Nadanie stopnia doktora 2017 r.

mgr Magdalena Kwiatkowska (Środowiskowe Studia Doktoranckie)
Temat: „Negatywy fotograficzne na podłożu szklanym – problematyka technologiczna i konserwatorska ukazane na przykładzie prac z kolekcji negatywów rodziny Brandysów”.
Promotor: dr hab. Zofia Kaszowska
Promotor pomocniczy: dr Ryszard Antoni Wójcik
Data otwarcia: 22.09.2014 r.
Data zamknięcia i nadania stopnia: 18.10.2017 r.

Zawiadomienie
Recenzja dr hab. Marzenny Ciechańskiej, prof. ASP (ASP Warszawa)
Recenzja dr hab. inż. Piotra Nowaka (Politechnika Wrocławska)
Streszczenie

mgr Krystyn Kozieł
Temat:
„Rozwój technik i technologii ceramiki historycznej  i jej rola w kształtowaniu średniowiecznego  budownictwa sakralnego w Małopolsce”
Promotor:
prof. dr hab. Ireneusz Płuska
Data otwarcia:
30.06.2006 r.
Data zamknięcia i nadania stopnia: 13.10.2017 r.

Zawiadomienie

 

mgr Karina Niedzielska
Temat:
„Analiza porównawcza zapraw iniekcyjnych do podklejania malowideł ściennych – produktów handlowych i mieszanek własnych”
Promotor: dr hab. Zofia Kaszowska
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Nowosielski (ASP w Warszawie)
Recenzent: dr hab. Andrzej Guzik (ASP w Krakowie)
Data otwarcia: 9.12.2009 r.
Data zamknięcia i nadania stopnia: 27.06.2017 r.

Zawiadomienie
Recenzja
Recenzja

 

mgr Monika Wrona
Temat: „Technologia i technika lakierowanych waz berlińskich ze zbiorów polskich”
Promotor: dr hab. Zofia Kaszowska
Recenzent: dr hab. Aleksandra Krupska, prof. ASP (ASP w Warszawie)
Recenzent: prof. Jadwiga Wyszyńska (ASP w Krakowie)
Data otwarcia: 9.05.2013 r.
Data zamknięcia i nadania stopnia: 10.01.2017 r.

Zawiadomienie
Recenzja
Recenzja
Streszczenie rozprawy doktorskiej