Konsultacje 2021/2022

W związku z sytuacją epidemiologiczną zapraszamy kandydatów na studia do skorzystania z e-konsultacji

Konsultacje nie mają charakteru kursu przygotowawczego do egzaminu wstępnego, ale polegają na omówieniu przesłanych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę.

Zachęcamy kandydatów aby skorzystali z konsultacji z uwagi na specjalistyczny charakter studiów w ASP w Krakowie. Konsultacje są prowadzone przez wyznaczonych pedagogów.

Koszt konsultacji – 35,00 zł

Opłatę należy wnosić na konto ASP w Krakowie w: Santander Bank Polska S.A. 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000.

W tytule przelewu należy wpisać „konsultacje – Wydział …. (tutaj proszę wpisać nazwę Wydziału), imię i nazwisko kandydata”

Kandydacie zanim weźmiesz udział w e-konsultacjach zapoznaj się z klauzulą informacyjną dot. RODO – dostępną tutaj

Najbardziej aktualne informacje dotyczące konsultacji – dostępne na stronie głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
kierunek: konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Konsultacje dla Kandydatek i Kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022 są prowadzone w systemie zdalnym. W zależności od wybranej specjalności i rodzaju prac należy przesłać cyfrowe reprodukcje prac (pliki JPG – całość danych max. 35MB) oraz potwierdzenie wpłaty za konsultacje na adresy mailowe:

Konserwacja i restauracja malarstwa
Prace malarskie (obrazy, szkice) – swojtanowski@asp.krakow.pl
Prace rysunkowe (rysunki, szkice) – opawlowska@asp.krakow.pl

Konserwacja i restauracja rzeźby
Prace rzeźbiarskie i rysunki – kkoziel@asp.krakow.pl

Prowadzący konsultacje będą udzielać porad telefonicznie w godzinach od 10.00 do 13.00, łącząc się telefonicznie z Kandydatką/Kandydatem według poniższego harmonogramu. Prosimy, by do wiadomości z załączonymi reprodukcjami prac dołączyć numer telefonu kontaktowego oraz w dniu konsultacji we wskazanych godzinach mieć dostęp do narzędzi umożliwiających wyświetlenie przesłanych prac.

Harmonogram e-konsultacji – dostępny tutaj

Podziel się wpisem na: