28 września 2018

Studium Wychowania Fizycznego – plan zajęć

PONIEDZIAŁEK                                 16.55 – 18.25    FITNESS 18.45 – 19.30    PŁYWALNIA 19.30 – 20.15    PŁYWALNIA WTOREK                17.40 – 19.10    FITNESS 19.10 – 20.40    TENIS STOŁOWY + SIŁOWNIA 20.30 – 22.00    PIŁKA NOŻNA  ... Więcej
25 września 2018

Ubezpieczenie od NNW dla studentów na rok akademicki 2018/2019

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 InterRisk. Zgodnie z decyzją URSS studenci ubezpieczają się w InterRisk, Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. Stawka roczna wynosi 40,00 zł. Studenci wpłacają składkę ubezpieczenia: bezpośrednio przez stronę Towarzystwa Ubezpieczeniowego... Więcej
11 września 2018

Wpisy na rok akademicki 2018/2019

Na rok akademicki 2018/2019 można wpisywać się od 17.09 do 28.09.2018. Studenci II do IV roku przy wpisie składają: indeksy, podpisane Umowy o organizację studenckiej  praktyki zawodowej (jeżeli dotąd nie złożyli), Dzienniczki z potwierdzeniem odbycia praktyk zawodowych oraz bilety przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca... Więcej
26 lipca 2018

Studium Pedagogiczne dla studentów ASP – rekrutacja 2018/2019

Studium Pedagogiczne Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie skierowane jest dla studentów wszystkich form i kierunków studiów prowadzonych w Akademii, którzy ukończyli co najmniej jeden rok nauki oraz pozostało im do zakończenia kształcenia kierunkowego nie mniej niż dwa lata studiów. Szczegółowe informacje na stronie ASP ... Więcej
19 lipca 2018

Informacja dla dyplomantów roku akademickiego 2017/2018

Drugi termin składania prac magisterskich w dziekanacie: 24 września 2018 (poniedziałek) Egzamin magisterski (poprawkowy): 5 października 2018 (piątek), godz. 9.00, ul. Lea 27-29, sala 103 6 października 2018 (sobota), godz. 9.00, ul. Lea 27-29, sala 103 Dyplomant zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie kompletu... Więcej
25 maja 2018

Warsztaty z firmią REMMERS

Koło Naukowe WKiRDS, Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej Stiuku i Ceramiki, Remmers Polska sp. z o.o., Koło Młodych ZPAP OK zapraszają na spotkanie z przedstawicielem firmy konserwatorskiej. Temat: "Warsztaty z firmą Remmers" Prelegent: Jacek Olesiak - Konserwator Dzieł Sztuki, Remmers Polska sp. z o.o. Warsztaty... Więcej
16 maja 2018

Egzamin magisterski w dniu 25 maja 2018

25 maja 2018 r. (piątek), godz. 9:00, ul. Lea 27-29, sala 103 Maciej MALCZEWSKI Historyczna technologia wykonywania listew falistych i płomienistych oraz współczesne metody ich rekonstrukcji. Promotor: dr Roman Jacek Kieferling Recenzent: dr hab. Mieczysław Stec, prof. ASP Barbara KRZAKLEWSKA-FRISO Konserwacja... Więcej