Nadanie stopnia doktora 2015 r.

2015

Natalia Kucia-Szymor
Temat: „Etyczne i estetyczne zagadnienia konserwacji i restauracji obiektów sakralnych na przykładach zaczerpniętych z prac magisterskich i dyplomowych”
Promotor: dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP
Data otwarcia: 2.07.2012 r.
Data zamknięcia i nadania tytułu doktora: 19.02.2015 r.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie

Podziel się wpisem na: