Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki

Kierownik Pracowni
dr Marek Wawrzkiewicz   mwawrzkiewicz@asp.krakow.pl

dr Mariusz Wrona – asystent   mwrona@asp.krakow.pl
mgr Joanna Głaz – asystent   jglaz@asp.krakow.pl

Prowadzi kształcenie dla studentów II, III, IV i V roku jest również pracownią dyplomującą. Celem kształcenia przyszłych konserwatorów-restauratorów dzieł sztuki w zakresie rzeźby zabytkowej jest uwrażliwienie na naturalny materiał rzeźbiarski – kamień oraz ceramikę i stiuk a także na formę i fakturę. Ma on na celu przygotowanie studenta do samodzielnej pracy przy obiektach oraz zapoznanie go ze złożoną problematyką konserwacji technicznej i estetycznej, przy pełnym rozeznaniu jego wartości artystycznej i zabytkowej. Program nauczania realizowany jest poprzez wykłady, ćwiczenia, demonstracje i pokazy oraz seminaria i prace terenowe wykonywane na obiektach w ich naturalnym usytuowaniu, np. zabytkowe mury ceglane. Ćwiczenia polegają na indywidualnej konserwacji w relacji mistrz-uczeń wraz z wykonaniem prac badawczych i sporządzeniu dokumentacji. W pracowni realizowane są także prace magisterskie.

Z Pracownią związani byli: prof. Marian Słonecki (1952–1965), asyst. mgr W. Łabencki (1952–1954), asyst. mgr Paulin Wojtyna (1961–1965), prof. Tadeusz Ostaszewski (1964–1970), asyst. mgr E. Kisiel (1973–1978), asyst. mgr Mieczysława Majewski (1980–2006), wykł. mgr Barbara Budziaszek (1974–1990).

1 2 (2)