16 maja 2019

Zakwaterowanie studentów w roku akademickim 2019/2020

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 studenci będą kwaterowani w Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej mieszczących  się przy ul. Skarżyńskiego 7 w Krakowie. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem prosimy  o zaznajomienie się z Regulaminem Osiedla Akademickiego PK oraz pobranie stosownego wniosku. Wzór wniosku nr 3  zamieszczony... Więcej
9 maja 2019

Informacje dla dyplomantów – rok akademicki 2018/2019

Termin składania prac magisterskich w dziekanacie: do 20 maja 2019 r. Termin egzaminu magisterskiego: 31 maja i 1 czerwca 2019 r. Dyplomant zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie kompletu dokumentów: Praca pisemna (wydruk) oraz zdjęcia, jeśli stanowią uzupełnienie pracy pisemnej Praca pisemna w wersji elektronicznej... Więcej
4 kwietnia 2019

Conference Call

ACADEMY OF FINE ARTS IN CRACOW FACULTY OF CONSERVATION AND RESTORATION OF WORKS OF ART 4th International Student Conference of Conservation and Restoration of  Works of Art 6th - 8th of November 2019 Cracow, Poland   INVITATION   Dear Bachelor, Master and Ph.D Students! We would like to invite you to take part in the 4th International... Więcej
4 marca 2019

Przedłużenie ważności legitymacji na semestr letni roku akad. 2018/19

Uprzejmie prosimy o zebranie elektronicznych legitymacji studenckich przez gospodarzy roku i złożenie ich w Dziale Nauczania (pl. Matejki 13, pok. 118,  godz.  11.00 – 14.00). Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki - 11 marca br. (poniedziałek) Warunkiem przedłużenia ważności legitymacji studenckiej jest posiadanie aktualnych... Więcej
15 lutego 2019

Konsultacje dla kandydatów na WKiRDS

KONSULTACJE NA WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI WYKAZ DYŻURÓW Wszystkie konsultacje prowadzone są przez pracowników naszego wydziału w sali 203 (pracownia malarstwa i rysunku) w budynku przy ul. Juliusza Lea 27-29 w godzinach od 10°° do 13°°, w piątki zgodnie z załączonym niżej wykazem. 22. 02. 2019 r. – mgr Olga... Więcej
7 listopada 2018

III Wydziałowy Konkurs na Dzieło Plastyczne dla studentów WKiRDS

Zachęcamy wszystkich studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, który organizują wspólnie Samorząd Studencki Wydziału KiRDS oraz Katedra Sztuk Pięknych. Termin składania prac przypada na wczesną wiosnę 2019. Organizatorzy przewidzieli nagrody dla zwycięzców oraz udział w wystawie... Więcej
2 października 2018

JĘZYK ANGIELSKI WKiRDS

I rok W czwartek 4.10.2016 o godzinie 18.00, w sali 103 (ul. Lea 27-29), odbędzie się test kwalifikujący z języka angielskiego do grup lektoratowych dla I roku. Obecność obowiązkowa. II i III rok W czwartek 4.10.2016 o godzinie 17.30 zapraszam w celu ustalenia terminów zajęć. Sala 103, ul. Lea 27-29.... Więcej
28 września 2018

Studium Wychowania Fizycznego – plan zajęć

PONIEDZIAŁEK                                 16.55 – 18.25    FITNESS 18.45 – 19.30    PŁYWALNIA 19.30 – 20.15    PŁYWALNIA WTOREK                17.40 – 19.10    FITNESS 19.10 – 20.40    TENIS STOŁOWY + SIŁOWNIA 20.30 – 22.00    PIŁKA NOŻNA  ... Więcej
25 września 2018

Ubezpieczenie od NNW dla studentów na rok akademicki 2018/2019

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 InterRisk. Zgodnie z decyzją URSS studenci ubezpieczają się w InterRisk, Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. Stawka roczna wynosi 40,00 zł. Studenci wpłacają składkę ubezpieczenia: bezpośrednio przez stronę Towarzystwa Ubezpieczeniowego... Więcej