Konsultacje 2022

Konsultacje dla Kandydatek i Kandydatów na studia są prowadzone w systemie zdalnym.

Konsultacje nie mają charakteru kursu przygotowawczego do egzaminu wstępnego, ale polegają na omówieniu przesłanych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę.

Koszt konsultacji – 35,00

Opłatę należy wnosić na konto ASP w Krakowie w: Santander Bank Polska S.A. 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000. W tytule przelewu należy wpisać „konsultacje – Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, imię i nazwisko kandydata”.

Kandydacie zanim weźmiesz udział w konsultacjach lub e-konsultacjach zapoznaj się z klauzulą informacyjną dot. RODO – dostępną tutaj.

Najbardziej aktualne informacje dotyczące konsultacji – dostępne na stronie głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
kierunek: konserwacja i restauracja dzieł sztuki

W zależności od wybranej specjalności i rodzaju prac Kandydatka/Kandydat przesyła cyfrowe reprodukcje prac na adres mailowy:

Prowadząca lub prowadzący konsultacje będą udzielać porad telefonicznie w godzinach od 10.00 do 13.00, łącząc się telefonicznie z Kandydatką/Kandydatem, dyżurować będą według poniższego harmonogramu.

Prosimy, by do wiadomości z załączonymi reprodukcjami prac Kandydatka/Kandydat dołączali numer telefonu kontaktowego oraz w dniu konsultacji we wskazanych godzinach mieli dostęp do sprzętu umożliwiającego wyświetlenie przesłanych prac.

18.02.2022 r. – dr Olga Pawłowska, rysunek
25.02.2022 r. − dr Szymon Wojtanowski, malarstwo
04.03.2022 r. – dr Konrad Kozieł, rzeźba i rysunek
11.03.2022 r. – dr Olga Pawłowska, rysunek
18.03.2022 r. – dr Szymon Wojtanowski, malarstwo
25.03.2022 r. – dr Konrad Kozieł, rzeźba i rysunek
01.04.2022 r. − dr Olga Pawłowska, rysunek
08.04.2022 r. – dr Szymon Wojtanowski, malarstwo
22.04.2022 r. – dr Konrad Kozieł, rzeźba i rysunek
29.04.2022 r. – dr Olga Pawłowska, rysunek
06.05.2022 r. – dr Szymon Wojtanowski, malarstwo
13.05.2022 r. – dr Konrad Kozieł, rzeźba i rysunek