Nadanie stopnia doktora 2014 r.

 

Bożena Opiłło
Temat: „Estetyka i technologia kształtowania elewacji. Krakowskie fasady XIX w. i początku XX w. Wybrana problematyka konserwatorska”.
Promotor: prof. Ireneusz Płuska
Data otwarcia: 9.06.2011 r.
Data zamknięcia i nadania tytułu doktora: 4.12.2014 r.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie

Janusz Sarkowicz
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Temat: „Specyfika i problematyka konserwacji zabytkowych nekropolii z uwzględnieniem zagadnień małej architektury sepuklarnej na przykładzie Cmentarza Rakowickiego w Krakowie”.
Promotor: prof. Ireneusz Płuska
Data otwarcia: 9.12.2009 r.
Data zamknięcia i nadania tytułu doktora: 29.09.2014 r.

Recenzja
Recenzja

Magdalena Szymańska
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Temat: „Analiza warsztatu malarskiego Wojciecha Weissa. Biały okres twórczości (1905-1912) na tle pozostałych okresów”.
Promotor: prof. Jadwiga Wyszyńska
Data otwarcia: 17.11.2010 r.
Data zamknięcia i nadania tytułu doktora: 02.07.2014 r.

Recenzja
Recenzja

Ignacy Jakubczyk
Temat: „Zjawiska i elementy występujące w konserwatorskich badaniach zabytkowych powierzchni architektonicznych jako kategorie  źródła historycznego. Próba charakterystyki zagadnienia na podstawie doświadczeń i poszukiwań autora oraz wybranych przykładów eksploracji innych przedstawicieli krakowskiego środowiska konserwatorskiego”.
Promotor: dr hab. Mieczysław Stec, prof. ASP
Data otwarcia: 1.06.2006 r.
Data zamknięcia i nadania tytułu doktora: 2.06.2014 r.

Recenzja
Recenzja