Pracownia Witrażu i Szkła

Kierownik Pracowni
dr Edyta Bernady 
ebernady@asp.krakow.pl

Jest to Pracownia wolnego wyboru (PWW), w której realizowane są prace dyplomowe oraz projekty badawczo-konserwatorskie (ostatni: Zastosowanie nowoczesnych metod fizyko-chemicznych oraz cyfrowej analizy obrazu w procesie dokumentacji, badania i konserwacji witrażowych szkieł zabytkowych, na przykładzie grupy czternastu średniowiecznych witraży z Grodźca). Jest jedną z najmłodszych pracowni na Wydziale. Powstała w 2010 roku z inicjatywy dr Pawła Karaszkiewicza – wieloletniego pracownika Wydziału, chemika i specjalisty w dziedzinie badania i konserwacji szkieł oraz witraży. Studenci zaangażowani w działalność Pracowni uzyskują podstawową wiedzę o szkle artystycznym i zabytkowym oraz technikach wytwarzania i reperacji witraży, jak również podstawowe umiejętności konserwatorskie, które predysponują ich do podjęcie w przyszłości współpracy z konserwatorami witraży i szkła. Ważną gałęzią w działalności Pracowni jest prowadzenie i rozwijanie badań analitycznych szkieł i witraży z wykorzystaniem nowoczesnych metod instrumentalnych.

1