Nadanie stopnia doktora 2013 r.

2013

Ryszard Antoni Wójcik
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Temat: „Konserwacja archiwalnych czarno-białych materiałów negatywowych na podłożach z estrów celulozy”.
Promotor: prof. Józef Nykiel
Data otwarcia: 29.09.2009 r.
Data zamknięcia i nadania tytułu doktora: 28.06.2013 r.

Recenzja
Recenzja

Regina Kozik
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Temat: „Opracowanie zasad opieki konserwatorskiej oraz warunków przechowywania i ekspozycji malowideł olejnych na tekturze w zbiorach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na podstawie analizy danych na temat budowy technologicznej i stanu zachowania”.
Promotor: prof. Jadwiga Wyszyńska
Data otwarcia: 21.06.2010 r.
Data zamknięcia i nadania tytułu doktora: 26.11.2013 r.

Recenzja
Recenzja