Pracownia Malarstwa

Kierownik Pracowni
prof. dr hab. Łukasz Konieczko   konieczko@asp.krakow.pl

dr Szymon Wojtanowski – adiunkt  swojtanowski@asp.krakow.pl

Głównym celem prowadzonych zajęć jest wszechstronne przygotowanie przyszłych konserwatorów do samodzielnego rozwiązywania zadań plastycznych, które mogą się pojawić w trakcie przyszłej pracy zawodowej. Istotą 9 semestralnego kursu są ćwiczenia praktyczne, w trakcie których studenci doskonalą umiejętności operowania malarskim warsztatem, poznając zasady dramaturgii formalnej uczą się właściwie różnicować środki wyrazu (wyczucie materii, wielkości i ekspresji). Wychodząc od klasycznego studium natury studenci poznają i rozwijają umiejętność budowania przestrzeni malarskiej zarówno w aspekcie realistycznym jak i abstrakcyjnym (nieprzedmiotowym). Dużą uwagę zwraca się również na uświadomienie właściwego stosunku do zagadnienia „prawdy” i „piękna” oraz na wykształcenie umiejętności samodzielnego, twórczego myślenia i działania.

Zajęcia obowiązkowe (4 godziny tygodniowo) prowadzone są dla specjalności konserwacja i restauracja malarstwa.

1 2 (2) 3