Szkolenie BHP dla studentów I roku

Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla osób przyjętych na studia w ASP w roku akademickim 2020/21 jest przeprowadzane przez służbę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ASP w formie zdalnej.
Proszę o zapoznanie się z informacjami na stronie głównej ASP