Nadanie stopnia doktora 2018 r.

mgr Mariusz Wrona
Temat: „Wyprawy szlachetne w architekturze i rzeźbie okresu polskiego modernizmu – technologia, techniki i konserwacja”.
Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Płuska
Data otwarcia: 16.04.2015 r.
Data zamknięcie i nadania stopnia: 15.02.2018 r.
Recenzja dr hab. Moniki Bogdanowskiej z Politechniki Krakowskiej
Recenzja dr hab. Janusza Smazy, prof. ASP z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Streszczenie

 

mgr Agnieszka Marecka (Środowiskowe Studia Doktoranckie)
Temat: „Zagadnienia technologiczne i konserwatorskie obrazów wykonywanych w technice pastelu z lat 1880-1930. Warsztat wybranych artystów”.
Promotor: prof. Jadwiga Wyszyńska
Promotor pomocniczy: dr Regina Kozik
Data otwarcia: 22.09.2014 r.
Data zamknięcia i nadania stopnia: 16.05.2018 r.

Streszczenie
Recenzja dr hab. Marzenny Ciechańskiej, prof. ASP z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzja dr hab. Moniki Bogdanowskiej z Politechniki Krakowskiej

mgr Kinga Olesiejuk
Temat: „Konserwacja wobec dematerializacji dzieła sztuki. Materialny wymiar dematerializacji sztuki współczesnej”
Promotor: Prof. Grażyna Korpal
Data otwarcia: 29.09.2011 r.
Data zamknięcia i nadania stopnia: 3.07.2018 r.

Recenzja prof. Andrzej Bednarczyk (Wydział Malarstwa ASP w Krakowie)
Recenzja dr hab. Tomassz F. de Rosset, prof. UMK
Streszczenie

mgr Renata Karska
Temat: „Określenie cech technologicznych metalowych obiektów zabytkowych jako kryterium ich identyfikacji”
Promotor: prof. Grażyna Korpal
Promotor pomocniczy: dr hab. Marcin Biborski
Data otwarcia: 18.02.2016 r.
Data zamknięcia i nadania stopnia: 24.10.2018 r.

Recenzja prof. dr hab. Ireneusza Płuski (emerytowany profesor ASP)
Recenzja dr hab. Grzegorza Żabińskiego, prof. UJD
Streszczenie

mgr Gabriela Stawowiak
Temat: „XVII-wieczne malowidła ścienne na drewnie w kościołach Polski południowej. Historia, technika i technologia oraz metody konserwacji”
Promotor: prof. Grażyna Korpal
Promotor pomocniczy: dr Jarosław Adamowicz
Data otwarcia: 17.09.2015 r.
Data nadania stopnia doktora: 7.12.2018 r.

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja prof. dr Józefa Flika (emerytowany profesor UMK w Toruniu)
Recenzja prof. dr hab. Joanny Szpor (ASP w Warszawie)