Nadanie stopnia doktora 2020 r.

mgr Agata Mamoń-Prokop
Temat:
„Specyfika konserwacji i rozwiązań estetycznych malowideł bizantyjsko-ruskich (wnioski z pracy przy freskach fundacji Jagiellonów”
Promotor: prof. dr Władysław Zalewski
Data otwarcia: 18.04.2007 r.
Data nadania stopnia: 9.03.2020 (Uchwałą Rady ds. Stopni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)
Recenzja prof. dr hab. Bogumiły Rouby (z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Recenzja prof. dr hab. Edwarda Kosakowskiego (emerytowanego profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie)
Streszczenie