26 lipca 2018

Studium Pedagogiczne dla studentów ASP – rekrutacja 2018/2019

Studium Pedagogiczne Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie skierowane jest dla studentów wszystkich form i kierunków studiów prowadzonych w Akademii, którzy ukończyli co najmniej jeden rok nauki oraz pozostało im do zakończenia kształcenia kierunkowego nie mniej niż dwa lata studiów. Szczegółowe informacje na stronie ASP ... Więcej
19 lipca 2018

Informacja dla dyplomantów roku akademickiego 2017/2018

Drugi termin składania prac magisterskich w dziekanacie: 24 września 2018 (poniedziałek) Egzamin magisterski (poprawkowy): 5 października 2018 (piątek), godz. 9.00, ul. Lea 27-29, sala 103 6 października 2018 (sobota), godz. 9.00, ul. Lea 27-29, sala 103 Dyplomant zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie kompletu... Więcej
25 maja 2018

Warsztaty z firmią REMMERS

Koło Naukowe WKiRDS, Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej Stiuku i Ceramiki, Remmers Polska sp. z o.o., Koło Młodych ZPAP OK zapraszają na spotkanie z przedstawicielem firmy konserwatorskiej. Temat: "Warsztaty z firmą Remmers" Prelegent: Jacek Olesiak - Konserwator Dzieł Sztuki, Remmers Polska sp. z o.o. Warsztaty... Więcej
16 maja 2018

Egzamin magisterski w dniu 25 maja 2018

25 maja 2018 r. (piątek), godz. 9:00, ul. Lea 27-29, sala 103 Maciej MALCZEWSKI Historyczna technologia wykonywania listew falistych i płomienistych oraz współczesne metody ich rekonstrukcji. Promotor: dr Roman Jacek Kieferling Recenzent: dr hab. Mieczysław Stec, prof. ASP Barbara KRZAKLEWSKA-FRISO Konserwacja... Więcej
23 kwietnia 2018

Wykład gościnny: „Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów w branży kreatywnej, czyli dlaczego artysta nie powinien działać sam i dlaczego współpraca zagraniczna daje większe możliwości?”

Koło Naukowe WKiRDS serdecznie zaprasza na wykład gościnny: "Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów w branży kreatywnej, czyli dlaczego artysta nie powinien działać sam i dlaczego współpraca zagraniczna daje większe możliwości?" 24.04.2018, godz. 17:00 Prelekcję poprowadzi Dawid Półrolniczak - Współpracownik Gdańskiego Towarzystwa... Więcej
9 lutego 2018

Obrony prac magisterskich

Termin składania prac magisterskich w dziekanacie: do 14 maja 2018 r. Termin egzaminu magisterskiego: 25 i 26 maja 2018 r. Dyplomant zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie kompletu dokumentów: Praca pisemna (wydruk) oraz zdjęcia, jeśli stanowią uzupełnienie pracy pisemnej. Praca pisemna w wersji elektronicznej na płycie CD... Więcej
22 stycznia 2018

Ankiety oceny nauczyciela akademickiego

Drodzy Studenci, zapraszamy do udziału w semestralnej ocenie nauczycieli akademickich Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W dniach od 22 stycznia do 9 lutego 2018 roku po zalogowaniu na swoje indywidualne konto w systemie Akademus, będziecie mogli wyrazić swoje zdanie wypełniając anonimowe ankiety oceny nauczyciela akademickiego. Każdą... Więcej
5 grudnia 2017

Seminaria dyplomowe 2017/2018

Wtorek, godz. 17.00 5.12.2017 Tanita Ciesielska, promotor: dr hab. Zofia Kaszowska Maciej Malczewski promotor: dr Roman Jacek Kieferling Joanna Szegda, promotor: dr Roman Jacek Kieferling 12.12.2017 Kamila Zielińska, promotor: dr hab. Zofia Kaszowska Magdalena Chodacka, promotor: dr hab. Zofia Kaszowska 19.12.2017 Kamila... Więcej
20 października 2017

Stypendium im. Jana Matejki

Rada Funduszu Stypendialnego im. Jana Matejki mając na uwadze służbę wybitnym studentom polskim studiującym na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza nabór kandydatur do otrzymania stypendium. Studenci powinni zgłosić chęć starania się o stypendium do profesora prowadzącego, który spośród chętnych zgłosi jednego... Więcej