Nadanie stopnia doktora 2010 r.

2010

Dorota Białek-Kostecka
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Temat: „Wpływ zabiegu przeniesienia malowidła ściennego na stan zachowania transferu. Zmiany i procesy zachodzące na licu przeniesionego malowidła”.
Promotor: prof. Edward Kosakowski
Data otwarcia: 26.05.2004 r.
Data zamknięcia i nadania tytułu doktora: 1.03.2010 r.

Paweł Boliński
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Temat: „Opracowanie komputerowego systemu dokumentacji zabytków ruchomych na podstawie doświadczeń środowiska konserwatorskiego”.
Promotor: prof. Edward Kosakowski
Data otwarcia: 21.04.2005 r.
Data zamknięcia i nadania tytułu doktora: 28.06.2010 r.

Anna Sękowska
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Temat: „Portret króla Zygmunta Starego z katedry na Wawelu. Konserwacja, technologia, dzieje, ikonografia”.
Promotor: prof. Małgorzata Schuster-Gawłowska
Data otwarcia: 5.12.2007 r.
Data zamknięcia i nadania tytułu doktora: 26.11.2010 r.

Podziel się wpisem na: