Pracownia Technologii i Technik Rzeźbiarskich

Kierownik Pracowni
dr Roman Jacek Kieferling    rkieferling@asp.krakow.pl

mgr Maciej Malczewski – asystent mmalczewski@asp.krakow.pl
dr Edyta Bernady – asystent ebernady@asp.krakow.pl
mgr Tanita Ciesielska – asystent tciesielska@asp.krakow.pl

Program kształcenia realizowany w Pracowni obejmuje wykłady i ćwiczenia z zakresu dwóch przedmiotów: technologia i techniki rzeźbiarskie dla studentów roku I – IV oraz techniki pozłotnicze i polichromii dla studentów III roku specjalności konserwacja rzeźby. W zajęciach uczestniczą także stażyści i stypendyści zagraniczni. Program uwzględnia zagadnienia z zakresu sztukatorstwa, snycerki, kopii w kamieniu i drewnie, pozłotnictwa, polichromii rzeźbiarskiej, technik zdobniczych. Możliwość poznania budowy technologicznej rzeźby i procesu jej powstawania, z uwzględnieniem historycznie stosowanych materiałów i technik rzeźbiarskich, stwarza podstawy wiedzy konserwatorskiej rozszerzanej w ramach innych przedmiotów i indywidualnie na roku VI, w toku badań prowadzonych w ramach prac magisterskich.

W realizacji programu dydaktycznego Pracowni istotną rolę pełnią ćwiczenia dające możliwość weryfikacji nabytej wiedzy w praktycznym działaniu. W rezultacie powstają rzeźby i prace o charakterze dydaktycznym, jak formy i odlewy gipsowe, barwne i monochromatyczne kompozycje sztukatorskie, kopie i kompozycje w kamieniu i drewnie, niekiedy polichromowane i złocone. Ten element programu kształcenia pozwala studentom na rozpoznanie i rozwijanie własnych predyspozycji artystycznych i manualnych, uczy odpowiedzialności, umiejętności podejmowania decyzji, pracy samodzielnej i w zespole.

2 (2)31