Postępowania o nadanie tytułu profesora

Procedura w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na WKiRDS

Nadanie tytułu profesora

 

dr. hab. Łukasz Konieczko
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że uchwałą Rady Wydziału KiRDS ASP w Krakowie, podjętą na posiedzeniu w dniu 29 października 2015 r. po przeprowadzeniu procedury postępowania o nadanie tytułu profesora, poparto wniosek o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych dr. hab. Łukaszowi Konieczko, prof. ASP w Krakowie.

Uchwała Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

dr. hab. Mieszko Tylka
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że uchwałą Rady Wydziału KiRDS ASP w Krakowie, podjętą na posiedzeniu w dniu 19 października 2016 r. po przeprowadzeniu procedury postępowania o nadanie tytułu profesora, poparto wniosek o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych dr. hab. Mieszkowi Tylce, prof. ASP w Krakowie.

Uchwała Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

dr. hab. Mieczysław Stec
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że uchwałą Rady Wydziału KiRDS ASP w Krakowie, podjętą na posiedzeniu w dniu 16 marca 2018 r. po przeprowadzeniu procedury postępowania o nadanie tytułu profesora, poparto wniosek o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych dr. hab. Mieczysławowi Stecowi, prof. ASP w Krakowie.

Uchwała Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki