Biblioteka wydziałowa

Biblioteka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki znajduje się na parterze budynku przy ul. Lea 27-29. Opiekunem jest pani adiunkt dr hab. Zofia Kaszowska.

Zbiory, gromadzone od początku istnienia wydziału, liczą 1354 woluminów i są stale uzupełniane. Biblioteka dysponuje 10 stanowiskami dla czytelników.

Biblioteka otwarta jest w piątki 10.00-12.00.