Pracownia Rysunku Wieczornego

Kierownik Pracowni
dr hab. Rafał Pytel   rpytel@asp.krakow.pl

mgr Olga Pawłowska – asystent   opawlowska@asp.krakow.pl

Program Pracowni w swym zasadniczym kształcie opiera się na klasycznych, akademickich metodach kształcenia: studium aktu, rysunku kompozycji z postacią ludzką w szerszej aranżacji przestrzennej, martwej naturze oraz pracach tematycznych opartych na własnych inspiracjach studentów. Dbając o ich indywidualny rozwój twórczy kładziemy silny akcent na doskonalenie środków wyrazu. Intensywna praca nad rysunkiem, wsparta korektą prowadzącego, ma służyć wyostrzeniu umiejętności obserwacji, doskonaleniu warsztatu niezbędnego w dokonywaniu translacji obiektów widzianych na język rysunku. Program skonstruowany jest tak, by student odnajdywał związek między działaniami w pracowni a przyszłą pracą konserwatora-artysty, w pełni rozwijając się twórczo.

Zajęcia prowadzone są dla roczników od I do V (przez 9 semestrów) dla obydwu specjalności.

12 14 15