Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Podłożu Papierowym

Kierownik Pracowni
dr Regina Kozik   rkozik@asp.krakow.pl

dr Agnieszka Marecka – asystent   amarecka@asp.krakow.pl

Pracownia Konserwacji Malowideł na Podłożu Papierowym powstała w 2011 roku. Umożliwia zdobywanie podstawowej wiedzy konserwatorskiej w zakresie prac nad dziełami malarskimi na  papierze lub innymi obiektami zabytkowymi z elementami papierowymi.

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone dla wybranych studentów IV i V roku specjalności konserwacja malarstwa.

W czasie dwuletniego kursu studenci przeprowadzają pełne konserwacje grafik, akwareli, pasteli i obrazów olejnych na tekturze i papierze. Po określeniu stanu zachowania, przedstawiają program prac konserwatorskich, który jest następnie dyskutowany. Najczęściej wykonywane zabiegi to: czyszczenie mechaniczne lica i odwrocia, kąpiele chemiczne, dublowanie, uzupełnianie ubytków, odkwaszanie oraz scalanie kolorystyczne i punktowanie. Oprócz dokumentowania przeprowadzonych zabiegów konserwatorskich, studenci określają także warunki przechowywania oraz przygotowują projekt ekspozycji.

Pracownia we współpracy z innymi jednostkami Wydziału, służy dyplomantom, poprzez konsultacje oraz udostępniając im sprzęt konserwatorski niezbędny do pracy nad obiektami papierowymi.
W ramach współpracy z Muzeum ASP oraz z Biblioteką Główną ASP wykonywane są prace konserwatorskie przy obiektach ze zbiorów Akademii.

1