Terminy konsultacji dla Kandydatów na WKiRDS przed egzaminem wstępnym

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

KALENDARZ DYŻURÓW

Konsultacje dla Kandydatek i Kandydatów na studia są prowadzone w systemie zdalnym.

Konsultacje nie mają charakteru kursu przygotowawczego do egzaminu wstępnego, ale polegają na omówieniu przesłanych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę.

Koszt konsultacji – 35,00 . Opłatę należy wnosić na konto ASP w Krakowie w: Santander Bank Polska S.A. 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000. W tytule przelewu należy wpisać „konsultacje – Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, imię i nazwisko kandydata”

Kandydacie zanim weźmiesz udział w konsultacjach lub e-konsultacjach zapoznaj się z klauzulą informacyjną dot. RODO – dostępną tutaj.

 

W zależności od wybranej specjalności i rodzaju prac Kandydatka/Kandydat przesyła cyfrowe reprodukcje prac na adres mailowy:

Prowadząca lub prowadzący konsultacje będą udzielać porad telefonicznie w godzinach od 10.00 do 13.00, łącząc się telefonicznie z Kandydatką/Kandydatem, dyżurować będą według poniższego harmonogramu. Prosimy, by do wiadomości z załączonymi reprodukcjami prac Kandydatka/Kandydat dołączali numer telefonu kontaktowego oraz w dniu konsultacji we wskazanych godzinach mieli dostęp do sprzętu umożliwiającego wyświetlenie przesłanych prac.

18. 02. 2022 r. – dr Olga Pawłowska, rysunek

25. 02. 2022 r. − dr Szymon Wojtanowski, malarstwo

04. 03. 2022 r. – dr Konrad Kozieł, rzeźba i rysunek

11. 03. 2022 r. – dr Olga Pawłowska, rysunek

18. 03. 2022 r. – dr Szymon Wojtanowski, malarstwo

25. 03. 2022 r. – dr Konrad Kozieł, rzeźba i rysunek

01. 04. 2022 r. − dr Olga Pawłowska, rysunek

08. 04. 2022 r. – dr Szymon Wojtanowski, malarstwo

22. 04. 2022 r. – dr Konrad Kozieł, rzeźba i rysunek

29. 04. 2022 r. –dr Olga Pawłowska, rysunek

06. 05. 2022 r. – dr Szymon Wojtanowski, malarstwo

13. 05. 2022 r. – dr Konrad Kozieł, rzeźba i rysunek