Postępowania habilitacyjne

Nadanie stopnia doktora habilitowanego

Dr Anna Dorota Potocka z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Dr Anna Sękowska z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Dr Jarosław Adamowicz z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Dr Małgorzata Nowalińska z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie