NAJLEPSZE DYPLOMY 2020/21, 2021/22 – wystawa i sesja naukowa

Szanowni Państwo,

w imieniu Dziekanów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w sesji naukowej konkursu ,,Najlepsze dyplomy na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w Polsce (absolwenci roczników 2020/21, 2021/22)”. Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością. Wykłady dedykowane są zwłaszcza do studentów IV, V i VI roku kształcących się w zakresie konserwacji dzieł sztuki oraz kadry naukowej. Sesja odbędzie się 26 października 2023 roku w godzinach od 10.00 do 16.30, w Auli Głównej krakowskiej ASP pl. Jana Matejki 13 (szczegóły programu w zaproszeniu).

Konkurs o wymienionym powyżej tytule to wydarzenie cyklicznie, realizowane co dwa lata, przez cztery uczelnie, które kształcą studentów z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki: są to Wydziały Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydział Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Celem konkursu jest ocena działalności artystyczno-naukowej absolwentów dwóch ostatnich roczników (2021 i 2022) oraz integracja środowiska młodych profesjonalistów ww. ośrodków akademickich. Pragniemy podkreślić interdyscyplinarność kierunków oraz ich szczególną specyfikę i zakres działań. Inicjatywa ma także na celu zbliżenie środowisk akademickich i wzajemną wymianę doświadczeń, co stało się tym bardziej istotne po ostatnich latach izolacji. Najeży podkreślić, że planowana obecnie sesja naukowa i publikacja towarzysząca konkursowi, wymiana myśli i wspólne dyskusje potwierdzają otwartość i profesjonalizm społeczności akademickich ww. ośrodków.

dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP, dziekan WKiRDS ASP im. Jana Matejki w Krakowie

SESJA NAUKOWA

NAJLEPSZE DYPLOMY NA KIERUNKU KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI W POLSCE 2020/2021, 2021/2022

SESJA NAUKOWA

Aula Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13
26.10.2023, godz 10.00
10:00prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
10.15dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP, Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
10.30dr Katarzyna Stępień – Konkurs Dyplomów Edycja II
10.45dr Dorota Białek-Kostecka, Stowarzyszenie Kon-Takt
11.15mgr Filip Łazarczyk, Problemy konserwacji stylizowanej Kolumny z Baranem z dawnego ogrodu Bolesława i Marii Cybisów, ze zbiorów Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie Promotor: dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP
11.45dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP – Konserwacja betonu – drobne uwagi
12.15‑12.45Przerwa Kawowa
12.45mgr Justyna Latoń, Problematyka metody taszlowania na przykładzie konserwacji marmurowej kompozycji rzeźbiarskiej z grobowca rodziny Sennewaldt
Promotor: dr Mariusz Wrona
13.15dr Mariusz Wrona – Konserwacja wypraw szlachetnych
13.45mgr Joanna Gorzałczany, Dokumentacja Prac Konserwatorskich i Restauratorskich, „Epitafium” Józef Szajna ok 1966 r.
Promotor: dr hab. Sławomir A. Kamiński, prof. UMK
14.15dr hab. Sławomir A. Kamiński, prof. UMK – Z doświadczeń Katedry Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej UMK
14.45‑15.15Przerwa Kawowa
15.45mgr Katarzyna Lis-Witalis ASP Kraków, Polichromia ścienna drewnianego kościoła w Haczowie (1494 r.). Wpływ ingerencji konserwatorskich z II poł. XX wieku na współczesny odbiór materii malarskiej
Promotor: dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP
16.15mgr Daria Maciąg UMK Toruń, Konserwacja i restauracja chrzcielnicy drewnianej z 1884 roku, autorstwa Johanna Gaedke, z kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Drawnie
Promotor: dr hab. Jacek Stachera, prof. UMK
16.45mgr Magdalena Żmuda ASP Warszawa, Problematyka konserwacji silnie przesuszonej tkaniny jedwabnej na przykładzie obiektu przestrzennego z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Parasol; nr inw. MPH-253
Promotor: dr Monika Stachurska
17.15mgr Pola Birger ASP Wrocław, Konserwacja i restauracja trzech tond witrażowych z XVII wieku, malowanych emaliami, osadzonych w sześciobocznym szkleniu witrażowym, wpisanych do rejestru zabytków pod numerem 1396 B, pochodzących z okna o numerze I w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowych Dworach
Promotor: dr hab. Marcin Czeski

WYSTAWA

NAJLEPSZE DYPLOMY NA KIERUNKU KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI W POLSCE 2020/2021, 2021/2022

WYSTAWA POKONKURSOWA

Na wystawę zapraszają

JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk
oraz Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP

KURATORZY

dr Katarzyna Stępień (Kraków)

Kuratorzy pomocniczy
dr hab. Sławomir A. Kamiński, prof. UMK (Toruń) dr Maciej Baran (Warszawa)
dr hab. Michał Matuszczyk, prof. ASP (Wrocław)

WERNISAŻ WYSTAWY

26.10.2023, godz. 9.30

Galeria studencka ASAP
Gmach Główny Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków pl. Matejki 13 Galeria Cztery Ściany Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Kraków ul. Lea 27-29

Wystawa czynna w dni powszednie w godzinach 10.00 – 18.00 od 26.10.2023 do 25.11.2023