to zostało pomyślane jako cykliczne, wieńczące każdy rok akademicki. Pierwszy tom Prac Magisterskich podsumowywał rok akademicki 2012/2013, kolejny tom, rok następny.

Do znanej już serii wydawniczej Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dołączyła pozycja przybliżająca wyniki prac badawczych i konserwatorskich, zrealizowanych w ramach prac magisterskich obronionych w danym roku akademickim. Jest to forma krótkiej prezentacji najistotniejszych elementów każdej z prac, uzupełniona materiałem ilustracyjnym.

Dwujęzyczna, polsko-angielska wersja wydawnictwa pozwala na przedstawienie dokonań Wydziału szerzej, kierując je do zagranicznych ośrodków akademickich kształcących konserwatorów – restauratorów zabytków, konserwatorów praktyków oraz osób sprawujących pieczę nad dziełami sztuki.

Seria ukazuje się w ramach Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Zapraszamy do pobierania kolejnych tomów dostępnych pod linkami poniżej.

PRACE MAGISTERSKIE TOM I 2012/2013

Pobierz

PRACE MAGISTERSKIE TOM II 2013/2014

Pobierz

PRACE MAGISTERSKIE TOM III 2014/2015

Pobierz

PRACE MAGISTERSKIE TOM IV 2015/16

Pobierz

PRACE MAGISTERSKIE  TOM V 2016/17

Pobierz

PRACE MAGISTERSKIE  TOM VI 2017/18

Pobierz

PRACE MAGISTERSKIE  TOM VII 2018/19

Pobierz

PRACE MAGISTERSKIE TOM VIII 2019/20

Pobierz

PRACE MAGISTERSKIE TOM IX 2020/21

Pobierz

PRACE MAGISTERSKIE TOM X 2021/22

Pobierz