Harmonogram obron i skład komisji egzaminacyjnych

Egzamin magisterski w dniu 7 października 2021 (czwartek), godz. 9.00

1. Maria Zając godz. 9:00

Temat: Prace badawcze i konserwatorskie obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z różą w ramie relikwiarzowej z XV wieku ze skarbca Bazyliki Mariackiej w Krakowie

Promotor: dr Aleksandra Hola
Recenzent: dr hab. Małgorzata Nowialińska, prof. ASP

Komisja Egzaminacyjna

1. dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
2. dr Aleksandra Hola – promotor
3. dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP – recenzent
4. prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
5. dr Mariusz Wrona

2. Justyna Latoń godz. 10:00

Temat: Problematyka metody taszlowania na przykładzie konserwacji marmurowej kompozycji rzeźbiarskiej z grobowca rodziny Sennewaldt

Promotor: dr Mariusz Wrona
Recenzent: dr Roman Jacek Kieferling

Komisja Egzaminacyjna

1. dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
2. dr Mariusz Wrona – promotor
3. dr Roman Kieferling – recenzent
4. prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
5. dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP

3.Joanna Pietrzyk godz. 11:00

Temat: Konserwacja malowidła ściennego Wesele Góralskie autorstwa Władysława Trebuni-Tutki. Problemy techniki i technologii przenoszenia współczesnych malowideł

Promotor: dr Dorota Białek-Kostecka
Recenzent: prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska

Komisja Egzaminacyjna

1. dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
2. dr Dorota Białek-Kostecka – promotor
3. prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska – recenzent
4. dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP
5. dr Janusz Sarkowicz

4. Katarzyna Gąsienica-Sieczka godz. 12:00

Temat: Prezentacyjne przedstawienia apostołów w śląskiej, późnogotyckiej rzeźbie drewnianej w kontekście prac badawczych i konserwatorskich dwóch drewnianych polichromowanych figur z kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych


Promotor: dr Janusz Sarkowicz
Recenzent: dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP

Komisja Egzaminacyjna

1. dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
2. dr Janusz Sarkowicz – promotor
3. dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP – recenzent
4. prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
5. dr Dorota Białek-Kostecka

Egzamin magisterski w dniu 8 października 2021 (piątek), godz. 9:00

1. Katarzyna Witalis godz. 9:00

Temat: Polichromia Ścienna drewnianego kościoła w Haczowie (1494?). Wpływ ingerencji konserwatorskich z 2. połowy XX wieku na współczesny odbiór materii malarskiej

Promotor: dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP
Recenzent: dr Katarzyna Stępień

Komisja Egzaminacyjna

1. dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP – przewodnicząca komisji
2. dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – promotor
3. dr Katarzyna Stępień – recenzent
4. prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
5. dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP

2. Alicja Puzio godz. 10:00

Temat: Konserwacja i restauracja obrazu z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii Krakowskiej z kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Jasionnej

Promotor: dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP
Recenzent: dr Katarzyna Stępień

Komisja Egzaminacyjna

1. dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
2. dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP – promotor
3. dr Katarzyna Stępień – recenzent
4. prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
5. dr Karina Niedzielska

3. Uta Hanusek godz. 11:00

Temat: „Przemiany” Zofii Rydet. Ochrona współczesnych, przestrzennych obiektów fotograficznych.

Promotor: dr Regina Kozik
Recenzent: dr Karina Niedzielska

Komisja Egzaminacyjna

1. dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
2. dr Regina Kozik – promotor
3. dr Karina Niedzielska – recenzent
4. prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
5. dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP

4. Sebastian Klocek godz. 12:00

Temat: Wachlarz tysiąca twarzy. Rozpoznanie technologii, konserwacja i rekonstrukcja chińskiego wachlarza płaskiego z zastosowaniem materiałów i metod dalekowschodniej praktyki konserwatorskiej. Problematyka metody dublażu oraz zastosowania klejów polisacharydowych w konserwacji tkanin jedwabnych oraz papieru.

Promotor: dr Regina Kozik
Recenzent: dr Małgorzata Walczak

Komisja Egzaminacyjna

1. dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
2. dr Regina Kozik – promotor
3. dr Małgorzata Walczak – recenzent
4. prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
5. dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP

5. Tomasz Sadko godz. 13:00

Temat: Reprodukcja żelatyno-srebrowych diapozytywów stereoskopowych na podłożu szklanym ze zbiorów. Muzeum Krakowa jako propozycja konserwacji prewencyjnej archiwalnych materiałów fotograficznych.

Promotor: dr Karina Niedzielska
Recenzent: prof. dr hab. Zofia Kaszowska

Komisja Egzaminacyjna

1. dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP -przewodniczący komisji
2. dr Karina Niedzielska – promotor
3. prof. dr hab. Zofia Kaszowska – recenzent
4. dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP
5. dr Katarzyna Stępień