Harmonogram egzaminów magisterskich WKiRDS w dniu 17.10.2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na jutrzejszy egzamin magisterski mający miejsce na ul. Smoleńsk 9 będzie można dołączyć również online za pośrednictwem platformy MS Teams poprzez link: https://bit.ly/obrony-17-10-2023 .

Wchodząc na spotkanie bardzo prosimy o upewnienie się, że mają Państwo wyciszone mikrofony.

Egzamin przebiegać będzie wg podanego harmonogramu. Po każdej dyplomantce Komisja udaje się na obrady, dlatego podane godziny mogą ulec drobnym przesunięciom.

Egzamin magisterski w dniu 17 października 2023 r. (wtorek), w formie stacjonarnej, sala 203, ul. Smoleńsk 9

1. Julia Kuźniar, godz. 10:00-11:00

Temat pracy: Zabytkowa rzeźba jako element ready-made w sztuce współczesnej. Problematyka konserwatorska asamblażu „Wypędzenie z Raju” Władysława Hasiora ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

Promotor: dr Janusz Sarkowicz
Recenzent : dr Regina Kozik

Komisja Egzaminacyjna
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
dr Janusz Sarkowicz
dr Regina Kozik
prof. dr hab. Marta Lempart- Geratowska
dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP

2. Zuzanna Kozak, godz. 11:00-12:00

Temat pracy: Dziewiętnastowieczny feretron z przedstawieniami Świętej Trójcy i Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Muzeum Archidiecezjalnego Sztuki Religijnej w Lublinie. Wpływ techniki marouflage na stan zachowania eksponowanych w nim obrazów i proponowany program konserwacji

Promotor: prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
Recenzent: dr Dorota Białek-Kostecka

Komisja Egzaminacyjna
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
dr Dorota Białek-Kostecka
dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP
dr Regina Kozik

3. Gabriela Biś, godz. 12:00-13:00

Temat pracy: Konserwacja i Restauracja wielkoformatowego dzieła sztuki współczesnej z zastosowaniem tworzyw sztucznych object trouvé, na przykładzie Sztandaru jasnej Pani autorstwa Władysława Hasiora

Promotor: dr Marcin Błaszczyk
Recenzent: dr Kinga Olesiejuk

Komisja Egzaminacyjna
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
dr Marcin Błaszczyk
dr Kinga Olesiejuk
prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP

4. Zuzanna Borek, godz. 13:00-14:00

Temat pracy: Zagadnienia badawcze dotyczące elementów dawnego ikonostasu z cerkwi pw. św. Sawy w Woli Korzenieckiej

Promotor: dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP

Komisja Egzaminacyjna
prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska – przewodnicząca komisji
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP
dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP
dr Janusz Sarkowicz
dr Marcin Błaszczyk

5. Anna Litwin, godz. 14:00-15:00

Temat pracy: Konserwacja i restauracja obrazu Włodzimierza Tetmajera „Scena rodzajowa na wsi” z 1889 roku z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Próba ustalenia palety malarskiej artysty oraz usuwanie masy emulsyjnej z odwrocia obrazu przy użyciu nanokompozytowego organożelu pNIPA-LAP

Promotor: dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP

Komisja Egzaminacyjna
prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska – przewodnicząca komisji
dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP
dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP
dr Dorota Białek-Kostecka