Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej

Kierownik Pracowni
dr Janusz Sarkowicz   jsarkowicz@asp.krakow.pl

mgr Wawrzyniec Woźniak – asystent   wwozniak@asp.krakow.pl
dr Marta Kalata-Pawłowska – asystent  mkalata-pawlowska@asp.krakow.pl

Pracownia Konserwacji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej powstała w 1966 roku w Katedrze Konserwacji Malowideł Sztalugowych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej. Kierownikiem pracowni w latach 1966–1968 była ad. Krystyna Borkowska, asystentem mgr Marian Paciorek, który objął jej kierownictwo w 1968 – prowadził Pracownię do roku 2008. W roku 1998 utworzona została Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby wówczas to nazwę Pracowni zmieniono na obecnie obowiązującą.

Program nauczania obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczną realizację pełnego zakresu zabiegów konserwatorskich na rzeźbach drewnianych, strukturach zabytkowych i dekoracyjnych elementach snycerskich. Wykłady i ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów II, III, IV i V roku z pełnym zakresem działań konserwatorskich opartych na rozpoznaniu konserwatorskim i analizach badawczych. Ćwiczenia studenckie przeprowadzane na oryginalnych obiektach polegają na wykonywaniu pełnego zakresu prac konserwatorskich oraz ich udokumentowaniu. Realizowane prace magisterskie propagują zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Z Pracownią związani byli: ad. Krystyna Borkowska ( 1966– 1968), prof. Marian Paciorek (1966–2008), asyst. mgr Monika Bogdanowska (1987–1990), asyst. mgr Marek Wawrzkiewicz (1990–2006), asyst. mgr Mariusz Wrona (2009–2015).

4 23

1