Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej Malarstwa i Rzeźby

Kierownik Pracowni
dr Paweł Boliński   pbolinski@asp.krakow.pl

dr Irma Pawelska – adiunkt   ipawelska@asp.krakow.pl

Pracownia jest jedyną w polskim szkolnictwie konserwatorskim zajmującą się kompleksowo problematyką dokumentacji konserwatorskiej. Wynika to z rangi, jaką nadano dokumentacji w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych od początku jej istnienia. Koncepcja kształcenia zarysowana przez prof. Józefa E. Dutkiewicza, bazująca na bezpośrednim kontakcie z obiektem zabytkowym została utrzymana do dziś, natomiast program został znacznie rozbudowany. Pracownią w latach 1972–2009 kierowała ad. Magdalena Kalicińska, która uporządkowała program i nawiązała współpracę z Zakładem Fotogrametrii AGH w Krakowie. W związku z szybkim rozwojem narzędzi komputerowych w ostatnim dziesięcioleciu i zmieniającymi się możliwościami technicznymi dokumentowania dzieł sztuki, program kształcenia jest wciąż modyfikowany.

Obecnie Pracownia wyposażona w nowoczesny sprzęt jest zaangażowana w tworzenie współczesnych standardów i doskonalenie metod dokumentacji konserwatorskiej. Cechą charakterystyczną aktualnego programu obowiązującego studentów od II do V roku studiów jest powiązanie ćwiczeń z obiektami zabytkowymi konserwowanymi w ramach zajęć na Wydziale co ułatwia uświadomienie studiującym praktycznego znaczenia dokumentacji.